Lepszy wynik Taurona. Spadek wytwarzania z OZE

Lepszy wynik Taurona. Spadek wytwarzania z OZE
Fot. Tauron
REKLAMA

W pierwszym kwartale br. Tauron poprawił swoje wyniki finansowe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku mimo, że w tym czasie zmniejszył aż o 1/5 wytwarzanie energii m.in. na skutek ograniczenia produkcji w segmencie odnawialnych źródeł energii.

W I kwartale 2018 r. Grupa Tauron wypracowała przychody na poziomie 4,8 mld zł, co oznacza wzrost o 5 proc. rok do roku. Jak zaznacza spółka, główne czynniki mające wpływ na poziom uzyskanych przychodów to wzrosty wolumenów w segmentach Sprzedaży i Dystrybucji, wyższe ceny sprzedaży energii w segmencie Wytwarzanie oraz wyższe wolumeny sprzedaży energii poza Grupę w związku ze wzrostem tzw. obliga giełdowego.   

EBITDA Grupy w I kwartale 2018 r. wyniosła 1,3 mld zł i była wyższa o 5,7 proc. od uzyskanej w I kwartale 2017 r. Największy udział w EBITDA Taurona ma segment Dystrybucja (49 proc.), w dalszej kolejności segmenty Wytwarzanie (36 proc.) i Sprzedaż (14 proc.).

Osiągnięte w I kwartale 2018 r. marże EBITDA oraz EBIT wyniosły 26,8 proc. i 18,1 proc. Były wyższe od wypracowanych w I kwartale 2017 r. odpowiednio o 0,2 p.p. i 0,5 p.p.

Wynik EBITDA segmentu Wytwarzanie w I kwartale 2018 r. (465 mln zł) był ponad dwukrotnie wyższy w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. (228 mln zł). Jak zaznacza spółka, najistotniejszy wpływ na tak dynamiczny wzrost miało zdarzenie jednorazowe – rozwiązanie rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych w Tauron Wytwarzanie o wartości 230 mln zł.

Z kolei spadek wyniku EBITDA segmentu Sprzedaż w I kwartale 2018 r. miał być efektem zdarzenia jednorazowego z I kwartału 2017 r. w postaci rozwiązania rezerw związanych z projektem budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli, co zwiększyło wynik tego segmentu o 190 mln zł.

W I kwartale 2018 r. zysk netto Grupy Tauron przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 636 mln zł i był zbliżony do uzyskanego w tym samym okresie ubiegłego roku (640 mln zł).

Spadek wytwarzania

W I kwartale 2018 r. Grupa Tauron wyprodukowała 3,94 TWh energii elektrycznej, tj. o 19 proc. mniej w stosunku do ubiegłego roku (4,89 TWh). Produkcja energii ze źródeł odnawialnych wyniosła 0,24 TWh, tj. o 27 proc. mniej wobec ubiegłego roku (0,33 TWh), co wynikało z ograniczenia spalania biomasy.

Produkcja ciepła osiągnęła w I kwartale 2018 r. poziom 5,68 PJ i była wyższa o 7 proc. rdr, a sprzedaż ciepła wyniosła 7,69 PJ, tj. o 3 proc. więcej niż rok wcześniej, co wynikało z niższych temperatur zewnętrznych i związanego z tym większego zapotrzebowania odbiorców.

W I kwartale 2018 r. segment Dystrybucja dostarczył łącznie 13,42 TWh energii elektrycznej (wzrost o 1 proc. rdr) i świadczył usługi dystrybucyjne na rzecz 5,55 mln odbiorców. Jak tłumaczy Tauron, zwiększenie wolumenu dostawy odbiorcom końcowym jest przede wszystkim wynikiem zwiększonego poboru energii elektrycznej przez odbiorców przemysłowych.

W tym samym okresie spółki segmentu Sprzedaż sprzedały łącznie 9,27 TWh energii elektrycznej detalicznej do 5,4 mln klientów, czyli o 2 proc. więcej niż w I kwartale 2017 r.

Inwestycje

W I kwartale 2018 r. nakłady inwestycyjne Grupy Tauron wyniosły 569 mln zł i były niższe od poniesionych w analogicznym okresie ubiegłego roku o 10,5 proc. Największe nakłady zostały poniesione w segmencie Dystrybucja, w którym CAPEX przeznaczony był przede wszystkim na modernizację sieci dystrybucyjnej (140 mln zł) oraz budowę nowych przyłączeń (116 mln zł).

Znaczna część nakładów inwestycyjnych (190 mln zł) została przeznaczona na budowę bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Planowane całkowite wydatki na budowę tej jednostki osiągną poziom ok. 6,2 mld zł, a blok zostanie przekazany do eksploatacji w listopadzie 2019 r. Obecnie zaawansowanie prac przekracza 60 proc.

Na koniec marca 2018 r. zobowiązania finansowe netto Grupy osiągnęły poziom 8,4 mld zł, co oznacza wzrost o 4,7 proc. w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2017 r., a wskaźnik długu netto do EBITDA pozostawał na stabilnym i bezpiecznym poziomie 2,3x.

Ważnym wydarzeniem pierwszego kwartału było podpisanie z Polskim Funduszem Rozwoju umowy określającej warunki zaangażowania PFR w projekt budowy bloku 910 MW w Jaworznie. Zgodnie z umową PFR zainwestuje w ten projekt do 880 mln zł. Pozyskaliśmy też nowe finansowanie dla projektu budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli, dzięki zawarciu przez Elektrociepłownię Stalowa Wola umowy pożyczki z przeznaczeniem na refinansowanie długu oraz dokończenie projektu – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. finansów. – W obszarze finansowania działalności Grupy warto przypomnieć, że w marcu podpisaliśmy kolejne aneksy do umów z bankami, których skutkiem jest wydłużenie okresu dostępności środków w ramach programu emisji obligacji – dodaje Marek Wadowski.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

elektrownia wiatrowa 1MW - projekt wraz z turbiną

Sprzedam projekt elektrowni wiatrowej wraz z generatorem - opcja pod klucz. Lokalizacja: woj. lubel czytaj dalej...

Micon NM 60 woj. Lubelskie. Projekt. Sprzedam

Sprzedam projekt pod Micona NM 60 wieża ok 76m. woj. Lubelskie. pow. Lublin. Proszę o kontakt tel. B czytaj dalej...

poszukuje dochodowych rentownych projektów

Poszukuje dochodowego rentownej inwestycji oraz finansowania wiatrak, farmy słoneczne czytaj dalej...

Szafa bateryjna

Witam, poszukuję otwartych szaf/rack bateryjnych dla baterii Pylontech. Więcej informacji mailowo l czytaj dalej...