Prezydent podpisał (nie)pełne obligo

Prezydent podpisał (nie)pełne obligo
Fot. Kancelaria Prezydenta RP
REKLAMA

Kluczową regulacją w podpisanej wczoraj przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji Prawa energetycznego jest zwiększenie obliga giełdowego na handel energią z 30 do 100 proc. Przyjęte przepisy nie dotyczą jednak zawieranych w tym roku umów, co sprawi, że pełne obligo w przyszłym roku będzie fikcją.

Zaproponowane przez Ministerstwo Energii kilka miesięcy temu wprowadzenie pełnego obliga to odpowiedź resortu na notowane już wówczas wzrosty cen energii. Zwiększenie giełdowego obrotu energią z obecnego poziomu 30 proc. (do końca 2017 r. obowiązywał poziom 15 proc.) ma zwiększyć transparentność obrotu energią na rynku hurtowym.

W toku prac nad nowelizacją Prawa energetycznego w Sejmie wycofano jednak zapis zakładający objęcie nowymi zasadami obliga także zawartych dotąd umów. Zapis wprowadzony do PE przez posłów oznacza, że pełne obligo giełdowe w praktyce nie zafunkcjonuje. Jak argumentował w Sejmie przedstawiciel Urzędu Regulacji Energetyki, brak tego zapisu będzie oznaczać, że pełne obligo na handel energią w 2019 r. nie będzie respektowane z uwagi na zapisy znajdujące się w dotąd zawartych umowach na sprzedaż energii poza giełdą.

Jak ponadto wynika z przyjętej przez parlament nowelizacji PE, obligiem nie zostaną ponadto objęci wytwórcy sprzedający energię do odbiorcy końcowego za pośrednictwem linii bezpośredniej, producenci energii z OZE, a także w kogeneracji o średniorocznej sprawności elektrycznej ponad 52,5 proc.

Pełnym obligiem nie zostanie objęta także energia zużywana przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem na potrzeby własne. Ponadto zwolniona z obliga będzie energia niezbędna do wykonywania ustawowych zadań przez operatorów systemów elektroenergetycznych oraz wytworzona w jednostce wytwórczej o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie wyższej niż 50 MW.

Podpisana przez prezydenta nowelizacja Prawa energetycznego zakłada ponadto, że Urząd Regulacji Energetyki będzie mógł zwolnić z obliga energię wyprodukowaną w jednostkach, które rozpoczęły wytwarzanie po raz pierwszy po dniu 1 lipca 2017 r. – sprzedawaną w ramach wykonywania długoterminowych zobowiązań wynikających z umów zawartych przez przedsiębiorstwa energetyczne z instytucjami finansowymi, w celu realizacji inwestycji związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej, w tym w ramach wykonywania długoterminowych zobowiązań wynikających z umów zawartych przez przedsiębiorstwo wytwarzające energię elektryczną z podmiotami innymi niż instytucje finansowe, zawartych w celu zabezpieczenia przychodów przedsiębiorstwa wytwarzającego energię elektryczną, w związku z umowami o udzielenie finansowania inwestycji, związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej zawartymi przez to przedsiębiorstwo z instytucjami finansowymi

Druga możliwość zwolnienia z obliga energii z instalacji uruchomionych po 1 lipca 2017 r. dotyczy energii sprzedawanej przez przedsiębiorstwa energetyczne w ramach wykonywania długoterminowych zobowiązań wynikających z umów zawartych ze wspólnikami lub akcjonariuszami tego przedsiębiorstwa także będącymi przedsiębiorstwami energetycznymi, w związku z udzielonym przedsiębiorstwu wytwarzającemu energię elektryczną finansowaniem typu korporacyjnego z przeznaczeniem na realizację inwestycji związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej.

Ustawa przewiduje ponadto możliwość zwolnienia przez URE z obliga energii wytwarzanej na potrzeby operatora systemu przesyłowego i wykorzystywanej w celu prawidłowego funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego.

Wcześniej zastrzeżeń do ustawy w wersji przyjętej przez Sejm nie zgłosili senatorowie, dzięki czemu mogła ona zostać skierowana od razu do prezydenta.

Co ciekawe, komunikat Kancelarii Prezydenta tłumaczący, jakie zapisy znajdą się w podpisanej ustawie, w ogóle kwestii obliga giełdowego nie wymienia.

Kancelaria wylicza natomiast, że ustawa obejmuje regulację instytucji sprzedaży rezerwowej, czyli sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej do odbiorcy końcowego przyłączonego do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej lub gazowej lub do sieci przesyłowej gazowej realizowanej przez sprzedawcę rezerwowego w przypadku zaprzestania sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej przez dotychczasowego sprzedawcę.

Jak informuje prezydencka kancelaria, celem wdrażanych rozwiązań jest zapewnienie ochrony odbiorców końcowych i utrzymanie ciągłości dostaw energii do odbiorcy końcowego w sytuacji zaprzestania sprzedaży energii przez bieżącego dostawcę, a uchwalone przepisy mają jednoznacznie określić kwestie taryf, czasu trwania sprzedaży rezerwowej i podpisania nowej umowy kompleksowej z nowym sprzedawcą.

Kolejnym zagadnieniem poruszanym przez ustawę jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego przyjmowanych na gruncie Unii Europejskiej Kodeksów Sieci i Wytycznych, stanowiących środki mające na celu budowę wspólnego, jednolitego rynku energii elektrycznej na terenie Wspólnoty. Kodeksy Sieci i Wytyczne wprowadzane są do obrotu prawnego na terenie Unii Europejskiej w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, odpowiednio na podstawie art. 6 i 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003.

Ponadto, jak wylicza prezydencka kancelaria, ustawa dokonuje zmian w obecnym porządku prawnym w zakresie uproszczenia procedury dostępu do infrastruktury energetycznej znajdującej się na terenie nieruchomości niebędących własnością przedsiębiorstwa energetycznego; zniesienia obowiązku opracowywania programów budowy stacji tankowania gazu ziemnego dla najmniejszych podmiotów zajmujących się dystrybucją paliw gazowych; a także umożliwienia jednostkom samorządu terytorialnego wykorzystania pojazdów napędzanych gazem ziemnym dla spełnienia wymogu 10 proc. udziału pojazdów „ekologicznych” we flocie pojazdów wykonujących zadania publiczne.

Podczas prac w Senacie odrzucono m.in. poprawki mniejszości zakładające zablokowanie wpisanego prawa operatorów sieci dystrybucyjnych do wejścia na prywatny teren w celu usunięcia awarii sieci. Odrzucono też postulowane przez kilku senatorów zmniejszenie udziału samochodów z napędem alternatywnym we flocie samorządów poniżej wpisanych do ustawy 10 proc.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

Zobacz również

Komentarze (19)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
alladyn-solar-batt |
Obligo do 100% obrotu na TGE to dobre rozwiązanie pod warunkiem, że zaistnieje narzędzie do kontroli spekulacyjnych akcji na TGE. Taka akcja spekulacyjna trwa od 4 miesięcy by wywindować ceny ZC na maksa, by ceny prądu poszły w górę. Niestety projektodawca pomysłu nie rozumie do końca mechanizmów giełdowych i zamiast w marcu 2019 jak planowano - ceny rosną już w grudniu 2018.Teraz mamy prezentację różnych symulowanych pomysłów na,, rekompensaty" - symulowanych jako że aby pro wyborcza machinacja się udała,, rozwiązanie" poprzez ogłoszenie ostatecznego sposobu działania Rządu musi być co do terminu na tyle bliskie wyborom 2019, by elektorat czuł i nie zapomniał o wdzięczności wobec PiS za,, dane" Kowalskiemu,, rekompensaty " przeciwdziałające skutkom podwyżki cen energii
OSD |
Alladynku no co ty serio. Drożeje wcześniej? Nie przewidziałeś?
alladyn-solar-batt |
Do OSD: teraz na poważnie: Twoje osobiste wycieczki wszczęte po tym gdy wykazałem Ci błąd w zdolności do przewidywań cen energii w znaczący sposób rzutujących na opłacalność biznesu w którym musisz oferty wobec odbiorców składać z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem wskazują na głębokie deficyty emocjonalne, które (bezskutecznie) usiłujesz posmarować maścią agresywnych (niczym nie sprowokowanych) wystąpień na tym forum. Wydaje się zatem racjonalne byś ekwiwalent swoich dwu godzin pracy poświęcił na wydatek tj. wizytę u psychologa, pokazał tam Twoją reakcję na publikowany artykuł przy której to czynności w parze dokonacie analizy czy i co artykuł miał, ma wspólnego z moimi osobistymi przewidywaniami lub ich brakiem - w tej (czy innej sprawie), które być może poznał byś - uprzejmie pytając. Jak widzimy - dzisiaj wstałeś lewą nogą, a uprzejmość kroczy za a nie przed Tobą. Puszczaj kobiety przodem to nikt nie pomyśli o Tobie z niesmakiem.
alladyn-solar-batt |
Do OSD: niemniej składam Ci podziękowania, bo najwyraźniej moja osoba zapadła Ci tak głęboko w pamięć, że nie pytany składasz mi powinszowania niniejszym w relacji do tamtych przewidywań (nie tylko moich bo także Wiśniewskiego z IEO)
alladyn-solar-batt |
,, Elektrownie węglowe przynoszą gigantyczne straty. "System energetyczny bez węgla to nieuchronność ekonomiczna"....,, Finansowy think thank „Carbon Tracker” przeprowadził analizę rentowności 6685 elektrowni węglowych na całym świecie, które stanowią 95 proc. wszystkich mocy produkcyjnych. Analitycy ocenili rentowność każdej elektrowni węglowej na podstawie m.in. kosztów utrzymania, inwestycji koniecznych do przeprowadzenia, aby wypełnić normy środowiskowe, oraz cen węgla."
alladyn-solar-batt |
,, 42 proc. elektrowni węglowych na świecie przynosi straty. Polska Grupa Energetyczna (PGE) dopłaca cztery dolary do każdej wyprodukowanej megawatogodziny "- oczywiście dopłacając do generacji finansuje jako sponsor na prawo i lewo, oczywiście nie inwestuje w obniżenie kosztów
TwojaTV |
OSD@ MałpaPV po lifingu?
alladyn-solar-batt |
Do TwojaTV: wydaje się, że nie... Poprostu Kolega OSD tutaj pisujący się dziś czuje jak czuje. Koniec tygodnia - ot oznaki przemęczenia
OSD |
alladynku zapadły mi w pamięć głupoty o których pisałeś i o przewidywaniach cen prądu. Przypomnij sobie. Przypominam również, ze to ty pierwszy wystartowałeś z osobistymi wycieczkami na temat m. in np. przetargów i cen dumpingowych w mojej firmie. Przypomnij sobie. Następnym razem zanim kogoś ocenisz to się zastanów. A Pan GW jest osobą publiczną i firmuje swoim nazwiskiem analizy pod którymi się podpisuje, więc miałem prawo je ocenić jak blednę Tyle. misiaczku kolorowy. Bywaj.
OSD |
@TwojaTV pudło. To wy tutaj jesteście jak małpki. To co alladynek napisze to klepiecie bezmyślnie. Tak alladynku ja pracuje. Wiem, że może ciężko Ci to zrozumieć,ale tak jest.
TwojaTV |
OSD@ to zwracam honor.
TwojaTV |
Ale na WNP moglbys nosic nick Obiektywny, misiaczku
OSD |
@TwojaTV spoczko. Po prostu kiedyś alladynek przesadził i go poniosło z aluzjami. Zalazł mi za skórę. To że mam inne zdanie na temat prosumentów z PV na dachach to takie mam prawo. Tak jestem za OZE, bo to przyszłość. Nie popieram polityki rządu, ale kurcze nie przesadzajcie z tymi prosumentami i ich śmiesznymi instalacjami na dachu. Poza tym wszystkim najlepszego. PS. nie korzystam z WNP.
Prosiaczek |
Misiaczku z OSD nie jestem kochający inaczej ale spróbuję w Twój deseń: te maluchy już wkrótce rizłożą takie OSD od tyłu, bo będą się piwoli odwracać id swoich hetero mamuś i tatusiów z OSD, jak wszysto w naturze, trzeba tylko czasu by latorośl dorosła. Obawiam się, dla OSD, że będą chcięli i mogli inaczej. Jest tyle wysp bez homo.
OSD |
@prpsiaczku mylisz sie. Rozloza same siebie. Odlacz sie juz dzisiaj powodzenia. Niestety to ZE rządzą. Niestety.
OSD |
Zteszta przecież ZE budują swoje farmy. Do tego te z aukcji. Po co jeszcze cos co tylko sprawia problemy. Ukruca was. Czy wy tego o nie widzicie. PSE tez was nie chce i wciagnie was w odpowiedzialnosc za siec. Widac jakos to nie dociera. Pisalem o tym juz wiele razy.
Sol |
@OSD. Ta nowa instrukcja... rzeczywiście jest coś na rzeczy. Niewątpliwie ZE chciałyby, żeby prosumenci byli pod pełną kontrolą. Może się to skończyć tak, że tylko "autoryzowane" przez ZE firmy będą montować instalacje i na komponentach dostarczonych przez "autoryzowanych" dostawców. I mam prośbę - skończ z tymi zdrobnieniami, bo to brzmi niepoważnie, a ja twoje komentarze traktuje całkiem serio. Spierajmy się, ale niech to ma jakiś poziom, nawet jak wkracza taki trefniś jak MojaPV. Pozdrawiam.
OSD |
@Sol. Te zdrobnienia to tylko do jednej persony, ale masz rację, nie powonieniem tak. Chodzi o to, że ja jestem na 100% za OZE. Bez tego ani rusz. Zostajemy w tyle. Polska gospodarka o to chodzi. Ostatni raz - nie pracuje dla ZE oni OSD.
Polak |
@Sol: strasznie ulgowo potraktowałeś tego trolla Tchórzewskiego MojaTW :)

Giełda OZE

Projekt PV 16,32MW (+9MW) (+30MW)

Położenie - Kamień Mały gmina Witnica województwo Lubuskie, teren 33,57ha Dokumentacja: - decyzja czytaj dalej...

Zlecę zaprojektowanie farm 1MW i 0.5 MW

Zlecę wykonanie projektu dwóch farm fotowoltaicznych.( 1 MW i 0.5 MW). czytaj dalej...

PILNIE zlecę montaż KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Poszukujemy ekip monterskich do długoterminowej współpracy w zakresie montażu instalacji solarnych, czytaj dalej...

Kupie elektrownie wodną

Kupie elektrownie wodną lub lokalizacje powyżej 70kw w całej Polsce. Ofert prosze wysyłać na email H czytaj dalej...