Producenci energii w systemie aukcyjnym dostali niemal 39 mln zł

Producenci energii w systemie aukcyjnym dostali niemal 39 mln zł
Fot. Zgorzelecki Klaster Rozwoju OZE i Efektywności Energetycznej
REKLAMA

We wdrażanym, nie bez problemów, nowym systemie wsparcia dla producentów energii odnawialnej z pewnością nie ma dotąd tylu odnawialnych źródeł energii, ilu można się było spodziewać, gdy ten system startował w połowie 2016 r. W systemie aukcyjnym rozliczają się jednak już pierwsi producenci energii z OZE. 

Wdrożony nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii z połowy 2016 r. system aukcyjny zakłada przyznawanie wsparcia producentom energii odnawialnej w instalacjach, które powstały w konsekwencji wygrania aukcji. Wdrożony mechanizm przewiduje wypłacanie im środków do określonej ceny za energię, którą zgłosili w wygranej aukcji.

Na razie Urzędowi Regulacji Energetyki udało się skutecznie przeprowadzić aukcje tzw. migracyjne, dzięki czemu do nowego systemu weszło kilka istniejących biogazowni rolniczych oraz kilkadziesiąt mniejszych elektrowni wodnych. Przeprowadzono też dwie aukcje dla nowych instalacji, które skutkowały przyznaniem gwarancji sprzedaży energii po zgłoszonej w aukcji cenie głównie inwestorom planującym budowę elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW oraz kilku inwestorom, którzy zgłosili oferty na sprzedaż energii z elektrowni wiatrowych o mocy do 1 MW.

Do połowy kwietnia 2018 r. rozliczenia w systemie aukcyjnym uruchomiono w przypadku odnawialnych źródeł energii o mocy 52,829 MW. W tym od początku br. uruchomiono 8 nowych instalacji, w tym 7 elektrowni fotowoltaicznych i jedną elektrownię wiatrową.

Operatorom tych elektrowni za wprowadzoną do sieci energię przysługuje prawo do wyrównania przychodów do ceny, którą zgłosili w aukcji – poprzez przekazanie im przez operatora tego systemu rozliczeń – Zarządcę Rozliczeń SA –  tzw. ujemnego salda.

Wytwórcy energii elektrycznej z instalacji OZE o mocy większej niż 500 kW zobowiązani są sami wnioskować do Zarządcy Rozliczeń (ZR) o wypłatę środków, natomiast wytwórcy o mocy zainstalowanej mniejszej niż 500 kW składają wnioski za pośrednictwem sprzedawców zobowiązanych. ZR po weryfikacji wniosku przekazanego przez sprzedawcę zobowiązanego lub wytwórcę energii elektrycznej ma wypłacać temu sprzedawcy zobowiązanemu lub wytwórcy kwotę przeznaczoną na pokrycie ujemnego salda.

Ujemne saldo wylicza się na podstawie różnicy między wartością sprzedaży energii elektrycznej, a wartością tej energii elektrycznej ustaloną na podstawie ceny zawartej w ofercie tego wytwórcy, która wygrała aukcję.

W celu wypłacenia środków przez Zarządcę Rozliczeń wytwórca energii elektrycznej z OZE ma składać do ZR sprawozdanie miesięczne, które musi zawierać informacje dotyczące ilości wyrażonej w kWh i ceny energii elektrycznej, bez podatku VAT, sprzedanej w danym miesiącu w ujęciu dobowym, wyrażonej w złotych z dokładnością do jednego grosza za 1 MWh. Informacja ma zawierać również obliczenie wartości energii elektrycznej sprzedanej w danym miesiącu jako iloczyn ilości energii elektrycznej.

Po weryfikacji złożonych dokumentów i stwierdzeniu przez Zarządcę Rozliczeń ich prawidłowego przygotowania, środki mają być wypłacane na wskazane przez wytwórcę konto bankowe w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Jak wynika z informacji przekazanej przez Zarządcę Rozliczeń SA portalowi Gramwzielone.pl, łączna wysokość wypłaconych środków z tytułu rozliczenia ujemnego salda w całym 2017 roku wyniosła 26,967 mln zł, a w pierwszym kwartale 2018 roku wypłacono w sumie 11,92 mln zł.

Środki na pokrycie ujemnego salda Zarządca Rozliczeń uzyskuje z opłaty OZE, którą uiszczają odbiorcy końcowi energii elektrycznej.

W drugiej połowie 2016 r., a więc w pierwszym okresie obowiązywania nowego systemu wsparcia, w którym rozpoczęło się naliczanie opłaty OZE, jej wysokość ustalono na 2,51 zł za każdą zużytą megawatogodzinę energii,

Mimo, że w drugiej połowie 2016 r. nie uruchomiono jeszcze żadnych instalacji OZE w nowym mechanizmie rozliczeń, co zwiększyłoby koszty nowego systemu wsparcia, Urząd Regulacji Energetyki podniósł opłatę OZE na rok 2017 niemal aż o 50 proc.

Brak wzrostu kosztów nowego mechanizmu wsparcia w 2017 r. skutkował następnie obniżeniem opłaty OZE na rok 2018 do poziomu 0 zł/MWh. Oznacza to, że w tym roku odbiorcy energii nie ponoszą żadnych kosztów nowego mechanizmu wsparcia producentów energii odnawialnej.

Stawkę opłaty OZE ustala Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ta regulacja wskazuje czynniki, jakie URE bierze pod uwagę przy kalkulacji wysokości opłaty na kolejny rok. Jednym z takich czynników są niewykorzystane środki z opłaty OZE pozostałe z roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym jest kalkulowana stawka.

Jakie są dotychczasowe wpływy z opłaty OZE, które trafiły do Zarządcy Rozliczeń? Łączna wartość wpływów z tego tytułu w ubiegłym roku wyniosła 415,928 mln zł, a w pierwszym kwartale br. zebrano 98,6 mln zł. To, w zestawieniu z danymi o wypłatach, pokazuje, jak duża jest nadwyżka na rachunku opłaty OZE.

W najbliższych miesiącach do systemu aukcyjnego powinny wchodzić kolejne farmy fotowoltaiczne, dla których zabezpieczono wsparcie w aukcjach z grudnia 2016 r. i czerwca 2017 r., jednak nie można się spodziewać drastycznego wzrostu kosztów tego systemu. To efekt opóźnień we wdrażaniu kolejnych aukcji na skutek problemów z uznaniem przez Brukselę wpisanych do ustawy o OZE zasad rozliczania pomocy publicznej w tym systemie.

Uruchomienie kolejnych aukcji umożliwi przyjmowana właśnie w parlamencie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, a kolejne aukcje mogłyby się odbyć pod koniec 2018 r. – chce tego Ministerstwo Energii, które ma świadomość, że notowany w ostatnich latach zastój w inwestycjach w OZE zmniejsza szansę na wywiązanie się Polski z realizacji celu 15 proc. energii odnawialnej w krajowym miksie wytwarzania na rok 2020.

Jednak nawet jeśli kolejne aukcje uda się przeprowadzić jeszcze w tym roku, budowane na ich podstawie instalacje zostaną uruchomione najwcześniej ok. 2020 r. Do tego czasu w nowym systemie rozliczeń powinno się pojawić przynajmniej kilkadziesiąt farm fotowoltaicznych, które uzyskały do tego prawo w dotychczasowych aukcjach.

gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

Zobacz również

Komentarze (3)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
AST |
Na całą Polskę 39 mln złotych. Nie mylić z kwotą 390 mln złotych. Jest się czym chwalić. Żebrak dostał paczkę papierosów.
wiwa |
A ile w tym czasie otrzymali górnicy?
tomek |
Megawaty i rozliczenia w groszach, chory kraj

Giełda OZE

elektrownia wiatrowa 1MW - projekt wraz z turbiną

Sprzedam projekt elektrowni wiatrowej wraz z generatorem - opcja pod klucz. Lokalizacja: woj. lubel czytaj dalej...

Micon NM 60 woj. Lubelskie. Projekt. Sprzedam

Sprzedam projekt pod Micona NM 60 wieża ok 76m. woj. Lubelskie. pow. Lublin. Proszę o kontakt tel. B czytaj dalej...

poszukuje dochodowych rentownych projektów

Poszukuje dochodowego rentownej inwestycji oraz finansowania wiatrak, farmy słoneczne czytaj dalej...

Szafa bateryjna

Witam, poszukuję otwartych szaf/rack bateryjnych dla baterii Pylontech. Więcej informacji mailowo l czytaj dalej...