Prezydent podpisał mały trójpak energetyczny

Prezydent podpisał mały trójpak energetyczny
Prezydent RP Bronisław Komorowski. Foto: Kancelaria Prezydenta RP
REKLAMA
Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP, prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację Prawa energetycznego, czyli tzw. mały trójpak energetyczny. 

Jak czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP poświęconemu podpisaniu małego trójpaku, podpisana właśnie ustawa jest krokiem w kierunku tworzenia wspólnego rynku energii elektrycznej i gazu oraz stanowi wsparcie dla rozwoju energetyki prosumenckiej, a także wprowadza przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ws. promowania energii ze źródeł odnawialnych.

- Ustawa wprowadza wiele istotnych rozwiązań, jednak do uregulowania pozostaje jeszcze m.in. kwestia skutecznej budowy źródeł wytwórczych i magazynów energii. Niezbędne jest też przyjęcie całościowych przepisów dotyczących przyłączeń do sieci. W najbliższej przyszłości wyzwaniem będzie również zapewnienie rozwoju odnawialnych źródeł energii z naciskiem na różnorodność stosowanych technologii i wypracowanie efektywnego systemu wsparcia. Polska musi także odpowiedzieć na wymogi „inteligentnej energetyki” (smart grid), wprowadzając w swoim ustawodawstwie mechanizmy i narzędzia zachęcające do racjonalizacji zużycia energii i stabilizujące działalność podmiotów rynku energii - informuje Kancelaria Prezydenta RP. 

W komunikacie dotyczącym małego trójpaku Kancelaria Prezydenta RP podkreśla potrzebę dalszej pracy "na rzecz spójności polityki energetycznej, ładu instytucjonalnego i jasnych regulacji" poprzez prace i przyjęcie ustaw energetycznych wchodzących w skład dużego trójpaku. 


Poniżej prezentujemy informację Kancelarii Prezydenta RP na temat małego trójpaku energetycznego:

Informacja w sprawie ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
 
Zasadniczym celem obszernej nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne jest zapewnienie pełnej implementacji przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, a także uzupełnienie wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającą dyrektywę 2003/54/WE oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE.

Uchwalenie tzw. małego trójpaku energetycznego to krok we właściwym kierunku - ustawa przybliża do realizacji wspólnego rynku energii elektrycznej i gazu oraz działa na rzecz rozwoju energetyki prosumenckiej. Wśród licznych zmian wprowadzanych nowelizacją należy wskazać przede wszystkim:
1) wprowadzenie definicji odbiorcy wrażliwego wraz z określeniem przysługującego mu zryczałtowanego dodatku energetycznego:
a) dodatek energetyczny wynosić będzie rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Limity określono następująco:
- 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
- 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się
z 2 do 4 osób;
- 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się
z co najmniej 5 osób.
b) dodatek będzie przyznawany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w drodze decyzji na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej i wypłacany do dnia
10 każdego miesiąca z góry,
c) wypłata dodatku energetycznego będzie zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek energetyczny wypłacać będą gminy, otrzymujące na ten cel dotację z budżetu państwa (ustawa szczegółowo reguluje zasady jej udzielania),
2) ustawa doprecyzowuje przepisy dotyczące przeprowadzania przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii kontroli legalności pobierania paliw lub energii, kontroli układów pomiarowo – rozliczeniowych, dotrzymania zawartych umów oraz prawidłowości rozliczeń;
3) nowelizacja wskazuje przesłanki, po wystąpieniu których przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii może wstrzymać (z zastrzeżeniami wynikającymi z ustawy) dostarczanie paliw gazowych lub energii:
a) gdy w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpiło nielegalne pobieranie paliw lub energii,
b) gdy odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności,
4) nowelizacja dostosowuje w sposób pełniejszy polskie przepisy do wymogów prawa unijnego w zakresie niezależności operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych,
5) ustawa dodaje przepisy regulujące wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą oraz zasady przyłączania tych instalacji do sieci dystybucyjnej,
6) nowelizacja dodaje również przepisy dotyczące gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle energii,
7) nowelizacja rozszerza katalog podmiotów obowiązanych do przedstawienia Prezesowi URE do umorzenia świadectw pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub biogazu rolniczego albo uiszczenia opłaty zastępczej o odbiorów przemysłowych, którzy w roku poprzedzającym rok realizacji obowiązku zużyli nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej, której koszt wyniósł nie mniej niż 3% wartości jego produkcji,
8) ustawa przewiduje wzmocnienie niezależności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki poprzez zmianę sposobu wyboru oraz wprowadzenie zasady, że funkcję tę można pełnić tylko jedną, 5-letnią kadencję,
9) nowelizacja nakłada na Ministra Gospodarki obowiązek opracowania projekt krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych do roku 2020.
           
Jak wskazano powyżej, ustawa wprowadza wiele istotnych rozwiązań, jednak do uregulowania pozostaje jeszcze m.in. kwestia skutecznej budowy źródeł wytwórczych i magazynów energii, całościowe przepisy dotyczące przyłączeń do sieci. W najbliższej przyszłości wyzwaniem będzie również zapewnienie rozwoju OZE z naciskiem na różnorodność stosowanych technologii i wypracowanie efektywnego systemu wsparcia. Polska musi także odpowiedzieć na wymogi „inteligentnej energetyki” (smart grid), wprowadzając w swoim ustawodawstwie mechanizmy i narzędzia zachęcające do racjonalizacji zużycia energii i stabilizujące działalność podmiotów rynku energii. Nasz kraj potrzebuje spójnej polityki energetycznej, ładu instytucjonalnego i jasnych regulacji w tym zakresie, aby sprostać globalnym trendom, dlatego też kontynuacja prac nad tzw. dużym trójpakiem jest konieczna.


źródło: Kancelaria Prezydenta RP / red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (17)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
dv |
kanelaria polskiego prezydenta nie ma pojecia czego wymaga UE!Po wakacjach posłowie dowiedza sie, że stworzyli nastepny bubel prawny niezgodny z wymaganiami UE.
ji |
Prawda!
michal |
Prezydent niedawno mówił, że czas aby Polacy sami produkowali energię, a teraz podpisał ustawę, w której energetyczny monopol zakazał Polakom sprzedaży energii po cenie rynkowej. znowu tylko piękne słowa i nic więcej
tolej |
wielkie dzięki panie Prezydencie! na to czekałem teraz mogę sobie założyć moduły fotowoltaiczne i czerpać wielkie zyski, świetne posunięcie!!!
sic |
"rzal i bul" - brawo panie prezydencie! jest pan mężem stanu na jakiego czekaliśmy długie milenija!
Kuba |
Kukła i czopek Tyfuska podpisze każde g..., które mu podsuną pod nos. Nieważne, ze działa na szkodę POLAKÓW. Mam nadzieję, że POLACY nidługo policzą się z tą bandą szkodników z Wiejskiej!
GuuGi |
Wsadźcie sobie w tyłek taką ustawę POsrana Mafio Oszustów
AriVTN |
Po co te wszystkie krzyki i jęki? Jest jak jest i trudno ale być może, wbrew pozorom zapisy dotyczące "quasi prosumenta" nie będą aż wcale takie złe i niekorzystne i nawet przy braku jakiegokolwiek wsparcia dla małych OZE chociaż trochę rozruszają rynek.
sic |
Drogi AriVTN, czy ty się wczoraj urodziłeś? Poczytaj sobie artykuły o stosunku prezydenta do całego oze. Przecież turbiny wiatrowe straszą mu zwierzynę na polowaniach a solary oslepiają kaczki do których strzela! Ot obrońca natury z tego prezydenta!
kiwka |
Dalczego Niemcy sa bogate? Wróciłem wczoraj z Bremenhaven lasy turbin i hektary paneli PV.Rozmawiałem z poważnymi inwestorami w branży OZE. Dali zarobić inwestorom a teraz mając niezależność energetyczną zmieniaja warunki w sposób uczciwy i przejrzysty. Polska władza musi zmienić mentalność. Najważnejszy jest prywatny ka[itał. On nie da się okradać jak przy autostradach. Ten prezydent ma mentalność misia Krzysia, to pajacyk i kukiełaka otoczona dworem przydupasów myslących tylko im dłużej przy korycie tym bogatsze będą nasze wnuki.
AriVTN |
@sic Gdybym urodził się wczoraj to raczej nie za bardzo miałbym możliwość cokolwiek tutaj napisać ;) To, co pan prezydent sądzi o OZE jest mi znane nie od dziś ale nijak ma się to do kwestii, którą w swoim wpisie poruszyłem. Co więcej uważam, że nawet jeżeli ten dokument jest dla wszystkich zwolenników OZE/dystrybutorów/sprzedawców/ niekorzystny z powodu takich czy innych zapisów to warto spojrzeć na to pod innym kątem i jakiś pozytyw, o ile tak to można nazwać znaleźć. Nie tylko "prosument" ale i z tymi energochłonnymi odbiorcami i obowiązkiem umarzania certyfikatów jest ciekawa sprawa. Nie wykluczałbym możliwości, że będzie zupełnie odwrotnie jak życzy sobie tego ustawodawca a przedsiębiorstwa o takim zużyciu energii będą szukały możliwości zaspokojenia zapotrzebowania energetycznego na własną rękę. Zmiany operatorów na niewiele się zdadzą, mini-elektrowni atomowej też sobie nikt nie postawi, hydro też nie wszędzie i co jedyne z tego zestawu zostanie ?????
krezol |
Czy mogliby państwo potwierdzić czy dobrze myślę? Jakiś Senator stwierdził, że wzorem UK nie będziemy ingerować w cenę prądu z farm solarnych (1,1 zł za 1kW), I zastosujemy 80% średniej ceny skupu (160 zł za 1 mW = 0.16 zł za 1 kW).Czyli I tak zaingerowano, a ktoś z senatorów stał się bogaty?
stef |
kto i kiedy tych przeklętych kabanów i darmozjadów w trzy wiatry przepędzi ? pytam się kto ?????
stef |
w dzień będziemy wpychać gnojom energię za 16 gr /kwh , a po południu i w nocy odkupywać po 67 gr./kwh -idę w zakład,że w tych granicach... takiego tylko się można po tępych gnojacxh wsparcia spodziewać !!!! i będą wmawiać ,że to gicio interes dla tępego rodaka polaka!!!
stef |
w dzień będziemy wpychać gnojom energię za 16 gr /kwh , a po południu i w nocy odkupywać po 67 gr./kwh -idę w zakład,że w tych granicach... takiego tylko się można po tępych gnojacxh wsparcia spodziewać !!!! i będą wmawiać ,że to gicio interes dla tępego rodaka polaka!!!
xyz |
Niech mnie ktoś poprawi jeżeli się myle. W ustawi jest mowa o cenie sprzedaży energii z mikroisntalacji po 80% ceny.. tylko dla osób które nie prowadzą działalności. Czyli jeżeli prowadzę działalność i zainstaluje sobie 40kW to będę sprzedawał energię na zasadach obecnych czyli energia + 1 certyfikat. Bez pozwolenia na budowę. Pytanie co z koncesją?
prezydęt |
łonczę się w bulu

Giełda OZE

Kupię nacelę TACKE 1,5 lub podzespoły

Kupię nacelę TACKE 1,5 lub podzespoły generator, przekładnia czytaj dalej...

Sprzedam nieruchomość w Bożympolu Małym o pow. 21,88ha

Sprzedam nieruchomość gruntową, niezabudowaną w Bożympolu Małym w gminie Łęczyce, powiecie wejherows czytaj dalej...

Komponenty PV i aparatura badawcza

Posiadamy materiały do produkcji modułów PV oraz aparaturę badawczą do modułów fotowoltaicznych. Zap czytaj dalej...

Usługa kafarem, wbijanie słupów pod gruntowe instalacje fotowoltaiczne

Witam, Obsługuje południe Polski, w szczególności podkarpacie. Mam kafar przystosowany pod konstruk czytaj dalej...