Geotermia i klaster energii w Tomaszowie Mazowieckim

Geotermia i klaster energii w Tomaszowie Mazowieckim
Fot. Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
REKLAMA

Tomaszów Mazowiecki zbada możliwości wykorzystania energii z geotermii dzięki wykonaniu próbnego odwiertu, którego koszt w całości pokryje dotacja z NFOŚiGW. Energia geotermalna może zostać wykorzystana w ramach lokalnego klastra energii, którego stroną jest gmina Tomaszów Mazowiecki.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał dofinansowanie w wysokości ponad 13 mln zł na wykonanie próbnego odwiertu geotermalnego w Tomaszowie Mazowieckim. Umowa w tej sprawie zostanie podpisana w połowie tego miesiąca.

Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji został złożony w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, poddziałanie 2.3.1 Geologia i górnictwo, część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych.

Celem projektowanego odwiertu "Tomaszów Mazowiecki GT-1" ma być rozpoznanie występowania i wykształcenia utworów wodonośnych, określenie parametrów hydrogeologicznych, perspektywicznych horyzontów wodonośnych oraz mineralizacji, wydajności i temperatury wód termalnych w utworach jury dolnej. Odwiert zostanie wykonany na tomaszowskich Błoniach.

Projekt przewiduje wykonanie odwiertu do głębokości 2090 metrów +/- 20 proc.

Jeśli wyniki badań wskażą zasadaność eksploatacji wód geotermalnych w Tomaszowie Mozawieckim, geotermia może stać się częścią lokalnego klastra energii, w którego budowaniu uczestniczy Tomaszów Mazowiecki.

Pod koniec ubiegłego miesiąca podpisano list intencyjny w sprawie utworzenia klastra energii, którego jednym z członków ma być Tomaszów Mazowiecki.

Klaster utworzą także Opoczno, Rawa Mazowiecka, Wolbórz, Rzeczyca i Politechnika Częstochowska – Wydział Elektryczny, a do współpracy mają zostać zaproszeni również lokalni przedsiębiorcy.

Jak zapewnia urząd miasta w Tomaszowie Mazowieckim, utworzenie klastra energii ma na celu „zwiększenie efektywności wspólnych działań dla poprawy warunków życia mieszkańców poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń, zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i osiągnięcia samowystarczalności energetycznej poprzez budowę własnych źródeł wytwórczych opartych o lokalne zasoby paliwowe, a w szczególności wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.

Zaangażowane podmioty mają teraz współpracować przy opracowaniu strategii rozwoju klastra „ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych sposobów wytwarzania, magazynowania, dystrybucji, sprzedaży i rozliczania energii elektrycznej i ciepła”.

Każda ze stron wydeleguje przedstawiciela do prac w zespole roboczym, który uzgodni szczegółowe zasady współpracy. Pracami zespołu kierować będzie przedstawiciel gminy Tomaszów Mazowiecki.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Reklama

Baza firm

Znajdź instalatora w swojej okolicy + Dodaj firmę

Giełda OZE

Ruszyły dotacje do 90% na wózki widłowe dla firm.

Ruszyły dotacje do 90% dla mikro firm, do 80% dla małych na prewencję przedwypadkową. Katalog możliw czytaj dalej...

Sprzedam 4,25ha pod farmę foto , projekt, pozwolenie na budowę , wszystkie uzgodniena

Do sprzedaży/wydzierżawienia - 4,25ha w woj. podkarpackim , 6km od Tarnobrzega , z projektem farmy czytaj dalej...

Vestas V80 2,0MW 100m. wieża

Turbiny do demontażu na przełomie lipca-sierpnia. manufakturaenergii@gmail.com +48 690 984 216 czytaj dalej...

sprzedam grupę elektrociepłowni 8700 MWh/rok

Sprzedaż udziałów w spółce celowej, operatora projektu w wysokości do ustalenia z inwestorem. Inwest czytaj dalej...