NFOŚiGW: 21 mln zł na ciepło dla Skierniewic

NFOŚiGW: 21 mln zł na ciepło dla Skierniewic
Fot. NFOŚiGW
REKLAMA

Na modernizację kotłowni oraz ograniczenie emisji pyłów i dwutlenku siarki do atmosfery spółka Energetyka Cieplna Skierniewice otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ponad 21 mln zł.

Dofinansowany przez NFOŚiGW projekt obejmuje swoim zakresem wykonanie kompletnego układu oczyszczania spalin, złożonego z modułu odsiarczania, zintegrowanego z układem odpylania gazów wylotowych.

Jako efekt ekologiczny zadania przewidziano ograniczenie emisji dwutlenku siarki (SO2) o 176,726 Mg/rok, przy produkcji równoważnej 486751,68 GJ/rok lub o 0,36 kg/GJ wyprodukowanej energii cieplnej brutto w okresie od 1 stycznia – 31 grudnia 2021 r.

W tym samym okresie ma nastąpić ograniczenie emisji pyłu o 13,93 Mg/rok dla produkcji równoważnej 486751,68 GJ/rok lub o 0,098 kg/GJ wyprodukowanej energii cieplnej brutto.

Zarówno efekty rzeczowe jak i ekologiczne skierniewickiej inwestycji, po przeprowadzeniu wszystkich przewidzianych prac, mają zostać osiągnięte do końca 2021 r.

Dofinansowanie tej inwestycji umożliwia program priorytetowy NFOŚiGW pt. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, część 1) E-Kumulator – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu.

Całkowity koszt projektu oszacowano na 28,34 mln zł. Kwota dofinansowania z NFOŚiGW wyniesie 21,25 mln zł.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

Finansowanie farm PV oraz wiatrowych z wygranymi aukcjami.

Katana Konsulting zaprasza Inwestorów kupujących gotowe projekty OZE z wygranymi aukcjami do aplikow czytaj dalej...

Kupimy projekty farm fotowoltaicznych na każdym etapie zaawansowania

Firma realizująca projekty farm fotowoltaicznych kupi projekty instalacji fotowoltaicznych na każdym czytaj dalej...

Firma z branży OZE wydzierżawi działki pod farmy fotowoltaiczne - obszar całego kraju

Firma realizująca farmy fotowoltaiczne wydzierżawi działki niezacienione pod budowę farm fotowoltaic czytaj dalej...

Preferencyjne pożyczki dla projektów z wygranymi aukcjami.

Katana Konsulting zaprasza Inwestorów planujących realizację projektu samodzielnie do aplikowania czytaj dalej...