Instytut Energetyki Odnawialnej: OZE tańsze od atomu

Instytut Energetyki Odnawialnej: OZE tańsze od atomu
danishwindindustryassociation/ flickr cc-by-nc-2.0
REKLAMA
Przedstawiamy komentarz Instytutu Energetyki Odnawialnej dotyczący szacowania kosztów energetyki jądrowej i energetyki ze źródeł odnawialnych. 

OZE tańsze, ale atom szybszy i skuteczniejszy w ubieganiu się o wsparcie - komentarz Instytutu Energetyki Odnawialnej:


W październiku br. brytyjski rząd uzgodnił z koncernem EDF wsparcie  dla dwóch nowych bloków jądrowych w elektrowni Hinkley Point C. Chodzi o budowę i oddanie do użytku dwu reaktorów EPR o mocy 1600 MW każdy (3,2 GW). Koszty inwestycyjne szacowane są na 16 mld GBP, a wsparcie ma polegać na zawarciu tzw. „długoterminowego kontraktu różnicowego” - quasi stała taryfa na sprzedaż energii po cenie 92,5 GBP/MWh (ok. 462,5 PLN/MWh) z indeksowaniem wskaźnikiem inflacji i kompensowaniem odchyleń  na okres 35 lat. Kontrakt wywołał  poważne zaniepokojenie ekonomistów[i] obawiających się negatywnego wpływu kontaktu na obciążenie rachunków konsumentów energii.
 
Sprawa jest o tyle ważna i wymagająca refleksji, że Rada Ministrów na wkrótce zatwierdzi Program Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ), w którym koszty energii z pierwszej polskiej elektrowni jądrowej założono na poziomie 57 EUR/MWh (waluta z 2005 r.), co w przeliczeniu na złotówki w walucie z 2013 roku daje koszt 276,1 PLN/MWh. Jest to koszt ponad 60% niższy niż właśnie wynegocjowany w Wielkiej Brytanii. Warto też zwrócić uwagę że inwestycja w Hinkley jest „retrofitem” istniejącej (jednej z 18 na Wyspach Brytyjskich) elektrowni jądrowych, a w Polsce ma być zbudowana od podstaw  i to po raz pierwszy w historii, co musi pociągnąć za sobą dodatkowe koszty.
 
Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) przypomina, że w 2011 roku wykonał ekspertyzę[ii] dla fundacji Heinrich Böll Stiftung i Greenpeace Polska nt. kosztów budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej (EJ), na przykładzie dwu bloków 2x1500 MW (3,0 GW) zlokalizowanej w miejscowości Żarnowiec. Koszty produkcji energii z EJ Żarnowiec zostały porównane z równoważną pod względem produkcji energii Morską Farmą Wiatrową (MFW) na Bałtyku o mocy 5,4 GW w okresie 40-50 lat (w kosztach uwzględniono demontaż i „repowering” MFW o 25 latach). Obliczone, bezpośrednio po katastrofie w Fukushimie, koszty produkcji energii (tzw. LCOE) były przedmiotem debaty i krytyki ze strony środowisk reprezentujących energetykę jądrowa, które powołując się na PPEJ i dane historyczne utrzymywały, że koszty z polskiej elektrowni jądrowej będą znacznie niższe.
 
W tabeli zestawiono wskaźniki kosztowe dla budowy EJ obliczone dla Polski (wg IEO) oraz już realne kontraktowe ceny w Wielkiej Brytanii, po dokonaniu odpowiednich przeliczeń walut, inflacji oraz kosztów jednostkowych.  
Koszty energii wg IEO policzone dla początkującej w tego typu inwestycjach Polski przy korzystnych założeniach okazały się tylko o 3% wyższe niż koszty kontraktowe EDF w Wielkiej Brytanii. IEO w tym samym raporcie wykazał, że koszty produkcji energii z MFW będą niższe niż z EJ i wyniosą 451,7 PLN/MWh (przeliczenie w walucie 2013 roku).

Jednocześnie w ostatniej analizę dla Ministerstwa Gospodarki[i], IEO wykazał, ze większość nowych instalacji OZE oddawanych do użytku w latach 2018-2020 będzie produkować energię po koszcie niższym niż energią z EJ, która najwcześniej może być oddana do użytku w 2024 roku – tabela:
Z analiz tych wynika że większość OZE w 2020 roku będzie wytwarzać energię po kosztach znacznie niższych niż koszty energii z EJ i nie narazi odbiorców energii i podatników (ew. gwarancje rządowe) na tak długotrwałe zobowiązania finansowe.
 
Zdaniem IEO ww. relacje kosztów  powinna być przedmiotem poważnej refleksji, głębokiej weryfikacji zasadności realizacji PPEJ z uwagi na koszty i z uwzględnieniem rozwiązań alternatywnych. Wyniki weryfikacji powinny być wzięte pod uwagę w szczególności przy określaniu priorytetów i tempa prac legislacyjnych w obszarze EJ i OZE, gdzie występują olbrzymie dysproporcje. Choć termin wdrożenia dyrektywy  28/2009/WE o OZE minął 3 lata temu, ustawą o OZE ciągle nie trafiła do Sejmu, a obecne prace nad nią budzą wątpliwości czy rzeczywiście wesprze inwestycje. Tymczasem pakiet ustaw jądrowych został uchwalony już w 2011 roku, a w listopadzie br. (w tym przypadku  „zaledwie” 3 miesiące po terminie wdrożenia dyrektyw 2011/70/EURATOM) rząd skierował do Sejmu Prawo atomowe i jeszcze w grudniu br. zamierza ostatecznie zatwierdzić program PPEJ. Po ew. udanej próbie wynegocjowania z Komisją Europejską pomocy publicznej dla EJ w postaci kontraktu długoterminowego na stałą taryfę (bez procedury przetargowej, z indeksacją cen czyli bez ryzyka), droga do realizacji inwestycji jądrowych w Polsce zostanie szeroko otwarta. Blokada prawna i dalsze utrudnienia administracyjne (ew. system aukcyjny z całym bagażem ryzyka i niepewności) obejmą tylko inwestycje w OZE.


Instytut Energetyki Odnawialnej


[i] Instytut Energetyki Odnawialnej:  Analiza dotycząca określenia niezbędnej wysokości wsparcia dla poszczególnych technologii OZE w kontekście realizacji Krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2013r. URL: http://www.ieo.pl/pl/aktualnosci/754-ministerstwo-gospodarki-opublikowao-ekspertyz-ieo-pt-qanaliza-dotyczca-okrelenia-niezbdnej-wysokoci-wsparcia-dla-poszczegolnych-technologii-oze-w-kontekcie-realizacji-krajowego-planu-dziaania-w-zakresie-energii-ze-rode-odnawialnychq.html.
[i]The Guardian: Hinkley Point: nuclear power plant gamble worries economic analysts. 30 October 2013. URL:  http://www.theguardian.com/environment/2013/oct/30/hinkley-point-nuclear-power-plant-uk-government-edf-underwrite;
[ii] Instytut Energetyki Odnawialnej:  Analiza porównawcza kosztów morskiej energetyki wiatrowej i energetyki jądrowej oraz ich potencjału tworzenia miejsc pracy. Greenpeace Polska, Warszawa 2011r. URL: http://www.ieo.pl/pl/aktualnosci/576-qanaliza-porownawcza-kosztow-morskiej-energetyki-wiatrowej-i-energetyki-jdrowej-oraz-ich-potencjau-tworzenia-miejsc-pracyq-drugie-wydanie-opracowania-instytutu-energetyki-odnawialnej.html;

Zobacz również

Komentarze (1)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
wf |
taurony i pozostala banda czworga da kasę na łupki,zbuduje atom,przekaże dywidendę do budżetu i na inwestycje polskie w końcu zabraknie im na ... wynagrodzenia

Giełda OZE

Sprzedam inwestycję wiatrową

Sprzedam elektrownie wiatrową. roczna produkcja ok 3500 MWh. atrakcyjna cena. czytaj dalej...

kupie projekt

Zdecydowanie kupię projekt elektrowni wiatrowej pod Vestasa V90, V80 lub Enercona E66 lub E70 czytaj dalej...

Projekt z pozwoleniem PV 499kW świetokrzyskie

Projekt z pozwoleniem na budowę, decyzja środowiskową, opłaconym przyłączem. gotowa dokumentacja do czytaj dalej...

Dotacje w Wielkopolsce na OZE

Do końca sierpnia jest szansa dla przedsiębiorców na Zdobycie Dotacji na OZE. Zdecydowanych przedsię czytaj dalej...