ClientEarth ocenia nowelizację ustawy o OZE

ClientEarth ocenia nowelizację ustawy o OZE
Fot. Engie
REKLAMA

Jeszcze w tym tygodniu Sejm może uchwalić nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jak podkreśla Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, będzie to czwarta w tej kadencji zmiana tej regulacji, a tym razem celem jest odblokowanie zielonych inwestycji i wdrożenie rekomendacji Komisji Europejskiej w zakresie pomocy publicznej.

Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi opublikowała analizę prawną najnowszego projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, którą przygotowało Ministerstwo Energii i która jest obecnie procedowana przez sejmową Komisję ds. Energii i Skarbu Państwa.

Procedowana nowelizacja wprowadza zmiany nie tylko w ustawie o odnawialnych źródłach energii, ale także w ustawie o inwestycjach w zakresie energetyki wiatrowej oraz Prawie budowlanym.

Po przeszło trzech latach od przyjęcia ustawy o OZE, jej kluczowe przepisy w dalszym ciągu nie działają, a zielona energetyka rozwija się w Polsce zbyt wolno. Nowelizacja ustawy, nad którą właśnie trwają prace w Sejmie, oznacza poprawę sytuacji sektora i jest niewątpliwie krokiem w dobrym kierunku – uważa Wojciech Kukuła, prawnik z Fundacji.

ClientEarth zwraca uwagę, że nowelizacja dostosowuje krajowe przepisy do wiążących wymogów prawa UE, a ponadto, przewidziane w projekcie, planowane do przeprowadzenia w 2018 r., duże aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z nowych instalacji OZE pozwolą przybliżyć Polskę do wypełnienia podjętego w ramach Unii Europejskiej zobowiązania dotyczącego minimum 15-proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w 2020 roku.

Dobrym posunięciem rządu jest decyzja, aby w związku z krótkim czasem na zrealizowanie niezbędnych inwestycji, skupić się na wspieraniu instalacji jako takich, a nie – jak to miało miejsce dotychczas – na formach realizacji poszczególnych projektów, takich jak klastry energii – dodaje Kukuła.

Prawnik ocenia jednak, że w aktualnej sytuacji krajowego sektora OZE, nowelizacja mogłaby być bardziej odważna. Wskazuje, że obecny projekt skupia się jedynie na rozwiązaniu absolutnie podstawowych i najpilniejszych problemów regulacyjnych, podczas gdy ustawa wymaga głębszej rewizji, a taką Ministerstwo Energii planuje przeprowadzić dopiero w ramach kolejnej nowelizacji.

Zdaniem Kukuły, zwiększa to ryzyko prawne dla uczestników tegorocznych aukcji, którzy w dalszym ciągu nie będą pewni ostatecznego kształtu systemu wsparcia, w ramach którego mają inwestować.

Analiza zapisów nowelizacji ustawy o OZE autorstwa ClientEarth jest dostępna pod tym linkiem.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (1)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
alladyn-solar-batt |
Według wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego "realizacja przez Polskę celu 15 proc. energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu do 2020 r. jest zagrożona". Jego zdaniem, poprawić tę sytuację ma wejście w życie nowelizacji ustawy o OZE. O tym, że Polska może mieć problem z realizacją unijnego celu dotyczącego OZE, wiadomo od miesięcy. Dlatego też można zaobserwować zwrot rządu w stronę energii ze źródeł odnawialnych, szczególnie morskich farm wiatrowych. Według Tobiszowskiego, jeszcze lepiej ma być po wejściu nowych przepisów w życie: Po to uruchamiamy tę ustawę - jest to związane przede wszystkim z aukcjami, które mają nam zdynamizować udział odnawialnej energii przez inwestycje w naszym systemie. Intencją jest, abyśmy zbliżyli się do 15 proc. Te 15 proc. jest zagrożone, ale jeśli będziemy się zbliżać i pokażemy, że jesteśmy bliżej niż dalej, to na pewno będzie pozytywna ocena naszych działań [w Komisji Europejskiej]. Wskazał, że intencją jest, by aukcje przeprowadzone na podstawie znowelizowanej ustawy przyniosły przyrost mocy OZE o 2 GW. "Chcemy, żeby ustawa weszła 1 lipca, żeby II połowa roku to było przygotowanie i rozpoczęcie aukcji" - powiedział także wiceminister. W związku z tym, że w czasie II czytania projektu ustawy w Sejmie zgłoszono do niego poprawki, został on ponownie skierowany do Komisji Energii i Skarbu Państwa w celu przedstawienia sprawozdania. Nowa ustawa o OZE Na początku marca Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o OZE i niektórych innych ustaw. Projekt obejmuje nowelizację trzech ustaw: o odnawialnych źródłach energii, o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz Prawo budowlane (w przypadku dwóch ostatnich zmiany dotyczą zasad budowy i opodatkowania farm wiatrowych). Według Ministerstwa Energii, zawarte w nowelizacji rozwiązania mają wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców działających w obszarze energetyki odnawialnej oraz zapewnić harmonizację polskich regulacji z unijnymi dotyczącymi pomocy publicznej, określonymi w "Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020". Ich zadaniem jest też usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, prawnych i redakcyjnych w różnych obszarach obecnej ustawy. Warto przy tym przypomnieć, że być może sytuacja udziału OZE w polskim miksie energetycznym byłaby nieco lepsza, gdyby nie kontrowersyjne przepisy wprowadzone przez rząd w 2016 roku. Wówczas eksperci komentowali, iż ustawa wiatrakowa "zahamuje rozwój rynku na 6-10 lat". Okazało się później, że w 2016 roku farmy wiatrowe przynosiły ogromne straty. Gdy w 2017 roku przyjęto nowelizację ustawy, branża zaczęła szykować pozwy wobec rządu. W styczniu 2018 roku zaś niektóre firmy zaczęły domagać się od państwa odszkodowań

Giełda OZE

Dzierżawa działki pod fotowoltaikę

Wydzierżawię działkę 3,5 ha pod farmę fotowoltaiczną. Działka zlokalizowana ok 100 km od Warszawy, w czytaj dalej...

Generalny wykonawca farm fotowoltaicznych

Jesteśmy wykonawcą dużych farm fotowoltaicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w budowie dużyc czytaj dalej...

Sprzedam projekt 3 x Vestas V80 woj. Łódzkie

Sprzedam projekt 3 x Vestas V80 woj. Łódzkie. Otwarty dziennik budowy. Zapraszam czytaj dalej...

Zlecę zaprojektowanie farmy PV 2MW

proszę o podanie ceny (+-) i terminu realizacji na w/w adres czytaj dalej...