Małopolska: 80 mln zł dotacji na efektywność energetyczną i OZE

Małopolska: 80 mln zł dotacji na efektywność energetyczną i OZE
Fot. Michael Kleber, flickr cc
REKLAMA

Rozpoczął się nabór wniosków na unijne dofinansowanie projektów z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w konkursie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Nabór wniosków w konkursie z działania 4.2. "Ekoprzedsiębiorstwa" w ramach RPO dla Małopolski potrwa niemal trzy miesiące – zakończy się 28 sierpnia, a rozstrzygnięcie przewiduje się na początku przyszłego roku.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie wnioskodawcy posiadający status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

Dofinansowaniu mogą podlegać trzy typy projektów.

W ramach projektów typu A zostaną dofinansowane inwestycje w poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa polegające na głębokiej modernizacji energetycznej obiektów, mającej na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE, a także modernizacje/wymianę lokalnych źródeł ciepła.

W tym przypadku dofinansowane może zostać także zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie – bardziej energooszczędnych technologii produkcji, wymiana maszyn, modernizacja środków produkcji, przebudowa/modernizacja linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie. Ponadto wsparciem może zostać objęte wykorzystanie energii ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w przedsiębiorstwach oraz rozwój wysokosprawnej kogeneracji.

W przypadku projektów typu B dofinansowane zostaną inwestycje w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Wsparcie uzyskają inwestycje służące pokryciu zapotrzebowania na ciepło i/lub na energię elektryczną przedsiębiorstwa. Oznacza to, iż instalacje OZE będą musiały być w pierwszej kolejności w pełni dedykowane potrzebom energetycznym przedsiębiorstwa i do nich dostosowane, a jedynie niewykorzystaną część energii elektrycznej będzie można oddawać do sieci dystrybucyjnej.

Brak jest możliwości inwestowania w rozwój nowych mocy OZE w przypadku braku wcześniejszego wykorzystywania energii na zaspokojenie obecnych potrzeb energetycznych przedsiębiorstwa.

Natomiast w ramach projektów typu C dofinansowane zostaną inwestycje promujące rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego. Wsparcie będzie ukierunkowane wyłącznie na projekty o charakterze demonstracyjnym i pilotażowym.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu wynosi 10 mln zł, to ograniczenie nie dotyczy jednak projektów typu C.

Obecnie w zakresie OZE w ramach RPO dla Małopolski prowadzony jest jeszcze nabór wniosków w konkursie z działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. Na razie w tym konkursie, w którym do podziału jest 62,71 mln zł , trzy wnioski złożyła spółka Tauron Dystrybucja. Wartość proponowanych projektów sięga 14,36 mln zł, a wnioskowane dofinansowanie to w sumie 6,37 mln zł.  

Z kolei w ubiegłym miesiącu Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego rozstrzygnął konkurs w ramach poddziałania 4.1.1 „Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych”, w którym na dotacje zarezerwowano wstępnie niemal 85 mln zł i którego beneficjentami będą głównie samorządy. Aktualna lista rankingowa jest dostępna pod tym linkiem.

gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

Zobacz również

Komentarze (2)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
Prawda |
Co z tego, jak już firma: Ja i Drabina - wygra przetarg, to stara się podmienić sprzęt na najtańszy. Byle by tylko więcej zarobić. To jest chore w polsce, ja to nazwyam rozkradaniem dotacji UE.
anonim |
10 wniosków po 8 baniek i po temacie, program pewnie się zamknie szybciej niż się zaczął

Giełda OZE

Vestasy: V-90, V-80, 80-100m wieza

oferta uzywanych turbin wiatrowych do demontazu: Vestasy 2MW, V-90, V-80, wieze 80-100m, czytaj dalej...

Elektrownia fotowoltaiczna 16,32MW

Elektrownia fotowoltaiczna 16,32MW Położenie - Kamień Mały gmina Witnica województwo Lubuskie, tere czytaj dalej...

FARMY FOTOWOLTAICZNE - KUPIĘ

Kupimy projekty budowy farm fotowoltaicznych z pełną dokumentacją w tym z prawomocnym pozwoleniem na czytaj dalej...

Celowe spółki z o.o. z projektami PV : od 1 do 10 MW

Sprzedam w atrakcyjnej cenie celowe spółki z o.o. z projektami PV w zachodnio-północnej Polsce. I czytaj dalej...