Energa: poprawa wyniku m.in. dzięki działaniom ws. zielonych certyfikatów

Energa: poprawa wyniku m.in. dzięki działaniom ws. zielonych certyfikatów
Energa press
REKLAMA

Grupa Energa w pierwszym kwartale 2018 r. wypracowała lepsze niż rok wcześniej wyniki finansowe. EBITDA wzrosła o 4 proc. do 626 mln zł mimo, że gorszy wynik w ujęciu rok do roku odnotował dominujący w całym biznesie Energi segment Dystrybucja.

Zysk netto Grupy Energa za okres od stycznia do marca 2018 wyniósł 277 mln zł, a zysk z działalności operacyjnej 388 mln zł, tj. o 9 proc. więcej niż rok wcześniej. Na poziomie porównywalnym do ubiegłorocznego były skonsolidowane przychody, które wyniosły 2,64 mld zł.

W pierwszy kwartale wyraźnie wzrósł wynik EBITDA w segmencie sprzedaży, który rok wcześniej zanotowała ujemną EBITDĘ. Teraz zwiększyła się ona o 63 mln zł do poziomu 53 mln zł.

Spółka tłumaczy, że „to przede wszystkim efekt ograniczenia dodatkowych obciążeń prawno-umownych, w związku z podjętą we wrześniu 2017 roku decyzją o uznaniu za nieważne długoterminowych umów na zakup zielonych certyfikatów, oraz znacznie niższych obciążeń wynikających z pełnienia funkcji sprzedawcy zobowiązanego”.

W pierwszych trzech miesiącach tego roku łączny wolumen sprzedanej energii elektrycznej uległ zwiększeniu o 5 proc. (tj. o 0,3 TWh) w porównaniu do I kwartału 2017 roku, sięgając 5,244 TWh.

Segment Dystrybucja odnotował niższą EBITDĘ – na poziomie 509 mln zł – o 22 mln zł niższym niż przed rokiem. Jak tłumaczy spółka, to skutek „niższej marży na dystrybucji spowodowanej przede wszystkim  brakiem korzystnego zdarzenia, jakie miało miejsce w I kwartale 2017 tj. korekty opłaty przejściowej PSE”.

Udział kluczowego dla Energi segmentu Dystrybucja w ogólnym wyniku EBITDA zmalał rok do roku z 88 proc. do 81 proc.

W I kwartale 2018 roku wolumen dystrybuowanej energii wzrósł o 233 GWh, czyli o 4 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku, przy średniej stawce sprzedaży usług dystrybucyjnych niższej o 1 proc. r/r.

Segment Wytwarzanie miał w pierwszym kwartale tego roku 16-proc. udział w EBITDA Grupy wobec 17 proc. rok wcześniej. EBITDA tego segmentu wyniosła 103 mln zł, a w analogicznym okresie ubiegłego roku sięgnęła 104 mln zł.

Spółka tłumaczy, że wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej oraz praw majątkowych został pomniejszony czynnikami niezależnymi od niej, jak wyższy koszt zakupu uprawnień do emisji CO2 oraz koszt zużycia kluczowych paliw do produkcji energii.

Energa zwiększyła w pierwszym kwartale br. produkcję energii, co było zasługą głównie większej generacji z elektrowni wodnych. Nieco mniejsza była produkcja energii w pozostałych źródłach – elektrowni w Ostrołęce, elektrociepłowniach oraz źródłach wiatrowych.

Aktywa wytwórcze grupy w I kwartale 2018 roku wyprodukowały w sumie 1 039 GWh energii elektrycznej, o 2 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Produkcja z OZE wzrosła z 397 GWh przed rokiem do 424 GWh.

W całym 2017 roku EBITDA Grupy wzrosła do 2,160 mld zł. To wynik o 133 mln wyższy niż w 2016 roku. Przychody wzrosły o 353 mln zł do 10,534 mld zł. Natomiast wynik netto wyniósł 789 mln zł i był aż 642 mln zł wyższy niż w 2016 roku.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (1)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
Zyrandol |
Myślę że za ten wynik zapłacą tylko z odsetkami albo zapłacą wszyscy podatnicy. Obajtek może wszystko ale tylko na razie.

Giełda OZE

Kupię projekt elektrowni fotowoltaicznej z PNB i wygraną aukcją.

Kupię projekt elektrowni fotowoltaicznej z PNB i wygraną aukcją. Zainteresowani sprzedażą proszę pod czytaj dalej...

Firma poszukuje działek pod projekty PV

Firma KRD Global Group poszukuje działek do wydzierżawienia pod projekty fotowoltaiczne w całej Pols czytaj dalej...

V80/ 2 MW

Vestasy V-80, 2MW, sprzedamy czytaj dalej...

Micon 500+600kW+750kW

Micony 500, 600kW, DeWind 500kW, Wind World 750kW, do sprzedazy i demontazu do stycznia 2019 czytaj dalej...