Emisje w Polsce rosną. Nasze sukcesy w ich redukcji to już historia

Emisje w Polsce rosną. Nasze sukcesy w ich redukcji to już historia
Elektrownia Bełchatów. Fot. Greenpeace Polska
REKLAMA

Gigantyczna redukcja emisji gazów cieplarnianych to jeden z atutów, który polska gospodarka zyskała po transformacji. To jednak odchodzi w niepamięć, a kopcący transport drogowy jest już widocznym problemem. Jesienią Komisja Europejska ma podnieść cel redukcji emisji CO2, co dla Polski może być trudne do wypełnienia.

Polska może mieć problem z wypełnieniem szykowanych przez Komisję Europejską ambitniejszych celów klimatycznych. Kilka tygodni temu europejska prasa pisała, że jesienią Komisja ma zwrócić się do krajów unijnych z propozycją, by emisje CO2 ograniczyć nie o 40 proc. a o 45 proc. do 2030 roku. Nowy cel być efektem przyjętych w czerwcu ambitniejszych zobowiązań podniesienia efektywności energetycznej oraz wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Polska prawdopodobnie będzie przeciwna zwiększeniu ambicji klimatycznych. Według opublikowanej niedawno analizy Forum Energii, od roku 2015 emisje CO2 w Polsce rosną i już teraz na horyzoncie widać zarys problemu w postaci wysokoemisyjnego transportu drogowego. 

Cztery lata temu transport odpowiadał za niespełna 12 proc. krajowych emisji gazów cieplarnianych, dwa lata później było już 16 proc. W tym okresie zmiany w elektroenergetyce i ciepłownictwie, sektorach emitujących najwięcej CO2 w kraju, były symboliczne.

Pakiet energetyczno-klimatyczny: dajemy radę, ale...

Do 2020 roku emisje CO2 mają zmaleć w Unii Europejskiej o 20 proc., z tym że pakiet energetyczno-klimatyczny uwzględnia różnice między państwami "na dorobku" oraz bogatszymi. Przeprowadzono podział obowiązków (Effort Sharing Decision, ESD), co pozwala Polsce spokojniej patrzeć na zobowiązania, podczas gdy niektóre państwa, np. Niemcy, Austria, Belgia, mają już powód do niepokoju.

Zobowiązania państw zostały podzielone na sektory objęte prawami do emisji CO2 (ETS) – przemysł i energetykę oraz pozostałe – tak zwane non- ETS, gdzie Polska może zwiększać w latach 2005-2020 emisje o 14 proc. Tu właśnie znajduje się transport oraz budownictwo i rolnictwo.

Polski sektor energetyki pozostaje drugim największym emitentem gazów cieplarnianych w UE, ustępując tylko niemieckiemu. Według analiz Forum Energii, energetyka i zakłady przemysłowe dostosowują się do reguł i wypuszczają coraz mniej. 

Z drugiej strony w 2016 roku po raz pierwszy Polska przekroczyła wyznaczony roczny limit emisji dla pozostałych sektorów. Mamy nadal spory zapas, ale przy wyższych zobowiązaniach już tak nie będzie. Zgodnie z celem na 2030 r. sektor non-ETS ma zmniejszyć emisje CO2 o 7 proc., a sektory ETS o 43 proc. 

To cele na teraz, a jesienią mogą zostać podniesione.

Ile CO2 emituje Polska i czy lasy mogą nas uratować? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl

Magdalena Skłodowska, WysokieNapiecie.pl

Zobacz również

Komentarze (3)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
alladyn-solar-batt |
Niestety
Polak |
Niestety teraz do koryta dorwały się leśne dziadki siedzące w kieszeniach mafii węglowo-energetycznej :(
Taka Prawda |
Ministerstwo Energii woli węgiel niż czyste powietrze! Zaprotestuj przeciwko nowym normom jakości węgla zaproponowanym przez Ministra Energii! Do sprzedaży wejdzie zasiarczony, wilgotny węgiel, oraz odpady kopalniane, toksyczne muły i flotokoncentraty zawierające podwyższony poziom rtęci. Zaproponowane normy jakości węgla dowodzą jasno, że dla Ministerstwa Energii ważniejszy jest zasiarczony węgiel i odpady węglowe niż czyste powietrze. Odpowiedzialny za normy węgla minister Tchórzewski nie dostrzegł zmiany podejścia Polaków do czystego powietrza, jaka zaszła w ciągu ostatnich dwóch lat. Już w ośmiu województwach obowiązują uchwały antysmogowe, a podstawowa zdobycz cywilizacyjna, jaką jest czyste powietrze jest dla Polaków równie oczywista jak prawo do nieskażonej wody i żywności. Ministerstwo Energii nie tylko podważa obowiązującą ustawę o kontroli jakości paliw, ale zaprzecza idei uchwał antysmogowych, zapowiedziom rządu o walce ze smogiem, a przede wszystkim opinii milionów Polaków mających dosyć toksycznego powietrza w polskich miastach i wsiach. Do 21.08.2018 napisz list do Ministerstwa Energii na adres: sekretariatDGA@me.gov.pl i zaprotestuj przeciwko odpadom węglowym i opowiedz się za prawem do oddychania czystym powietrzem! Dziękujemy za pomoc! Poniżej proponowany wzór: Minister Energii, Krzysztof Tchórzewski Panie Ministrze, Zaproponowane przez Ministerstwo rozporządzenie określające normy jakości paliw stałych dopuszczonych do sprzedaży dla gospodarstw domowych wskazuje, że dla kierowanego przez Pana Ministerstwa Energii ważniejsza jest sprzedaż nawet najbardziej zanieczyszczonego węgla i odpadów kopalnianych niż czyste powietrze i zdrowie polskiego społeczeństwa. To 46 tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie! Protestuję przeciwko wprowadzeniu do sprzedaży detalicznej zasiarczonego i wilgotnego węgla, zapropowanego przez Ministerstwo Energii. Spalanie takiego węgla prowadzić będzie do wysokiej emisji zanieczyszczeń powietrza i nie zmieni stanu powietrza w polskich miastach i wsiach. Szczególnie skandaliczne jest dopuszczenie do sprzedaży wysoce zanieczyszconego miału, czyli paliwa umożliwiającego mieszanie toksycznych odpadów kopalnianych - mułów i flotokoncentratów - pomimo oficjalnych rządowych zapewnień ze strony Premiera i wielu ministrów. Flotokoncentraty i muły zawierają nawet do 10 razy więcej rtęci niż zwykły węgiel. Nie zgadzam się na dopuszczenie do sprzedaży proponowanych w rozporządzeniu paliw stałych i domagam się wycofania wysoce zanieczyszczonego miału. Żądam także ustanowienia norm: zawartość popiołu mniej niż 10%, zawartość wilgoci mniej niż 12%, zawartość siarki mniej niż 0,8%, a wartość opałowa nie niższa niż 25 MJ/kg. Zaznaczam, że już w ośmiu województwach obowiązują uchwały antysmogowe. Podstawowe dobro natury, jakim jest czyste powietrze, przysługuje mieszkańcom miast i wsi tak samo jak prawo do nieskażonej wody i żywności. Mam nadzieję, że głosy milionów Polaków coraz bardziej świadomie domagających się czystego powietrza okażą się jednak dla Pana ważniejsze niż opinie zakładów wydobycia i przetwarzania węgla.

Giełda OZE

4x1MW PV

3x1MW + 0,87MW Elektrownie Słoneczne z Pozwoleniem na budowę. Przyłącz na działce. Cena netto zawi czytaj dalej...

Poszukujemy firmy instalatorskie (sektor OZE)

Poszukujemy firmy instalatorskie do współpracy biznesowej przy budowie instalacji PV na terenie całe czytaj dalej...

Kupimy projekty farm PV w fazie RTB

Jesteśmy zainteresowani kupnem projektów farm PV, które uzyskały pozwolenie na przyłączenie do sieci czytaj dalej...

Panele Tier1 - Astronergy CHSM dla projektów

Oferujemy moduły Tier1 Astronergy poli/monokrystaliczne. Tylko ilości kontenerowe. Marka uzyskała s czytaj dalej...