Szkolenia nt. dofinansowania z NFOŚiGW jeszcze przed wakacjami

Szkolenia nt. dofinansowania z NFOŚiGW jeszcze przed wakacjami
Fot. Gramwzielone.pl (C)
REKLAMA

Eksperci Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapraszają jeszcze w czerwcu na cztery bezpłatne szkolenia dotyczące projektów dofinansowywanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programu LIFE w podprogramie działań na rzecz klimatu.

Wszystkie spotkania odbędą się w Warszawie, w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 3a. Na każde z osobna należy zapisać się za pomocą elektronicznych formularzy dostępnych pod tym linkiem. Zainteresowani nie ponoszą żadnych opłat za uczestnictwo, ale o wpisaniu na listę obecności decyduje kolejność zgłoszeń.

Pierwsze dwa szkolenia, które w najbliższym czasie oferuje NFOŚiGW, dotyczą POIiŚ 2014-2020 w ramach II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

We wtorek 12 czerwca br. odbędzie się spotkanie na temat możliwości dofinansowania systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich w obszarze unijnego działania 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”. Zakres szkolenia obejmie takie kwestie jak kryteria wyboru projektów, procedury zawierania umów z wykonawcami, wypełnianie wniosku o dofinansowanie, regulamin konkursu. Termin zgłoszeń upływa 7 czerwca do godz. 12.

Z kolei w piątek 15 czerwca br. eksperci NFOŚiGW będą dzielić się wiedzą w ramach unijnego działania 2.2 „Gospodarka odpadami komunalnymi”. Będzie to okazja do zdobycia szczegółowych informacji na temat drugiego typu projektów tego działania, czyli tych, które obejmują swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów. Chodzi zarówno o inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, jak i przedsięwzięcia dotyczące innych elementów niż wyłącznie PSZOK-i. W tym przypadku NFOŚiGW czeka na zgłoszenia do 12 czerwca do godz. 15.

Trzecie szkoleniowe spotkanie odbędzie się w środę 20 czerwca br. i będzie poświęcone tematyce tworzenia projektów oraz aplikowania o środki w ramach Programu LIFE w podprogramie działań na rzecz klimatu w naborze na rok 2018. Omówione zostaną trzy obszary priorytetowe: łagodzenie skutków zmian klimatu, dostosowywanie się do skutków zmiany klimatu, zarządzanie i informacja w zakresie klimatu. Uczestnicy szkolenia mogą liczyć na podpowiedzi w sprawie zasad (i tegorocznych zmian) składania wniosków w obecnym naborze, w tym m.in. wszystkich etapów tworzenia wniosku i jego oceny przez Komisję Europejską. Gościem spotkania będzie Bernd Decker, reprezentujący Komisję Europejską i Agencję Wykonawczą ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME). Chęć uczestnictwa w szkoleniu można zgłaszać do 15 czerwca do godz. 12.

Ostatnie czerwcowe spotkanie w NFOŚiGW będzie wyjątkowo dwudniowe. W środę i czwartek, 27 i 28 czerwca, gośćmi Narodowego Funduszu mogą być beneficjenci POIiŚ 2014-2020, ale tylko ci, którzy realizują projekty dofinansowane w ramach I osi priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”. Problematyka szkolenia obejmie takie szczegółowe zagadnienia, jak m.in. centralny system teleinformatyczny (SL2014) wraz z wymianą doświadczeń beneficjentów, zasady monitorowania realizacji umowy (w tym obowiązki sprawozdawcze), kwalifikowalność wydatków w projektach POIiŚ 2014-2020 (z uwzględnieniem rozliczania projektów realizowanych „siłami własnymi”), rozliczanie wydatków i opis dokumentów księgowych (w tym rozliczanie zaliczek), nadużycia, założenia i zakres kontroli na miejscu realizacji projektu, zamówienia publiczne w POIiŚ 2014-2020 (procedury, zmiana umowy z wykonawcą, nieprawidłowości i nadużycia). Na szkolenie można się zgłaszać do 21 czerwca do godz. 15.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

4x1MW PV

3x1MW + 0,87MW Elektrownie Słoneczne z Pozwoleniem na budowę. Przyłącz na działce. Cena netto zawi czytaj dalej...

Poszukujemy firmy instalatorskie (sektor OZE)

Poszukujemy firmy instalatorskie do współpracy biznesowej przy budowie instalacji PV na terenie całe czytaj dalej...

Kupimy projekty farm PV w fazie RTB

Jesteśmy zainteresowani kupnem projektów farm PV, które uzyskały pozwolenie na przyłączenie do sieci czytaj dalej...

Panele Tier1 - Astronergy CHSM dla projektów

Oferujemy moduły Tier1 Astronergy poli/monokrystaliczne. Tylko ilości kontenerowe. Marka uzyskała s czytaj dalej...