Senat przyjął ustawę o jakości paliw. Potrzebne jeszcze rozporządzenia

Senat przyjął ustawę o jakości paliw. Potrzebne jeszcze rozporządzenia
Geert Schneider, flickr cc
REKLAMA

Przygotowana przez Ministerstwo Energii ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw została w piątek przyjęta przez Senat. To kolejny element rządowego programu walki ze smogiem. Aby nowe regulacje nabrały mocy, potrzebne są jednak  oprócz podpisu prezydenta i publikacji tej ustawy – jeszcze odpowiednie rozoprządzenia ministra energii. 

Nowe regulacje wyznaczają standardy jakości dla paliw stałych przeznaczonych do celów grzewczych w sektorze komunalno-bytowym. Ustawa dotyczyła będzie gospodarstw domowych i małych jednostek spalania nie większych niż 1MW.

W ustawie zaproponowano nowe rozwiązanie polegające na wprowadzeniu świadectwa jakości, które ma określić niezbędne parametry paliwa stałego dla kupującego. W ten sposób kupujący ma uzyskać wiedzę na temat nabywanego produktu.

Za wprowadzenie do obrotu paliw niezgodnych z wymogami ustawy i planowanego rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych przewidziano kary grzywny od 50 do 500 tys. zł lub karę pozbawienia wolności do lat 3. Za wykroczenia mniejszej wagi będzie można wymierzyć karę grzywny od 10 do 100 tys. zł.

Jak zaznacza Ministerstwo Energii, chodzi o niewystawienie świadectwa jakości lub wystawienie takiego, w którym wartości parametrów paliwa stałego są niezgodne ze stanem faktycznym.

Indywidualni nabywcy paliw stałych nie będą kontrolowani. Kontrole odbywać się będą jedynie na składach paliw stałych, czyli w miejscach, w których można je kupić. Za kontrolę odpowiedzialna będzie Inspekcja Handlowa oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Koszty kontroli będzie ponosił Skarb Państwa.

Podczas drugiego czytania ustawy w Sejmie wprowadzono poprawkę w zakresie węgla brunatnego. Jak informuje resort energii, dopuszczenie do sprzedaży tego paliwa po uprzednim poddaniu termicznej obróbce umożliwi dalsze korzystanie z kotłów dedykowanych do tego typu węgla bez zwiększania kosztów grzewczych.

Po przyjęciu ustawy o jakości paliw przez Senat zostanie ona skierowana do podpisu prezydenta. Ustawa wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Wcześniej ustawa została notyfikowana w Komisji Europejskiej, co nastąpiło w połowie marca br.

Po przyjęciu tej ustawy Ministerstwo Energii będzie musiało teraz przygotować jeszcze rozporządzenia w sprawie: wymagań jakościowych dla paliw stałych, metod badania jakości paliw stałych, sposobu pobierania próbek paliw stałych, wzoru świadectwa jakości.

gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

4x1MW PV

3x1MW + 0,87MW Elektrownie Słoneczne z Pozwoleniem na budowę. Przyłącz na działce. Cena netto zawi czytaj dalej...

Poszukujemy firmy instalatorskie (sektor OZE)

Poszukujemy firmy instalatorskie do współpracy biznesowej przy budowie instalacji PV na terenie całe czytaj dalej...

Kupimy projekty farm PV w fazie RTB

Jesteśmy zainteresowani kupnem projektów farm PV, które uzyskały pozwolenie na przyłączenie do sieci czytaj dalej...

Panele Tier1 - Astronergy CHSM dla projektów

Oferujemy moduły Tier1 Astronergy poli/monokrystaliczne. Tylko ilości kontenerowe. Marka uzyskała s czytaj dalej...