PGE zwiększa zysk i produkcję energii

PGE zwiększa zysk i produkcję energii
Henryk Baranowski, prezes PGE. Fot. Ministerstwo Energii
REKLAMA

Polska Grupa Energetyczna w pierwszych trzech miesiącach 2018 r. istotnie poprawiła swoje wyniki finansowe w stosunku do wyników wypracowanych w analogicznym okresie ubiegłego roku. PGE zaznacza, że przyczyniły się do tego zrealizowane w ostatnich kwartałach akwizycje.

Skonsolidowany zysk operacyjny PGE  powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) za I kwartał 2018 r. wyniósł ponad 2,2 mld zł i był o 14 proc. wyższy niż rok temu. Wynik skorygowany, czyli oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych, wyniósł 2,2 mld zł, czyli o 17 proc. więcej niż rok temu.

Jak informuje PGE, to efekt akwizycji aktywów PGE Energia Ciepła, która przełożyła się na dodatkowy wolumen produkcji energii (+3,2 TWh) i dodatkowy wolumen sprzedanego ciepła (+15,2 PJ). Całkowity finansowy wpływ nowych aktywów to 445 mln zł na poziomie EBITDA.

Największy udział w zysku EBITDA Grupy PGE w I kwartale 2018 r. miał segment Energetyki Konwencjonalnej (w tym PGE Energia Ciepła), który wyniósł blisko 1,3 mld zł. Segment Dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem ponad 638 mln zł. Segment Obrotu wygenerował 189 mln zł, a segment Energetyki Odnawialnej 114 mln zł, czyli ok. 5 proc. ogólnego wyniki EBITDA.

Jak podkreśla spółka, to pierwszy pełny okres raportowania po włączeniu do Grupy PGE nowych aktywów. – Nowe aktywa wspierają naszą pozycję rynkową, czego dowodem są również osiągnięte wyniki operacyjne. Zwiększyliśmy produkcję energii elektrycznej do poziomu 17,7 TWh, czyli o 18 procent. Z kolei sprzedaż ciepła potroiliśmy, osiągając wolumen ponad 23 PJ. To niemalże tyle, ile sprzedaliśmy przez cały ubiegły rok – komentuje Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Po pierwszym kwartale 2018 r. produkcja energii w Grupie wyniosła 17,66 TWh, z czego 9,82 TWh, czyli o 7 proc mniej niż w ubiegłym roku, pochodziło z węgla brunatnego. To efekt większego obciążenia remontowego w Elektrowni Bełchatów oraz w Elektrowni Turów.

Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 5,71 TWh, co oznacza wzrost o 102 proc. w stosunku do okresu bazowego. To efekt ujęcia w raportowanych wynikach przejętych elektrociepłowni (EC Kraków, EC Gdańsk, EC Gdynia, EC Wrocław, EC Czechnica), które łącznie wyprodukowały 1,41 TWh oraz Elektrowni Rybnik, która wyprodukowała 1,22 TWh.

O 57 proc. wzrósł również wolumen produkcji z gazu, który w I kwartale 2018 r. wyniósł 1,49 TWh. Na wynik ten wpłynęły również włączone do raportowania aktywa PGE Energia Ciepła (EC Toruń, EC Zielona Góra, EC Zawidawie), które łącznie wyprodukowały 0,53 TWh. Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł po I kwartale 9,19 TWh, co oznacza wzrost o 3 proc. w stosunku do okresu bazowego.

Inwestycje

Nie jest jasne, czy Polska Grupa Energetyczna będzie chciała pozostać w projekcie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, w której dotąd odgrywała wiodącą rolę. Reuters podał ostatnio, że PGE wycofa się z tej inwestycji, jednak w tym tygodniu minister energii Krzysztof Tchórzewski mówił, że chce, aby PGE w tym projekcie uczestniczyła.

PGE zapowiada natomiast inwestycje w energetykę gazową i morskie farmy wiatrowe.

W pierwszym przypadku do końca roku mają zostać podane lokalizacje trzech bloków gazowych, każdy po 500 MW. Natomiast w zakresie offshore PGE ma uruchomić do połowy kolejnej dekady elektrownie wiatrowe na Bałtyku o mocy 1 GW, a  następnie 2,5 GW do roku 2030.

 Naszym celem jest dywersyfikacja źródeł energii i ryzyka, ale też działamy jak dobry obywatel, przyczyniając się do ograniczenia emisji CO2 – mówiła w tym tygodniu podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach dyrektor Departamentu Strategii PGE Monika Morawiecka.

Póki co PGE kontynuuje już rozpoczęte inwestycje w nowe bloki węglowe. Nakłady na inwestycje w I kwartale 2018 r. wyniosły 0,9 mld zł. Zaawansowanie prac przy budowie dwóch bloków w Elektrowni Opole o łącznej mocy 1800 MW przekroczyło 90 proc.

Sukcesywnie postępuje również budowa bloku o mocy 490 MW w Elektrowni Turów. Ogólne zaawansowanie prac na terenie budowy przekroczyło 55 proc.

Wynik za 2017 r.

Skonsolidowany zysk operacyjny PGE powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) za cały 2017 r. wyniósł ponad 7,6 mld zł i był o 4 proc. wyższy niż w roku 2016. Wynik skorygowany, czyli oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych, wyniósł 6,5 mld zł, a więc o 5 proc. więcej rok do roku. Jak wylicza PGE, to efekt większego wolumenu produkcji z węgla brunatnego, pozytywnego wpływu nabytych aktywów, a także wyższego zwrotu z dystrybucji.

Największy udział w zysku EBITDA Grupy PGE w 2017 r. miał segment Energetyki Konwencjonalnej (w tym PGE Energia Ciepła), który wyniósł blisko 4,1 mld zł. Segment Dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem ponad 2,3 mld zł. Segment Obrotu wygenerował 811 mln zł, a segment Energetyki Odnawialnej 364 mln zł.

Wynik EBITDA segmentu Energetyki Odnawialnej w 2016 r. był niższy od uzyskanego rok wcześniej, kiedy wyniósł 390 mln zł, zbliżając się do wyniku EBITDA odnotowanego za 2014 r.

Produkcja energii w elektrowniach wiatrowych wzrosła w ubiegłym roku o 19 proc. r/r osiągając wartość 1,28 TWh, co – jak tłumaczy spółka – jest wynikiem sprzyjających warunków pogodowych.

Natomiast w roku 2016 generacja energii wiatrowej przez PGE wzrosła aż o 32 proc. r/r, osiągając wartość 1,08 TWh. To efekt znaczącego wzrostu potencjału wiatrowego PGE na przełomie 2015 i 2016 r.

Obecnie PGE dysponuje14 farmami wiatrowymi o mocy 542,7 MW, 29 elektrowniami wodnymi o mocy 95,8 MW, 4 elektrowniami szczytowo-pompowymi o mocy 1,542 GW oraz jedną farmą fotowoltaiczną o mocy 600 kW zlokalizowaną na górze Żar w powiecie żywieckim.

Łączna moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii należących do PGE wynosi ponad 2,181 GW. To około 1/4 całkowitego potencjału OZE w naszym kraju.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (2)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
alladyn-solar-batt |
,,PGE zapowiada natomiast inwestycje w energetykę gazową i morskie farmy wiatrowe. W pierwszym przypadku do końca roku mają zostać podane lokalizacje trzech bloków gazowych, każdy po 500 MW." - nareszcie ktoś poszedł po rozum do mózgownicy...
analityk |
Te bloki gazowe najprawdopodobniej powstaną w ZE Dolna Odra. Blok 1 (222MW) i 2 (232MW) zostaną wyłączone 1 stycznia 2020r. Na ich miejsce powstanie jeden i/lub 2 bloki gazowe. Przemawiają za tym koszty na 1MW zainstalowanej mocy, bliskość gazoportu w Świnoujściu i planowana budowa Baltic Pipe i obecność Nord Stream 1 i 2 w przyszłości.

Giełda OZE

zlecę montaże ok 200 kw mikro instalacji PV

Zlecę montaż ok 200 kw mikro instalacji PV ( 3 x 5 kw , 2 x 6 kw , 2 x 7 kw , 6 x 9 kw , 2 x 15 k czytaj dalej...

Poszukuje dla klienta projektów dochodowych

Witam poszukuje dla klienta projektów dochodowych rentownych farmy słoneczne wiatra czytaj dalej...

Oferta współpracy w zakresie inwestycji w OZE

OFERTA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE INWESTYCJI W OZE - najwyższy standard, atrakcyjna cena, szybkie terminy czytaj dalej...

Kupimy projekty farm wiatrowych lub funkcjonujące farmy wiatrowe

Kupimy: 1) projekty farm wiatrowych od 2 MW do wybudowania na nowych turbinach wiatrowych z pozwo czytaj dalej...