NFOŚiGW rozdzieli dotacje na efektywność energetyczną

NFOŚiGW rozdzieli dotacje na efektywność energetyczną
Fot. NFOŚiGW
REKLAMA

Do 27 lipca br. trwa nabór wniosków o unijne dofinansowanie działań z zakresu efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu. Do podziału są unijne dotacje w wysokości 200 mln zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że nabór w ramach unijnego programu „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014-2020 prowadzony jest od końca ubiegłego miesiąca i dotyczy działania 1.5 „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu”.

Typ projektów, które mają szansę na unijne dofinansowanie, to przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji; budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych; budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym; a także podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST, nie będące przedsiębiorcami, a także spółdzielnie mieszkaniowe.

Dofinansowanie może objąć jedynie projekty realizowane na terenie województw, w których w czasie trwania naboru w POIiŚ nie przeprowadzono naboru wniosków o dofinansowanie na dany typ inwestycji. Nie dotyczy to projektów, które nie mogły zostać dofinansowane w ramach ogłoszonych naborów z regionalnych programów operacyjnych.

NFOŚiGW zastrzega ponadto, że do dofinansowania w ramach działania 1.5 nie kwalifikują się projekty z województwa śląskiego, które mogą otrzymać wsparcie w ramach poddziałania 1.7.2.

Budżet konkursu finansowanego z unijnego Funduszu Spójności sięga 200 mln zł, które zostaną rozdysponowane w formie dotacji. Dodatkowo wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o pożyczki, które uzupełnią dofinansowanie przyznane dla tego typu projektów.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie NFOŚiGW.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

Projekty PV gotowe do jesiennej aukcji-pakiet 24,3 MW

Sprzedam pakiet 26 projektów PV umieszczonych w 5 spółkach celowych o łącznej mocy 24,3 MW. Projekt czytaj dalej...

Sprzedam projekty PV do 1 MW do jesiennej aukcji

Sprzedam projekty PV o mocy do 1 MW gotowe do najbliższej aukcji. 10 projektów w spółkach celowych. czytaj dalej...

Grunt pod Fotowoltaikę - dzierżawa

Wydzierżawię grunt pod farmę fotowoltaiczną lub inne inwestycje. Podstawowe informacje dotyczące czytaj dalej...

Poszukujemy gruntów pod farmy fotowoltaiczne

Wydzierżawimy działki pod farmy fotowoltaiczne. Wymagana powierzchnia działki min 2 ha oraz brak MPZ czytaj dalej...