PGE Dystrybucja usprawni współpracę sieci i źródeł prosumenckich

PGE Dystrybucja usprawni współpracę sieci i źródeł prosumenckich
Fot. PGE Dystrybucja
REKLAMA

Konsorcjum z udziałem Politechniki Łódzkiej, PGE Dystrybucja, Politechniki Lubelskiej oraz spółki Apator Elkomtech podpisało umowę na unijne dofinansowanie projektu "Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta". To efekt programu realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowej usługi na potrzeby elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej oraz opartego na jej wykorzystaniu systemu zarządzania. Usługa polega na aktywnym udziale prosumenta w pracy sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia (nN), w stopniu zależnym od jego decyzji. 

Jak zapewnia PGE Dystrybucja, wdrożenie tego projektu ma zwiększyć liczbę i moc odnawialnych źródeł energii, które będzie można podłączyć do sieci bez konieczności przeprowadzania jej gruntownej modernizacji, a takie rozwiązanie ma przynieść korzyści tak operatorowi systemu dystrybucyjnego – poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji i rozbudowy sieci, jak i prosumentowi – dzięki profitom ze świadczenia tej usługi.

Spółka podkreśla, że w wyniku większych możliwości zarządzania pracą sieci poprawi się jakość dostarczanej odbiorcom energii, a także zwiększy się liczba i moc źródeł odnawialnych, które można podłączyć do sieci bez konieczności jej przebudowy. 

Dla realizacji tego celu zostanie opracowany i wdrożony automatyzowany system zarządzania współpracą infrastruktury sieci dystrybucyjnej nN z rozproszonymi źródłami energii zainstalowanymi w instalacjach prosumenckich. System będzie wykorzystywał nowe, zaprojektowane specjalnie do tego celu urządzenia oraz instalacje już eksploatowane przez prosumentów.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a konsorcjum składającym się z Politechniki Łódzkiej (lider konsorcjum), PGE Dystrybucja, Politechniki Lubelskiej i spółka Apator Elkomtech Projekt został złożony w ramach konkursu 1/4.1.2/2017, Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałanie 4.1.2 "Regionalne agendy naukowo-badawcze" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.

Całkowity koszt projektu wynosi prawie 4,112 mln zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a kwota dofinansowania wynosi nieco ponad 3,334 mln zł.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (15)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
alladyn-solar-batt |
Z ostatniej chwili: jak podaje Wirtualna Polska: ,,Mateusz Morawiecki zrozumiał, że został przez Ministerstwo Energii wprowadzony w błąd, a obowiązująca obecnie taryfa antysmogowa nie działa. Premier postanowił wysłuchać ekspertów z Polskiego Alarmu Smogowego i rząd już pracuje nad jego trzema propozycjami.'' ____________________________________________________________________ ,,Niestety okazało się, że taryfa antysmogowa oznacza wzrost rachunków, więc Morawiecki zlecił obliczenia swoim ekspertom i potwierdziło się, że resort energii wprowadził go w błąd. Jak pisała "Wyborcza", premier Morawiecki miał się wściec na kierownictwo resortu energii i zapowiedzieć wyciągnięcie konsekwencji. Na razie nie wiadomo, czy coś takiego nastąpiło. Ważniejsze jest to, że po wpadce z taryfą antysmogową premier postanowił wreszcie wysłuchać ekspertów od smogu''
Fanspeedway'a |
Taaa ,profity dla prosumentów ... to opłaty za energię bierną i opust
TTTT |
Licze że zmiany taryfy as to: - opłaty liczone za cały wolumen bez patrzenia na poprzedni rok - zmniejszenie stawki za kWh (jeszcze niżej) - dodatkowe godziny w dzień - niekoniecznie, szczególnie jeśli miałoby to podnieść stawkę za kWh (prad poza tymi godzinami 22-6) jest droższy już teraz. w zamian można dodać soboty i niedziele w pełni.,
Kalina |
W polsce nic nie działa, więc to żadna nowość.
Mietkos |
do : Alladyn. Na portalu REO.pl jest taki artykuł : "Kto wkopał Morawieckiego? Ustaliliśmy, że za pomysłem stworzenia taryf antysmogowych stoją naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a za przygotowanie niekorzystnego dla ludzi rozporządzenia odpowiedzialny jest wiceminister energii Andrzej Piotrowski."
Sic |
@Fanspeedway'a dwa tygodnie temu był artykuł na innym portalu, że za bierną wkrótce będą nam płacić, bo już sieci się sypią i transformatory ledwo wyrabiają. Dlatego wiatraki i inwertery będą opłacane z pieniędzy PSE
alladyn-solar-batt |
do Mietkos:to jakoby jedynie Piotrowski i/lub naukowcy z AGH stali zaprzygotowaniem tego haniebnego oszustwa wobec Polaków to jakaś polityzna dzisiejsza kombinacja. Przypomnę, że nie przypadkiem ukazanie się tych przepisów wstrzymano kilka miesięcy tak, by argumentacją o ich wprowadzaniu (zamiarze) można było operować jako kontekstem pozytywnym wobec zarzutów w sprawie zatrutego w Polsce powietrzajakie padną na grudniowym spotkaniu Ministrów Energii UE. W przedmiotowym spotkaniu w KE uczastniczyli ze strony Polskiej: ,,Minister energii Krzysztof Tchórzewski oraz wiceministrowie Michał Kurtyka i Andrzej Piotrowski w dniach 5-6 grudnia 2017 r. spotkali się w Brukseli z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego. Rozmowy poświęcone były przede wszystkim omówieniu aktualnych wyzwań w kształtowaniu polityki energetycznej UE m.in negocjacji dot. przepisów pakietu zimowego.'' __________________________________________________________________ Wobec powyższego - trudno twierdzić, że Tchórzewski i Kurtyka o nizym nie wiedzieli. Trudno również przyjąć, że Piotrowski skutecznie i samodzielnie działał za plecami Tchórzewskiego zmieniając (to wiadomo) tuż po powrocie delegacji polskiej z Brukseli treść przepisów wprowadzających taryfę g12as.Pikanterii dodaje fakt, że treść wzmianki rozszerzającej a przez to likwidującej potencjalne dobrodziejstwa w założeniach tej Taryfy - wyciekła do internetu już przed wyjazdem do Brukseli polskiej delegacji. Skoro mnie ta treść była znana w w/w termnie -musiał o tym wiedzieć Tchórzewski. Nie mniej ten ostatni ma na to wy.....bane, bowiem od jakichś 3-ch miesięy wiadomo, żejest do odstrzału. Niemniej - póki stoi na czele resortu- nie ma tłumaczenia, że nie wiedział co wyprawia Piotrowski. Powiedzmy jasno wariantowo nie chiał wiedzieć i ,,testował'' czy srodowiska zainteresowane w Polsce to świństwo zaakceptują. __________________________________________________________________ Niestety po rekonstrukcji rządu - Morawiecki w końcu stycznia (gdy o oszustwie skapowali w Brukseli) miał nieprzyjemną rozmowę telefoniczną, po której słabo się poczuł, a cisnienie i gul mu skoczył, bo wtyka BE (Piotrowski) w ME pozwoliłasobie na zbyt wiele.Zbyt wiele pod Morawieckim, który nie jest bezwolną masą w odróżnieniu od porzedniej Pani Premier.... __________________________________________________________________ Przypomnę co Piotrowski, Kurtyka i Tchórzewski uzgodnili w Brukseli - jako platformę do dalszyh negocjacji w sprawie zasad Pakietu Zimowego: ,,Jest porozumienie o uwolnieniu cen energii'' __________________________________________________________________ ,,Rada przyjęła podejście ogólne (stanowisko negocjacyjne) w sprawie dyrektywy ze wspólnymi przepisami mającymi sprawić, by wewnętrzny rynek energii elektrycznej w UE był konkurencyjny, ukierunkowany na konsumenta, elastyczny i niedyskryminacyjny. __________________________________________________________________ Dyrektywa, będąca częścią pakietu „Czysta energia”, kładzie szczególny nacisk na konsumentów oraz na sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Daje więcej praw klientom, zapewnia wyważone rozwiązanie w kwestii cen regulowanych, ustala ramy regulacyjne wspólnot energetycznych oraz definiuje rolę i obowiązki uczestników rynku.""
alladyn-solar-batt |
,,– Przedmiotowy akt koncentruje się na klientach. Stawiamy sobie za cel konkurencyjny rynek, który zapewni wszystkim przystępną cenowo energię. W razie potrzeby damy jednak rządom również możliwość interwencji. Z drugiej strony konsumenci będą mieli większe pole do działania i podejmowania świadomych decyzji. Dzięki temu rynek energii elektrycznej faktycznie zaspokoi potrzeby Europejczyków. '' __________________________________________________________________. ,,Podejście ogólne pozwala Radzie rozpocząć w przyszłym roku negocjacje z Parlamentem Europejskim. Stanowisko Rady, oparte na wniosku legislacyjnym Komisji, przewiduje następujące kluczowe elementy: __________________________________________________________________ Na rynku energii elektrycznej przyszłości dostawcy będą mogli dowolnie ustalać ceny. Ograniczy to zakłócenia, pobudzi konkurencję i doprowadzi do obniżenia cen detalicznych. Państwa członkowskie będą mogły przejściowo regulować ceny, aby wspierać i chronić konsumentów w szczególnie trudnej sytuacji lub dotkniętych ubóstwem energetycznym. Wprowadzonych zostanie szereg zabezpieczeń rynkowych przed subsydiowaniem skrośnym i dyskryminacją uczestników rynku tak, by nie zostało zakłócone (transgraniczne) funkcjonowanie rynku hurtowego. Ponadto państwa członkowskie zadbają, by krajowe ramy regulacyjne pozwalały dostawcom energii elektrycznej oferować umowy oparte na dynamicznych cenach energii elektrycznej. Dzięki takim umowom i innym narzędziom (takim jak inteligentne liczniki) klienci zyskają większą samodzielność i bardziej zaktywizują się na rynku. Porozumienie przewiduje przepisy szczególne w sprawie instalacji inteligentnych liczników, które mierzą zużycie energii w czasie rzeczywistym. __________________________________________________________________ Ustanowione zostały ramy opisujące rolę, funkcjonowanie i traktowanie wspólnot energetycznych, tak by w odpowiedni i wyważony sposób mogły one uczestniczyć w ogólnym podziale kosztów systemu. __________________________________________________________________ Zgodnie z umową państwa członkowskie mają być również zobligowane do tego, by oferować tzw. dynamiczne kontrakty (cena energii uzależniona od momentu, w którym z niej korzystamy – PAP) oraz inteligentne liczniki. Porozumienie zawiera szczegółowe zasady ich instalacji. __________________________________________________________________ Magazyny energii __________________________________________________________________ Państwa członkowskie zezwolą – pod pewnymi warunkami – operatorom systemu dystrybucyjnego oraz systemu przesyłowego budować i zarządzać magazynami energii. Aby ocenić potencjalne zainteresowanie uczestników rynku tego rodzaju instalacjami, zostaną przeprowadzone konsultacje publiczne, za które będą odpowiedzialni operatorzy systemu dystrybucyjnego i krajowe organy regulacyjne.'' __________________________________________________________________ Uwaga - podkreślam - bardzo szczególny element, którego jak święconej wody boją się polscy OSD bo to oznacza zastopowanie walenia w h....a i konieczne inwestycje: __________________________________________________________________ ,,Aby ocenić potencjalne zainteresowanie uczestników rynku tego rodzaju instalacjami, zostaną przeprowadzone konsultacje publiczne, za które będą odpowiedzialni operatorzy systemu dystrybucyjnego i krajowe organy regulacyjne.''
alladyn-solar-batt |
Czyż do tej pory ktokolwiek w Polsce mógłby przypuszczać, że ,,operatorzy systemu dystrybucyjnego i krajowe organy regulacyjne'' same z siebie (bez przymusu z Brukseli) zaprzestaną blokowania rozwoju sieci Dystrybucyjnych w Polsce poprzez NIE INWESTOWANIE m.in w sieciowe magazyny energii i przebudowy podstacji trafo Sn/nn - bez których rychło ,,zatkają się''możliwości przyłączeniowe dla prosumentów w gałęziach nn? Teraz - zobowiązanie polega na tym, że: ,,zostaną przeprowadzone konsultacje publiczne'' w sprawie uzestnictwa podmiotów OZE w rynku sieciowego w gałęziach nn magazynowania energii. Nie będzie można już dalej realizować doktryny betonowania struktur OSD tak - by pozostając bez (jak dzisiaj) elestyczności na zmienne przepływy mocy - zachamowały takim stanem rozwój rozproszonego OZE i Klastrów Energetycznych. Dziś prezentowane stanowiska OSD są takie, że to Klastry mają w sposób WYŁĄCZNY ponosić koszt niezbednego magazynowania energii, zaś operatorzy OSD woleliby umyć od tego łapki- czytaj przerzucić funkcję uelastycznienia sieci OSD na Klastry. __________________________________________________________________ Przypomnę nie wtajemnizonym, że stopniowe z biegiem czasu (potrwa to kilka lat w całej UE) instalowanie sieciowych magazynów energii w strukturach OSD jest jedyną obroną przed rozległymi technicznymo blackoutami, a o więcej- jedyną obroną przed skutkami gwałtownych zmian klimatyznych i wynikającymi z nich zjawiskami pogodowymi (dziś rano na południu Polski 20 tys.odbiorców nadal 3-iądobę było bez prądu po opadach sniegu). KE tą metodą eliminuje szczególnie polskie przypadłości - wysokie wspólczynniki dotyzące przerw w zasilaniu odbiocrów końowych. Dziś jest tak, że operacje łączeniowe na sieci 15/25kV wiążą się z każdorazowymi kilkusekundowymi zanikami dopływu energii elektrycznej u odbiorców końcowych.Zastosowanie sieciowyh magazynów energii w gałęziach nn - eliminuje w całości takie zjawiska. __________________________________________________________________ W tymmiejsu przypomnę, że od lat w rachunkach płacimy ,,opłatę jakościową'', która nie jest pozytkowana na inwestycje w tym kierunku idące - zaś jakość zasilania zapewniana w Umowach z odbiorcami przez OSD w praktyce polskiej zamieniona została na powiedzenie ,,jakoś tam pąd do Was dotrze'' (ale muscie czekać).
j23 |
Przecież wiadomo, że taryfa antysmogowa to mydlenie oczu, a cały temat sztucznie ukierunkowany na pseudo-korzyści dla odbiorcy przykrywa to co w nowelce rozporządzenia najważniejsze. A o czym teraz nikt nie mówi, "zaślepiony" chwytliwym tematem. Chodzi o przepisy które przyznają odbiorcom automatyczne bonifikaty: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Przedsiębiorstwo energetyczne udziela odbiorcom bonifikat ... w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców lub parametrów jakościowych energii elektrycznej określonych w odrębnych przepisach. 3. Przedsiębiorstwo energetyczne, z którym odbiorca posiada zawartą umowę ....., zamieszcza na fakturze wielkość przerw w dostawach podlegających bonifikacie. ------------------------------------------------------------------------------------------------ I co Wy na to?
alladyn-solar-batt |
do J23: o tych przepisach, które cytuejsz zagajam na tut. forum systematycznie, ale jesteś pierwszym, który zauwazył, dostrzegł w ogóle ich istnienie. Cóż można powiedzieć - przepisy sa ,,niby ok'', lecz rownoczesnie posiadają fundalne wady dzieki którym ich wykonywanie pozostaje w sferze przepisów martwych. Po pierwsze - jak widzimy, przedsiebiorstwo energetyczne nie jest zagrożone sankcją (w tym finansową) za nie stosowanie w/w przepisów. To wstęp,zachęta by wejść w otwarte tym sposobem drzwi do NIE wykonywania prawa. Po drugie patrząc na całokształt i konstrukcję legislacji stojacej za plecami tych przepisów - ich twórca był bardzo wytrawnym i dobrze opłacanym przez BE prawnikiem i wyszedł z zasady art. 6 Kodeksu Cywilnego. Skutek taki, że (w naszym przypadku) to odbiorca energii elektrycznej ma udowodnić, przeprowadzić dowód, a w zasadzie postepowanie dowodowe przed przesiębiorsterm energetycznym na okoliczność nie dotrzymanych przez to przedsiębiorstwo standardów zasilania....Jest oczywiste, że stan faktyczny jet taki, iż 99,9% gospodarstw domowych NIE POSIADA zainstalowanych i działających przez jakiś odcinek czasu Rejestratorów Jakości Sieci(Analizator Parametrów Sieci) by rejestratory takie stanowiły bazę do wykazania (zapisy w rejestratorach) przedsiębiorstwu, że to co twierdzimy, to co reklamujemy jako złą jakość zasilania- miało miejsce, na czym polegało, jak było częste itd. Stąd - przedsiebiorstwo energetyczne np. obsługujące rejon 140 tys. mieszkańów - ma.....dwa takie przypadki na 5 lat! Wystarczyłoby stworzyć Stowarzyszenie Odbiorcow Energii, które w swym majątku miałoby takie rejestratory i udzielało pomocy Konsumentom w zakresie udokumentowania co i jak się dzieje w ich gałęzi sieci i problem byłby po kilku miesiącach takim, który zmieniłby rynek i zachowania OSD wobec odbiorcy końcowego. Wówczas pracownicy OSD zaczęliby główkować, żemoże bardziej opłaca się inwestować w naprawę/modernizację źle działającej sieci niż ....płacić kary za złą jakość dostaw. Dziś- olewają ciepłym mozem złą jakość dostaw prądu. Co więcej - dziś OSD decyduje o i jak ,,raportuje'' o skali przerw w dostawach do odbiorów końcowych, bo dane takie są ,,tajemnicą przedsiebiorstwa'' - zatem o ile ujrzą światło dzienne, to zostaną ujawnione jedynie częściowo. Szereg zdarzeń tego gatunku - ustala się, że były wynikiem awarii spowodowanych przez czynniki atmosferyczne.To pierwsze dwa aspekty, ale nie ostatnie i nie jedyne.
eko-it.eu |
@ alladyn-solar-batt | 2018-02-06 01:08:33 ---- piszesz o karach za złe parametry sieci - czym jest kara? - czy to zwrot części opłat za okres kiedy takie parametry były nieprawidłowe, czy jest to odszkodowanie > wyższe niż poniesione przez odbiorcę koszty w danym czasie?
eko-it.eu |
moi klienci (prosumenci) często doświadczają sytuacji, gdzie napięcie w sieci NN przekracza 253V / fazę - w tym rejonie jest powiedzmy 70% instalacji PV, których moc nie przekracza 50% mocy przyłącza, jednak instalacja Zakładu Energetycznego nie jest w stanie odebrać wyprodukowanej energii i dochodzi do przekroczenia maksymalnej wartości napięcia - to również jest podstawą do odszkodowania za złą jakość energii dostarczanej? --- co z ewentualnymi stratami jakie powstaną w sieci domowej jeśli napięcie tak znacznie przekracza wartości nominalne
eko-it.eu |
niedokładnie napisałem - miało być 70% klientów to prosumenci
j23 |
Do alladyn-solar-batt: Poprzednie rozporządzenie mówiło, że bonifikata przysługuje na wniosek odbiorcy, rozpatrywany w ciągu 30 dni od wpłynięcia. Teraz tego zapisu nie ma, więc przyjmuję, że bonifikaty udzielane są z automatu. Masz rację, że nie ma siły aby OSD zrobiło coś z własnej woli, więc przepis jest o tyle korzystny dla operatorów, że wystarczy stwierdzenie o braku danych, ewidencji, systemów itp. Albo udawaniu, że nic takiego nie miało miejsca. Parafrazując znane "Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi -Cham się uprze i mu daj. No skąd wezmę jak nie mam." Więc, cóż - przepis martwy. I jeszcze odbiorcom nie trzeba nic płacić. No chyba, że Sąd albo URE. Ale 99% daruje sobie taka drogę.

Giełda OZE

Dzierżawa działki pod fotowoltaikę

Wydzierżawię działkę 3,5 ha pod farmę fotowoltaiczną. Działka zlokalizowana ok 100 km od Warszawy, w czytaj dalej...

Generalny wykonawca farm fotowoltaicznych

Jesteśmy wykonawcą dużych farm fotowoltaicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w budowie dużyc czytaj dalej...

Sprzedam projekt 3 x Vestas V80 woj. Łódzkie

Sprzedam projekt 3 x Vestas V80 woj. Łódzkie. Otwarty dziennik budowy. Zapraszam czytaj dalej...

Zlecę zaprojektowanie farmy PV 2MW

proszę o podanie ceny (+-) i terminu realizacji na w/w adres czytaj dalej...