Dotacje z UE na sieci ciepłownicze dla Torunia i Wrocławia

Dotacje z UE na sieci ciepłownicze dla Torunia i Wrocławia
Gramwzielone.pl (C)
REKLAMA

Trzy projekty spółki PGE Toruń o całkowitej wartości 52 mln zł otrzymają blisko 18 mln zł wsparcia z Unii Europejskiej. Unijne dofinansowanie wesprze też rozbudowę systemu ciepłowniczego we Wrocławiu i w podwrocławskich Siechnicach. To efekty umów podpisanych wczoraj w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pierwszy z dofinansowanych projektów PGE Toruń (wcześniej EDF Toruń S.A) zakłada modernizację grupowych węzłów cieplnych i budowę węzłów indywidulanych – w sumie wybudowane zostanie 1,28 km sieci ciepłowniczej i 42 węzłów ciepła. Drugi projekt umożliwi wybudowanie sieci ciepłowniczej o długości 4,89 km, a trzeci pozwoli na przyłączenie obiektów do sieci ciepłowniczej na terenie Torunia w celu zwiększenia wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji.

Pierwsze dwa przedsięwzięcia PGE Toruń dofinansowane będą z unijnego działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Trzecie przedsięwzięcie otrzyma dofinansowanie w ramach unijnego poddziałania 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

Całkowita wartość trzech toruńskich projektów wyniesie 52 mln zł, w tym unijne dofinansowanie oszacowano na kwotę 17,8 zł.

Kolejna z podpisanych wczoraj w NFOŚiGW umów umożliwi rozbudowę sieci ciepłowniczej we Wrocławiu i w Siechnicach. Projekty Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. o łącznej wartości blisko 13,5 mln zł otrzymają unijne dofinansowanie w wysokości 4,6 mln zł.

W tym przypadku fundusze pochodzą także z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W przypadku sieci ciepłowniczej dla Wrocławia będzie to unijne działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, a siechnicka sieć powstanie dzięki dotacji z poddziałania 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

Pierwszy projekt w całości zlokalizowany jest na terenie gminy Wrocław, wymienionej w Programie ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego. Inwestycja obejmuje budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej o długości 7,77 km. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi podłączenie się nowych odbiorców z rynku wtórnego (co najmniej 2,571 MW) i rynku pierwotnego (0,8 MW) do sieci ciepłowniczej zasilanej ze źródła kogeneracyjnego EC Zawidawie. Inwestycja, która powinna zakończyć się w październiku 2021 r., będzie kosztować 11,22 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie 3,8 mln zł.

Druga sieć ciepłownicza o długości 1,35 km, zasilana w 1/5 energią z biomasy, powstanie w gminie Siechnice. Realizacja projektu umożliwi podłączenie nowych odbiorców z rynku pierwotnego do sieci zasilanej ze źródła kogeneracyjnego EC Czechnica i na zwiększenie mocy zamówionej o 1,8 MW. W tym projekcie przewiduje się, że prace zakończą się w listopadzie 2018 r., a ich koszt wyniesie 2,25 mln zł, w tym unijne dofinansowanie wynosi 812,4 tys. zł.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

Dzierżawa działki pod fotowoltaikę

Wydzierżawię działkę 3,5 ha pod farmę fotowoltaiczną. Działka zlokalizowana ok 100 km od Warszawy, w czytaj dalej...

Generalny wykonawca farm fotowoltaicznych

Jesteśmy wykonawcą dużych farm fotowoltaicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w budowie dużyc czytaj dalej...

Sprzedam projekt 3 x Vestas V80 woj. Łódzkie

Sprzedam projekt 3 x Vestas V80 woj. Łódzkie. Otwarty dziennik budowy. Zapraszam czytaj dalej...

Zlecę zaprojektowanie farmy PV 2MW

proszę o podanie ceny (+-) i terminu realizacji na w/w adres czytaj dalej...