Tymi start-upami zainteresowało się PGE

Tymi start-upami zainteresowało się PGE
Henryk Baranowski, prezes PGE. Fot. Ministerstwo Energii
REKLAMA

W elektrowniach i kopalniach należących do grupy PGE zostały przebadane start-upowe technologie dozorowania strategicznych obiektów i diagnozowania usterek kilometrowych taśmociągów. 

PGE Nowa Energia, spółka z grupy PGE, która odpowiada za wyszukiwanie atrakcyjnych dla energetyki start-upów na wczesnym etapie rozwoju, została jednym z partnerów w programie ScaleUP realizowanym przez łódzki akcelerator Startup Spark. W ten sposób PGE ma szukać rozwiązań usprawniających proces wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w grupie PGE, a także będących potencjalnymi źródłami przychodów.

Dzięki udziałowi PGE Nowej Energii w programie ScaleUP dwa start-upy miały możliwość zrealizowania pilotażowych wdrożeń i testów rozwiązań z wykorzystaniem infrastruktury PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna – spółki odpowiadającej w PGE za wydobycie węgla brunatnego i wytwarzanie energii.

 To jeden z pierwszych projektów w obszarze akceleracji, który wspieramy. Chcę podkreślić, że współpraca ze start-upami jest korzystna dla obu stron. Dla nas to okazja pozyskania nowych rozwiązań pozwalających stawić czoło licznym wyzwaniom technologicznym, pojawiającym się w każdym segmencie naszej działalności. Możliwość testowania i prototypowania rozwiązań w dużych przedsiębiorstwach jest tym, co z kolei bardzo interesuje start-upy – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.  

Pierwszy ze start-upów z programu akceleracyjnego Startup Spark to Terra Hexen. Firmę współtworzy system wykrywania obecności dronów, które znalazły się w zakazanej przestrzeni, np. na terenie strategicznego obiektu, takiego jak elektrownia. 

W ramach akcelerowanego projektu zespół Terra Hexen zajmował się opracowaniem tzw. jammera fal 2.4 GHz, 5.8 GH oraz GPS. Jest to specjalnie zaprojektowane urządzenie oraz obsługujący go system, który pozwala przeprowadzać inspekcje na terenach takich firm jak PGE, w celu odnalezienia i wskazania słabych elementów zabezpieczeń wrażliwego terenu. To także specjalnie opracowane standardy audytów bezpieczeństwa zagrożeń dronowych dla infrastruktury krytycznej – jak ocenia PGE – jedyne w Polsce, a prawdopodobnie również pierwsze na świecie.

Zespół Terra Hexen mógł opracować standard audytów bezpieczeństwa dzięki udostępnieniu infrastruktury krytycznej do przeprowadzenia fizycznych testów funkcjonowania systemu. – Wykorzystaliśmy udział w programie bardzo efektywnie. Do najważniejszych rezultatów zaliczyć można m.in. stworzenie prototypu urządzenia jammer oraz opracowanie standardu audytów bezpieczeństwa – mówi Robert Fintak, prezes zarządu Terra Hexen.

– Współpraca z dużym przedsiębiorstwem, a w naszym przypadku jednym z największych przedsiębiorstw w Polsce, jest bez wątpienia ogromnym wyzwaniem. Na każdym etapie realizacji projektu wzajemnie się siebie uczyliśmy. Już w punkcie wyjścia musieliśmy przestawić sposób myślenia na temat skali i szybkości podejmowania decyzji. Często sturt-up to żeglarz, sternik i okręt w jednej osobie, a nasz partner biznesowy zatrudnia kilkadziesiąt tysięcy pracowników i działa w określonych ramach regulacyjnych. Najważniejsze, by to uszanować i zdać sobie sprawę, że do podjęcia decyzji oraz kolejnych kroków potrzebny jest czas. Wspólnie z PGE jesteśmy dziś już na zaawansowanym etapie współpracy. Weszliśmy na drogę testowania systemu i głęboko wierzymy, że zaraz po testach dojdzie do komercyjnego wdrożenia – dodaje Robert Fintak.

Lukin Labs to drugi start-up, który miał okazję współpracować ze spółką PGE GIEK. Jest to start-up z branży “Industry 4.0” skupiający się na systemach przetwarzania obrazu oraz analizie danych z sieci rozproszonych czujników.

Proces akceleracji rozpoczął się od prac nad projektem stworzenia systemu autonomicznej nawigacji dla bezzałogowego statku powietrznego. Zespół start-upu planował wykorzystać system dla celów kontroli stanu urządzeń na terenie Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej, wspólnie z zespołem PGE GIEK, podjęto decyzję o nierealizowaniu projektu w założonym zakresie. Obiekty pomiarowe okazały się być zbyt trudno dostępne, aby skutecznie przeprowadzić autonomiczne inspekcje polegające na pomiarze temperatury krążników przenośników taśmowych, których przegrzewanie się jest znaczącym problemem w procesie transportu węgla oraz nadkładu.

W związku z niemożliwością realizacji pilotażu zaprezentowanego rozwiązania, zespoły Lukin Labs i PGE GIEK podjęły decyzję o realizacji kolejnego projektu pilotażowego – jak zaznacza spółka – rozwiązującego inny, palący problem technologiczny.

Zespół Lukin Labs przygotował propozycję stworzenia sieci bezprzewodowych czujników temperatury pozwalających na rozwiązanie problemu przegrzewania się łożysk rolek przenośników taśmowych, którymi z kopalni do elektrowni transportowany jest węgiel. To rozwiązanie z dziedziny IoT (Internet of Things), którego rozwój zespół projektowy będzie śledził w nadchodzących tygodniach podczas planowanych testów.

Przypadek Lukin Labs jest dowodem na to, jak ważnym elementem rozwoju technologii  jest etap prototypowania, a także wsparcie dużego partnera, który umożliwia małej firmie realizację testów, a nawet pilotażowego wdrożenia. Gdyby nie współpraca pomiędzy start-upem a PGE, zespół Lukin Labs nie poznałby słabych stron swojej pierwszej koncepcji przed wyjściem na rynek i nie dowiedziałby się o niemożliwości jej komercyjnego zastosowania na obiektach, które chciał monitorować – mówi Tomasz Jarmicki, prezes PGE Nowa Energia.  

Program scoutingowy PGE Ventures

Inwestycjami w startupy w grupie PGE zajmuje się również spółka PGE Ventures, która uruchomiła swój program scoutingowy we wrześniu 2017 r., w wyniku którego przyjęto do początku marca br. 148 zgłoszeń. Efektem 82 odbytych w ramach programu spotkań, 32 komitetów inwestycyjnych i 8 przeprowadzonych procesów due diligence są zawarte lub właśnie finalizowane umowy inwestycyjne.

Pierwszymi spółkami portfelowymi PGE Ventures są PiMerge – spółka, która opracowuje nowatorską technologię pomagająca ograniczyć problem smogu,  a także Scanway – spółka zajmująca się innowacyjnymi sposobami monitorowania infrastruktury przemysłowej z powietrza i z ziemi.

W 2018 roku PGE Ventures zamierza uruchomić i przeprowadzić drugą edycję programu scoutingowego, który swoim zasięgiem obejmie także kraje Europy Środkowo-Wschodniej.

PGE Ventures zapowiedziało także uruchomienie zewnętrznych funduszy Venture Capital w ramach programów Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Jak wskazuje spółka, zaletą tych programów jest m.in. możliwość zastosowania dźwigni finansowej, a tym samym zwiększenia puli środków przeznaczonych na inwestycje w innowacyjne projekty.

PGE Ventures chce działać również jako inwestor środków własnych w ramach programów PFR Starter FIZ, BRIdge Alfa oraz BRIdge VC.

Do tych programów PGE Ventures złożyło wnioski o utworzenie funduszy zewnętrznych, w których PGE Ventures będzie pełnił rolę inwestora i tym samym będzie miał zasadniczy wpływ na strategię inwestycyjną funduszy.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (3)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
alladyn-solar-batt |
Popatrzmy zatem na co PGE Ventures wydają kasę odbiorców energii elektrycznej i zastanówmy się czy jakakolwiek złotówka tak wydana służy czemukolwiek innemu niż.....produkcja, obrót węgla: ___________________________________________________________Czym zajmuje się spółka PiMerge? Oto cyctat: ,,Technologia produkcji Kompozytowego Paliwa Węglowego wykorzystuje naturalne, fizykochemiczne właściwości rozdrobnionych frakcji węgla kamiennego (flotokoncentratu, mułu oraz miału węglowego) oraz innowacyjne, wieloskładnikowe lepiszcze, które pozwala na uzyskanie wysokich parametrów wytrzymałości mechanicznej i niskiej nasiąkliwości. W efekcie powstaje brykiet z dowolnej mieszaniny rozdrobnionych frakcji węgla kamiennego o właściwościach fizyko-chemicznych będących pochodną zastosowanego składu substratów, lecz o niskiej emisyjności.'' __________________________________________________________Rozumiem, że Gram w Zielone - technologie węgla i mułów - na polecenie ME promuje i technologiom takim robi akwizycję oraz wspiera decyzje Zarzadu PGE o rozkradanie firmowej kasy poprzez m.in. tworzenie licznych spólek-córek faktycznie finansujących ,,badania''. badania i prace - naukowców którzy mają tak znaczne doświadczenie w tym co robią, że żaden nie sterowany przez państwo podmiot nie chce tych ,,badań'' sfinansowac....?
Windturbiness |
Alladyn swieta prawda państwowe pieniądze wydawane są jak niczyje znajomym .
AST |
Ten tekst to propaganda sukcesu. Niczego nie robią w PGE jak tylko przelewają pieniądze do swoich kieszeni. Niczego nie zrobili od lat. Znam temat bo byłem u nich.Nikt nie chce nikogo rozliczyć z pracy i jej efektów. Kolesie.

Giełda OZE

Kupię projekt elektrowni fotowoltaicznej z PNB i wygraną aukcją.

Kupię projekt elektrowni fotowoltaicznej z PNB i wygraną aukcją. Zainteresowani sprzedażą proszę pod czytaj dalej...

Firma poszukuje działek pod projekty PV

Firma KRD Global Group poszukuje działek do wydzierżawienia pod projekty fotowoltaiczne w całej Pols czytaj dalej...

V80/ 2 MW

Vestasy V-80, 2MW, sprzedamy czytaj dalej...

Micon 500+600kW+750kW

Micony 500, 600kW, DeWind 500kW, Wind World 750kW, do sprzedazy i demontazu do stycznia 2019 czytaj dalej...