Aukcje dla hybrydowych elektrowni OZE nadal bez notyfikacji KE

Aukcje dla hybrydowych elektrowni OZE nadal bez notyfikacji KE
Fot. National Grid
REKLAMA

W ramach nowej wersji systemu aukcyjnego Ministerstwo Energii chce wyraźnie promować budowę hybrydowych instalacji OZE, dedykując takim inwestycjom osobny koszyk aukcyjny. Problem w tym, że organizację takich aukcji może opóźnić konieczność zatwierdzenia mechanizmu pomocy publicznej dla takich projektów przez Komisję Europejską.

W opublikowanej pod koniec ubiegłego roku informacji o zatwierdzeniu nowego polskiego systemu wsparcia dla producentów energii odnawialnej Komisja Europejska przekazała, że budżet zatwierdzonych przez nią nowych mechanizmów wsparcia dla OZE w Polsce wyniesie 40 mld zł.

KE podkreśliła, że beneficjenci nowego systemu będą wybierani w drodze aukcji, z których ostatnia ma się odbyć do 30 czerwca 2021 r. 

W grudniowym komunikacie Bruksela wymienia również system taryf gwarantowanych dla instalacji o mocy do 500 kW, a także system wsparcia w postaci premii ponad cenę energii uzyskaną dla rynku, który może objąć również większe instalacje o mocy powyżej 500 kW.

Powyższe informacje pokryły się z założeniami nowych mechanizmów wsparcia, które Ministerstwo Energii wpisało do upublicznionego ostatnio, aktualnego projektu nowelizacji ustawy o OZE, który miał nawet trafić już tydzień temu na Radę Ministrów, co otworzyłoby drogę do procedowania w Sejmie, ale z posiedzenia RM został w ostatniej chwili wycofany.

Koszyk dla instalacji hybrydowych

W aktualnej wersji systemu aukcyjnego, który Ministerstwo Energii chce wprowadzić wraz z aktualną wersją nowelizacji ustawy o OZE, przewidziano preferencyjne miejsce dla tzw. instalacji hybrydowych poprzez wyodrębnienie dla nich osobnego (jednego z pięciu) koszyka aukcyjnego.

Oznacza to, że inwestorzy zgłaszający swoje oferty do aukcji dla instalacji hybrydowych nie będą mieć konkurencji – tak jak choćby w przypadku czwartego koszyka, w którym o rządowe gwarancje sprzedaży energii po stałej cenie będą konkurować inwestorzy planujący budowę elektrowni wiatrowych lub fotowoltaicznych.

Co należy rozumieć przez instalację hybrydową – zgodnie z aktualnym projektem nowelizacji ustawy o OZE?

W projekcie nowelizacji proponuje się wprowadzenie definicji „hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii” rozumianej jako „wyodrębniony zespół jednostek wytwórczych w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne, przyłączonych do tej samej sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV, w których energia elektryczna jest wytwarzana wyłącznie z odnawialnych źródeł energii, różniących się rodzajem oraz charakterystyką dyspozycyjności wytwarzanej energii elektrycznej”.

W ramach hybrydowej instalacji, w rozumieniu poprawionej ustawy o OZE, każda jednostka wytwórcza ma posiadać moc zainstalowaną elektryczną nie większą niż 80 proc. łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej tego zespołu.

Dodatkowo jednostki wytwórcze wchodzące w skład instalacji hybrydowej muszą być wyposażone w jeden albo w kilka układów wyprowadzenia mocy, w ramach jednego albo kilku punktów przyłączenia, a łączny stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej musi być większy niż 3504 MWh/MW/rok.

Dodatkowy warunek dla instalacji hybrydowej to lokalizacja na obszarze jednego powiatu albo maksymalnie 5 graniczących ze sobą gmin, co pokrywa się z maksymalnym zasięgiem klastrów energii, które wpisano do ustawy o OZE nowelizacją z połowy 2016 r., a których obecny projekt nowelizacji generalnie nie dotyczy.

Istotnym ukłonem w stronę inwestorów planujących budowę hybrydowych instalacji OZE jest utworzenie osobnego koszyka aukcyjnego i zapewnienie dla takich projektów wsparcia w ramach tegorocznych aukcji.

Z aktualnego projektu nowelizacji ustawy o OZE wiadomo, że w tegorocznej aukcji inwestorzy planujący budowę instalacji hybrydowych o mocy do 1 MW mają uzyskać możliwość sprzedaży 1,14 TWh za maks. 473,7 mln zł (rozłożone na 15 lat wsparcia). Cena referencyjna, czyli maksymalna, dla takich instalacji ma wynieść 415 zł/MWh. ME prognozuje, że wsparcie może objąć instalacje hybrydowe o mocy do 20 MW.

Natomiast w tegorocznej aukcji dla instalacji hybrydowych o mocy powyżej 1 MW Ministerstwo Energii planuje zakup 10,26 TWh za maksymalnie niewiele ponad 4,2 mld zł. ME zakłada, że wsparcie może objąć instalacje o mocy do 180 MW. Cena referencyjna w tej aukcji ma wynieść 410 zł/MWh.

Możliwość wsparcia instalacji hybyrdowych z pewnością otwiera dodatkowe możliwości dla inwestorów na polskim rynku OZE. Okazuje się jednak, że oferenci szykujący pod aukcje projekty elektrowni hybrydowych muszą znowu uzbroić się w cierpliwość. Z upublicznionej przez Komisję Europejską grudniowej decyzji o notyfikacji polskiego systemu aukcyjnego wynika, że KE nie zatwierdziła nadal mechanizmu wsparcia dla instalacji hybrydowych, a także dla modernizowanych elektrowni OZE (taką kategorię również znajdziemy w aktualnym projekcie nowelizacji ustawy o OZE, ale bez planowanych na ten rok aukcji).

Z decyzji Komisji Europejskiej nt. ostatniej notyfikacji systemu wsparcia dla OZE w Polsce dowiadujemy się, że resort energii utworzył osobny koszyk aukcyjny dla instalacji hybrydowych, aby „promować stabilną generację energii odnawialnej w lokalnych społecznościach”, a ponieważ „hybrydowe instalacje mogą składać się z instalacji wykorzystujących różne źródła OZE, polskie władze uznały, że byłoby nieodpowiednim ujmowanie ich w jednym koszyku aukcyjnym z innymi, konkretnymi technologiami OZE”.

Z grudniowej decyzji KE dowiadujemy się ponadto, że ponieważ polskie władze zaznaczyły, że mechanizm aukcji dla instalacji hybrydowych nie został wówczas jeszcze sfinalizowany, aukcje w tym obszarze pozostaną poza przedmiotem notyfikacji. – Polskie władze poinformowały, że jeśli te aukcje zostaną zorganizowane, będą notyfikowane osobno na późniejszym etapie – czytamy w decyzji KE.

Ministerstwo Energii zaznaczyło nawet w uzasadnieniu do aktualnego projektu nowelizacji ustawy o OZE, że konieczna będzie dodatkowa notyfikacja systemu wsparcia dla producentów zielonej energii. ME oceniło, że taka notyfikacja może potrwać do połowy 2018 roku.

Mając jednak na uwadze kolejne opóźnienia w procedowaniu rządowego projektu nowelizacji ustawy o OZE, istnieje ryzyko, że ten termin może zostać niedotrzymany.

Wiadomo ponadto, że osobnej notyfikacji będzie podlegać mechanizm rozliczeń dla prosumentów, mechanizm rozliczeń producentów energii w mikroinstalacjach sprzedających nadwyżki energii po średniej cenie z rynku hurtowego w poprzednim kwartale (tym systemem objęci są przedsiębiorcy), a także mechanizm obowiązkowego zakupu ciepła produkowanego z OZE. Wiadomo, że te mechanizmy obejmuje prowadzona przez Komisję sprawa nr SA.47397(2017/N).

Co więcej, przedmiotem innej sprawy nr SA.49458 (2017/EO) jest mechanizm migracji do systemu aukcyjnego producentów energii działających dotychczas w systemie zielonych certyfikatów.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (2)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
X |
Jak trzeba obywatelowi dowalić - notyfikacja niepotrzebna. Jak trzeba wprowadzić dodatkowy podatek węglowy - szybka ścieszka legislacyjna, PADa nawet w nocy obudzą. Doczekamy w tym stuleciu władzy, która nie będzie traktowała obywatela jak śmiecia? W objęciach ruskich dopiero będzie kicha.
SPS |
Dlaczego rząd nie robi aukcji na źródła z magazynami energii? Magazyny energii byłyby kolejnym krokiem, po instalacjach hybrydowych, do uzyskania stabilizacji, a nawet sterowalności źródła. Bo nie chce wsperać magazynów bateryjnych (Li-Ion...)? Bo nie ma innych (polskich?) technologii dostępnych na szeroką skalę? A czy działania rządu nie powinny być pro-aktywne raczej niż reaktywne? Moim zdaniem rząd powinien regularnie organizować takie aukcje (choćby z małym wolumenem energii), po to żeby zachęcać firmy do prac nad różnymi technologiami magazynów energii.

Giełda OZE

Kupię turbinę wiatrową DEWIND 1MW

Kupię turbinę wiatrową DEWIND 1MW czytaj dalej...

Sprzedam pozwolenie na budowę turbiny wiatrowej 1 MW

Sprzedam pozwolenie na budowę turbiny wiatrowej 1 MW czytaj dalej...

Wydzierżawimy działki pod Farmy Fotowoltaiczne PV w całej Polsce

Wydzierżawimy działki pod farmy fotowoltaiczne PV w całej Polsce. Wymagana minimalna powierzchnia dz czytaj dalej...

Panele monokrystaliczne BYD 305Wp Tier -1

Witam, W ofercie mamy moduły monokrystaliczne marki BYD o mocy 305Wp. Podana cena jest dla zamówi czytaj dalej...