Spotkanie informacyjne: Pomoc publiczna w projektach OZE – dotacje UE i aukcje

Spotkanie informacyjne: Pomoc publiczna w projektach OZE – dotacje UE i aukcje
Fotolia
REKLAMA

Zapraszamy na spotkanie informacyjne: Pomoc publiczna w projektach OZE dotacje UE i udział w aukcjach 2018. Spotkanie informacyjne dla beneficjentów dotacji z RPO 2014-2020. 

W związku z ogłoszeniem przez Prezesa URE kolejnych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE, w tym dotyczących instalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego, która odbędzie się w dniu 12 listopada 2018 (instalacje < 1 MW), informujemy o konieczności weryfikacji ceny oferty i ceny skorygowanej w przypadku wytwórców, których instalacja uzyskała dotację UE.

Zgodnie informacją URE i zasadami składania ofert, w aukcjach przeprowadzanych w listopadzie 2018 roku oferta złożona w aukcji wiąże uczestnika aukcji i nie może być zmodyfikowana ani wycofana (na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 7 czerwca 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 1276). Ze złożeniem oferty w aukcji wiąże się również wpłacenie kaucji w wysokości 60,00 zł za każdy kW mocy instalacji.

Dodatkowo dla wytwórców, którzy zamierzają przystąpić do aukcji i którzy otrzymali dotacje inwestycje na inwestycje OZE lub inne formy pomocy publicznej, ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności, aby nie narazić się na niemożność uczestnictwa w systemie aukcyjnym lub np. zwrot dotacji unijnych.

Szczególną staranność zachować zatem należy na etapie wprowadzania poszczególnych wartości do formularza oferty, obejmujących zwłaszcza:

  • cenę sprzedaży oferowanej energii,
  • ilość energii oferowanej do sprzedaży – z uwzględnieniem podziału na poszczególne lata kalendarzowe,
  • wartość pomocy inwestycyjnej (DOTACJE Z RPO) oraz
  • cenę skorygowaną.

Prawidłowe ustalenie powyższych wartości jest również bardzo ważne z punktu widzenia dopuszczalności pomocy publicznej dla instalacji oraz przyszłych obowiązków wytwórców, którzy wygrają aukcje.

Aukcję wygrywają uczestnicy aukcji, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej pomniejszoną o kwotę podatku od towarów i usług. W jednej aukcji wytwórca może wysłać więcej niż jedną ofertę, jeśli oferty te dotyczą różnych instalacji OZE należących do tego samego wytwórcy, spełniających parametry danej aukcji.

Spotkania informacyjne

W związku z tym, że uczestnictwo w aukcji wiąże się z szeregiem obowiązków i ryzkiem sankcji (w przypadku nie wywiązania się ze złożonych deklaracji w ofercie), Sigma Finance spółka z o.o. organizuje w terminie 22-26 października 2018 r. cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów, na których przekazane zostaną wszelkie informacje związane z obowiązkami wynikającymi z uczestnictwa w aukcji.

Omówione zostaną podstawowe zagadnienia ważne z punktu widzenia rentowności przedsięwzięć i unikania nadmiernego wsparcia dla instalacji w przypadku wytwórców, którzy zamierzają w aukcji wystartować i którzy otrzymali wsparcie inwestycyjne w formie dotacji UE, ze szczególnym uwzględnieniem wyżej określonych wartości dla instalacji. 

Spotkania informacyjne odbędą się w dniach 22-26 października 2018 r. w Lublinie lub w Kazimierzu Dolnym (zależnie od możliwości wynikających z liczby chętnych). Dokładny adres i miejsca spotkań podane zostaną po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń od osób chętnych do udziału w spotkaniu i stworzenia list uczestników. Spotkania będą odbywać w godzinach 10.00-14.00.

Udział w spotkaniu jest odpłatny i wynosi 400,00 zł + VAT / osobę. Dla dotychczasowych klientów Sigma Finance spółka z o.o. koszt wynosi 300,00 zł + VAT.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 12.10.2018 poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres sigmafinance@sigmafinance.pl.   

Formularz zgłoszeniowy można otworzyć i pobrać, klikając w ten link.


artykuł sponsorowany

Zobacz również

Giełda OZE

Nowy nabór dotacji OZE do 85% w Woj. Lubuskim.

Katana Konsulting zaprasza firmy i jednostki samorządu terytorialnego w dniach od 26 listopada 2018 czytaj dalej...

Kredyty pomostowe do dotacji na budowę biogazowni.

Katana Konsulting zaprasza wszystkich Wnioskodawców aplikujących obecnie o bezzwrotne dotacje unijne czytaj dalej...

Sprzedam Projekt elektrowni słonecznej 0,5 MW z wygraną aukcją (398 zł za 1 MWh) wraz z gruntem oraz projekt 0,5 MW z gruntem, 30 km od Wrocławia

Oferta sprzedaży100 % udziałów w spółce Perpetum Energia sp z o.o. Właściciela Elektrown isłonecznej czytaj dalej...

Enercon E40 500 kw Certyfikaty

Na sprzedaz Enercon E40 500 kw woj wielkopolskie ziemia dziierżawa osoby zainteresowane proszę czytaj dalej...