Wkrótce wyrok TS UE ws. jakości powietrza w Polsce

Wkrótce wyrok TS UE ws. jakości powietrza w Polsce
Fot. Rockwool
REKLAMA

Trybunał Sprawiedliwości UE poinformował, że wyrok w sprawie przeciwko Polsce za zanieczyszczenie powietrza zapadnie 22 lutego. Jeżeli Polska zostanie uznana winną naruszenia prawa europejskiego, grozi jej kara finansowa, która według NIK może wynieść nawet 4 mld złotych informuje Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

ClientEarth przypomina, że skargę na niedotrzymanie wymogów prawa unijnego w zakresie stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu wniosła w czerwcu 2016 roku Komisja Europejska, zarzucając Polsce przekroczenia dobowych norm dla pyłu PM10, brak odpowiednich działań określonych w programach ochrony powietrza (tzw. POP-ach) oraz nieprawidłową transpozycję Art. 23 Dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, który stanowi, że w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych programy ochrony powietrza mają określać takie działania, aby okres przekroczeń był jak najkrótszy.

– To ostatni moment dla polskich władz, aby uniknąć kary i co ważniejsze, poprawić jakość powietrza, którym oddychają Polacy. Po pierwsze rząd musi pilnie wdrożyć regulacje dotyczące jakości węgla. Po drugie, władze powinny zmienić sposób, w jaki projektują politykę jakości powietrza. Podejmowane działania muszą przynosić efekty w najkrótszym możliwym czasie, takie są wymogi prawa unijnego – komentuje Małgorzata Smolak, prawnik Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

Fudancja przypomina, że w kwietniu 2017 roku Trybunał wydał wyrok skazujący w analogicznej sprawie przeciwko Bułgarii.

– Niestety, w sprawie przeciwko Polsce należy spodziewać się podobnego wyroku jak w tej dotyczącej Bułgarii. W obydwu krajach głównym źródłem zanieczyszczeń jest spalanie paliw stałych, a nieskuteczność działań wynika przede wszystkim z braku przepisów ustanawiających wartości emisyjne dla paliw wykorzystywanych w sektorze komunalnym oraz nieadekwatne plany ochrony jakości powietrza – dodaje Smolak.

Zgodnie z dyrektywą 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, państwa UE mogą notować maksymalne dopuszczalne wartości stężeń dla pyłu PM10 na poziomie 40 µg/m3 w skali roku oraz maksymalnie 50µg/m3 średniej dobowej – norma ta może być przekroczona do 35 razy w ciągu roku. ClientEarth przypomina, że w Polsce w 2015 roku przekroczenia odnotowane zostały w 40 na 46 stref.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (1)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
eko |
Niech przywalą jak najwyższe kary, to może rządzący się stukną w głowy i zamiast działań pozornych (np. taryfa "antysmogowa") zaczną robić coś, co rzeczywiście zmniejszy niską emisję.

Giełda OZE

Kupie elektrownie wodną

Kupie elektrownie wodną lub lokalizacje powyżej 70kw w całej Polsce. Ofert prosze wysyłać na email H czytaj dalej...

KUPIMY projekty elektrowni fotowoltaicznych z PNB i wygraną aukcją

Jako firma specjalizująca się w rozwoju projektów PV na terenie Polski poszukujemy gotowych projektó czytaj dalej...

Działka GDAŃSK ul.Poleska 5036m.kw OZE

SPRZEDAM działkę w GDAŃSK dzielnica śródmieście ul. Poleska 5036 m.kw , możliwe warunki zabudowy mie czytaj dalej...

Zlece opracowania karty informacyinej

Karta info. do decyzji środowiskowej do pozwolenia na budowe farmy fotowoltaiczej lokalizacja połudn czytaj dalej...