GUS policzył, jak zwiększamy efektywność energetyczną

GUS policzył, jak zwiększamy efektywność energetyczną
Struktura finalnego zużycia energii w Polsce. Źródło: GUS
REKLAMA

W naszym kraju w latach 2006-2016 nastąpiła poprawa efektywności energetycznej. Główny Urząd Statystyczny podaje, że energochłonność pierwotna obniżała się w tym okresie średnio o ponad 3 proc. rocznie, a energochłonność finalna o ponad 2 proc. Nadal najwiekszym konsumentem energii pozostają gospdoarstwa domowe, mimo, że ich udział w ogólnym zużyciu energii w ostatnich latach wyraźnie spadł.

GUS podaje, że całkowite zużycie energii pierwotnej wzrosło w latach 2006-2016 z 97 Mtoe do 99 Mtoe (0,2  proc./rok). Zużycie osiągnęło najwyższą wartość w 2011 r. i wyniosło 101,5 Mtoe. Najniższą wielkość zużycia zaobserwowano w 2014 r. (93,8 Mtoe).

Finalne zużycie energii wzrosło w analizowanym okresie z 61 do 65 Mtoe, co oznacza średnie roczne tempo wzrostu 0,8 proc.

Przyglądając się zużyciu energii w ramach poszczególnych sektorów, GUS odnotowuje, że w latach 2006-2016 wzrósł udział sektorów transportu i usług w finalnym zużyciu energii, a spadł przemysłu, gospodarstw domowych i rolnictwa.

Udział transportu wzrósł z 23 do 29 proc., co było największą zmianą w omawianym okresie, a przyczyną była – jak podaje GUS – rosnąca rola drogowych przewozów towarowych, a także przewozów osobowych dokonywanych samochodami prywatnymi.

Gospodarstwa domowe pozostały największym konsumentem energii, pomimo spadku udziału z 35 do 30 proc. W tym przypadku najczęściej zużywanym nośnikiem były paliwa węglowe, ale ich udział spadł z 35 proc. w 2006 r. do 33 proc. w 2016 r. Kolejnymi nośnikami były: ciepło (jego udział wyniósł w 2016 roku 20 proc.), gaz ziemny (18 proc.), energia elektryczna (13 proc.), pozostałe nośniki (14 proc.) i paliwa ciekłe (3 proc.).

GUS wskazuje, że najważniejszym kierunkiem użytkowania energii w polskich domach było ogrzewanie pomieszczeń, których udział wyniósł 66,4 proc. w 2016 r. Ogrzewanie wody pochłonęło 15,8 proc. energii, oświetlenie i urządzenia elektryczne 9,7 proc., a gotowanie posiłków 8 proc.

W transporcie w 2016 r. ponad 94 proc. energii zostało zużyte w transporcie drogowym, poniżej 4 proc. energii zostało zużyte w transporcie lotniczym, poniżej 2 proc. w transporcie kolejowym, a minimalne ilości przez żeglugę śródlądową i przybrzeżną.

Ze statystyk GUS wynika ponadto, że zużycie paliw w transporcie drogowym w latach 2006- 2016 zwiększyło się o 42 proc., przy rocznym tempie wzrostu 3,5 proc., przy jednoczesnym wyraźnym spadku zużycia energii w transporcie kolejowym. Ogółem średnie roczne tempo wzrostu zużycia paliw w transporcie (bez transportu lotniczego) wyniosło 3,1 proc. w latach 2007-2016.

Finalne zużycie energii w przemyśle osiągnęło największą wartość w roku 2007, kiedy wyniosło 15 Mtoe, a najniższą (13 Mtoe) dwa lata później. W 2016 r. zużycie wyniosło 14,8 Mtoe.

W analizowanym przez GUS okresie największy spadek zużycia nastąpił w przypadku paliw ciekłych (spadek o 53 proc.). Zmniejszeniu uległo także zużycie ciepła (o 38 proc.) oraz węgla (o 21 proc.). Wzrosło natomiast zużycie gazu (o 2 proc.), energii elektrycznej (o 21 proc.) oraz pozostałych nośników (o 115 proc.).

gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

Dzierżawa pod Farmę Fotowoltaiczną

Wydzierżawimy działki niezacienione pod farmy fotowoltaiczne. Teren równy, bez rowów i miejsc zalewo czytaj dalej...

Kredyt

Szukam prywatnego inwestora, który udzieli pożyczki w wysokości 75000 euro do połowy 2019 roku na ni czytaj dalej...

Ring Fundamentowy Vestas V80

Do sprzedania Ring fundamentowy Vestas V80. W razie pytań proszę o kontakt: +48 690 984 216 +48 czytaj dalej...

Kupie projekty PV z wygraną aukcją

Witam, poszukujemy projektów PV z wygrana aukcją zarówno większe pakiety jak i pojedyncze projekty. czytaj dalej...