Nowe rozporządzenie MG przywróci równowagę na rynku zielonych certyfikatów?

Nowe rozporządzenie MG przywróci równowagę na rynku zielonych certyfikatów?
Lollie Pop, flickr cc-by-2.0
REKLAMA
Rozporządzenie przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki ma kluczowe znaczenie dla przyszłości rynku zielonych certyfikatów w Polsce. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 18 października 2012 roku "w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii" zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie ostatniego dnia tego roku. 

Kluczową kwestią, którą reguluje rozporządzenie, jest zwiększenie obowiązkowego udziału OZE w portfolio energetycznym dystrybutorów energii. W tym roku - zgodnie z wcześniejszym rozporządzeniem przyjętym przez MG - obowiązek ten kształtuje się na poziomie 10,4%, a jak pokazują bieżące notowania zielonych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii - zielonej energii na rynku jest już o wiele więcej, co w efekcie powoduje zjawisko nadpodaży certyfikatów, spadek ich cen i poddaje w wątpliwość atrakcyjność tego rodzaju systemu wsparcia dla inwestorów oczekujących stabilnej, długookresowej perspektywy przychodów.

Nowe rozporządzenie może zmienić ten stan rzeczy i - zwiększając obowiązkowe poziomy zielonej energii - przyczynić się do powrotu równowagi na rynku świadectw pochodzenia wydawanych za produkcję zielonej energii. Docelowo, w 2021 roku - zgodnie z nowym rozporządzeniem - udział OZE w miksie energetycznym dystrybutorów energii ma osiągnąć poziom 20%. Dodatkowo, powrotowi rynkowej ceny świadectw pochodzenia do poziomu zbliżonego do ceny opłaty zastępczej może sprzyjać wprowadzenie w życie nowej ustawy o OZE, która ograniczy wsparcie przyznawane technologii współspalania generującej obecnie większą część wydawanych przez URE świadectw pochodzenia. 


Obowiązek zakupu energii z OZE przez operatorów energetycznych w latach 2012-2021 zgodnie z projektem rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki z 18 października 2012 r. [w %]. Opracowanie: Gramwzielone.pl
gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

Kancelaria kupi projekty dla klienta- dużej korporacji PV

Kupimy projekty PV o mocy od 0.8-1 MW tylko (!) po aukcji . Oferty przyjmujemy tylko od właścicieli czytaj dalej...

Sprzedam projekty pV

Posiadamy projekty pV w różnej fazie rozwoju, poszukujemy inwestora zainteresowanego nawiązaniem wsp czytaj dalej...

Poszukujemy inwestorów do współpracy przy realizacji projektówPV

Poszukujemy inwestorów chcących uczestniczyć w realizacji projektów PV na aukcje w roku 2019-2020 po czytaj dalej...

Finansowanie farm PV oraz wiatrowych z wygranymi aukcjami.

Katana Konsulting zaprasza Inwestorów kupujących gotowe projekty OZE z wygranymi aukcjami do aplikow czytaj dalej...