Dotacja na kogenerację w Białymstoku

Dotacja na kogenerację w Białymstoku
Gramwzielone.pl (C)
REKLAMA

NFOŚiGW przekaże ponad 0,5 mln zł unijnej dotacji na budowę sieci ciepłowniczych w Białymstoku. Efektem inwestycji będzie podłączenie nowych odbiorców oraz zwiększenie produkcji ciepła w kogeneracji.

Beneficjentem unijnej dotacji przyznanej za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białymstoku, które w ramach projektu wybuduje sieć ciepłowniczą magistralną, rozdzielczą oraz przyłącza i montaż sześciu węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Rezultatem ma być wzrost wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło sieciowe związane z przyłączeniem nowych budynków oraz znaczna poprawa jakości powietrza.

Przewiduje się zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej o ok. 16 741,5 GJ/rok, a szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych ma wynieść ok. 1 209 Mg CO2/rok.

Całkowity koszt przedsięwzięcia oszacowano na ponad 4,66 mln zł, z czego kwota dofinansowania ze środków unijnych wyniosła 590 tys. zł.  

NFOŚiGW zaznacza, że jest to pierwsza umowa zawarta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.6.2 "Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji".

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

Finansowanie farm PV oraz wiatrowych z wygranymi aukcjami.

Katana Konsulting zaprasza Inwestorów kupujących gotowe projekty OZE z wygranymi aukcjami do aplikow czytaj dalej...

Kupimy projekty farm fotowoltaicznych na każdym etapie zaawansowania

Firma realizująca projekty farm fotowoltaicznych kupi projekty instalacji fotowoltaicznych na każdym czytaj dalej...

Firma z branży OZE wydzierżawi działki pod farmy fotowoltaiczne - obszar całego kraju

Firma realizująca farmy fotowoltaiczne wydzierżawi działki niezacienione pod budowę farm fotowoltaic czytaj dalej...

Preferencyjne pożyczki dla projektów z wygranymi aukcjami.

Katana Konsulting zaprasza Inwestorów planujących realizację projektu samodzielnie do aplikowania czytaj dalej...