Geotermia i klaster energii w Tomaszowie Mazowieckim

Geotermia i klaster energii w Tomaszowie Mazowieckim
Fot. Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
REKLAMA

Tomaszów Mazowiecki zbada możliwości wykorzystania energii z geotermii dzięki wykonaniu próbnego odwiertu, którego koszt w całości pokryje dotacja z NFOŚiGW. Energia geotermalna może zostać wykorzystana w ramach lokalnego klastra energii, którego stroną jest gmina Tomaszów Mazowiecki.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał dofinansowanie w wysokości ponad 13 mln zł na wykonanie próbnego odwiertu geotermalnego w Tomaszowie Mazowieckim. Umowa w tej sprawie zostanie podpisana w połowie tego miesiąca.

Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji został złożony w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, poddziałanie 2.3.1 Geologia i górnictwo, część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych.

Celem projektowanego odwiertu "Tomaszów Mazowiecki GT-1" ma być rozpoznanie występowania i wykształcenia utworów wodonośnych, określenie parametrów hydrogeologicznych, perspektywicznych horyzontów wodonośnych oraz mineralizacji, wydajności i temperatury wód termalnych w utworach jury dolnej. Odwiert zostanie wykonany na tomaszowskich Błoniach.

Projekt przewiduje wykonanie odwiertu do głębokości 2090 metrów +/- 20 proc.

Jeśli wyniki badań wskażą zasadaność eksploatacji wód geotermalnych w Tomaszowie Mozawieckim, geotermia może stać się częścią lokalnego klastra energii, w którego budowaniu uczestniczy Tomaszów Mazowiecki.

Pod koniec ubiegłego miesiąca podpisano list intencyjny w sprawie utworzenia klastra energii, którego jednym z członków ma być Tomaszów Mazowiecki.

Klaster utworzą także Opoczno, Rawa Mazowiecka, Wolbórz, Rzeczyca i Politechnika Częstochowska – Wydział Elektryczny, a do współpracy mają zostać zaproszeni również lokalni przedsiębiorcy.

Jak zapewnia urząd miasta w Tomaszowie Mazowieckim, utworzenie klastra energii ma na celu „zwiększenie efektywności wspólnych działań dla poprawy warunków życia mieszkańców poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń, zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i osiągnięcia samowystarczalności energetycznej poprzez budowę własnych źródeł wytwórczych opartych o lokalne zasoby paliwowe, a w szczególności wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.

Zaangażowane podmioty mają teraz współpracować przy opracowaniu strategii rozwoju klastra „ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych sposobów wytwarzania, magazynowania, dystrybucji, sprzedaży i rozliczania energii elektrycznej i ciepła”.

Każda ze stron wydeleguje przedstawiciela do prac w zespole roboczym, który uzgodni szczegółowe zasady współpracy. Pracami zespołu kierować będzie przedstawiciel gminy Tomaszów Mazowiecki.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

WindWorld WW 750/52 Kompletna Gondola -Części

Na sprzedaż kompletna gondola WW 750/52 dolne szafy,skrzydła czytaj dalej...

Kupię projekty farm fotowoltaicznych na każdym etapie

Kupimy projekty farm fotowoltaicznych na każdym etapie rozwoju czytaj dalej...

Działka pod fotowoltaikę

Mam do sprzedania lub wydzierżawienia działkę 1,3 ha pod farmę fotowoltaiczną .Działka jest zklokali czytaj dalej...

Nawiążemy współpracę z instalatorami PV

Nawiążemy współpracę z instalatorami na terenie całej Polski. Oprócz instalacji mamy do zaoferowania czytaj dalej...