URE ogłosił kolejne aukcje

URE ogłosił kolejne aukcje
Fot. Gramwzielone.pl (C)
REKLAMA

W połowie ubiegłego miesiąca Urząd Regulacji Energetyki ogłosił pierwsze tegoroczne aukcje, ale dedykowane wyłącznie instalacjom istniejącym, których właściciele zyskają szansę na wejście do nowego systemu wsparcia. Teraz ogłoszono długo oczekiwane przez rynek OZE aukcje dla nowych projektów, w przypadku których uruchomienie produkcji energii nastąpi już po wygranej aukcji.

Pierwsze tegoroczne aukcje odbędą się w dniach 17, 18, 19, 24, 25 października br. i będą prowadzone z wykorzystaniem funkcji Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA).

Te aukcje są dedykowane istniejącym instalacjom odnawialnych źródeł energii, których właściciele zyskają możliwość przejścia z systemu zielonych certyfikatów do nowego systemu wsparcia. Z takiej możliwości mogą skorzystać m.in. producenci energii z biogazu, wody czy geotermii, natomiast nie przewidziano aukcji „migracyjnych” dla istniejących elektrowni wiatrowych czy fotowoltaicznych.

Branże wiatrowa i fotowoltaiczna mogą być jednak zadowolone z tegorocznego planu na aukcje dla nowych projektów. Terminy tych aukcji właśnie ogłosił Urząd Regulacji Energetyki.

Ogłoszone przez URE aukcje dla nowych instalacji odbędą się w dniach 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19 i 20 listopada br., w oparciu o zasady ustalone w ramach regulaminu udostępnionego ostatnio przez URE.

Aukcje będą prowadzone z wykorzystaniem funkcji Internetowej Platformy Aukcyjnej, na której wytwórcy zamierzający przystąpić do aukcji mogą zakładać swoje konta i rejestrować instalacje, dla których będą składane oferty.

W jednej aukcji można wysłać więcej niż jedną ofertę, jeśli oferty te dotyczą różnych instalacji należących do tego samego wytwórcy, spełniających parametry danej aukcji. W przypadku, gdy w sesji danej aukcji zostaną złożone mniej niż 3 oferty, spełniające wymagania określone w ustawie OZE, aukcja nie zostanie przeprowadzona.

AZ/6/2018

Pierwsza z ogłoszonych właśnie aukcji, oznaczona jako AZ/6/2018 i zaplanowana w godz. od 8 do 18 w dniu 5 listopada, jest przeznaczona dla instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na lądzie lub wyłącznie energię promieniowania słonecznego.

Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych w Polsce, to 45 000 000 MWh oraz 15 750 000 000 zł. Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych poza obszarem Polski, to 67 959,68 MWh oraz 26 042 100,64 zł.

AZ/7/2018

Druga z ogłoszonych aukcji, oznaczona jako AZ/7/2018 i zaplanowana w godz. od 8 do 18 w dniu 6 listopada, jest przeznaczona dla instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów; biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków; biogaz inny niż pozyskany ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków; instalacji stanowiących dedykowane instalacje spalania biomasy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, układy hybrydowe, w tym w wysokosprawnej kogeneracji; instalacji termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji oraz dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego.

Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych w Polsce, to 57 699 309 MWh oraz 24 929 301 412 zł. Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych poza obszarem Polski, to 87 138,45 MW oraz 41 220 956,19 zł.

AZ/8/2018

Trzecia z ogłoszonych aukcji, oznaczona jako AZ/8/2018 i zaplanowana w godz. od 8 do 18 w dniu 7 listopada, jest przeznaczona dla instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów; biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków; biogaz inny niż pozyskany ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków; stanowiących dedykowane instalacje spalania biomasy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji; układy hybrydowe, w tym w wysokosprawnej kogeneracji; instalacje termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji oraz dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego.

Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych w Polsce, to 13 311 000 MWh oraz 5 507 985 000 zł. Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych poza obszarem Polski, to 20 102,51 MWh oraz 9 107 095,04 zł.

AZ/9/2018

Czwarta z ogłoszonych aukcji, oznaczona jako AZ/9/2018 i zaplanowana w godz. od 8 do 18 w dniu 12 listopada, jest przeznaczona dla instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na lądzie lub energię promieniowania słonecznego.

Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych w Polsce, to 16 065 000 MWh oraz 6 243 300 000 zł. Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych poza obszarem Polski, to 24 260,51 MWh oraz 10 322 975,18 zł.

Aktualizacja: Termin tej aukcji został przełożony z powodu ustanowienia 12 listopada dniem wolnym od pracy. Zgodnie z decyzją URE, ta aukcja odbędzie się w dniu 15 listopada br.

AZ/10/2018

Piąta z ogłoszonych aukcji, oznaczona jako AZ/10/2018 i zaplanowana w godz. od 8 do 18 w dniu 13 listopada, jest przeznaczona dla instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie biopłyny, hydroenergię, energię geotermalną lub energię wiatru na morzu.

Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych w Polsce, to 3 750 000 MWh oraz 1 895 250 000 zł. Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych poza obszarem Polski, to 5 662,91 MWh oraz 3 133 565,42 zł.

AZ/11/2018

Szósta z ogłoszonych aukcji, oznaczona jako AZ/11/2018 i zaplanowana w godz. od 8 do 18 w dniu 14 listopada, jest przeznaczona dla instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej.

Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych w Polsce, to 11 700 000 MWh oraz 7 160 400 000 zł. Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych poza obszarem Polski, to 17 669,14 MWh oraz 11 840 096,72 zł.

AZ/12/2018

Siódma z ogłoszonych aukcji, oznaczona jako AZ/12/2018 i zaplanowana w godz. od 8 do 18 w dniu 19 listopada, jest przeznaczona dla instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biopłyny, hydroenergię, energię geotermalną lub energię wiatru na morzu.

Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych w Polsce, to 5 400 000 MWh oraz 2 592 000 000 zł. Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych poza obszarem Polski, to 8 155,35 MWh oraz 4 286 141,21 zł.

AZ/13/2018

Ósma z ogłoszonych aukcji, oznaczona jako AZ/13/2018 i zaplanowana w godz. od 8 do 18 w dniu 20 listopada, jest przeznaczona dla instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej.

Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych w Polsce, to 3 510 000 MWh oraz 1 930 500 000 zł. Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych poza obszarem Polski, to 5 301,45 MWh oraz 3 192 503,95 zł.

Nie można się pomylić

URE przypomina, że zgodnie z zasadami składania ofert w aukcjach przeprowadzanych w roku 2018, oferta złożona w aukcji wiąże uczestnika i nie może zostać zmodyfikowana ani wycofana, co wynika z art. 11 ust. 6 wprowadzonego do ustawy o OZE nowelizacją z 7 czerwca 2018 r.

Aukcję wygrywają uczestnicy aukcji, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej pomniejszoną o kwotę podatku od towarów i usług, których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80 proc. ilości energii objętej wszystkimi złożonymi ofertami. W przypadku, gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą cenę sprzedaży, wówczas te oferty zostaną uszeregowane według kolejności ich wysłania.

Wygrana w aukcji da inwestorom gwarancje wynagrodzenia za energię na poziomie ceny zaoferowanej w aukcji, indeksowanej corocznie o średnią inflację, w okresie 15 lat od uruchomienia produkcji energii na podstawie ważnej koncesji.

W przeciwieństwie do przeprowadzonych dotychczas aukcji, URE może nie podać wyników zaraz po przeprowadzeniu kolejnych aukcji. Możliwe jest podanie rezultatów nawet po kilku miesiącach, co skróci inwestorom czas na uruchomienie wytwarzania.Prognozowany przez Ministerstwo Energii potencjał zakontraktowanych mocy w aukcjach w 2018 roku z podziałem na poszczególne technologie (dane w MW). 

gramwzielone.pl

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

Zobacz również

Komentarze (18)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
Wiatrowy_Terrorysta |
Panikę przedaukcyjną czas zacząć!
elektryk |
Wreszcie!
MojaPV |
Podobno "rząd blokuje oze" ? to ciekawe skąd tyle aukcji
Nobi |
Rząd nigdy nie blokował OZE każdy mógł budować a teraz to nawet wspiera -ciekawe kto za to zapłaci ?
zaciekawiony |
@Nobi ale tak konkretnie to o co ci chodzi? wyprowadź mnie z błędu jeżeli mój tok rozumowania jest zły. Wychodzisz z założenia, że lepiej wspierać nierentowne kopalnie, całą trzodę związkową, która jedynie co dobrze potrafi to drzeć ryj na protestach niż przeznaczyć grosz na sensowne projekty OZE?
franz |
Dlaczego URE może nie podać wyników aukcji od razu? Dlaczego po kilku miesiącach? Ktoś, coś? bo autor artykułu zostawił zagadkę na koniec.
MojaPV |
@zaciekawiony Tak się składa, że górnictwo przynosi zyski. A wytłumacz mi czym się różni trzoda związkowa od PSEW? Z czyjaj kasy się utrzymują?
Nobi |
Do " zaciekawiony " to w toku twojego rozumowania jest lepiej kupować węgiel ze wschodu niż wydobywać swój a mamy go pod dostatkiem .Węgiel będzie jeszcze długo potrzebny bo zawsze kiedyś słonca nie ma o wiatr też zawsze nie wieje a za gromodzenie energi to chyba nikt nie chce zapłacić bo koszta za duże
analityk |
magazynowanie energii = elektrownie szczytowo-pompowe i problem rozwiązany
nikipv |
Cenę energii elektrycznej pomniejszoną o podatek Vat , czy ceny referencyjne są cenami netto czy brutto?
Prawda |
@MojaPV - górnictwo nie przynosi zysków, tak się mówi kradnąc nasze podatki i dopłacając do węglowego trupa. węgiel leżący na 800m głębokości nie może być rentowny i nigdy nie będzie. Świat się zmienia i budki telefoniczne też juz nie są opłacalne. Pompy ciepła wyprą chory smogowy węgiel, którym się my i nasze dzieci trujemy! Węgiel to przeżytek z ery kamienia łupanego, jak ceny pomp ciepła spadna przez następne 2-3 lata tak jak fotowoltaiki spadły, to węgiel zostanie z automatu uśmiercony. Poza tym sprowadzamy co raz więcej węgla od Bolszewików... więc jesteśmy uzależnieni od Katynia :)
Yamato |
Górnictwo i zyski hahaha ale śię uśmiałem. Zyski z naszych portfeli chyba, bo każdy z nas dopłąca do tej patologi. Kiedy cały świat odchodzi od paliw kopalnych na rzecz OZE. Tymczasem górnicy niestety wyznają PRL'owską zasadę "czy się robi czy się leży to wypłata się należy" - nie ważne, że holding przynosi straty, "my z przywilejów nie zrezygnujemy bo wiemy, że i tak państwo dopłaci". A wystarczyli by dobrzy managerowie, jak Ci w sprywatyzowanych kopalniach - gdy kopalnia nie przynosi zysków, jesteśmy pod kreską to niestety - trzeba ciąć koszty. A więc koniec z 13, 14 barbórkami i innymi bonusami" - w każdym normalnym przedsiębiorstwie tak by to wyglądało. Z ekonomią się nie wygra, dosypując co chwilę pieniędzy do studni bez dna. (Już o przekrętach biurowych i pasożytujących związkach nie wspominając). Miały być reformy - nie zdały rezultatu z braku kometencji lub strachu przed związkowcami to pozostaje albo prywatyzacja albo wygaszenie. Co z tego, że są u nas duże pokłady węgla, skoro są tak głęboko, że koszty wydobycia przerastają koszt importu nawet z drugiego końca świata gdzie są kopalnie odkrywkowe? Poza tym, od węgla się powoli odchodzi (CO2, szkodliwość, zanieczyszczenie powietrza itp.) i państwo zamiast bez końca ratować nierentowne kopalnie powinno zainwestować w energię odnawialną. Poza tym jest wiele grup zawodowych które są zmuszone się przekwalifikować.
xyz |
W tej całej węglowej patologi coś w końcu optymistycznego - jakieś zielone światło w tunelu - damy nieco wsparcia na OZE... ludzie ogarnijmy się; wrzodem PL jest górnictwo a raczyskiem - związki zawodowe!!!
Janek Electric |
Tak czy tak, elektrownie węglowe muszą istnieć dla stabilizacji systemu dopóki nie będzie tanich rozwiązań magazynowania energii. Natomiast instalacje OZE powinny być w naszym kraju, ewolucją a nie rewolucją, ponieważ technologia OZE szybko tanieje i z każdym rokiem jest bardziej wydajna. Zatem szkoda od razu inwestować duże środki na coś co za rok okaże się połowe tańsze albo bardziej wydajne. Niemcy już mają ten problem full kasy poszło a tu technologia tak poszła do przodu, że po 5 latach większość zainstalowanego OZE to już przysłowiowy złom. Można tą tendencję też zaobserwować w Chinach, trochę stopują coś nowego wchodzi i już cena leci w dół. Zatem nie ma się co rzucać tak na to OZE, lepiej ulepszyć to co jest filarem naszej i energetyki a jednocześnie na spokojnie trasformować nasz system energetyczny w kierunku OZE.
wicher |
Ponowię pytanie już zadane. Czy to znaczy, że ceny referencyjne będą brutto ? Podanie wyników po kilku miesiącach to skandal !!! Jeśli tak, to czas 18 miesięcy an wykonanie powinien się liczyć od dnia podania wyników (i myślę , że tak będzie).
MojaPV |
Brawo Janek! pełna zgoda! Dobrze, że już nawet na tym portalu przebija się rozsądek.
Maestro |
A co z aukcjami dla nowych instalacji produkujących energię z wiatru na lądzie? Przeoczyłem, czy nie ma?
ZaOZE |
Pierwsza tegoroczna aukcja dla OZE a mamy październik ... Powinien dział OZE w URE pierwszą wypłate dostać w październiku

Giełda OZE

zlecę montaże ok 200 kw mikro instalacji PV

Zlecę montaż ok 200 kw mikro instalacji PV ( 3 x 5 kw , 2 x 6 kw , 2 x 7 kw , 6 x 9 kw , 2 x 15 k czytaj dalej...

Poszukuje dla klienta projektów dochodowych

Witam poszukuje dla klienta projektów dochodowych rentownych farmy słoneczne wiatra czytaj dalej...

Oferta współpracy w zakresie inwestycji w OZE

OFERTA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE INWESTYCJI W OZE - najwyższy standard, atrakcyjna cena, szybkie terminy czytaj dalej...

Kupimy projekty farm wiatrowych lub funkcjonujące farmy wiatrowe

Kupimy: 1) projekty farm wiatrowych od 2 MW do wybudowania na nowych turbinach wiatrowych z pozwo czytaj dalej...