Unijne dotacje na ciepło dla Rzeszowa i Szczecina

Unijne dotacje na ciepło dla Rzeszowa i Szczecina
Fot. Gramwzielone.pl (C)
REKLAMA

Szczecin i Rzeszów są kolejnymi miastami, które rozbudują swoją cieć ciepłowniczą dzięki funduszom pochodzącym z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko. Umowy w tej sprawie podpisano wczoraj w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przed tygodniem w Narodowym Funduszu podpisano umowy dotyczące unijnego dofinansowania z POIiŚ na projekty zakładające rozbudowę sieci ciepłowniczych w Toruniu, a także we Wrocławiu i w podwrocławskich Siechnicach.

Trzy projekty spółki PGE Toruń o całkowitej wartości 52 mln zł otrzymają blisko 18 mln zł wsparcia z Unii Europejskiej.

Kolejna z podpisanych ostatnio w NFOŚiGW umów umożliwi rozbudowę sieci ciepłowniczej we Wrocławiu i w Siechnicach. Projekty Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. o łącznej wartości blisko 13,5 mln zł otrzymają unijne dofinansowanie w wysokości 4,6 mln zł.

Natomiast wczoraj w NFOŚiGW umowę o dofinansowanie z POIiŚ z podziałania 1.6.2 "Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji" podpisała Szczecińska Energetyka Cieplna.

Zaplanowane przez szczecińską spółkę projekty o łącznej wartości ponad 108 mln zł zasili dotacja w wysokości blisko 58 mln zł.

Umowę na unijną dotację na rozbudowę infrastruktury ciepłowniczej podpisali wczoraj w NFOŚiGW także przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Rzeszów Sp. z o.o.

W ramach dofinansowanego projektu w Rzeszowie wybudowane zostaną nowe sieci ciepłownicze wraz z niezbędnymi przyłączami i węzłami cieplnymi mające na celu przyłączenie nowej mocy cieplnej, nie związanej z zastępowaniem istniejących lokalnych źródeł ciepła. W sumie zostanie wybudowanych 8,05 km sieci ciepłowniczej, a ponadto planuje się zainstalowanie 55 indywidualnych węzłów cieplnych.

Koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi 26,8 mln zł, z czego unijne dofinansowanie oszacowano na kwotę 12,12 mln zł.

Budowa nowych sieci ciepłowniczych za unijne pieniądze z POIŚ potrwa w Rzeszowie do końca 2022 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że zakończył ocenę wniosków pozakonkursowych na unijne dofinansowanie dla inwestycji mających na celu poprawę efektywności systemów ciepłowniczych.

Budżet naborów dotyczących działania 1.5 "Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu" oraz poddziałania 1.6.2 "Sieci ciepłownicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji" wynosił 1,1 mld zł.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu ustalono na 85 proc., a – jak informuje Fundusz – zasadnicza część projektów otrzymała wsparcie z intensywnością na poziomie 50-85 proc.

Do NFOŚiGW trafiło 70 wniosków, dla których mechanizmem koordynacji inwestycji są Strategie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przygotowywane przez Związki ZIT, zawierające zestawienie projektów przewidzianych do realizacji w POIiŚ.

Ostatecznie NFOŚiGW pozytywnie ocenił 69 projektów mających na celu budowę lub przebudowę istniejących systemów ciepłowniczych, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji, budowę przyłączy do istniejących budynków i instalacji węzłów indywidualnych skutkującą likwidacją węzłów grupowych, budowę nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi mającą na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

Kancelaria kupi projekty dla klienta- dużej korporacji PV

Kupimy projekty PV o mocy od 0.8-1 MW tylko (!) po aukcji . Oferty przyjmujemy tylko od właścicieli czytaj dalej...

Sprzedam projekty pV

Posiadamy projekty pV w różnej fazie rozwoju, poszukujemy inwestora zainteresowanego nawiązaniem wsp czytaj dalej...

Poszukujemy inwestorów do współpracy przy realizacji projektówPV

Poszukujemy inwestorów chcących uczestniczyć w realizacji projektów PV na aukcje w roku 2019-2020 po czytaj dalej...

Finansowanie farm PV oraz wiatrowych z wygranymi aukcjami.

Katana Konsulting zaprasza Inwestorów kupujących gotowe projekty OZE z wygranymi aukcjami do aplikow czytaj dalej...