Kolejne dofinansowanie na OZE. Osobny budżet dla klastrów energii

Kolejne dofinansowanie na OZE. Osobny budżet dla klastrów energii
Fot. NFOŚiGW
REKLAMA

Przedsiębiorcy inwestujący w odnawialne źródła energii zyskają kolejną szansę na zdobycie dofinansowania z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” w ramach  poddziałania 1.1.1. Osobny budżet w ramach tego konkursu został wydzielony dla projektów realizowanych przez certyfikowane klastry energii.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs na unijne dofinansowanie inwestycji w energetyce odnawialnej z POIiŚ, z poddziałania 1.1.1. „Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej” (konkurs POIS.01.01.01-IW.03-00-004/18).

Dofinansowanie będzie mogło objąć projekty w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej.

Możliwe jest pozyskanie dofinansowania ma budowę lub zwiększenie mocy zainstalowanej instalacji wykorzystujących energię wiatru (powyżej 5 MWe), biomasę (powyżej 5 MWth/MWe), biogaz (powyżej 1 MWe), wodę (powyżej 5 MWe), a także energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe/MWth).

Premiowane będą projekty o największym potencjale redukcji emisji CO2 na jednostkę dofinansowania oraz o najkorzystniejszej relacji wielkości środków unijnych przeznaczonych na uzyskanie 1 MWh energii lub 1 MW mocy zainstalowanej wynikających z budowy lub przebudowy danej instalacji.

Do wsparcia nie kwalifikują się projekty wykorzystujące OZE w zakresie wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji oraz instalacje do współspalania biomasy z węglem zarówno w instalacjach wielopaliwowego spalania jak i dedykowanego spalania wielopaliwowego.

Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii (forma prawna – kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 019, kod 120, kod 121, kod 023, kod 124).

Kwota przeznaczona na dofinansowanie inwestycji w OZE w tym konkursie wyniesie w sumie 200  mln zł, w tym 50 mln zł wyodrębniono dla projektów realizowanych przez członków klastrów energii posiadających Certyfikat Klastra Energii wydany przez Ministerstwo Energii.

Dofinansowanie będzie przyznawane w formie preferencyjnej pożyczki, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministerstwa Energii z 23 listopada 2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1941).  

Oprocentowanie pomocy zwrotnej wynosi 0 proc., a wnioskodawca może liczyć na umorzenie pożyczki, które uzależnione jest od produktywności instalacji i może wynieść od 5 proc. nawet do 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu ustalono na nie więcej niż 85 proc., przy czym  łączna wartość wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na dany projekt nie może przekraczać 15 mln euro.

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w terminie od 3 września do końca października br. Ocena formalna ma się zakończyć do lutego, a ocena merytoryczna do maja przyszłego roku. Publikację listy rankingowej projektów wybranych do dofinansowania zaplanowano do 17 maja, a zawarcie umów ma nastąpić do sierpnia przyszłego roku.

NFOŚiGW przeprowadził dotychczas trzy nabory dotyczące poddziałania 1.1.1, w ramach których wpłynęły 52 wnioski na kwotę dofinansowania 663,13 mln zł. Do chwili obecnej rozstrzygnięto dwa konkursy. Zawarto 9 umów na łączną kwotę dofinansowania 122 mln zł przy łącznym koszcie całkowitym inwestycji rzędu 308,93 mln zł.

Fundusz zapewnia, że w najbliższym czasie zostanie opublikowana lista projektów ocenionych w trzecim konkursie z poddziałania 1.1.1. dotyczącym inwestycji w zakresie produkcji ciepła z OZE.

Jakie są dotychczasowe efekty wcześniejszych konkursów na unijne dofinansowanie OZE z poddziałania 1.1.1. z POIiŚ? Więcej na ten temat w artykule: Będzie kolejny konkurs na dofinansowanie OZE z POIŚ. Jakie są efekty poprzednich?

red. gramwzielone.pl

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

zlecę montaże ok 200 kw mikro instalacji PV

Zlecę montaż ok 200 kw mikro instalacji PV ( 3 x 5 kw , 2 x 6 kw , 2 x 7 kw , 6 x 9 kw , 2 x 15 k czytaj dalej...

Poszukuje dla klienta projektów dochodowych

Witam poszukuje dla klienta projektów dochodowych rentownych farmy słoneczne wiatra czytaj dalej...

Oferta współpracy w zakresie inwestycji w OZE

OFERTA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE INWESTYCJI W OZE - najwyższy standard, atrakcyjna cena, szybkie terminy czytaj dalej...

Kupimy projekty farm wiatrowych lub funkcjonujące farmy wiatrowe

Kupimy: 1) projekty farm wiatrowych od 2 MW do wybudowania na nowych turbinach wiatrowych z pozwo czytaj dalej...