Nowa dyrektywa OZE opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE

Nowa dyrektywa OZE opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE
Fot. Andrés Caldera, flickr cc
REKLAMA

Dzisiaj w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano kilka kluczowych regulacji dotyczących nowej polityki energetycznej i klimatycznej UE w perspektywie 2030 r. Wśród opublikowanych dokumentów jest nowa dyrektywa o odnawialnych źródłach energii (tzw. RED II).

Regulacje zawarte w nowej dyrektywie o odnawialnych źródłach energii, która zastąpi poprzednią dyrektywę OZE z 2009 r., wyznaczającą zasady funkcjonowania unijnego rynku OZE do 2020 r., wprowadzają szereg kluczowych zmian w zasadach funkcjonowania unijnego rynku energetyki odnawialnej.

Nowe regulacje zakładają m.in. uniemożliwienie retroaktywnych zmian zasad wsparcia producentów energii odnawialnej czy ograniczenie barier administracyjnych. Chodzi m.in. o ustanowienie „jednego okienka”, w którym załatwiane będą pozwolenia na uruchamianie produkcji energii odnawialnej, a także o zredukowanie czasu ich uzyskiwania do maksymalnie dwóch lat.

Producenci energii odnawialnej mają przy tym stracić priorytetowy dostęp do sieci, jednak zostanie on zachowany w przypadku instalacji, w których uruchomiono wytwarzanie energii przed wejściem w życie nowych regulacji.

Zgodnie z przyjętymi regulacjami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii, państwa członkowskie będą musiały zapewnić obywatelom możliwość samodzielnego wytwarzania energii odnawialnej na własne potrzeby, umożliwiając też magazynowanie i sprzedaż nadwyżki. Promowana ma być w tym kontekście także produkcja energii przez mieszkańców domów wielorodzinnych.

W przypadku najmniejszych instalacji OZE o mocy do 10,8 kW stosowana ma być uproszczona procedura uruchamiania produkcji energii na podstawie zgłoszenia. Z kolei w przypadku instalacji o mocy do 30 kW energia wykorzystywana "za licznikiem" ma być zwolniona z opłat sieciowych (wyjątkiem ma być energia objęta systemami wsparcia).

Regulacje dla OZE, które zostały zapisane w dyrektywie RED II, zakładają również zwiększenie roli biopaliw drugiej generacji. Do 2030 roku co najmniej 14 proc. paliw wykorzystywanych w transporcie ma pochodzić ze źródeł odnawialnych, przy czym biopaliwa pierwszej generacji o wysokim ryzyku "pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów” od 2030 roku nie będą już wliczane do celów UE w zakresie energii odnawialnej. Od 2019 roku udział biopaliw pierwszej generacji w realizacji tych celów ma stopniowo maleć, aż do osiągnięcia zerowego poziomu w 2030 roku.

Wdrożenie dyrektywy RED II ma na celu realizację nowego unijnego celu zakładającego zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w unijnym miksie energii do roku 2030 do poziomu co najmniej 32 proc.

Cel na poziomie 32 proc. będzie wiążący tylko na poziomie całej Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do celu na rok 2020 wynikającego z pierwszej dyrektywy OZE, nie złożą się na niego obowiązkowe cele krajowe. Przyjęte zasady zarządzania unią energetyczną mają jednak zapewnić, że poszczególne kraje będą stopniowo zwiększać udział energii odnawialnej w swoich miksach energetycznych.

Efektywność energetyczna

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano dzisiaj również nową dyrektywę dotyczącą efektywności energetycznej, której wdrożenie ma prowadzić do zredukowania konsumpcji energii w UE o 32,5 proc. do roku 2030.

Zgodnie z zapisami nowej dyrektywy dotyczącej efektywności energetycznej, kraje członkowskie mają zapewnić wdrożenie technologii dającym odbiorcom lepszą informację na temat ich zużycia energii, a po raz pierwszy państwa UE będą zobowiązane do ustanowienia specjalnych środków w zakresie efektywności energetycznej na rzecz osób dotkniętych ubóstwem energetycznym.

Zarządzanie unią energetyczną

W unijnym dzienniku urzędowym dzisiaj opublikowano też rozporządzenie dotyczące zarządzania unią energetyczną, tzw. governance, zgodnie z którym każde państwo członkowskie będzie musiało przedstawić dziesięcioletni krajowy plan w zakresie energii i klimatu wraz z krajowymi celami, planami i środkami na wykonanie przedstawionych planów. Pierwsze krajowe plany na rzecz energii i klimatu mają powstać do końca 2019 roku, przy czym ich wstępne wersje mają trafić do Brukseli do końca br.

Rozporządzenie w sprawie zarządzania będzie bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich, natomiast nowe elementy dyrektyw dotyczących OZE i efektywności energetycznej będą musiały stać się częścią prawa krajowego nie później niż 18 miesięcy od ich wejścia w życie.

Po dzisiejszej publikacji powyższych regulacji w Dzienniku Urzędowym UE wejdą one w życie w dniu 24 grudnia br.

Cele dotyczące udziału OZE oraz zwiększenia efektywności energetycznej mają zostać poddane przeglądowi w roku 2023. Wówczas będzie można je tylko podnieść, ale nie obniżyć.

Realizacja tych celów ma służyć osiągnięciu nadrzędnego celu unijnej polityki energetycznej i klimatycznej, jakim jest zredukowanie emisji CO2 do roku 2030 przynajmniej o 40 proc. w porównaniu z emisjami z roku 1990.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

Zobacz również

Komentarze (4)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
Mariusz |
No to w myśl Traktatu Lizbońskiego i nadrzędności prawa UE w stosunku do Polskiego polskie przepisy wykonawcze co do OZE znowu trzeba wrzucić do niszczarki i drobno pokroić. UE - tak trzymać . No i może znowu kilku nowych urzędników znajdzie zajęcie. Już widzę teraz prosumentów chcących uruchomić instalację powyżej 10,8 kWp i pragnących skorzystać z wyeksportowanej energii "poza licznikiem" bez opłat przesyłowych. Przecież BigEnergy dostanie spazmów i białej gorączki . Już widzę kadrę zarządzającą, jak na bankietach debatują przy lampce wina jak "udupić" ten wpis, bo przecież statystyczny Kowalski nie może mieć aż tak dobrze.
alladyn-solar-batt |
Do Mariusz : masz rację w swojej obserwacji. To co nazywasz,, polskimi przepisami" będzie głównie tak rozbudowaną w zakresie ilości i absurdalności oraz kosztowności jakie trzeba spełniać by być podłączonym do sieci IRiESD, by po prostu korzystanie z sieci było naznaczone,, barierą zakupu i uruchomienia". Oczywiście wymyśli się dodatkowo kilka Opłat jakie za użytkowanie sieci będzie musiał ponieść Prosument.
Taka prawda |
,, Zgodnie z przyjętymi regulacjami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii, państwa członkowskie będą musiały zapewnić obywatelom możliwość samodzielnego wytwarzania energii odnawialnej na własne potrzeby, umożliwiając też magazynowanie i sprzedaż nadwyżki. Promowana ma być w tym kontekście także produkcja energii przez mieszkańców domów wielorodzinnych. W przypadku najmniejszych instalacji OZE o mocy do 10,8 kW stosowana ma być uproszczona procedura uruchamiania produkcji energii na podstawie zgłoszenia. Z kolei w przypadku instalacji o mocy do 30 kW energia wykorzystywana "za licznikiem" ma być zwolniona z opłat sieciowych (wyjątkiem ma być energia objęta systemami wsparcia)." - słowa kluczowe,, będą musiały"......,, sprzedaż nadwyżki "
Andrzej T. |
Ca za bzdury tu czytam. Niech redakcja Gramwzielone nauczy się czytać tekst dyrektywy ze zrozumieniem jego treści. Udział biopaliw pierwszej generacji nie ma wynosić zero w 2030 roku a co pisze redakcja ale do 7%. Nauczcie się czytać co oznaczają poszczególne zwroty.

Giełda OZE

Projekt PV 16,32MW (+9MW) (+30MW)

Położenie - Kamień Mały gmina Witnica województwo Lubuskie, teren 33,57ha Dokumentacja: - decyzja czytaj dalej...

Zlecę zaprojektowanie farm 1MW i 0.5 MW

Zlecę wykonanie projektu dwóch farm fotowoltaicznych.( 1 MW i 0.5 MW). czytaj dalej...

PILNIE zlecę montaż KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Poszukujemy ekip monterskich do długoterminowej współpracy w zakresie montażu instalacji solarnych, czytaj dalej...

Kupie elektrownie wodną

Kupie elektrownie wodną lub lokalizacje powyżej 70kw w całej Polsce. Ofert prosze wysyłać na email H czytaj dalej...