Enea również odwróci odpisy wartości aktywów w wytwarzaniu

Enea również odwróci odpisy wartości aktywów w wytwarzaniu
Fot. Enea
REKLAMA

Enea dokona zabiegu polegającego na odwróceniu dokonanych wcześniej odpisów aktualizujących wartość aktywów w obszarze wytwarzania. Ostatnio podobną informację podała Energa, natomiast o kolejnym, planowanym odpisie wartości aktywów m.in. w energetyce wiatrowej informowało PGE.

Zarząd Enea S.A poinformował, że w związku z ustaleniem wstępnych wyników prac związanych z testami na utratę wartości udziałów w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. zgodnie z wymogami MSR 36 powziął informację o prawdopodobnej konieczności ujęcia w księgach kwoty 879,27 mln zł z tytułu odwrócenia dokonanych w latach ubiegłych odpisów aktualizujących bilansową wartość udziałów w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

Enea dodaje, że taka operacja ma charakter księgowy i nie wpłynie na płynność spółki i pozostanie bez wpływu na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Enea. Spółka zastrzega, że podane informacje mogą ulec zmianie, a ostateczne wyniki testów i wielkości ujęte w księgach rachunkowych zostaną przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Enea S.A. za rok 2017, którego publikację zaplanowano na 23 marca br. Wstępne wyniki finansowe za 2017 r. Enea ma przedstawić 1 marca.

Planowany odwrócony odpis wartości aktywów może wynikać z wdrożenia ustawy o rynku mocy, która potencjalnie zwiększa wartość konwencjonalnych elektrowni. Enea nie podaje jednak na razie, o jakie jednostki wytwarzania chodzi. 

Ostatnio o podobnym zabiegu, polegającym na zwiększeniu wartości bilansowej aktywów związanych z obszarem wytwarzania, informował inny państwowy koncern energetyczny Energa.

Jeszcze pod kierownictwem Daniela Obajtka, Energa informowała w połowie stycznia br. o podjęciu decyzji o odwróceniu odpisów aktualizujących wartość aktywów na łączną kwotę 138 mln zł, z czego 87 mln zł przypada na aktywa wiatrowe, a 51 mln zł na Elektrownię Ostrołęka B.

Spółka miała przeprowadzić testy na utratę wartości swoich aktywów za IV kwartał 2017 r. w związku z „wystąpieniem zmian w otoczeniu legislacyjnym, w szczególności podpisaniem przez prezydenta RP ustawy o rynku mocy, oraz aktualizacją ścieżek cenowych”.

Po dokonanych odpisach wartość księgowa farm wiatrowych w skonsolidowanym bilansie Energi ma sięgać 597,3 mln zł, w tym 8,1 mln zł dotyczy projektowanych elektrowni wiatrowych, natomiast wartość księgową Elektrowni Ostrołęka B oszacowano na 635,8 mln zł.

Ten komunikat Energa podała zaledwie kilka miesięcy po tym, jak w październiku 2017 r. poinformowała o kolejnym odpisie aktualizującym wartość aktywów w energetyce wiatrowej, który miał zostać uwzględniony w wynikach spółki za III kwartał 2017 r.

Wcześniej wynik spółki za 2016 r. został obciążony odpisami rzędu 552 mln zł z powodu utraty wartości aktywów w tym obszarze.

Również w styczniu br. inny państwowy koncern energetyczny PGE zasygnalizował natomiast kolejny duży odpis wartości swoich farm wiatrowych. Więcej na ten temat w artykule: PGE szykuje odpis na 807 mln zł. Część to wiatraki.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

Atrakcyjne finansowanie budowy farm fotowoltaicznych i wiatrowych

Pragnę przedstawić możliwość alternatywnego pozyskania finansowania z funduszy kapitałowych. Fundusz czytaj dalej...

Ekipy do montażu PV województwo kujawsko-pomorskie

Poszukuję ekip do montażu na cały październik, praca w województwie kujawsko-pomorskim. Projekt para czytaj dalej...

Oferta sprzedazy PV 1MW+wygrana aukcja 387 PLN/MW + grunt

Oferta sprzedazy PV☼1MW+wygrana aukcja 387 PLN/MW + grunt Sprzedamy 100% udziałów w spółce celowej, czytaj dalej...

Sprzedam projekt PV 1mw woj. podlaskie

Sprzedam projekt pv z pozwoleniem na budowę na terenie woj. podlaskiego o mocy 1 MW czytaj dalej...