ClientEarth ocenia nowelizację ustawy o OZE

ClientEarth ocenia nowelizację ustawy o OZE
Fot. Engie
REKLAMA

Jeszcze w tym tygodniu Sejm może uchwalić nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jak podkreśla Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, będzie to czwarta w tej kadencji zmiana tej regulacji, a tym razem celem jest odblokowanie zielonych inwestycji i wdrożenie rekomendacji Komisji Europejskiej w zakresie pomocy publicznej.

Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi opublikowała analizę prawną najnowszego projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, którą przygotowało Ministerstwo Energii i która jest obecnie procedowana przez sejmową Komisję ds. Energii i Skarbu Państwa.

Procedowana nowelizacja wprowadza zmiany nie tylko w ustawie o odnawialnych źródłach energii, ale także w ustawie o inwestycjach w zakresie energetyki wiatrowej oraz Prawie budowlanym.

Po przeszło trzech latach od przyjęcia ustawy o OZE, jej kluczowe przepisy w dalszym ciągu nie działają, a zielona energetyka rozwija się w Polsce zbyt wolno. Nowelizacja ustawy, nad którą właśnie trwają prace w Sejmie, oznacza poprawę sytuacji sektora i jest niewątpliwie krokiem w dobrym kierunku – uważa Wojciech Kukuła, prawnik z Fundacji.

ClientEarth zwraca uwagę, że nowelizacja dostosowuje krajowe przepisy do wiążących wymogów prawa UE, a ponadto, przewidziane w projekcie, planowane do przeprowadzenia w 2018 r., duże aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z nowych instalacji OZE pozwolą przybliżyć Polskę do wypełnienia podjętego w ramach Unii Europejskiej zobowiązania dotyczącego minimum 15-proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w 2020 roku.

Dobrym posunięciem rządu jest decyzja, aby w związku z krótkim czasem na zrealizowanie niezbędnych inwestycji, skupić się na wspieraniu instalacji jako takich, a nie – jak to miało miejsce dotychczas – na formach realizacji poszczególnych projektów, takich jak klastry energii – dodaje Kukuła.

Prawnik ocenia jednak, że w aktualnej sytuacji krajowego sektora OZE, nowelizacja mogłaby być bardziej odważna. Wskazuje, że obecny projekt skupia się jedynie na rozwiązaniu absolutnie podstawowych i najpilniejszych problemów regulacyjnych, podczas gdy ustawa wymaga głębszej rewizji, a taką Ministerstwo Energii planuje przeprowadzić dopiero w ramach kolejnej nowelizacji.

Zdaniem Kukuły, zwiększa to ryzyko prawne dla uczestników tegorocznych aukcji, którzy w dalszym ciągu nie będą pewni ostatecznego kształtu systemu wsparcia, w ramach którego mają inwestować.

Analiza zapisów nowelizacji ustawy o OZE autorstwa ClientEarth jest dostępna pod tym linkiem.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (1)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
alladyn-solar-batt |
Według wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego "realizacja przez Polskę celu 15 proc. energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu do 2020 r. jest zagrożona". Jego zdaniem, poprawić tę sytuację ma wejście w życie nowelizacji ustawy o OZE. O tym, że Polska może mieć problem z realizacją unijnego celu dotyczącego OZE, wiadomo od miesięcy. Dlatego też można zaobserwować zwrot rządu w stronę energii ze źródeł odnawialnych, szczególnie morskich farm wiatrowych. Według Tobiszowskiego, jeszcze lepiej ma być po wejściu nowych przepisów w życie: Po to uruchamiamy tę ustawę - jest to związane przede wszystkim z aukcjami, które mają nam zdynamizować udział odnawialnej energii przez inwestycje w naszym systemie. Intencją jest, abyśmy zbliżyli się do 15 proc. Te 15 proc. jest zagrożone, ale jeśli będziemy się zbliżać i pokażemy, że jesteśmy bliżej niż dalej, to na pewno będzie pozytywna ocena naszych działań [w Komisji Europejskiej]. Wskazał, że intencją jest, by aukcje przeprowadzone na podstawie znowelizowanej ustawy przyniosły przyrost mocy OZE o 2 GW. "Chcemy, żeby ustawa weszła 1 lipca, żeby II połowa roku to było przygotowanie i rozpoczęcie aukcji" - powiedział także wiceminister. W związku z tym, że w czasie II czytania projektu ustawy w Sejmie zgłoszono do niego poprawki, został on ponownie skierowany do Komisji Energii i Skarbu Państwa w celu przedstawienia sprawozdania. Nowa ustawa o OZE Na początku marca Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o OZE i niektórych innych ustaw. Projekt obejmuje nowelizację trzech ustaw: o odnawialnych źródłach energii, o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz Prawo budowlane (w przypadku dwóch ostatnich zmiany dotyczą zasad budowy i opodatkowania farm wiatrowych). Według Ministerstwa Energii, zawarte w nowelizacji rozwiązania mają wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców działających w obszarze energetyki odnawialnej oraz zapewnić harmonizację polskich regulacji z unijnymi dotyczącymi pomocy publicznej, określonymi w "Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020". Ich zadaniem jest też usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, prawnych i redakcyjnych w różnych obszarach obecnej ustawy. Warto przy tym przypomnieć, że być może sytuacja udziału OZE w polskim miksie energetycznym byłaby nieco lepsza, gdyby nie kontrowersyjne przepisy wprowadzone przez rząd w 2016 roku. Wówczas eksperci komentowali, iż ustawa wiatrakowa "zahamuje rozwój rynku na 6-10 lat". Okazało się później, że w 2016 roku farmy wiatrowe przynosiły ogromne straty. Gdy w 2017 roku przyjęto nowelizację ustawy, branża zaczęła szykować pozwy wobec rządu. W styczniu 2018 roku zaś niektóre firmy zaczęły domagać się od państwa odszkodowań

Giełda OZE

Vestasy: V-90, V-80, 80-100m wieza

oferta uzywanych turbin wiatrowych do demontazu: Vestasy 2MW, V-90, V-80, wieze 80-100m, czytaj dalej...

Elektrownia fotowoltaiczna 16,32MW

Elektrownia fotowoltaiczna 16,32MW Położenie - Kamień Mały gmina Witnica województwo Lubuskie, tere czytaj dalej...

FARMY FOTOWOLTAICZNE - KUPIĘ

Kupimy projekty budowy farm fotowoltaicznych z pełną dokumentacją w tym z prawomocnym pozwoleniem na czytaj dalej...

Celowe spółki z o.o. z projektami PV : od 1 do 10 MW

Sprzedam w atrakcyjnej cenie celowe spółki z o.o. z projektami PV w zachodnio-północnej Polsce. I czytaj dalej...