URE podał wyniki pięciu aukcji dla OZE. Energia z wiatru poniżej 200 zł/MWh

URE podał wyniki pięciu aukcji dla OZE. Energia z wiatru poniżej 200 zł/MWh
Fot. Gramwzielone.pl (C)
REKLAMA

Urząd Regulacji Energetyki ogłosił wyniki przeprowadzonych w ostatnich dniach pięciu aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z nowych instalacji odnawialnych źródeł energii. Wyniki tych aukcji potwierdzają ogólnoeuropejski trend pokazujący, że cena energii wytwarzanej w OZE zrównuje się z ceną energii konwencjonalnej, czego dowodem jest średnia cena, jaką zaoferowały duże lądowe instalacje wiatrowe. Niewielki udział dodatkowych instrumentów wsparcia potwierdza, że energia odnawialna staje się coraz bardziej konkurencyjna i winna stanowić istotny składnik polskiego miksu energetycznego komentuje Maciej Bando, prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

W dniach 5, 6, 7, 13 i 14 listopada br. zgodnie z ogłoszeniami prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 października 2018 r., przeprowadzono pięć aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

W dniu 5 listopada odbyła się aukcja oznaczona jako „AZ/6/2018”. W aukcji mogli wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 1 MW wykorzystujących energię wiatru albo promieniowania słonecznego, w których nie wytworzono dotychczas energii elektrycznej.

Liczba ofert, które wygrały aukcję, wynosi 31, a średnia cena ważona z wszystkich wygranych ofert wyniosła 196,17 zł/MWh. Najniższa zgłoszona cena wyniosła 157,80 zł/MWh, a najwyższa, zakwalifikowana do wsparcia sięgnęła 216,99 zł/MWh.

W wyniku rozstrzygnięcia tej aukcji sprzedano ponad 41,996 TWh energii elektrycznej o wartości ponad 8,238 mld zł, zaoferowanej w ramach 31 ofert złożonych przez 23 wytwórców.

Aukcję wygrały spółki: 1. E.ON Energie Odnawialne Sp. z o.o., 2. Energia Wiatrowa Strzelce Sp. z o.o., 3. Energy Park 44 Sp. z o.o., 4. EUROPEAN WIND FARMS POLSKA Sp. z o.o. GRZMIĄCA Sp. K., 5. EW Niechanowo Sp. z o.o., 6. Farma Wiatrowa 5 Sp. z o.o., 7. FW Żary Sp. z o.o., 8. HYBRO ENERGY Sp. z o.o., 9. Korsze Wind Farm Sp. z o.o., 10. Lichnowy Windfarm Sp. z o.o., 11. Park Wiatrowy 1 Sp. z o.o., 12. Park Wiatrowy 12 Sp. z o.o., 13. Park Wiatrowy 3 Sp. z o.o., 14. Park Wiatrowy Dolice Sp. z o. o., 15. Park Wiatrowy Gaworzyce Sp. z o. o., 16. PGE Klaster Sp. z o.o., 17. Pomerania Invall Sp. z o.o., 18. Potegowo Winergy Sp. z o.o., 2 19. PW Jarocin Wschód Sp. z o.o., 20. Quadran Wind Park 2 Sp. z o.o., 21. Wind Park Alfa Sp. z o.o., 22. Windfarm Polska II Sp. z o.o., 23. Windfarm Polska III Sp. z o.o.,

W dniu 6 listopada odbyła się aukcja oznaczona jako „AZ/7/2018”. W aukcji mogli wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 1 MW wykorzystujących biomasę albo biogaz inny niż rolniczy, w których nie wytworzono dotychczas energii elektrycznej.

Tę aukcję wygrała tylko jedna oferta złożona przez spółkę ENERIS Siemiatycze Sp. z o.o, a zaproponowana cena wyniosła poniżej 400 zł/MWh (URE nie podał dokładnej ceny).

W wyniku rozstrzygnięcia aukcji „AZ/7/2018” sprzedano powyżej 972 GWh energii elektrycznej o wartości powyżej 388 mln zł.

W dniu 7 listopada odbyła się aukcja oznaczona jako „AZ/8/2018”. W aukcji mogli wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących biomasę albo biogaz inny niż rolniczy, w których nie wytworzono dotychczas energii elektrycznej. Ta aukcja nie została rozstrzygnięta z powodu niezłożenia wymaganej liczby ofert.

W dniu 13 listopada odbyła się aukcja oznaczona jako „AZ/10/2018”. W aukcji mogli wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie hydroenergię, biopłyny, geotermię albo wiatr na morzu, w których nie wytworzono dotychczas energii elektrycznej. Ta aukcja również nie została rozstrzygnięta z powodu niezłożenia wymaganej liczby ofert.

W dniu 14 listopada odbyła się aukcja oznaczona jako „AZ/11/2018”. W aukcji mogli wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących biogaz rolniczy, w których nie wytworzono dotychczas energii elektrycznej.

W tej aukcji do wsparcia zakwalifikowano 29 ofert, a średnia cena ważona z wszystkich wygranych ofert wyniosła 565,18 zł/MWh. Najniższa zgłoszona cena wyniosła 538,86 zł/MWh, a najwyższa, zakwalifikowana do wsparcia sięgnęła 569,69 zł/MWh.

W wyniku rozstrzygnięcia tej aukcji sprzedano ponad 3,489 TWh energii elektrycznej o wartości ponad 1,972 mld zł, zaoferowanej w ramach 29 ofert złożonych przez 23 wytwórców.

Tę aukcję wygrały spółki: 1. Agrigen Komorzewo Sp. z o.o., 2. Agrigen Osów Sp. z o.o., 3. Agrigen Rozwarzyn Sp. z o.o., 4. Biogazownia Kamień Sp. z o.o., 5. EKODAMIR Sp. z o.o. Sp. k., 6. Energas Sp. z o.o., 7. Gospodarstwo Rolne Partner S.C. Emil Derda, Paulina Derda, 8. iTen Sp. z o.o., 9. PGB Energetyka 10 Sp. z o.o., 10. PGB Energetyka 11 Sp. z o.o., 11. PGB Energetyka 12 Sp. z o.o., 12. PGB Energetyka 15 Sp. z o.o., 13. PGB Energetyka 16 Sp. z o.o., 14. PGB Energetyka 17 Sp. z o.o., 15. PGB Energetyka 18 Sp. z o.o., 16. PGB Energetyka 20 Sp. z o.o., 17. PGB Energetyka 5 Sp. z o.o., 18. PGB Energetyka 6 Sp. z o.o., 2 19. PGB Energetyka 8 Sp. z o.o., 20. PGB Energetyka 9 Sp. z o.o., 21. PGB Inwestycje Sp. z o.o., 22. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Budmat" Spółka Jawna Tadeusz Rozmus Józef Małysz, 23. PW Energie Odnawialne Sp. z o.o.

Do rozstrzygnięcia jeszcze trzy aukcje

Urząd Regulacji Energetyki musi jeszcze podać wyniki aukcji przeprowadzonych w dniach 15, 19 i 20 listopada.

Aukcja oznaczona jako AZ/9/2018, która odbyła się w dniu 15 listopada, była przeznaczona dla instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na lądzie lub energię promieniowania słonecznego.

Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych w Polsce, to 16 065 000 MWh oraz 6 243 300 000 zł. Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych poza obszarem Polski, to 24 260,51 MWh oraz 10 322 975,18 zł.

Siódma z ogłoszonych na ten miesiąc aukcji, oznaczona jako AZ/12/2018, odbyła się 19 listopada i była przeznaczona dla instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biopłyny, hydroenergię, energię geotermalną lub energię wiatru na morzu.

Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych w Polsce, to 5 400 000 MWh oraz 2 592 000 000 zł. Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych poza obszarem Polski, to 8 155,35 MWh oraz 4 286 141,21 zł.

Ostatnia z tegorocznych aukcji dla nowych instalacji OZE, oznaczona jako AZ/13/2018, odbyła się 20 listopada i była przeznaczona dla instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej.

Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych w Polsce, to 3 510 000 MWh oraz 1 930 500 000 zł. Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych poza obszarem Polski, to 5 301,45 MWh oraz 3 192 503,95 zł.

Aukcje wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej pomniejszoną o kwotę podatku od towarów i usług, których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80 proc. ilości energii objętej wszystkimi złożonymi ofertami. W przypadku, gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą cenę sprzedaży, wówczas te oferty zostaną uszeregowane według kolejności ich wysłania.

Wygrana w aukcji da inwestorom gwarancje wynagrodzenia za energię na poziomie ceny zaoferowanej w aukcji, indeksowanej corocznie o średnią inflację, w okresie 15 lat od uruchomienia produkcji energii na podstawie ważnej koncesji.

Jak komentuje Urząd Regulacji Energetyki, wyniki tegorocznych aukcji, których wyniki podano do tej pory, nie napawają optymizmem, jeżeli chodzi o wykonanie wspólnotowych zobowiązań Polski w zakresie osiągnięcia łącznego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto na poziomie co najmniej 15 proc., w roku 2020.

– Analiza sumarycznych wyników aukcji z lat 2016-2018 pozwala na sformułowanie graniczącej z pewnością tezy, w świetle której Polska nie wykona tego obowiązku na poziomie 19,13 proc. w sektorze elektroenergetycznym, określonym w Krajowym Planie Działań w zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych – ocenia URE.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

Zobacz również

Komentarze (32)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
Taka prawda |
Jakoś idiota MojaPV już nie wyskakuje z tematem by mu znaleźć OZE poniżej 250zł/MWh.....
MojaPV |
@Taka dodaj do tego koszty stałę mocy która musi stać w rezerwie gotowa do odpalenia na sygnał.
sol |
Po prostu tym urzędem kieruje uczciwy człowiek, szacunek.
p |
Te ceny oferowane przez farmy wiatrowe to desperacja, czy odzwierciedlenie niestabilności źródeł ? Skoro na giełdzie mogliby sprzedać energię w kontraktach terminowych po 260-300 PLN/MWh. No ale wtedy trzeba by dostarczyć energię, tak jat to zapisano w kontrakcie, a nie kiedy akurat wieje.
Lol |
@MojaPv, podaj koszta tej gotowości. W liczbach, bez mattaczenia
Wiatrakowy |
Ciekawe jakie oferty wygraja aukcje PV i wiatr
Moc |
Lol te koszty to przeciez rynek mocy. Najpierw sie czlowieku zorientuj w temacie
XT |
196 zł/MWh- średnia ważona dla wiatru na lądzie . Które źródło może konkurować? Chyba tylko wiatr na morzu . Może PV w przyszłości - powyżej 1MW ? Generalnie bardzo nisko. Ciekawe ile z tego powstanie w ramach systemu aukcyjnego( finansowanie jest ) a ile po wybudowaniu wejdzie w PPA lub zacznie sprzedawać według cen rynkowych
Radek |
Ponizej 200 zl. To przelamanie pewnej bariery psychologicznej. Jeszcze 2 lata temu nie do pomyslenia. Mamy więc rozwój tych technologii i proces który niczym reakcja lancuchowa doprowadzi nas do 100 zl za 8-10 lat.
sol |
@XT. Ile powstanie, a ile zostanie odsprzedanych jak PV, jeszcze przed powstaniem?
Rad |
Te ceny są rażąco niskie i inwestorzy chyba nie do końca rozumieją regulaminu aukcji. Chyba nawet nie wiedza czym jest saldo dodatnie.
Arek |
Ha ha ha ..... Nikt nie będzie sprzedawał w ramach aukcji. Pójdą wszyscy na rynek gdzie ceny są wyższe. Wybudują kiedy im się będzie chciało a nie pod rygorem aukcji bo nie ma po co. Ceny niskie ....... I tak się kończy sen o 15% OZE w 2020 roku. Minister energii powinien szykować kasę na kary ..... ogólnie to sam powinien płacić za to co zrobił z prywatnym sektorem OZE.
Jarek |
Mize liczą ze inflacja będzie 10% rocznie. Inaczej lepiej sprzedawać na giełdzie bez dodatkowych zobowiązań wynikających z aukcji.
XT |
@Sol aby sprzedać to trzeba mieć finansowanie i/lub bardzo wiarygodnie ogarniete koszty budowy. Przy tak niskich cenach polskie koncerny mogą finansować z przepływów i budować -podobno maja zasoby i wiedzę . Instytucję finansowe chyba nie podejmą ryzyka budowy więc musisz im wybudować . Przy tych cenach są jeszcze duże ryzyka kursowe. Więc jestem ciekaw ile z tego powstanie.
Kuba |
.Do MojaPV, Zerknij na moje wczorajsze wpisy. Pisałem, że wszyscy zostaną zaskoczeni wynikiem aukcji dla wiatraków. Przyznam,że sam obstawiałem cenę pomiędzy 210 a 220 a tu Wynik aukcji generalnie nie jest zaskoczeniem bo przecież w Niemczech gdzie mamy bardzo podobne warunki wiatrowe ceny były na tym samym poziomie (ok 45 EUR/MWh). Jedyne co mnie zastanawia to ta cena najniższa 157,80 PLN/MWh. Jeżeli komuś opłacała się taka cena to naprawdę nie rozumiem dlaczego taki projekt poszedł na aukcje. W tej cenie łatwo będzie można podpisac kojntrakt 15 letni ze spólka obrotu. Jeżeli chodzi o koszty bilansowania to obecnie te koszty są naprawdę niewielkie (kilka zł za MWh). Problemem może być koszt profilu farmy wiatrowej. Decydujący będzie przyszły rok gdy zostanie zniesiona minimalna cena na rynku bilansującym ale i tak cena energii z farm wiatrowych będzie konkurencyjna do tej z elektrowni węglowych. Przewiduje, że jeśli cena energii w ciągu przyszłego roku nie spadnie, konsumenci przemysłowi zaczną podpisywać kontrakty długoterminowe z farmami wiatrowymi
Lol |
@Moc vel MojaPv, dawno takiej bredni nie czytałem. Zakręciłeś się w kłamstwach.
MojaPV |
@kkuba Jeszcze raz i do znudzenia - tzw koszt bilansowania nie odzwierciedla kosztu mocy jaka musi być w REZERWIE. Aukcja rynku mocy pokazała ile to kosztuje za MW. Ale też przyznam, że 200 zł/MWh mnie zaskoczyło.
GwiazdaTVP |
MojaTW@ aukcja na moc pokazała ile musimy realnie dopłacać do węglowego trupa i synektur twojego tatusia, nie matacz.
prawda |
Tani polski węgiel" właśnie dostał ok 15 MILIARDÓW złotych dotacji, bez których by sobie nie poradził. Z Waszej kieszeni podatnicy... Cały cywilizowany świat przechodzi na OZE a w polsce jak w lesie...
Polak |
Hit dnia na poprawę humoru: https://www.youtube.com/watch?v=KBNP6bKXWeY&feature=youtu.be To ostatni hit PiSopropagandowy dla maluczkich na umyśle pokroju MojaTW. Kurski musiał brać w tym udział:)
prosument |
@ MojaPV | 2018-11-21 16:39:28 - to może szepnij mocodawcy, by zamiast zasypywać odkrywkę Bełchatów/Kleszczów zrobić tam elektrownię szczytowo pompową - różnica poziomów puki co jeszcze jest, ale niebawem geniusze z PGE zawalą to piachem i popiołem - przy tym spiętrzeniu wody miałbyś rezerwę mocy na skinienie
jasiek |
Poniżej 200 zł/MWh, ho, ho. Szacun dla OZE. Chyba PIS będzie się musiało przeprosić z wiatrakami no chyba że chcą dalej sprowadzać węgiel z Rosji.
alladyn-solar-batt |
Do Prosument: masz rację, niemniej geniusze z PGe mają w swym dorobku,, oszczędności ".... Przykładowo porzucili dokończenie el. szczytowo-pompowej Młoty, sprzedali ją EDF Suez a gdy ten chciał dokończyć - blokowali negatywnymi warunkami na przyłączenie (gdyby powstała do końca) do KSE. Czyż ten rodzaj,, doświadczenia biznesowego" w dziedzinie krajowej energetyki plus blokowanie poprzez mafię poselską rozwoju OZE poprzez m. in. torpedowanie rozwoju i włączenia do KSE jednostek magazynujących by krzyczeć o,, niestabilności OZE" z jednej strony, oraz,, inwestycja" wielkiej kasy w powstanie systemu,, rynku mocy", inwestycja wielkiej kasy w bierną i scentralizowaną formułę tworzonego obecnie mechanizmu DSM/DSR (rozpaczliwie pod presją letnich blackoutów) wróżą puknięcie się w opłacane grubą kasą czaszki decydentów?
Prawda |
@MojaPV - piszesz z budki telefonicznej? A posty odczytujesz na telewizorze kineskopowym! :)
alladyn-solar-batt |
Do Prosument: zważ, że by podejmować tej skali decyzje - trzeba mieć wizję, czuć i być odpowiedzialnym. Jak sądzisz czy znajdzie się w PGE odpowiedzialny za takie pokierowanie pracownikami ME oraz decyzjami posługaczy poselskich, że mamy taki bigos (podwyżki na niespotykaną skalę) w wyniku nie skupowania przez m. in. PGE uprawnień do emisji w niskich cenach?
CoNieCo |
W sumie to nie dziwne - byli tak bardzo zajęci wizją przejęcia lądowego budownictwa wiatraków, że nie mieli czasu na nic a tym bardziej na skupowanie jakichś tam uprawnień.
CCCP |
Co tam kupujmy dalej węgiel od Ruskich, ta durna polska i cebulaki będą zawsze uzależnieni od sąsiada Bolszewika!
Wojtek |
To pierwszy znak, że niebawem energia będzie bardzo tania (może darmowa) co niestety nie przeniesie się na rachunki odbiorców pełne wszelkiego rodzaju opłat i dopłat i wsparć oraz podatków. To nie będzie produkt tylko metalowa pępowina którą państwo będzie pobierać środki na na "nasze" potrzeby.
MojaPV |
"To pierwszy znak, że niebawem energia będzie bardzo tania (może darmowa)" ależ odetnij się od sieci, będziesz miał darmową energię
TwojaTV |
Od sieci należy w pierwszej kolejności odciąć klike towarzysko-biznesową która żeruje na konsumentach ;)
Dawid |
Polski rząd zawsze będzie chciał podatnika oszukac, taki mamy klimat.
pkorol |
Witam, moje mikrobiogazownie mobilne które będą produkował i rozdawał Kowalskim za darmo, będą mieli gdzieś ustawy i urzędnicze niespodzianki. Bo to Kowalski będzie decydował ile energii wyprodukować. Tu są szczegóły tego projektu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=3518157&sid=cc325f810ec0122d45524c50669a4874

Giełda OZE

Dzierżawa działki pod fotowoltaikę

Wydzierżawię działkę 3,5 ha pod farmę fotowoltaiczną. Działka zlokalizowana ok 100 km od Warszawy, w czytaj dalej...

Generalny wykonawca farm fotowoltaicznych

Jesteśmy wykonawcą dużych farm fotowoltaicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w budowie dużyc czytaj dalej...

Sprzedam projekt 3 x Vestas V80 woj. Łódzkie

Sprzedam projekt 3 x Vestas V80 woj. Łódzkie. Otwarty dziennik budowy. Zapraszam czytaj dalej...

Zlecę zaprojektowanie farmy PV 2MW

proszę o podanie ceny (+-) i terminu realizacji na w/w adres czytaj dalej...