Geotermia i klaster energii w Tomaszowie Mazowieckim

Geotermia i klaster energii w Tomaszowie Mazowieckim
Fot. Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
REKLAMA

Tomaszów Mazowiecki zbada możliwości wykorzystania energii z geotermii dzięki wykonaniu próbnego odwiertu, którego koszt w całości pokryje dotacja z NFOŚiGW. Energia geotermalna może zostać wykorzystana w ramach lokalnego klastra energii, którego stroną jest gmina Tomaszów Mazowiecki.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał dofinansowanie w wysokości ponad 13 mln zł na wykonanie próbnego odwiertu geotermalnego w Tomaszowie Mazowieckim. Umowa w tej sprawie zostanie podpisana w połowie tego miesiąca.

Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji został złożony w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, poddziałanie 2.3.1 Geologia i górnictwo, część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych.

Celem projektowanego odwiertu "Tomaszów Mazowiecki GT-1" ma być rozpoznanie występowania i wykształcenia utworów wodonośnych, określenie parametrów hydrogeologicznych, perspektywicznych horyzontów wodonośnych oraz mineralizacji, wydajności i temperatury wód termalnych w utworach jury dolnej. Odwiert zostanie wykonany na tomaszowskich Błoniach.

Projekt przewiduje wykonanie odwiertu do głębokości 2090 metrów +/- 20 proc.

Jeśli wyniki badań wskażą zasadaność eksploatacji wód geotermalnych w Tomaszowie Mozawieckim, geotermia może stać się częścią lokalnego klastra energii, w którego budowaniu uczestniczy Tomaszów Mazowiecki.

Pod koniec ubiegłego miesiąca podpisano list intencyjny w sprawie utworzenia klastra energii, którego jednym z członków ma być Tomaszów Mazowiecki.

Klaster utworzą także Opoczno, Rawa Mazowiecka, Wolbórz, Rzeczyca i Politechnika Częstochowska – Wydział Elektryczny, a do współpracy mają zostać zaproszeni również lokalni przedsiębiorcy.

Jak zapewnia urząd miasta w Tomaszowie Mazowieckim, utworzenie klastra energii ma na celu „zwiększenie efektywności wspólnych działań dla poprawy warunków życia mieszkańców poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń, zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i osiągnięcia samowystarczalności energetycznej poprzez budowę własnych źródeł wytwórczych opartych o lokalne zasoby paliwowe, a w szczególności wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.

Zaangażowane podmioty mają teraz współpracować przy opracowaniu strategii rozwoju klastra „ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych sposobów wytwarzania, magazynowania, dystrybucji, sprzedaży i rozliczania energii elektrycznej i ciepła”.

Każda ze stron wydeleguje przedstawiciela do prac w zespole roboczym, który uzgodni szczegółowe zasady współpracy. Pracami zespołu kierować będzie przedstawiciel gminy Tomaszów Mazowiecki.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

Wydzierżawimy działki pod Farmy Fotowoltaiczne PV w całej Polsce

Wydzierżawimy działki pod farmy fotowoltaiczne PV w całej Polsce. Wymagana minimalna powierzchnia dz czytaj dalej...

Dotacje do 80% na innowacje OZE.

… w zakresie OZE i efektywności energetycznej. Nawet 80% dotacji bezzwrotnej o wysokości do 340 tys czytaj dalej...

moduły GCL 270

Sprzedam moduły GCL 270 Wp, w Suwałkach, czytaj dalej...

PV 40 kW kpl. dach panele Używane Inw.NOWY 2000 zł kW

sprzedam komplet 40 kW cena 2000 zł panele mono 200 Wp używane 6 lat Inwerter NOWY gwarancja 2 czytaj dalej...