MG wyjaśnia wątpliwości wokół zasad wsparcia dla mikroinstalacji

MG wyjaśnia wątpliwości wokół zasad wsparcia dla mikroinstalacji
Gramwzielone.pl (c)
REKLAMA

Portal Gramwzielone.pl uzyskał od Ministerstwa Gospodarki odpowiedzi na pytania dotyczące interpretacji problematycznych zapisów w zakresie wprowadzanych przez ustawę o odnawialnych źródłach energii zasad wsparcia dla grupy obecnych i przyszłych wytwórców energii w mikroinstalacjach OZE o mocy do 40 kW.

Mimo, że ustawa o OZE weszła w życie w maju br., do tej pory wątpliwości budziło kilka wpisanych do niej, kluczowych zasad wsparcia dla obecnych i przyszłych właścicieli mikroinstalacji OZE sprzedających energię zgodnie z aktualnym systemem wsparcia dla OZE wpisanym do Prawa energetycznego, a także zgodnie z systemem wsparcia, który wpisano do ustawy o OZE i który zacznie obowiązywać po 2015 r.

Ministerstwo Gospodarki odpowiedziało (w końcu) na zadane przez nas pytanie dotyczące ewentualnej zmiany zasad wsparcia po 1 stycznia 2016 r. dla prosumentów, którzy uruchomili do tej pory swoje mikroinstalacje lub uruchomią je do końca tego roku.

Zgodnie z nowelizacją Prawa energetycznego z 2013 r. osoby fizyczne uruchamiające produkcję energii w domowych mikroinstalacjach OZE o mocy do 40 kW uzyskały prawo do sprzedaży do sieci nieskonsumowanych nadwyżek energii po cenie wynoszącej 80% średniej ceny hurtowej z roku poprzedniego.

Tymczasem przyjęta w tym roku ustawa o odnawialnych źródłach energii, w części poświęconej nowemu systemowi wsparcia dla właścicieli mikroinstalacji stanowi, że osoby, które uruchomią produkcję energii po 2015 r., będą funkcjonować w systemie bilansowania energii sprzedanej do sieci z energią kupioną (tzw. system net-meteringu), a w przypadku wykazania w półrocznym rozliczeniu nadwyżki energii sprzedanej nad kupioną otrzymają za każdą kilowatogodzinę tej nadwyżki kwotę równą 100-procentom średniej ceny energii na rynku hurtowym z poprzedniego kwartału.

Niejasne było natomiast, czy osoby, które uruchomiły swoje instalacje do końca br., po 2015 r. pozostaną na dotychczasowych zasadach wsparcia (sprzedaż nadwyżek po cenie 80%) czy przejdą na system bilansowania ze sprzedażą nadwyżek energii po cenie równej 100% średniej ceny hurtowej z wcześniejszego kwartału. 

Teraz resort gospodarki wyjaśnił tą wątpliwość, wskazując, że "z dniem 1 stycznia 2016 r. obecni właściciele mikroinstalacji przejdą na nowy system bilansowania".  

Okresy rozliczeń w systemie bilansowania (net-meteringu)

Wątpliwości interpretacyjne budziła też kwestia okresów bilansowania energii w systemie net-meteringu dla właścicieli mikroinstalacji o mocy do 40 kW. O ile w ustawie wpisano półroczny okres rozliczeń to pojawiły się wątpliwości, czy ten okres będzie naliczany w przedziałach półrocznych rozpoczynających się co roku od 1 stycznia i od 1 lipca – czy może półroczny termin rozliczeń będzie liczony od daty uruchomienia produkcji energii.

W wysłanej do portalu Gramwzielone.pl odpowiedzi Ministerstwo Gospodarki potwierdza, że będzie stosowane to pierwsze rozwiązanie, a więc energia z mikroinstalacji będzie bilansowana w okresach styczeń-czerwiec i lipiec-grudzień.

Taryfy gwarantowane niezmienne przez 15 lat

Oprócz wyżej wymienionego systemu bilansowania właściciele mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy do 10 kW uruchamianych po 1 stycznia 2016 r. będą mogli alternatywnie wybrać (w przypadku braku preferencyjnego finansowania - np. dotacji) wpisany do ustawy o OZE system taryf gwarantowanych, czyli stałych, preferencyjnych stawek za sprzedaż energii. 

Ten system wsparcia w wersji wpisanej do ustawy o OZE budził mniej problemów z interpretacją niż system bilansowania, jednak pewne wątpliwości pojawiły się po opublikowaniu ostatniego, lipcowego projektu nowelizacji ustawy o OZE.

Po publikacji rządowego projektu nowelizacji ustawy o OZE datowanego na 13 lipca 2015 r. w branży energii odnawialnej pojawiły się wątpliwości wynikające z art. 3 tego projektu, czy w przypadku wejścia w życie tej nowelizacji w takim kształcie wpisane do ustawy o OZE taryfy gwarantowane dla danej instalacji będą niezmienne w okresie 15 lat, a nowe wartości taryf będą obowiązywać tylko dla instalacji uruchomionych po wprowadzeniu nowej taryfy, czy – jak można wnioskować z lipcowego projektu nowelizacji – w przypadku zmienienia taryfy przez Ministra Gospodarki w kolejnym roku nowa taryfa będzie stosowana dla instalacji uruchomionej także przed terminem wejścia w życie tej zmiany.

W odpowiedzi, którą uzyskaliśmy z Ministerstwa Gospodarki, resort rozwiewa te wątpliwości i wyjaśnia, że „w przypadku wejścia w życie nowelizacji ustawy o OZE w obecnym kształcie nowe taryfy będą niezmienne w okresie 15 lat, a nowe wartości taryf będą obowiązywać tylko dla instalacji uruchomionych po wprowadzeniu tych taryf".

Więcej na temat propozycji zmian zasad wsparcia dla właścicieli mikroinstlacji OZE, które wpisano do ostatniego projektu nowelizacji ustawy o OZE, w artykule: Ustawa o OZE: taryfy dla prosumentów gwarantowane tylko przez rok?

gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (11)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
Patryk |
Super Panie Piotrze, bardzo przydatne informacje szczególnie dotyczące nowelizacji ustawy i taryf gwarantowanych. Pozdrawiam
Patryk |
Przydałoby się jeszcze wyjaśnić, czy zakaz łączenia FiT z pomocą publiczną dotyczy tylko bezzwrotnych dotacji, czy również dopłat do kredytów preferencyjnych np. kredyt z oprocentowaniem 3%, w których to np. WFOŚ dopłaca pozostałą cześć oprocentowania.
Moje3kW |
Ciekawa sprawa z tym półrocznym bilansowaniem. W dokumentach przyłączeniowych PV jakie udostępnia TAURON Dystrybucja można wybrać między bilansowaniem półrocznym a rocznym. Moim zdaniem to drugie jest zdecydowanie korzystniejsze dla prosumenta (z wyj. może pierwszego roku kiedy trzeba 6 miesięcy dłużej poczekać na pierwsze finansowe efekty działania mikroinstalacji). Dziwi mnie, że ten OSD robi prosumentom lepiej niż wymaga ustawa...?
Marcin |
Przydatne, super, ale przydałby się skan tej odpowiedzi. Stanowisko MG jest przydatne wtedy, jeśli mamy jego pełne brzmienie a nie wyimki.
ogryz777 |
Co w przypadku taryfy G12? Bilansowana będzie w pierwszej kolejności taryfa dzienna, nocna, czy obie proporcjonalnie?
redakcja |
Stanowisko MG mamy w wiadomości e-mail. W razie potrzeby możemy przekazać (biuro@gramwzielone.pl)
bsboss |
Może ktoś zweryfikował jaka jest możliwość wyłączenia instalacji zbudowanej w III kwartale 2014r. i po 1 stycznia 2016 zgłosić nową by otrzymać taryfy gwarantowane? (może da się zrobić modernizację, bądź – co mniej korzystne trzeba zdemontować poprzednią i postawić nową?) – Pytam, bo nie uważam, by energia dostarczana przeze mnie była gorsza od tej dostarczanej z instalacji wybudowanej w 2016r., oraz dlatego, że obecnie tylko korzystając z gwarantowanej stawki 0.65zł/kWh możemy mówić o jakiejś istotnej stopie zwrotu z inwestycji, lub opisanym na łamach artykułu netmeteringu, --- choć to co nazwano netmeteringiem w powyższym artykule, to tylko nieco mniej krwiopijcza forma dalszego łupienia obywateli, bo każda oddana do sieci kWh którą odbiorę w innym czasie będzie obciążona opłatami za przesył, a w końcu netmetering to rozliczenie 1:1, a nie 1:2,2 lub nieco więcej (dokładnie obecnie tego nie jestem w stanie obecnie podliczyć) --- żeby nie było, że marudzę, cieszę się, bo jest to krok we właściwym kierunku, --- jednak przy taryfie g12 w PGE zakładając że przez całą dobę dokładnie tak samo obciążam sieć to zapłacę średnio około 55gr/1kWh, więc netmetering przy odbieraniu naprodukowanej energii powinien uwzględniać również koszt opłaty związanej z dostawą energii (dodatkowo uważam, że nie powinno być narzucane zawieranie oddzielnych umów z producentem i kolejnej z dostawcą energii, bo jak by nie było prąd elektryczny to usługa z dowozem do domu i dowóz powinien być wliczony w cenę energii, w końcu mnie nie interesuje jak zakład obsługujący przesył policzy koszt dostawy energii, którą ode mnie odbiera i sprzedaje Kowalskiemu 2 domy dalej – tu może sobie dodawać koszt „dowozu” nawet taki jak by ten prąd był dostarczany z elektrowni odległej i 200km, a przecież straty związane z przesyłem będzie miał znacznie mniejsze i pokryje mu to ewentualne koszty dostawy mojej, przekazanej do sieci energii którą ja w innym okresie będę odbierał, istotne jest również to, że moja energia, którą oddam do sieci wesprze sprzedawcę lokalnie w chwili największego poboru energii przez firmy, bo w tym samym czasie ja jestem poza domem i głównie oddaję prąd do sieci) --- jak pamiętam wprowadzając opłatę za przesył nasz ustawodawca zakładał niższe stawki przesyłu dla odbiorców znajdujących się bliżej miejsca wytworzenia energii (o tym dziś już nikt nie mówi, ale prawda jest taka, że koszt przesyłu naliczany jest tak samo i w Warszawie i Bełchatowie, oba te miasta zasilane są z Bełchatowskiej elektrowni, a dystans jaki je dzieli od miejsca wytworzenia energii nie jest przecież równy i koszty związane z przesyłem też nie powinny być takie same) --- może warto rozważyć, by w takiej sytuacji doliczany przesył był zmienny i zależny od miejsca wytworzenia energii – zgodnie z pierwotnym planem ustawodawcy, który wprowadził ten składnik do naszej rzeczywistości --- jeśli część zużywanej przeze mnie energii elektrycznej jest wytworzona w elektrowni węglowej np. Bełchatów, a część może pochodzić z produkcji Kowalskiego kilka domów dalej, który na swojej działce ma mikro elektrownię wiatrową i w zimie generuje więcej energii niż moja instalacja PV (to oczywiście działa i w drugą stronę, kiedy latem ja częściowo lub w całości zasilam Kowalskiego) - czy wówczas przesył nie powinien być liczony na zasadzie realnych kosztów przesłania energii, a nie odgórnie określonych stawek, które nie mają nic wspólnego z realnym kosztem przesyłu energii … pozostawiam to pod przemyślenie każdemu, kto pochyli się nad tą pisaniną, bo uważam, że uczciwość względem obywateli zaowocuje bezpieczeństwem energetyczny naszego kraju a w innym wypadu będzie jak to było kilka dni temu, kiedy z obawy przed padem całego systemu ogłaszano jakie stopnie zasilania (większość ludzi ich i tak nie rozumie, a jedynie wywołują niesmak minionej epoki) --- ot tyle
Sunways |
Nadal nie wiadomo czy w taryfach gwarantowanych zawarty jest VAT
janek z za lasu |
A co z podatkiem akcyzowym od osób fizycznych
rusek |
Slonce tez bedzie OWATOWANE ? ja pie----e .
Piotr |
Ponawiam! załączcie skan tej odpowiedzi!!!! Stanowisko MG jest przydatne wtedy, jeśli mamy jego pełne brzmienie a nie wyimki.

Giełda OZE

Kupie elektrownie wodną

Kupie elektrownie wodną lub lokalizacje powyżej 70kw w całej Polsce. Ofert prosze wysyłać na email H czytaj dalej...

KUPIMY projekty elektrowni fotowoltaicznych z PNB i wygraną aukcją

Jako firma specjalizująca się w rozwoju projektów PV na terenie Polski poszukujemy gotowych projektó czytaj dalej...

Działka GDAŃSK ul.Poleska 5036m.kw OZE

SPRZEDAM działkę w GDAŃSK dzielnica śródmieście ul. Poleska 5036 m.kw , możliwe warunki zabudowy mie czytaj dalej...

Zlece opracowania karty informacyinej

Karta info. do decyzji środowiskowej do pozwolenia na budowe farmy fotowoltaiczej lokalizacja połudn czytaj dalej...