Ilu Polaków dotyka ubóstwo energetyczne?

Ilu Polaków dotyka ubóstwo energetyczne?
Foto. Siemens press
REKLAMA

Instytut Badań Strukturalnych informuje, że problem ubóstwa energetycznego dotyczy 4,6 mln osób w Polsce, głównie mieszkańców wsi i małych miast. Co ósmy mieszkaniec Polski ma problem z ogrzaniem mieszkania w zimie.

Takie wnioski płyną z badania wykonanego przez Instytut Badań Strukturalnych w ramach raportu "Ubóstwo energetyczne w Polsce 2012-2016".

Jak informuje Instytut Badań Strukturalnych, by gospodarstwo domowe zostało zaklasyfikowane jako ubogie energetycznie, musi spełnić jednocześnie dwa kryteria: wysokich hipotetycznych wydatków na energię oraz niskich dochodów. Hipotetyczne wydatki na energię to takie wydatki, jakie poniosłoby gospodarstwo domowe – przy uwzględnieniu swojej sytuacji mieszkaniowej – gdyby miało możliwość pełnego zaspokojenia standardowych potrzeb energetycznych.

IBS wskazuje, że w 2016 roku 12,2 proc. mieszkańców Polski było dotkniętych ubóstwem energetycznym. W ujęciu absolutnym oznaczało to 4,6 mln osób wchodzących w skład 1,3 mln gospodarstw domowych.

Wśród osób ubogich energetycznie nieznaczna większość (2,5 mln) była równocześnie uboga dochodowo według definicji ubóstwa relatywnego, czyli notowała dochody ekwiwalentne poniżej 60 proc. mediany.

Z badania wynika również, że w 2016 roku 2,1 mln osób doświadczało ubóstwa energetycznego, choć nie było ubogie dochodowo, co – jak ocenia IBS – oznacza, że ubóstwo energetyczne nie powinno być postrzegane jako aspekt ubóstwa dochodowego.

Zdecydowaną większość (2/3) ubogich energetycznie wciąż stanowią mieszkańcy wsi, co jest konsekwencją ich względnie niższych dochodów oraz zamieszkiwania w domach jednorodzinnych o często dość dużych metrażach i niskiej efektywności energetycznej.

Odsetek osób ubogich energetycznie obniżył się z 14,5 proc. w 2012 r. do 12,2 proc. w 2016 r. Największy spadek rok do roku wystąpił pomiędzy 2015 a 2016 r. i można go wiązać – jak ocenia IBS – z wprowadzeniem programu Rodzina 500+. Niemniej jednak, trend spadkowy widoczny był już od 2012 r.

Odsetek osób, które były ubogie energetycznie, choć nie były ubogie dochodowo, praktycznie się nie zmienił i wynosił ok. 5,5 proc. populacji.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

4x1MW PV

3x1MW + 0,87MW Elektrownie Słoneczne z Pozwoleniem na budowę. Przyłącz na działce. Cena netto zawi czytaj dalej...

Poszukujemy firmy instalatorskie (sektor OZE)

Poszukujemy firmy instalatorskie do współpracy biznesowej przy budowie instalacji PV na terenie całe czytaj dalej...

Kupimy projekty farm PV w fazie RTB

Jesteśmy zainteresowani kupnem projektów farm PV, które uzyskały pozwolenie na przyłączenie do sieci czytaj dalej...

Panele Tier1 - Astronergy CHSM dla projektów

Oferujemy moduły Tier1 Astronergy poli/monokrystaliczne. Tylko ilości kontenerowe. Marka uzyskała s czytaj dalej...