URE przypomina o obowiązkach wygranych aukcji

URE przypomina o obowiązkach wygranych aukcji
Fot. Andrzej Błaszczak, wikimedia cc-by-sa-4.0
REKLAMA

Urząd Regulacji Energetyki przypomina o obowiązkach inwestorów, którzy wygrali ostatnie aukcje przeprowadzone w dniach 29-30 czerwca br. Pierwsza aukcja dotyczyła nowych instalacji o mocy do 1 MW, które powstaną po dniu przeprowadzenia aukcji, natomiast do drugiej aukcji mogli przystąpić właściciele istniejących elektrowni wodnych, którzy zyskali szansę na przejście z systemu zielonych certyfikatów do nowego mechanizmu rozliczeń. 

W pierwszej aukcji z dnia 29 czerwca oferty mogli składać inwestorzy planujący budowę nowych instalacji OZE o mocy do 1 MW.

Wygrani tej aukcji muszą przekazać do URE informację o stanie wykonania harmonogramu rzeczowego i finansowego realizacji projektu. Mają na to czas w terminie 30 dni od zakończenia każdego roku kalendarzowego tj. do 30 stycznia w 2018 r. oraz w latach następnych.

Ponadto wytwórcy w tej grupie, którzy wygrali aukcję z 29 czerwca br., powinni przekazać do URE informację o terminie wytworzenia po raz pierwszy energii na potrzeby aukcyjnego sytemu wsparcia, potwierdzoną przez operatora sieci przesyłowej elektroenergetycznej lub operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej. Termin to 30 dni od dnia, w którym rozpoczęto produkcję energii.

URE przypomina, że zgodnie z ustawą o OZE, w przypadku nowych instalacji termin na uruchomienie produkcji energii to 48 miesięcy licząc od dnia zamknięcia aukcji. Wyjątkiem są instalacje fotowoltaiczne, dla których termin na rozpoczęcie produkcji energii mija po 24 miesiącach.

Druga aukcja z 30 czerwca dotyczyła istniejących elektrowni wodnych o mocy do 1 MW, w przypadku których inwestorzy zyskali szansę na przejście  z systemu zielonych certyfikatów do rozliczeń w mechanizmie aukcyjnym.

W tym przypadku wygrani tej aukcji muszą przekazać do URE informację o terminie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii na potrzeby aukcyjnego sytemu wsparcia, potwierdzoną przez operatora sieci przesyłowej elektroenergetycznej lub operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej – w terminie 30 dni od wytworzenia po raz pierwszy energii w nowym systemie wsparcia.

Wytwarzanie energii w ramach aukcyjnego systemu wsparcia powinno nastąpić nie później niż pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od miesiąca, w którym nastąpiło zamknięcie aukcji, tj. najpóźniej w dniu 1 sierpnia 2017 r.

Ponadto wymagane jest przekazanie do URE informacji o ilości energii elektrycznej za poprzedni rok kalendarzowy na potrzeby aukcyjnego systemu wsparcia, którą należy przekazać w terminie 30 dni od zakończenia każdego roku kalendarzowego. Pierwszy termin to 30 stycznia 2018 r.

Informacje mogą być składane do URE za pośrednictwem formularzy IPA lub w formie pisemnej. Urząd zaznacza, że złożenie sprawozdania za pośrednictwem IPA wymaga podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego ePUAP.

Wytwórcy planujący produkcję energii w systemie aukcyjnym w instalacjach o mocy do 0,5 MW powinni zawrzeć umowę ze sprzedawcą zobowiązanym w terminie miesiąca (istniejące instalacje) lub 6 miesięcy (nowe instalacje) od dnia zamknięcia aukcji. W tej umowie należy zawrzeć m.in. cenę energii ustaloną w aukcji, ilość energii, która zostanie sprzedana, a także okres obowiązywania umowy.

Więcej informacji o obowiązkach wytwórców, których oferty wygrały aukcję, znajduje się w komunikacie URE dostępnym pod tym linkiem.

Więcej o wynikach aukcji z 29-30 czerwca br. w artykule: URE podał wyniki aukcji dla OZE z 29-30 czerwca.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

Enercon E40 500 kw Certyfikaty

Na sprzedaz Enercon E40 500 kw woj wielkopolskie ziemia dziierżawa osoby zainteresowane proszę czytaj dalej...

pracujący Vestas V47, zachodniopomorskie

sprzedam pracującą turbinę Vestas V47, zlokalizowana na terenie woj.zachodniopomorskiego, wszelkie i czytaj dalej...

Sprzedam warunki przyłączenia dla 4 elektrowni fotowoltaicznych (4 x 0,96 MW)

Sprzedam warunki przyłączenia dla 4 elektrowni fotowoltaicznych (4 x 0,96 MW). Warunki wydane są od czytaj dalej...

Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 0.998 MW. Pozwolenie na budowę z warunkami przyłączenia do sieci. Mazowsze.

Projekt położony w powiecie pułtuskim. Przyłącze do linii 15 kV na działce. Projekt , PnB i Warunki czytaj dalej...