PSE: 6 chętnych na uproszczony DSR

PSE: 6 chętnych na uproszczony DSR
Fot. Red Junasun, flickr cc
REKLAMA

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. wczoraj ogłosiły kolejny przetarg na świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie operatora systemu przesyłowego w tzw. Programie Gwarantowanym. PSE ponadto prowadzi procedurę zmierzającą do rozstrzygnięcia pierwszego przetargu w Programie Bieżącym Uproszczonym.

Ogłoszony wczoraj przez operatora przetarg na świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP w Program Gwarantowanym tym razem dotyczy okresu od 1 kwietnia do 30 czerwca 2019 r. Potencjalni Wykonawcy mogą składać oferty za pomocą platformy zakupowej PSE do 21 stycznia. W tym przetargu PSE planują zakupić do 300 MW wolumenu redukcji.

Program Gwarantowany jest skierowany do wykonawców, którzy mogą zagwarantować wykonanie redukcji w okresie kontraktacji poprzez zaoferowanie produktów od 10 MW do 200 MW. Wykonawcy otrzymują wynagrodzenie za pozostawanie w gotowości do redukcji, a dodatkowo za obniżenie zużycia energii elektrycznej na wezwanie OSP.

Jednym z warunków przystąpienia do Programu Gwarantowanego jest oferowanie produktów dostarczanych za pomocą certyfikowanych tzw. Obiektów Redukcji (ORed).

Usługa redukcji zapotrzebowania na  polecenie OSP jest kontraktowana w Programie Gwarantowanym w modelu z płatnością za gotowość i wykorzystanie zakontraktowanych mocy, a w Programie Bieżącym w modelu z płatnością za wykorzystanie.

Tegoroczny przetarg na DSR został podzielony na dwie części. Pierwsza dotyczyła tzw. Programu Gwarantowanego, który obejmie pakiet letni na okres od 1 lipca do 30 września 2018 r. i od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. oraz wolumen mocy gwarantowanej 500 MW. Natomiast pakiet zimowy obejmie okres od 1 października 2018 r. do 31 marca 2019 r., przy takim samym wolumenie mocy gwarantowanej 500 MW.

W obu przypadkach (Program Gwarantowany i Program Bieżący) usługi polegają na realizacji przez wykonawcę zmniejszenia poboru energii na polecenie opertora systemu przesyłowego i mogą być świadczone przez obiekty opomiarowane w sposób umożliwiający rozliczenie redukcji.

W ramach zakontraktowanych usług DSR (Demand Side Response) Polskie Sieci Elektroenergetyczne mają prawo wzywać firmy wyłonione w przetargu do redukcji mocy w dni robocze. W pakiecie letnim wszystkie firmy muszą być dyspozycyjne w godzinach od 10 do 18, natomiast w zimowym od 16 do 20.

PSE ma każdorazowo zgłaszać wstępną potrzebę zrealizowania redukcji z jednodniowym wyprzedzeniem.

6 chętnych na uproszczony DSR

PSE informuje ponadto, że w pierwszym postępowaniu na redukcję zapotrzebowania na polecenie OSP w Programie Bieżącym Uproszczonym swoje oferty przedstawiło łącznie 6 potencjalnych wykonawców. Swoje oferty złożyły Tauron Polska Energia, Enea, należąca do grupy Energa spółka Espirion, niemiecka spółka Next Kraftwerke, Jacek Misiejuk, a także spółka Lerta.

Jak tłumaczy PSE, nowy program ma skutkować zwiększeniem dostępnego potencjału DSR poprzez zachęcenie do udziału w tym mechanizmie kolejnych odbiorców dzięki uwzględnionym uproszczeniom.

Nowości to m.in. uproszczenie zasad rozliczeń (jedna metoda wyznaczania profilu bazowego) oraz zniesienie kar umownych za niewykonanie usługi.

W Programie Bieżącym Uproszonym zaplanowano wykorzystanie wyłącznie jednej metody wyznaczania poziomu odniesienia (baseline) do wyliczenai wielkości wykonanej redukcji (metoda historyczna), a także brakuje w nim produktu tzw. przerywanego typu „P”.

Proponuje się też uproszczenie procesu certyfikacji podmiotów mających brać udział w świadczeniu redukcji, a ponadto nie przewidziano kar za niewykonanie redukcji na zadeklarowanym poziomie.

Przeniesiono również proces aktywacji z godzin wieczornych na godziny poranne doby poprzedzającej dobę redukcji – dzięki temu okres od aktywacji do realizacji redukcji jest dłuższy, co daje wykonawcom więcej czasu na przygotowanie się do jej przeprowadzenia.

PSE zaznacza, że najważniejszą zmianą w stosunku do poprzednich działań w ramach DSR jest wprowadzenie procesu certyfikacji na masową skalę bez konieczności, jak do tej pory, składania wniosku przez odbiorcę.

Dodatkowo PSE wprowadziły w DSR PBU parametr lokalizacyjny (możliwość użycia programu w podziale na obszary kraju) oraz zmniejszyły dolną granicę oferowanej mocy redukcji do 1MW.

Tak jak w przypadku dotychczasowych programów w ramach usługi DSR, w PBU odbiorcy energii otrzymają wynagrodzenie za zredukowanie swojego zużycia energii na wezwanie OSP.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

Zobacz również

Komentarze (1)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
motocyklista i nie bandyta |
ciekawi oferenci:-) to, że są spółki energetyczne to rozumiem ale, że ofertę złożył jakiś Misiejuk? To może Misiewicz:-)? Nie sądziłem, że w tym postępowaniu (ustawa PZP) mogą startować osoby fizyczne.

Giełda OZE

Projekt PV 16,32MW (+9MW) (+30MW)

Położenie - Kamień Mały gmina Witnica województwo Lubuskie, teren 33,57ha Dokumentacja: - decyzja czytaj dalej...

Zlecę zaprojektowanie farm 1MW i 0.5 MW

Zlecę wykonanie projektu dwóch farm fotowoltaicznych.( 1 MW i 0.5 MW). czytaj dalej...

PILNIE zlecę montaż KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Poszukujemy ekip monterskich do długoterminowej współpracy w zakresie montażu instalacji solarnych, czytaj dalej...

Kupie elektrownie wodną

Kupie elektrownie wodną lub lokalizacje powyżej 70kw w całej Polsce. Ofert prosze wysyłać na email H czytaj dalej...