Enea zwiększyła generację i sprzedaż, ale nie poszła za tym EBITDA

Enea zwiększyła generację i sprzedaż, ale nie poszła za tym EBITDA
Fot. Enea
REKLAMA

Enea w wynikach za pierwszą połowę 2018 r. odnotowuje duży wzrost wytwarzania i sprzedaży detalicznej. EBITDA w wytwarzaniu wzrosła jednak tylko nieznacznie, a  mimo wyraźnego zwiększenia wolumenu energii sprzedanej odbiorcom końcowym, Enea odnotowała w segmencie obrotu duży mniejszy zysk niż przed rokiem. Spółka tłumaczy to wzrostem kosztów związanych z obowiązkiem OZE i kosztami CO2

W pierwszym półroczu 2018 r. Enea zwiększyła przychody rok do roku o 8,5 proc. do poziomu 6,04 mld zł, wypracowując 462 mln zł zysku netto.

Po sześciu miesiącach 2018 r. w ujęciu rok do roku nieznacznie spadła EBITDA grupy, sięgając 1,304 mld zł.

Najwyższa EBITDA, 580 mln zł, zrealizowana została w obszarze dystrybucji, w którym odnotowano też najwyższy przyrost wynoszący 12,2 proc. Sprzedaż usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym wyniosła 10 TWh, zwiększając się o 4 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. 

Produkcja energii wzrosła o 37 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. EBITDA w obszarze wytwarzania wyniosła 437 mln zł, co oznacza wzrost, ale tylko o 2,2 proc. w porównaniu do analogicznego wyniku w roku 2017.

W pierwszym półroczu grupa wytworzyła 12,8 TWh energii elektrycznej (wzrost o 37 proc. r/r), z czego 11,9 TWh pochodziło ze źródeł konwencjonalnych.

Enea zwiększyła produkcję energii ze źródeł odnawialnych rok do roku o 49 GWh. Można to tłumaczyć włączeniem do swoich aktywów biomasowego bloku w Połańcu, który rozpoczął wytwarzanie dla Enei w połowie marca ubiegłego roku.

Jak tłumaczy spółka, na wzrost ogólnej produkcji w pierwszym półroczu wpływ miały równoważące się czynniki – zwiększenie mocy zainstalowanej związane z przejęciem Elektrowni Połaniec pod koniec pierwszego kwartału 2017 r. oraz oddanie do eksploatacji bloku nr 11 Elektrowni Kozienice – przy jednoczesnym ograniczeniu produkcji w wyniku wydłużenia postojów modernizacyjnych bloków nr 9 i 10, związanych również z dostosowaniem jednostek wytwórczych do konkluzji BAT.

Wynik EBITDA w obszarze obrotu wyniósł 29 mln zł wobec 105 mln zł w analogicznym okresie 2017 r. Enea odnotowała taki spadek mimo istotnego zwiększenia wolumenu sprzedaży – o 1,1 TWh, czyli 12 proc. r/r. i przychodów z tym związanych – o 241 mln zł, tj. o blisko 12 proc. W tym okresie zwiększyła się także sprzedaż ciepła, która wyniosła 3 824 TJ, co stanowiło wzrost również o 12 proc.

Spółka tłumaczy spadek wyniku EBITDA w segmencie obrotu – mimo zwiększenia wolumenu sprzedaży –  kosztami związanymi z realizacją „zielonego” obowiązku i CO2. 

Odwrócony odpis

W pierwszej połowie br. Enea dokonała aktualizacji testów na utratę wartości wprowadzonych w latach poprzednich w obszarze wytwarzania energii ze źródeł wiatrowych i oszacowała wpływ spadku obciążeń podatkowych na wartość użytkową farm wiatrowych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy dokonano odwrócenia odpisów z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych w obszarze wytwarzania energii ze źródeł wiatrowych na łączną kwotę 51,365 mln zł. Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości podwyższyło wynik netto grupy o 41,606 mln zł.

Odwrócenie odpisu spółka tłumaczy ostatnią nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii, która wprowadziła przepisy zmieniające sposób opodatkowania podatkiem od nieruchomości dla elektrowni wiatrowych z mocą obowiązującą od początku 2018 r.

Odnawialne źródła Enei

Udział OZE w generacji energii elektrycznej w grupie Enea wyniósł w ubiegłym roku 8,7 proc. Rok wcześniej sięgnął natomiast 3,9 proc. Skąd taki wzrost?

Kupiona od francuskiego koncernu energetycznego Engie za 1,26 mld złotych Elektrownia Połaniec składa się z ośmiu bloków o łącznej mocy 1,9 GW. W skład elektrowni wchodzi blok na biomasę o mocy 200 MW, będący jedną z największych na świecie jednostek tego typu i to jemu można przypisać zwiększenie produkcji zielonej energii w grupie

W czasie, kiedy blok w Połańcu był już częścią grupy Enea, czyli od połowy marca ub.r., do końca 2017 r. wytworzono w procesie spalania biomasy 1,045 TWh, a w procesie współspalania 339 GWh.

Jak wyglądała produkcja energii odnawialnej w pozostałych instalacjach OZE należących do Enei? Jej elektrownie wiatrowe wytworzyły w 2017 roku 190 GWh wobec 160 GWh w roku 2016, w tym 64 GWh wyłącznie w czwartym kwartale ub.r. (wobec 53 GWh rok wcześniej).

Łączna moc w energetyce wiatrowej Enei sięga 70,1 MW, na co składają się farmy wiatrowe Bardy, Darżyno i Baczyno, które wytworzyły w całym 2017 r. 173 GWh wobec 113 GWh w roku 2016.

Z biogazu w instalacjach w Liszkowie i Gorzesławiu Enea wytworzyła w ub.r. 10 GWh, czyli tyle, ile rok wcześniej.

Wyraźny spadek odnotowano w zakresie spalania biomasy (z wyłączeniem produkcji w Połańcu). Wytwarzanie za 2017 r. wyniosło 69 GWh wobec 256 GWh rok wcześniej.

gramwzielone.pl

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o

Zobacz również

Komentarze (1)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
AST |
Przez lata nic nie robili dla realizacji inwestycji w OZE. Każdy prezes przychodzi by brać pieniądze, tworzyć wirtualne plany i odchodzi, by dać miejsce następnemu nieudacznikowi. Polski styl udawania prowadzenia gospodarki.

Giełda OZE

Dzierżawa działki pod fotowoltaikę

Wydzierżawię działkę 3,5 ha pod farmę fotowoltaiczną. Działka zlokalizowana ok 100 km od Warszawy, w czytaj dalej...

Generalny wykonawca farm fotowoltaicznych

Jesteśmy wykonawcą dużych farm fotowoltaicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w budowie dużyc czytaj dalej...

Sprzedam projekt 3 x Vestas V80 woj. Łódzkie

Sprzedam projekt 3 x Vestas V80 woj. Łódzkie. Otwarty dziennik budowy. Zapraszam czytaj dalej...

Zlecę zaprojektowanie farmy PV 2MW

proszę o podanie ceny (+-) i terminu realizacji na w/w adres czytaj dalej...