NFOŚiGW rozdzieli dotacje na efektywność energetyczną

NFOŚiGW rozdzieli dotacje na efektywność energetyczną
Fot. NFOŚiGW
REKLAMA

Do 27 lipca br. trwa nabór wniosków o unijne dofinansowanie działań z zakresu efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu. Do podziału są unijne dotacje w wysokości 200 mln zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że nabór w ramach unijnego programu „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014-2020 prowadzony jest od końca ubiegłego miesiąca i dotyczy działania 1.5 „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu”.

Typ projektów, które mają szansę na unijne dofinansowanie, to przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji; budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych; budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym; a także podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST, nie będące przedsiębiorcami, a także spółdzielnie mieszkaniowe.

Dofinansowanie może objąć jedynie projekty realizowane na terenie województw, w których w czasie trwania naboru w POIiŚ nie przeprowadzono naboru wniosków o dofinansowanie na dany typ inwestycji. Nie dotyczy to projektów, które nie mogły zostać dofinansowane w ramach ogłoszonych naborów z regionalnych programów operacyjnych.

NFOŚiGW zastrzega ponadto, że do dofinansowania w ramach działania 1.5 nie kwalifikują się projekty z województwa śląskiego, które mogą otrzymać wsparcie w ramach poddziałania 1.7.2.

Budżet konkursu finansowanego z unijnego Funduszu Spójności sięga 200 mln zł, które zostaną rozdysponowane w formie dotacji. Dodatkowo wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o pożyczki, które uzupełnią dofinansowanie przyznane dla tego typu projektów.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie NFOŚiGW.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

Dzierżawa działki pod fotowoltaikę

Wydzierżawię działkę 3,5 ha pod farmę fotowoltaiczną. Działka zlokalizowana ok 100 km od Warszawy, w czytaj dalej...

Generalny wykonawca farm fotowoltaicznych

Jesteśmy wykonawcą dużych farm fotowoltaicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w budowie dużyc czytaj dalej...

Sprzedam projekt 3 x Vestas V80 woj. Łódzkie

Sprzedam projekt 3 x Vestas V80 woj. Łódzkie. Otwarty dziennik budowy. Zapraszam czytaj dalej...

Zlecę zaprojektowanie farmy PV 2MW

proszę o podanie ceny (+-) i terminu realizacji na w/w adres czytaj dalej...