Polska potrzebuje nowych przepisów dla rynku energii

Polska potrzebuje nowych przepisów dla rynku energii
David Ohmer, flickr cc
REKLAMA

Co w praktyce wejście na rynek zagranicznych NEMO oznacza dla krajowej energetyki i odbiorców? Z jakimi wyzwaniami przyjdzie się nam w Polsce zmierzyć i jakich regulacji wciąż nam brakuje? Jak wyglądają perspektywy rozwoju Towarowej Giełdy Energii?

Ostatnie miesiące przyniosły wiele zmian na Towarowej Giełdzie Energii oraz w jej otoczeniu. W kraju rozmawiamy głównie o zwiększonym obowiązku sprzedaży energii elektrycznej przez rynek giełdowy przez grupy energetyczne i rosnących cenach energii w kontraktach na najbliższe lata.

Kolejne miesiące przyniosą jednak jeszcze jedną zmianę – kluczową z punktu widzenia rynku, ale niezbyt jeszcze szeroko dyskutowaną..

Zainteresowani rynkiem giełdowym energii wiedzą już pewnie, że wkrótce pojawią się w Polsce nowi gracze. Dotychczas TGE była jedynym operatorem giełdowego rynku energii w Polsce. Tymczasem na skutek zmian w unijnych regulacjach, już 2019 roku na rynku spot energii elektrycznej w Polsce funkcjonować będzie nie jeden, a trzech NEMO – nominowanych operatorów rynku energii (z ang. Nominated Electricity Market Operators).

Powszechnie wiadomo, że status NEMO w Polsce zyskały dwie potężne europejskie giełdy EPEX Spot i NordPool. Już dzisiaj wśród osób związanych z branżą energetyczną trwają rozważania: czy to oznacza, że wprowadzając wysoki pułap obliga giełdowego, stworzyliśmy nowy, duży rynek, którym już wkrótce przyjdzie się podzielić z zagranicznymi graczami? Odpowiadamy pokrótce – nie jest to takie proste, ale o tym za chwilę.

Czy jesteśmy gotowi na cały ten proces? Co w praktyce wejście na rynek zagranicznych NEMO oznacza dla krajowej energetyki i odbiorców? Z jakimi wyzwaniami przyjdzie się nam w Polsce zmierzyć i jakich regulacji wciąż nam brakuje? Jak wyglądają perspektywy rozwoju Towarowej Giełdy Energii? Odpowiedzi na te pytania powinny zostać w Polsce wypracowane jak najszybciej.

Dostarczając merytorycznego wkładu do tej dyskusji, postanowiliśmy przygotować raport „Wspólny rynek energii elektrycznej w Europie – miejsce Polski i rola Towarowej Giełdy Energii. Wyzwania dla polskiego rynku”.

Przygotowując go, zauważyliśmy, że już na podstawie pobieżnej analizy przepisów widać, że mamy luki w krajowym prawodawstwie regulującym zasady działania zagranicznych NEMO w Polsce. A przecież już wkrótce otwiera się szersze pole gry: uczestnicy rynku spot w Polsce będą mogli równolegle zawierać transakcje na platformach giełdowych trzech konkurujących pomiędzy sobą NEMO.

Naszym zdaniem, by przechodzenie do tego modelu przebiegało płynnie, z zapewnieniem sprawiedliwych zasad, konieczne jest uporządkowanie statusu prawnego wszystkich NEMO obecnych w Polsce. Tymczasem nie mamy przepisów zapewniających traktowanie wszystkich NEMO na równych zasadach. Brakuje przepisów dotyczących nadzoru nad nimi, by zapewnić bezpieczeństwo obrotu i uczciwą konkurencję.

Co to oznacza w praktyce? Odpowiedź w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl

Rafał Zasuń, WysokieNapiecie.pl

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

4x1MW PV

3x1MW + 0,87MW Elektrownie Słoneczne z Pozwoleniem na budowę. Przyłącz na działce. Cena netto zawi czytaj dalej...

Poszukujemy firmy instalatorskie (sektor OZE)

Poszukujemy firmy instalatorskie do współpracy biznesowej przy budowie instalacji PV na terenie całe czytaj dalej...

Kupimy projekty farm PV w fazie RTB

Jesteśmy zainteresowani kupnem projektów farm PV, które uzyskały pozwolenie na przyłączenie do sieci czytaj dalej...

Panele Tier1 - Astronergy CHSM dla projektów

Oferujemy moduły Tier1 Astronergy poli/monokrystaliczne. Tylko ilości kontenerowe. Marka uzyskała s czytaj dalej...