Sejm uchwalił nowelizację ustawy o OZE. Ponadpartyjny konsensus

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o OZE. Ponadpartyjny konsensus
Fot. Kancelaria Sejmu RP
REKLAMA

Wczoraj uchwalono kolejną nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, której celem jest tym razem odblokowanie inwestycji w OZE poprzez poprawienie i wznowienie systemu aukcyjnego. Nowelizację poparli niemal wszyscy posłowie także posłowie opozycji mimo, że zgłaszane przez nich uwagi nie zostały przyjęte.

Wczoraj za przyjęciem nowelizacji ustawy o OZE zagłosowało 430 posłów, tylko dwóch było przeciw (Leszek Korzeniowski z PO oraz poseł niezależny Jacek Wilk) i tylko jeden poseł wstrzymał się od głosu (Zbigniew Ziobro).

W przegłosowanej wczoraj ustawie znalazło się kilka nieprecyzyjnych sformułowań, których doprecyzowania nie chciało uwzględnić Ministerstwo Energii, aby nie opóźniać procedowania ustawy i wdrożenia nowych aukcji.

ME zapewnia jednak, że przyjrzy się zgłoszonym uwagom przy okazji kolejnej nowelizacji, a wczorajsza decyzja Sejmu daje szansę na przeprowadzenie kolejnych aukcji dla OZE jeszcze w tym roku.

Zwraca uwagę, że ustawę, która ma przyczynić się do uruchomienia nowych inwestycji w OZE poparł niemal cały Sejm. Pojawił się konsensus w kwestii konieczności wspierania inwestycji w zieloną energię – mimo, że posłowie opozycji zgłaszali w czasie sejmowego procedowania nowelizacji ustawy swoje poprawki, które nie zostały zaaprobowane przez ME i których nie poparł mający sejmową większość PiS.

Tuż przed wczorajszym wieczornym głosowaniem nad całą ustawą odrzucono poprawkę zgłoszoną przez PO, która – jak mówił poseł Andrzej Czerwiński – miała poprawić zapisy obecnej ustawy w zakresie zasady amortyzacji, aby nie premiować rozwiązań korzystnych dla instalacji używanych wiatraków.

Sejm nie poparł też innego apelu zgłoszonego wczoraj przez posła Czerwińskiego, który wzywał do poparcia regulacji umożliwiających uwzględnienie w ramach modernizacji elektrowni wiatrowych także możliwości zwiększenia ich nominalnej mocy. PiS tych rozwiązań jednak nie poparł.

Posłanka Monika Rosa z Nowoczesnej wezwała do poparcia zgłoszonej przez jej partię poprawki, która rozszerzy nowe systemy wsparcia FiT i FiP na inne technologie – a nie tylko na wpisane do projektu ustawy elektrownie wodne i biogazownie. Sejm głosami PiS tą poprawkę odrzucił.

Sejm odrzucił też poprawki mające charakter wniosków mniejszości, które zgłosili posłowie Ireneusz Zyska, Robert Winnicki i Jan Klawiter, i które – jak mówił wczoraj w Sejmie poseł Winnicki – mają usprawnić wdrożenie ustawy. Chodziło m.in. o poprawki mające umożliwić migrację małych biogazowni rolniczych i elektrowni wodnych do tworzonego w ramach nowelizacji systemu feed-in tariff i feed-in premium – poprzez – jak to określił wcześniej poseł Zyska – usunięcie zbędnej weryfikacji istniejących instalacji mogących wejść do nowego systemu. Chodziło ponadto o doprecyzowanie momentu rozpoczęcia rozliczeń w systemie aukcyjnym czy wydłużenie o 12 miesięcy okresu na budowę instalacji, które wygrały przeprowadzone dotąd aukcje, a także o zwiększenie ceny referencyjnej dla biogazowni o mocy do 500 kW do 660 zł/MWh.

Sejm głosami PiS odrzucił też poprawkę dotyczącą zasad termicznego przekształcania odpadów, które – jak wskazała wczoraj posłanka PO Gabriela Lenartowicz – mogą prowadzić do nieuzasadnionego wykorzystania pewnych rodzajów biomasy.

W ostatniej chwili w przyjętej wczoraj ustawie pojawiła się nowa definicja drewna energetycznego.

Zgodnie z poprawką zgłoszoną i przegłosowaną przez PiS, i zaaprobowaną wcześniej na wniosek Ministerstwa Środowiska przez Ministerstwo Energii, za drewno energetyczne uznaje się „surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie, a także surowiec drzewny stanowiący biomasę pochodzenia rolniczego”.

Minister środowiska ma określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe cechy jakościowo-wymiarowe drewna energetycznego, biorąc pod uwagę konieczność optymalnego wykorzystania surowca drzewnego na potrzeby przemysłowe oraz energetyczne.

Podstawowym zadaniem przyjętych regulacji jest jednak poprawienie zasad systemu aukcyjnego, co umożliwi odblokowanie kolejnych aukcji i uruchomienie nowych inwestycji w OZE.

W uchwalonej nowelizacji znajdziemy przede wszystkim nową regułę kumulacji pomocy publicznej. – Jednym z warunków dopuszczalności tej pomocy jest wymóg, aby pomoc operacyjna została pomniejszona o wszelką uprzednio otrzymaną pomoc inwestycyjną. Warunek ten stanowi tzw. regułę kumulacji, której celem jest zapewnienie, aby pomoc (lub innego rodzaju wsparcie) na jedno przedsięwzięcie –  udzielana z różnych źródeł – miała charakter proporcjonalny, tj. była ograniczona do minimum niezbędnego do przeprowadzenia tego przedsięwzięcia – zapewniał resort energii.

W celu zapewnienia rentowności instalacji, inwestorzy niekorzystający z pomocy inwestycyjnej muszą w ofercie aukcyjnej zawrzeć możliwie najwyższą cenę, podczas gdy inwestorzy korzystający z pomocy inwestycyjnej mogą kwotę tej pomocy wkalkulować w swoją ofertę, odpowiednio pomniejszając cenę ofertową i tym samym zwiększając swoje szanse na wygranie aukcji. Rozwiązaniem tego problemu ma być przyjęcie jako górnej granicy łącznej wartości pomocy parametru odnoszącego się do ceny ofertowej, a nie referencyjnej.

Resort energii zaproponował, aby pomoc publiczna na pokrycie nakładów inwestycyjnych pomniejszała cenę wynikającą z oferty złożonej przez wytwórcę, który wygrał aukcję. Oszacowaniu wartości pomocy inwestycyjnej ma służyć obliczenie tzw. ekwiwalentu dotacji brutto pomocy. Więcej o zmienionych zasadach systemu aukcyjnego w artykule: Nowelizacja ustawy o OZE. Wiadomo, jakie będą warunki tegorocznych aukcji.

Przyjętej wczoraj regulacje to także zmiany w zasadach inwestowania w elektrownie wiatrowe oraz próba uporządkowania tych zasad po przyjętej w 2016 roku ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, w tym poprzez uporządkowanie zasad opodatkowania wiatraków i przywrócenie stosowanej wcześniej, korzystniejszej dla inwestorów interpretacji.

Dotychczasowe pozwolenia na budowę dotyczące elektrowni wiatrowych zachowają moc, o ile w ciągu 5 lat – licząc od lipca 2016 r., czyli wejścia w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych – wydane zostanie pozwolenie na ich użytkowanie. To sprzyja włączeniu energetyki wiatrowej do aukcji.

Inne regulacje dla energetyki wiatrowej mają chronić mieszkańców i właścicieli działek, na których są ulokowane elektrownie wiatrowe przed ewentualnymi szkodami wynikającymi z ich funkcjonowania. Zagwarantowano np. dzierżawcy przywrócenie udostępnionej działki w stanie pierwotnym po zakończeniu eksploatacji elektrowni wiatrowej.

Przygotowana przez Ministerstwo Energii ustawa zakłada też nowe mechanizmy wsparcia dla grupy małych wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w postaci tzw. feed-in tariffs (FiT) lub feed-in-premium (FiP). Chodzi o instalacje o mocy do 500 kW i od 500 kW do 1 MW mocy zainstalowanej elektrycznej dla wybranych technologii (hydroenergtyka i biogaz).

Stała cena zakupu, obowiązująca w okresie 15 lat, w przypadku mechanizmów FiT i FiP ma stanowić 90 proc. ceny referencyjnej dla danego typu instalacji (biogazowni lub elektrowni wodnej) i będzie waloryzowana corocznie średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego.

Przyjęta wczoraj ustawa nie wprowadza zbyt wielu zmian w zakresie mikroinstalacji. Zmianie ulega ich maksymalna wielkość – z 40 kW do 50 kW, a także zasady podatkowe dotyczące rozliczeń w prosumenckim systemie opustów. Więcej na ten temat w artykule: Poseł Zyska: zmiany ws. podatku VAT zaszkodzą prosumentom.

Teraz Senat

Po wczorajszym głosowaniu ustawa trafi do Senatu. Jeśli senatorowie zdecydują się na wprowadzenie poprawek, będą one następnie głosowane przez Sejm, a ustawa zostanie potem skierowana do podpisu prezydenta.

Wcześniej minister energii Krzysztof Tchórzewski zapewniał, że aby wdrożenie aukcji zaplanowanych przez Ministerstwo Energii na ten rok było możliwe, nowelizację trzeba przyjąć jeszcze w czerwcu.

Po jej wejściu w życie pracę będzie musiał wykonać Urząd Regulacji Energetyki, który odpowiada za organizację aukcji. URE musi dostosować do znowelizowanych przepisów m.in. zasady działania Internetowej Platformy Aukcyjnej, która posłuży do przeprowadzenia aukcji w nowej formule.

Jak powtórzył wczoraj w Sejmie wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, szybkie procedowanie przyjętej wczoraj nowelizacji ma służyć przybliżeniu się do wypełnienia krajowego celu OZE na rok 2020, a teraz Ministerstwo Energii ma od razu przystąpić do prac nad kolejnym projektem nowelizacji, biorąc pod uwagę zgłaszane ostatnio postulaty.

gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

Zobacz również

Komentarze (32)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
TwojaPv |
porażka stpowiatrakom i Zalewskiej
olik74 |
Może tak usiąść i posłuchać stron zamiast nowelizować co 6 miesięcy?
MałpaPV |
Brawo sejm, a ciemnogród zdradzony o świcie znowu. No ale poczekajmy jakie owoce wyda ta ustawa, wszakże oni są dobrzy tylko w mieleniu ozorem.
qba |
2000 MW na 100-lecie Polski - i nikt nam nie powie że białe jest białe, a MIŚ ma jedno oko bardziej.
coming-prosument |
to co w koncu z tym vatem i jpk dla prosumenta? bedzie trzeba co miesiac VAT z zerem skladac?
alladyn-solar-batt |
,,Przyjęta wczoraj ustawa nie wprowadza zbyt wielu zmian w zakresie mikroinstalacji. Zmianie ulega ich maksymalna wielkość – z 40 kW do 50 kW, a także zasady podatkowe dotyczące rozliczeń w prosumenckim systemie opustów"- no to teraz kłamstwo zagościło na dobre na łamach gWZ, które w/w tekstem wspiera ,,oficjalną" partyjną narrację. Zmiany dotyczące mikroinstalacji są katastrofalnie negatywne, stanowią złamanie umowy społecznej (jednostronnie ogłoszonej przez PiS) jaką ME ogłaszało uzasadniajæc wprowadzenie oksymorony jakim są ,,opusty" w miejsce taryf gwarantowanych. Zlikwidowano wówczas wielką szansę dla tysięcy ludzi na specjalizację i pracę w zawodach związanych z instalacją OZE i to nie jedynie takich OZE jak wówczas je pojmowano, ale takich jakie za kilka lat będą eksploatowane powszechnie w cywilizowanych w przeciwieństwie do Polski państwach.
coming-prosument |
to co w koncu z tym vatem i jpk dla prosumenta? bedzie trzeba co miesiac VAT z zerem skladac?
alladyn-solar-batt |
Kłamstwo jest karmą codzienności PiS w sprawie OZE - opusty wprowadzano z argumentacją uniknięcia przez Prosumentów czynności podatkowych co miało (rzekomo) rekompensować brak skasowanych z dyktatu BigEnergy taryf gwarantowanych. Już wtedy pisałem, że to rozwiązanie to wielkie oszustwo, że przyjdzie czas, gdy ,,skasują" walor braku czynności fiskalnych w związku z wymianą zasobów energii do i z Sieci. Uprzedzał email, że to zaplanowany na długi termin proces degradacji praw Prosumentów nakierowany ma ich kompletną likwidację i marginalizację. Większość dyskutantów piała zachwyty nad opustami - no to proszę bardzo mamy obecnie ,, drugie rozdanie"....Za kolejny roczek....będzie trzecie - czyli podateczek do bezwzględnego opłacenia.Zapominalskim przypomnę podobnie kłamliwe (miało być korzystne) rozwiązanie w postaci ,,taryfy grzewczej" - co z nią uczyniono i jak masowe korzyści wywiera na ,, zmniejszenie smogu" - sami widzimy.Naszym ustawodawcom chora na ptasią grypë kawka nafajdała do mózgownicy.
normalny |
Alladyn, z przykroscia to stwierdzam ale jak zawsze masz racje !!!
pv przyszłość |
A co w końcu tym przedłużeniem o 12 miesięcy dla obiektów z wygranych aukcji?
Słabo.pl |
Polacy - nic się nie stało! Nie macie nic oprócz cebuli i odpadniecie klasycznie na mistrzostwach świata. Już dziś gratuluje Wam nie wyjścia z grupy haha!
alladyn-solar-batt |
Do normalny: pod tą nowelizacją podpisał się niemal pełen skład sejmowy.... Przecież ci zdrajcy obywateli, ci zdrajcy czystego powietrza - to dno! Dno wszelakiej umysłowości, którą podpowiada, że o ile zgłasza się ktoś, kto gotów jest poddać się ograniczeniom codziennego funkcjonowania oraz wydać kilkadziesiąt tysięcy złotych - byleby tylko produkować bezemisyjną energię elektryczną, a wszystko to w kraju zagrożonym blackoutami, w kraju stojącym na syfie dymiącego węglem komina, w kraju o dochodzie na głowę mieszkańca czterokrotnie mniejszym niż w liczących się krajach Europy, gdzie durny Premier ,,,wyskakuje" z tematem miliona samochodów na prąd (chyba z własnego tyłka ładowany)- to powinno się łapać takich obywateli i pomagać każdymi dostępnymi metodami, by coraz większy wolumen energii powstawał w bezdymny sposób.Jednak nie - stado zdrajców zdrowia narodu wchodzi do Sejmiku i podnosi łapki......tylko dlatego, że PiS (mając w poważaniu słuszne uwagi i argumentację) po roku ,,popisał" tekst ,, nowelizacji" - nowelizacji zrobionej dla kogo ja pytam? Dla narodu daliście posłowie (o zdrajcy!) te przepisy, czy też daliście je dla licznych korporacji i firm, by za moment zasiąść w ich ,,radach nadzorczych", ,,zarządach" etc.? Toż to ,,towarzystwo wzajemnej adoracji" kompletnie oderwane od rzeczywistości, napompowane pensjami i nagrodówkami z państwowej kasy - zrobiło z Sejmu cyrk i ...igrzyska olimpijskie! Toż oni tam się ścigają pomiędzy sobą w sztuce ,,kto kogo skuteczniej zablokuje", a że przy okazji do kosza idą rozwiązania dla rozwoju regionalnego, gospodarczego, dla Kowalskiego, ale jakoś każdorazowo są przepychane rozwiązania dla firm oraz dla fiskusa by skroił Kowalskiego, by to ONI mieli na swe limuzyny, na swe garniturami - to nieważne....Słoma w butach.Zdrajcy interesu Polski. Interesem Polski nie jest posiadanie złych ustaw wprowadzanych pod na chybcika pod presją i mieczem kar z UE - interesem Polski jest ustawodawcom dla Kowalskiego, a gdy takowe będzie już ustanowione - to dopiero wówczas i do usranej śmieci (o zdrajcy) możecie konszachtować w Sejmie jak uknuć przepisy służące korporacji by tę potem odwdzięczyły się Wam stanowiskami- bo taki charakter w istocie ma od 10 lat działanie tej słomy w Sejmie
DF |
PO jak i PIS - do koszta nie będziemy na Was głosować - Tylko dwóch było przeciw,Leszek Korzeniowski z PO oraz poseł niezależny Jacek Wilk)
alladyn-solar-batt |
Dzisiaj, świeżo ukazał się materiał z wypowiedzi doradcy PSE Pana prof. Jesień, który mówi m.in tak: ,, Zaznaczył, że duże inwestycje w OZE, o mocach liczonych w setkach megawatów czy nawet gigawatach, nie mają znaczenia dla elastyczności systemu, gdyż takie instalacje zachowują się jak centralne elektrownie, ale – jak podkreślał – pojawiają się małe, rozproszone projekty OZE tworzące elastyczność systemu „od dołu”. Jako przykład takiego podejścia wskazał funkcjonującą na Brooklynie mikrosieć, bazującą na domowych instalacjach fotowoltaicznych." - tutaj proszę zwrócić uwagę na fragment ,,duże inwestycje w OZE, o mocach liczonych w setkach megawatów czy nawet gigawatach, nie mają znaczenia dla elastyczności systemu, gdyż takie instalacje zachowują się jak centralne elektrownie" by zrozumieć,że zdrajcy sejmowi zaplanowali ,,absorbcję" mocy jakie w postaci źródeł OZE może na siebie przyjąć krajowy System Elektroenergetyczny w taki sposób by ani piędzi nie oddać Prosumentów. To któż to Waszym zdaniem dyktuje? Wróciliśmy do komuny, gdzie wszystko musiało być ,,centralne" (czytaj zarzædzane przez partyjnie zdominowanego molocha) i to nic, że to ,,już było" przerabiane, to nic,że było drogie i generowało straty oraz szkody degradacyjne całych regionów (przykład - zawodowa monokultura Śląska) tragicznie rzutujące na pół wieku wprzód....Teraz ci w Sejmie....budują to samo. Centralizację gospodarki, budują przepisy pod centralizację, tworzæ po siebie, bo to Oni (dokładniej ich córki i synowie-dzieci p-osłów) zasiądą za moment w spółkach dziś kosztem Kowalskiego i kosztem rynkowej konkurencji lokowanych w systemie prawnym.
alladyn-solar-batt |
Systemowo, dzisiaj poprzez ustawy - wzmacnia się skostniały model polskiego systemu elektroenergetycznego by jeszcze bardziej utrudnić możliwość lokowania źródeł rozproszonych, bo te jako ze swej specyfiki pozostałyby poza partyjnym procesem decyzyjnym (gdyby zaistniały kiedykolwiek w znaczącej ilości).Rezultat? Katastrofa energetyczna zbliża się już nie wyłącznie za przyczyną starzenia się infrastruktury wytwórczej w ,, podstawie" generacji systemowej, nie tylko z przyczyn ekonomicznych poprzez wyskoczenie polskich elektrowni ze ścieżki balansowania na skraju opłacalności produkcyjnej, ale z powodu - tworzenia ,, wielkich punktowych wolumenów OZE" pod skrzydłami BigEnergy (patrz próba absorbcji Polenergii przez PGE, które jest ,,w lesie" z OZE), które to dla Systemu są niesterowane, wysoce inercyjne, zaś w roku 2023 spowodują ekonomiczna ,,katastrofę cen ujemnych energii elektrycznej" gdy solidne wiatry przytrafią się przez kilka dni i będzie powtórka z Niemiec, gdzie systemowi wytwœrcy prądu dla utrzymania generatorów w ruchu (by nie wyłączać)-dopłavają odbiorcom za .....pobieranie i zużywanie prądu, a ceny na giełdzie skaczą po szyty absurdalnie skrajnych wartości...
normalny |
Alladyn, ja caly czas o tym mowilem rozproszone OZE / Energia to jest cos co powinno się stawiac jako fundament , ALE szkoda ze nasi włodarze mysla i robia inaczej :( Ja ci powiem tak ze wszyscy prawie zagłosowali bo .... z biedy lepsze to niż nic hehee to sa takie wlasnie gnioty które później i później trzeba będzie poprawiac następnymi poprawkami, bo czasu mieli w hu.... żeby naprawdę zrobić ustawe na poziomie , ale oni tego nie chcą i tak jak piszez Alladyn to jest mafia w garniturkach !!!!!!!!!!!
sol |
@Normalny. @ASB. Nie chcą! Tak to prawda. Już dawno w kuluarach sejmowych krążył pogląd, że poseł czy senator (o europosłach już w ogóle nie wspominam )ma się w 4 lata ustawić na całe życie. I Oni to robią od lat, wszyscy. To jest choroba trawiąca nasze państwo - kasta polityków żerująca na społeczeństwie.
Hydrotechnik |
panowie, proponuje założenie partii politycznej która przeciwstawi się powszechnym szachrajstwom, machlojom, i przekrętom kasty uprzywiliejowanych.
X |
@Hydrotechnik, błąd logiczny - partia to podstawowa jednostka mafijna, nie jest powoływana do niczego dobrego.
suma |
nic tylko blackout przydał by się. to może oczka się otworzą.
alladyn-solar-batt |
Do X: już wielokrotnie próbowałem przepracować temat co mogłoby stanowić pozytywnie pracujący dla Kowalskiego zamiennik.Bez rezultatu.Ale podobno - kto myśli....
alladyn-solar-batt |
Do Suma: w sumie to niedużo takich miejsc, w jakich brak przepływu energii spowodowałoby blackout.Tylko 16. Że też boicy że wschodu na to nie wpadli....znaczy dobrze, że nie wpadli. W istocie- to dobra sytuacja by wskazać o co są niezbędne zasoby rozproszonej generacji, po co są instalacje off-grid jakie winny być wyposażeniem obowiązkowym (na wypadek np.konfliktu wojennego) wyposażeniem każdej stacji benzynowej, każdego szpitala, czy domu pomocy społecznej.....itp.
alladyn-solar-batt |
Ale co tam obronność Polski (której bez lokalnych zasobów generacji energii elektrycznej w systemie wydzielonym nie widzę).Co tam troska o długoterminowy wzrost dobrobytu ekonomicznego Kowalskich, bo wiadomo-że gdy mając w części własne ,, zaopatrzenie" w energię to mniej wydawać będą kasy na paliwa nabywane z zewnątrz (także na ropę czy benzynę gdy wsiądą do elektryka). Nikczemność osobistą posłów na ścieżce do kasy z zaciśniętymi zębami na korycie widzimy jako wzorzec ,,elity" w codziennym funkcjonowaniu. Otóż to - w funkcjonowaniu, w istnieniu , w codzienności, w przestrzeni publicznej, za podatnika pieniądze.A cóż takiego finansuje te harce?..... podatki skąd? Czyż czasem nie głównie z opodatkowania paliw, energii i pracy podatnika?Nasuwa się samo... Należy usunąć ekonomiczne źródła zasilania tej mafii w kasę, to i pęd po mamonę się zmniejszy. Teoretycznie Kaczan wbrew pozorom ma dobry pomysł na politykę: ciąć wynagrodzenia ekipom i gonić do roboty....Tyle, że jak się domyślam - pokażą mu środkowy palec.... Będzie niezła sodoma wkrótce- a Kowalski zostanie na lodzie. Właściwie już jest, tylko o tym nie wie....
alladyn-solar-batt |
W zasadzie w istniejących zapisach ustawowych funkcjonuje pojęcie ,,linni bezpośredniej" (tutaj mam na myśli ekwiwalent dziś monopolu jakim jest dystrybucja), który może być podstawą rozwoju mikroświecie przesyłu alternatywnego - przesyłu niezależnego od dotychczasowego modelu formalno- prawnego. Bez rozwoju mikroświecie przesyłu lokalnego (zwanego dalej przesyłem barterowym) rozwój, na nawet samo istnienie Prosumentów w Polsce może być niemożliwe....Kto znajdzie klucz na mikrosieci przesyłu barterowej wymiany - ten wyeliminuje BigEnergy z gry, wyślizga ich z kasy dziś jako myto za przesył pobieranej (to zasadne lecz nie za ten syf na 40,25-cio letnich liniach i transformatorach bez ochrony przepiëciowej) przy zasadzie rozkradania tej kasy bez reinwestowania w infrastrukturę.Wygląda na to, że kluczem do sukcesu jest....wodór.
sol |
@alladyn-solar-batt. Jak zwykle 5+. Wiem, że uczciwość to towar którego politycy już od dawna nie proponują wyborcom. Zresztą kilka jeszcze innych pojęć z dziedziny etyki przechodzi do sfery mitologii. Może prawdziwe jest stwierdzenie, że tyle masz wolności ile masz niezależności. Moim zdaniem niezależność energetyczna na poziomie obywatelskim wreszcie przywróci sens demokracji.
X |
@sol, masz rację. Jeżeli chcemy coś zrobić to tłumaczmy pro bono jak uniezależnić się energetycznie od monopolu. Konkretne schematy i rozwiązania w oparciu o OZE. Prosto i łopatologicznie, tak żeby nawet światowej sławy gracz giełdowy MojaPv zrozumiał.
KRZYŚ |
MA KTOŚ TEKST TEJ USTAWY????
KRZYŚ |
przed chwilą wrzucili http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2412_u/$file/2412_u.pdf
olo |
PV ruszyłoby mocno, gdyby stawki gwarantowane (jak dla biogazowni i wody) w mocach do 500 kW wprowadzono również w fotowoltaice. Sam zmniejszyłbym projekty, a i rozproszenie byłoby lepsze dla sieci. Dlaczego te ml....tki tego nie zrobiły ??????
StudentOZE |
Dobrze, że jest nowelizacja ma "służyć przybliżeniu się do wypełnienia krajowego celu OZE na rok 2020". Szkoda tylko, że gminy na podkarpaciu rezygnują z instalacji paneli PV, ponieważ muszą zapłacić podatek VAT. Przez takie działania chyba oddalamy się, jako Polska, od osiągniecia celu udzialu 15% oze.
jw |
PO bylo slabe, ale PiS robi inne gorsze rzeczy. Niszczy OZE swoimi teoriami spiskowymi, niemieckie wiatraki itd. Tragedia co to za durna partia
Ekspert |
W przypadku każdej ustawy ANTY OZE i wszelkich poprawek ANTY OZE zawsze był konsensus. Każda partia dbała tylko o interesy koncernów energetycznych - najwidoczniej lobbyści dobrze co poniektórych opłacają. Ten rząd i tak zrobił duży krok w kierunku prosumentów ale tak naprawdę ta ustawa będąca pokłosiem poprzednich ekip jest ustawą anty OZE!!!

Giełda OZE

elektrownia wiatrowa 1MW - projekt wraz z turbiną

Sprzedam projekt elektrowni wiatrowej wraz z generatorem - opcja pod klucz. Lokalizacja: woj. lubel czytaj dalej...

Micon NM 60 woj. Lubelskie. Projekt. Sprzedam

Sprzedam projekt pod Micona NM 60 wieża ok 76m. woj. Lubelskie. pow. Lublin. Proszę o kontakt tel. B czytaj dalej...

poszukuje dochodowych rentownych projektów

Poszukuje dochodowego rentownej inwestycji oraz finansowania wiatrak, farmy słoneczne czytaj dalej...

Szafa bateryjna

Witam, poszukuję otwartych szaf/rack bateryjnych dla baterii Pylontech. Więcej informacji mailowo l czytaj dalej...