Europosłowie: więcej miejsca dla obywateli na rynku energetycznym

Europosłowie: więcej miejsca dla obywateli na rynku energetycznym
Jerzy Buzek. Fot. EPL Group
REKLAMA

Ostatnio Parlament Europejski dał silne wsparcie europejskiemu sektorowi energii odnawialnej, popierając ambitniejszy cel udziału OZE w unijnym miksie energii na rok 2030. Teraz europosłowie przygniatającą większością głosów przyjmują kolejne propozycje zmierzające do promowania zielonej energii.

Obywatele powinni być podmiotami zmian, a nie pasywnymi odbiorcami usług energetycznych – do takiego wniosku doszli wczoraj europosłowie przyjmując szereg zaleceń o charakterze nieustawodawczym, opracowanych przez Komisję Energii (ITRE) w celu "promowania innowacji w zakresie czystej energii". Szefem tej komisji w Parlamencie Europejskim jest Jerzy Buzek.

Posłowie Parlamentu Europejskiego zgodzili się wczoraj, że potrzebne są systemowe programy edukacji i zaangażowania, aby pomóc obywatelom UE zmienić nastawienie oraz zrozumieć, w jaki sposób mogą oni wprowadzać innowacje i wykorzystywać narzędzia cyfrowe do produkcji, konsumpcji i przechowania czystej energii.

Należy obniżyć bariery wejścia na rynek, aby ułatwić obywatelom uczestniczenie w nim, a także zapewnić otwartość, przejrzystość i uczciwą konkurencję – tak brzmi przesłanie zawarte w komunikacie PE nt. wczorajszego głosowania.

Wczoraj europosłowie poparli również zwiększenie budżetu badań nad czystymi technologiami. Ustalono, że kolejny, unijny budżet na R&D powinien wzrosnąć o co najmniej 120 mld euro, a środki na finansowanie niskoemisyjnych projektów, wspierających inicjatywy angażujące miasta i władze lokalne, powinny zostać zwiększone o najmniej 50 proc.

Parlament Europejski doszedł też do wniosku, że UE powinna zbadać różne sposoby udzielania pomocy krajom rozwijającym się w ich przemianach energetycznych oraz opracować „unijną strategię eksportową na rzecz zrównoważonych, czystych technologii i rozwiązań w zakresie czystej energii”, jednocześnie ułatwiając i zwiększając dostępność procedur rejestracji patentów na szczeblu europejskim i krajowym.

PE podkreśla w tym kontekście, że według globalnego indeksu innowacji dotyczących czystych technologii, na rok 2017 pięć państw członkowskich UE znajduję się wśród pierwszej "10" innowatorów w dziedzinie czystych technologii, jedenaście krajów UE jest w pierwszej "20", a dwadzieścia w pierwszej "40" krajów z całego świata.

Energia jest krwiobiegiem współczesnej gospodarki. UE musi koniecznie stać się prawdziwym światowym liderem w dziedzinie innowacji energetycznych. Musimy uprościć unijne programy i fundusze, aby naukowcy i inwestorzy mogli je skuteczniej wykorzystywać. Aby lepiej skoordynować wydatki krajowe w zakresie infrastruktury, badań i funduszy strukturalnych, potrzebujemy więcej wydatków krajowych; musimy też przyjąć podejście neutralne pod względem technologicznym – komentował wczoraj Jerzy Buzek, szef europarlamentarnej komisji ITRE.

Wczorajsza rezolucja jest odpowiedzią Parlamentu Europejskiego na przygotowany przez Komisję Europejską komunikat o „Przyspieszaniu innowacyjności w dziedzinie czystej energii”, który jest częścią pakietu poświęconego czystej energii, wchodzącego w skład tzw. Pakietu zimowego, zapoczątkowanego w listopadzie 2016 roku i mającego na celu ustanowienie celów i zasad unijnej polityki energetycznej do roku 2030.

Propozycję większego wsparcia czystych technologii i szerszej partycypacji obywateli w rynku energetycznym Parlament Europejski przyjął aż 559 głosami, zaledwie przy 63 głosach przeciw i 43 wstrzymujących się.

PE za ambitniejszym celem OZE na 2030

Niecały miesiąc temu posłowie europarlamentu opowiedzieli się za wyznaczeniem bardziej ambitnego celu udziału zielonej energii w unijnym miksie energetycznym w roku 2030 od celu zaproponowanego przez Komisję Europejską, a także uzgodnionego ostatnio przez unijnych ministrów ds. energii.

Parlament Europejski poparł zwiększenie udziału OZE w unijnym miksie energetycznym do roku 2030 do poziomu 35 proc. wobec obowiązującego celu 20 proc. do roku 2020. Za takim poziomem zagłosowało 492 europosłów, 88 było przeciw, a 107 wstrzymało się od głosu.

To cel ambitniejszy niż zaproponowany przez szefów rządów UE podczas szczytu Rady Europejskiej w październiku 2014 r., którzy uzgodnili cel na poziomie 27 proc.

W grudniu ub.r. za utrzymaniem celu 27 proc. opowiedzieli się natomiast unijni ministrowie ds. energii podczas spotkania Rady Unii Europejskiej.

Z kolei Komisja Europejska zmieniła swoje stanowisko w tej sprawie pod koniec ubiegłego roku, postulując cel 30 proc. zamiast popieranego wcześniej poziomu 27 proc.

Bruksela tłumaczyła, że technologie OZE potaniały tak bardzo, że osiągnięcie poziomu 30 proc. powinno odbyć się zbliżonym kosztem do wykonania wcześniej zakładanych 27 proc.

Ostateczny cel na rok 2030 będzie efektem negocjacji pomiędzy Komisją, Parlamentem i państwami członkowskimi. Wiadomo, że z tej trójki wyznaczenia najbardziej ambitnego poziomu będzie domagać się europarlament.

Więcej o celach dla OZE na rok 2030, które poparł Parlament Europejski na początku tego roku, w  artykule: Parlament Europejski chce więcej energii odnawialnej w UE.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (19)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
MojaPV |
Buzek na wózek - podziękowania za wyższe rachunki brukselski sprzedawczyku
bs_boss |
może teraz zamiast ceł zaporowych pojawią się dopłaty dla wszystkich nabywców PV - mieliśmy już 0,5 euro za 1W - dla odmiany na kolejne lata proponuję, by UE dopłacała do każdego wata, by instalacja dla Kowalskiego kosztowała 0,05 euro/W
bs_boss |
takie działanie odniesie znacznie lepszy wydźwięk klimatyczny, no i poprawi kondycję firm instalacyjnych, a tym samym ich pracowników
pv |
MojaTVP hejter od rana w służbie partii i wodza. Piękny język kolego
ElektrowniaPV |
A z czyich pieniędzy mają być te dopłaty?
CoNieCo |
@ MojaPV - z pieniędzy tych, z których są dopłaty do KRUS, ZUS, FUS, Holdingów górniczych, Grup Energetycznych, etc.etc.Naprawdę jesteś tak naiwny, że uważasz, iż swym gadaniem zatrzymasz dopłaty? pawiany przy tak myślących to hiperinteligencja......
CoNieCo |
@ MojaPV - z pieniędzy tych, z których są dopłaty do KRUS, ZUS, FUS, Holdingów górniczych, Grup Energetycznych, etc.etc.Naprawdę jesteś tak naiwny, że uważasz, iż swym gadaniem zatrzymasz dopłaty? pawiany przy tak myślących to hiperinteligencja......
bs_boss |
cła zaporowe przyniosły określoną kasę, więc może tą kasę teraz na dopłaty UE przeznaczy ;) - nie trzeba być pawianem by widzieć, co dzieje się w pogodzie i jak spalanie między innymi węgla wpływa na klimat
belfer |
@MojaPV: Jeżeli już ktoś jest sprzedawczykiem, to raczej ty pisowski dupowłazie.
MojaPV |
CoNieCo pięknie podsumował temat - kolejna grupa uprzywilejowanych pasożytów
TwojaPV |
No na równi z rylami i BigEnergy, nie pawian?
Zielona pyra |
Nazistowskie pawiany do budy!!!
Zielona pyra |
Nazistowskie pawiany do budy!!!
MojaPV |
Pawiany słyną z tego, że obnoszą się z pewną częścią swojego ciała podobnie jest u forumowych pawianów, które jednak postanowiły na plan pierwszy wystawić swoją indolencje intelektualną - przykład? teksty w stylu: "Nazistowskie pawiany do budy!!!" konia z rzędem temu kto zgadnie o co takiemu "pawianu" chodzi ;)
azza |
Już widzę jak się "nasi" władcy przejmą " szeregiem zaleceń o charakterze nieustawodawczym " ! Na nich tylko i wyłącznie podziała groźba wysokich, nieuniknionych kar !
Słonecznik |
To mojaPV to takie coś durnowate, co można tylko lekceważyć...
MojaPV |
Słonecznik to takie coś co ma nasienie na widoku
SPS |
"Obywatele powinni być podmiotami zmian, a nie pasywnymi odbiorcami usług energetycznych..." - i to powinno być clou wszelkich zmian w energetyce.
alladyn-solar-batt |
Do SPS: kłopot mamy z polskimi ,,obywatelami" co to nie widzą tego, że powinni być ,,podmiotami" i zachowują się jak przedmioty, jak styropianowe kulki podrzucane na fali. Przykładem pochwały opustów'' na tutejszym forum bez świadomości, że to ochłap....

Giełda OZE

Dzierżawa działki pod fotowoltaikę

Wydzierżawię działkę 3,5 ha pod farmę fotowoltaiczną. Działka zlokalizowana ok 100 km od Warszawy, w czytaj dalej...

Generalny wykonawca farm fotowoltaicznych

Jesteśmy wykonawcą dużych farm fotowoltaicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w budowie dużyc czytaj dalej...

Sprzedam projekt 3 x Vestas V80 woj. Łódzkie

Sprzedam projekt 3 x Vestas V80 woj. Łódzkie. Otwarty dziennik budowy. Zapraszam czytaj dalej...

Zlecę zaprojektowanie farmy PV 2MW

proszę o podanie ceny (+-) i terminu realizacji na w/w adres czytaj dalej...