G. Wiśniewski: kolejny prezent dla państwowych koncernów

G. Wiśniewski: kolejny prezent dla państwowych koncernów
Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej. Fot. MMC Polska
REKLAMA

Być może gwiazdkowy prezent w postaci 40 mld zł od wszystkich konsumentów energii dostali nie inwestorzy OZE, wbrew zdrowemu rozsądkowi, tylko koncerny, na które już teraz czeka kolejna transza w postaci 26 mld zł też już zaakceptowanej przez Komisję Europejską pomocy publicznej na rynek mocy. Chcący dalej dociekać, mogą zadać pytanie o to, jakie inne interesy innych grup mogły zostać  poświęcone w Brukseli  przy staraniu się o iluzoryczną dla OZE, ale konkretną dla koncernów pomoc publiczną pisze Grzegorz Wiśniewski.

Informacja z 13 grudnia o tym że Komisja Europejska zatwierdziła polski program wspierania energii ze źródeł odnawialnych o wartości 40 mld PLN stała się przebojem Internetu. W okresie ekstremalnych napięć w relacjach z Polski z Komisją, także w trudnych rozmowach o energii i klimacie, węglu i OZE, w wyszukiwarkach przy haśle „40 mld” ww. informacja podana przez PAP wyskakiwała na pierwszym miejscu wśród paru milionów trafień.

Została odebrana jako jeden z najbardziej hojnych prezentów gwiazdkowych. Rozdzwoniły się telefony uczestników rynku i organizacji społecznych z pytaniami, co się stało że rząd Polski wywalczył taryfy gwarantowane dla polskich przedsiębiorców inwestujących w małe instalacje OZE, skoro zaciekle je wcześniej zwalczał i niedawno wyeliminował z ustawy o OZE.

Razem z życzenia świątecznymi zaczęły przychodzić pytania (także z zagranicy) jak szybko będą zamawiane kolejne wolumeny w aukcjach na energię z OZE i na jakie źródła. Widać było jak silna jest potrzeba społeczna, aby rząd na święta pojednał się jednocześnie i z UE i z OZE. 

Komunikat PAP nie wyjaśniał co się stało. Opinia publiczna, poza tym, że dostała informację, że instrumenty, jakie kryją się pod 40 miliardami, przyczynić się mają do dalszych postępów w osiąganiu unijnych celów w zakresie energii i klimatu. Nie widzi ani wniosku rządu o zatwierdzenie pomocy ani szczegółów decyzji Komisji. Nie wie też, czy chodzi o notyfikację wsparcia w uchwalonych przepisach czy o tzw. prenotyfikację projektów ustaw i dopiero planowanych nowych instrumentów wsparcia. W takich sytuacjach (olbrzymie kwoty i nadzieje społeczne) łatwo o dezinformację i rozgrywki z wykorzystaniem PR.

W tym przypadku, faktycznie uzgodnionej maksymalnej wielkości pomocy wraz z instrumentu wsparcia, które nie zakłócą rynku, chodzi o projekt Ministerstwa Energii (ME) nowelizacji ustawy o OZE z 16 czerwca 2017 r., który miał być uchwalony najpóźniej we wrześniu, a do tej pory nie stanął nawet na Komitecie Rady Ministrów, bo został poddany prenotyfikacji (tryb nieformalnego i poufnego procedowania), która normalnie nie powinna trwać dłużej niż 2 miesiące.

Projekt nowelizacji ustawy o OZE zawierał informacje o wielkości aukcji, jaka miała odbyć się jeszcze w 2017 roku. ME przewidziało do zakontraktowania w aukcji w 2017 r. – 26 mld zł, w tym 19 mld zł dla nowych źródeł i 7 mld zł dla źródeł istniejących (w ramach tzw. aukcji migracyjnej).

Środki te miały być wydane na produkcję energii w okresie do 15 lat. Roczne wsparcie na energię z nowych OZE miało wynieść ok. 1.3 mld, a ich wkład w produkcje energii z OZE miał wynieść tylko 2,2 TWh/rok, czyli jedynie ok. 10 proc. zobowiązania w zakresie energii elektrycznej z OZE w 2020 roku (trudniej jest  określić planowane roczne wsparcie i ilość energii dla źródeł istniejących w aukcjach migracyjnych, ale to nie wpłynie na realizacją celu OZE).

ME planowało aukcje migracyjne na 2017 r. dla wszystkich źródeł, oprócz energetyki wiatrowej i fotowoltaiki. W przypadku nowych źródeł, ME także nie planowało aukcji dla tych technologii, poza przeprowadzonymi wcześniej udanymi aukcjami testowymi dla fotowoltaiki o mocach do 1 MW. Aukcje miały być też przeprowadzone na podstawie rozporządzeń w latach 2018, 2019 i 2020 roku, wiedząc, że te kolejne mało wniosą w realizację celów '2020. Jak widać, zaakceptowana przez Komisję kwota 40 mld zł wsparcia, przy jej rozłożeniu na 15 lat i na kilka aukcji, nie jest wygórowana także w sensie zamawianego wolumenu energii, tym bardziej że ME wyklucza ze wsparcia technologie dające najtańszą energię, wymagające najniższej dopłaty.

W projekcie ustawy poddanej procedurze prenotyfikacji była też propozycji wprowadzenia taryf gwarantowanych (FiT) dla małych istniejących i nowych źródeł OZE o mocach do 500 kW. 

Propozycja ta miała dwa mankamenty: też nie uwzględniała źródeł wiatrowych i fotowoltaicznych, a wysokość stawki FiT dla pozostałych technologii w całym zakresie mocy była taka sama i równała się 80 proc. ceny referencyjnej w systemie aukcyjnym dla źródeł o mocy do 1 MW.

Pojawiają się tu dwa problemy (więcej na blogu, wpisy lipcowe): a) dyskryminacji mniejszych instalacji (mikrogeneracji) w dostępie do systemu wsparcia, b) nieadekwatności metody ustalania wysokości taryfy FiT, które jednak nie są przeszkodą w notyfikacji, bo Komisja w trybie badania zasadności proponowanej przez dany kraj pomocy publicznej dopuszcza wykluczanie technologii i nie bada czy wsparcie nie jest za niskie.

To rząd, a nie Komisja, ma wiedzieć czy proponowany instrument jest adekwatny do wyzwań. W zupełnie innym trybie Komisja sprawdza, czy dzięki wszystkim instrumentom kraj wypełnił zobowiązania (tu – osiągnął cele na 2020 rok) i jeżeli nie, to wtedy wymierzana jest kara.

Zaproponowane tak wybiórczo i nieadekwatne (zaniżone) taryfy FiT dla nowych małych źródeł OZE i najmniejszych inwestorów są całkowicie niezrozumiałe w kontekście polityki obecnego rządu. Nie chodzi tylko o to, że będzie brakować energii do wypełnienia celu ‘2020, a małe instalacje buduje się stosunkowo szybko i mogłyby sporo wnieść.

Na wiosnę br. autor niniejszego artykułu przedstawił na forum Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP pakiet m.in. pro-społecznych i pro-prosumenckich zmian w ustawie o OZE (synteza propozycji na stronie IEO), które – wypełniając zobowiązania prosumenckie z programu wyborczego PiS – mogły się stać szybką inicjatywą legislacyjną Prezydenta RP. Wówczas ME opowiadało się za powstrzymaniem szybkiej nowelizacji i argumentowało to tym, że samo chce powrócić do taryf gwarantowanych – wówczas jednak nie mówiono, że tak wybiórczo (zakres mocy, technologie), przy tak poważnym opóźnieniu oraz przy tak poważnym wypaczeniu samej idei tych taryf (nieopłacalność instrumentu dla nowych inwestorów).

Całokształt działań legislacyjnych w zakresie OZE świadczy o słabości państwa. „Spec” ustawa o OZE, która miała być uchwalona w 2010 roku, aby wdrożyć zobowiązanie na 2020 rok, nie działa nawet pod koniec 2017 roku, czyli w dwa lata przed okresem, kiedy cały park wytwórczy OZE powinien pracować z pełną mocą, aby w całym rozliczeniowym 2020 roku dostarczy wymagane wolumeny energii z OZE. Dopuszczalne cykle inwestycyjne w systemie aukcyjnym to 2-4 lata od daty wygrania aukcji. Oznacza to, że  systemem aukcyjnym i właśnie uzgodnioną z Komisją pomocą publiczna nie damy rady wypełnić nawet tej części celu, która dotyczy energii elektrycznej z OZE.

Dalszy fragment wpisu na blogu "Odnawialny".

Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej

Zobacz również

Komentarze (33)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
alladyn-solar-batt |
,,Profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odmówił przyjęcia odznaczenia nadanego mu przez prezydenta Andrzeja Dudę. Wojciech Bielecki w liście opublikowanym na łamach "Gazety Wyborczej" tłumaczy swoją decyzję. Prezydent Andrzej Duda Prezydent Andrzej Duda - Janek Skarzyński / AFP "Niestety, wobec zjawisk i procesów zachodzących w mojej Ojczyźnie, w których ku rozczarowaniu wielu milionów Polaków bierze Pan aż nadto znaczący udział, nie mogę tego medalu przyjąć" – pisze profesor. REKLAMA Jak wyjaśnia dalej, nie może "przyjąć czegoś, co pochodzi z nadania człowieka, który jest z wykształcenia prawnikiem z cenzusem uniwersyteckim, a który w sposób świadomy łamie Konstytucję RP". "Konstytucję, na którą przecież Pan przysięgał – i to deklarując publicznie poszukiwanie pomocy Boga dla jej przestrzegania!" – dodaje. Profesor Bielecki wyraża także nadzieję, że "w dającej się przewidzieć perspektywie »My Naród« wypracujemy zbiorowe strategie naprawcze i zatrzymamy obserwowany dziś proces wypychania nas w mroki średniowiecza; degrengolady narodowej i europejskiej tożsamości naszego kraju" @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ W zasadzie można byłoby nie odnosić się do konkretów i faktów w zakresie osiągnięć nieRządu PiS w dziedzinie energetyki w Polsce i za podsumowanie tej dziedziny przyjąć konkluzję zawartą w ostatnim cytowanym z wypowiedzi prof. Bieleckiego akapicie.... Niewątpliwie spustoszenie jakiego Prezydent Duda dokonał w autorytecie jakim cieszyli się polscy prezydenci od zarania tego urzędu - dokonał podpisując ustawy likwidujące ostatecznie bezpieczeństwo i wolność osobistą Polaków ma swój odpowiednik w energetyce z punktu widzenia przyszłych skutków dzisiejszych w tej dziedzinie działań Morawieckiego, Piotrowskiego, Tchórzewskiego i ich przybocznych. Nie mniej jakże trafne w komentarzu do smutnej rzeczywistości wskazania Grzegorza Wiśniewskiego wymagają z pewnością reakcji i są przyczynkiem do postawienia kilku pytań...Zanim padną te pytania - zastanówmy się może czy i dla kogo w sprawie energetyki pracuje? Rząd Prawa i Sprawiedliwości? Czy pracuje na rzecz Polaka, statystycznego ,, Kowalskiego" czy też na rzecz korporacji- a jeśli to drugie - to spróbujmy zdefiniować na rzecz których/jakich korporacji? Rzucę tutaj pewną tezę, bowiem znaki na niebie i ziemi wskazują, że oto niepostrzeżenie powstała za naszymi plecami ... nowa korporacja. Niby nic w tym złego gdyby nie fakt, że jak powszechnie wiadomo interesy poszczególnych korporacji nie mają nic wspólnego z interesem narodowym. A jeśli tak - to być może mamy do czynienia z nowotworem (w kategoriach medycznych) jednak takim, który żeruje nawet na martwym organiźmie. Na martwym społeczeństwie, martwym Narodzie.Takim bowiem będzie Naród Polski gdy utraci swą służebną wobec niego dotychczas (mimo wszystko) energetykę do czego wprost zmierza kierunek dzisiejszych działań i decyzji o celach na jakie wydatkowane będą kwoty wymieniane przez Grzegorza Wiśniewskiego. Ktoś zaplanował uwłaszczenie na tej kasie. Zadam pytanie: ile ten ktoś ,,odpalił" członkom decyzyjnym za dopilnowanie by temu uwłaszczeniu nie stała się krzywda?
alladyn-solar-batt |
Czy wobec rozgrywania za plecami Narodu tak partykularnych interesów - mają znaczenie tezy rozsądnych i rzeczowych argumentów? A tak generalnie - jako dorośli ludzie - odpowiedzmy na pytanie czy skoro za plecami Narodu (bo jak wskazał Wiśniewski brak konkretów i nie wiadomo czy i do kogo trafią te pieniądze) idzie deal tak istotnymi sumami to handlarze będą się oglądali na czyjeś inne (poza własnym) interesy?
alladyn-solar-batt |
Te własne interesy to sytuacja gdy Fuhrer ma ....święty spokój. Fuhrer wie, że jest śmiertelny. Czy z perspektywy jego śmiertelności i przedśmiertnych interesów ma znaczenie w co zainwestowane będą narodowe fundusze - chodźby te formalnie na energetykę zapowiedziane? Fuhrer już nie zostało wiele pisane....Po nim - jak na prawdziwego Fuhrer przystało - chodźby Potop....
alladyn-solar-batt |
Historię Kanclerza głównie nam dowodzący przestudiował pedantycznie. Co z niej wynika - niestety tyle , że na tle ludzi twórczych i światłych jak np. Nicola Tesla (o których współcześni pamiętają rzadko) największą dozą estymy historia traktuje ...zbrodniarzy, wichrzycieli, utracjuszy, zdrajców .
alladyn-solar-batt |
Czy może być coś cenniejszego niż starania o gwarancję zapisania własnego nazwiska na kartach historii?
alladyn-solar-batt |
Obserwujemy skutki próby połączenia w jedność zdolności Fuhrera i marszałka Piłsudskiego.... Niestety - to nie jest żart, nie jest skecz kabaretowy - to się dzieje naprawdę. Za plecami Narodu.
alladyn-solar-batt |
Pytanie: czy poleje się krew? Nie. Pytanie jedynie - kiedy to nastąpi. Być może, gdy Fuhrer istotnie osłabi Polskę ktoś inny sprawi, że aneksja Krymu to był mały pikuś...Czy Ameryka przybędzie bronić Polski? Niby tak, ale zrobi to tak, by było zbyt późno. Czy europejski sojusznik (Niemcy) mając interesy z agresorem i własne wewnętrzne epokowe problemy (radykalny islam pouchdźczy) stanie w obronie Polski? Nie. Czy czasem to nie Niemcy kierują UE?
alladyn-solar-batt |
Czy zatem tak zdefiniowana akceptacja i notyfikacja planów Rządu RP w zakresie wydatkowania znacznych sum na rzekomo wsparcie OZE uzasadnią tezę, że KE troszczy się o przyszłość Polski gdy zważyć kto ma dominujący głos w UE?
MojaPV |
Zasada jest prosta - jak pieniądze mają iść nie tam gdzie Pan Wiśniewski by chciał to jest ŹLE! a im więcej tych pieniędzy tym GORZEJ! proste jak budowa cepa..
alladyn-solar-batt |
,,Zasada jest prosta" - no tak, zasada rzeczywiście jest prosta w Twojej argumentacji pustosłowia personalnego ataku wyprowadzanego zawsze gdy intelekt zrzedł w miksturę złośliwego otępienia - z kim przestajesz, takim się stajesz - to tak w kontekście Twoich wypowiedzi i dóbr, którym hołdujesz
sol |
@MojaPV. W takim razie zaczynam rozumieć po co Szyszko ciął puszczę. Na współspalanie. A jak to drewno się skończy to będą importować biomasę z całego świata, jak to już miało miejsce za PO. Smutne to wszystko. A najsmutniejsze jest to, że oni wiedzą, że my wiemy, ale dalej robią to co robią.
MojaPV |
@alladyn mylisz się po raz kolejny. To trochę wygląda w ten sposób, że "oze tak ale....". Jeśli ktoś inny ma zjeść (rzekomo) mój kawałek tortu to już jest źle.
MojaPV |
@sol Gdybyś wiedział jak wyglądają obowiązki co do żródeł pochodzenia biomasy (niezależnie czy przy spalaniu czy współspalaniu) to byś takich rzeczy nie wypisywał.
alladyn-solar-batt |
A propos tego czy po osłabieniu przez innowacje Kanclerza z nowogrodzkiej Polska zaatakowana przez uzbrojony po zęby wschód spotka się z ,,solidarnością" i będzie broniona przez Niemców adekwatnie do niemieckich oczekiwań i żądań przyjęcia nachodźców dzisiejszy dzień dobitnie przedstawia realia: Niemcy są bezbronne jak dzieci....: ,,Jak podaje "Spiegel", ze względu na zły stan techniczny helikopterów Bundeswehry piloci będą musieli odbywać loty szkoleniowe na helikopterach klubu automobilowego ADAC. Federalne ministerstwo obrony zawarło umowę z ADAC, opiewającą na 21 mln euro, umożliwiającą pilotom Bundeswehry odbycie 6500 godzin lotów szkoleniowych na cywilnym sprzęcie. Od marca 2018 piloci z jednostki Bueckeburg ćwiczyć będą na helikopterach typu EC 135, odbywając loty szkoleniowe i loty wymagane dla utrzymania licencji."
alladyn-solar-batt |
,,Gdybyś wiedział jak wygląda skala fałszowania dokumentów o bowiązki co do żródłach pochodzenia biomasy (niezależnie czy przy spalaniu czy współspalaniu) to byś takich rzeczy nie wypisywał."
sol |
@MojaPV. Z tego co piszesz wynika, że Grzegorz Wiśniewski jednak ma rację, przewidując powrót do współspalania. Tylko, że teraz wszystko będzie legalnie, rozporządzenia są podpisane i czekają na biomasę. Zasada działa w dwie strony, jak MojaPV stwierdzi, że jak pieniądze mają iść nie tam gdzie MojaPV by chciał to jest ŹLE! a im więcej tych pieniędzy tym GORZEJ! proste jak budowa cepa.
alladyn-solar-batt |
do Sol:bo to przecież o to chodziło - najpierw ustanowimy posluszne sobie sądy i wymiar pseudopisosprawiedliwości bo ten jako przez nas opłacanyorzeknie jak trzeba. A trzeba, bo choć współspalanie rękami PSL i PO uskutecznione było, jest i bęzie NIE legalne, to takie samo współspalanie zreaizowane przez PiS (teraz przez własnych ludzi w obsadzonych w tym celu Zarządach spółek) będzie ok, będzie legalne, bo będzie ,,ich'' a nie tamtych. Masz rację Sol!
sol |
@Alladyn. 100/100. W papierach wszystko się będzie zgadzać, a reszta pójdzie z dymem w milczeniu, a zapomniałem, i z energią się zużyje. I to jest najpiękniejszy biznes świata - odnawialny, jak OZE. Z tego tylko widać, że uczeń już przerasta profesora.
sol |
@Alladyn. Skoro jest jakieś zdarzenie gospodarcze, to jest i beneficjent. W tym przypadku: producent energii, dystrybutor energii, sprzedawca energii, właściciel sieci przesyłowej i producent paliwa (biomasa i węgiel) oraz przetwórca i wreszcie sprzedawca, a później również importer. A wszyscy jednymi grabiami pracują. A z drugiej strony frajer zwany konsumentem, ale to właściwie my wszyscy. I to jest niesamowite w świetle dociekliwej pracy różnych komisji śledczych.
ElektrowniaPV |
Tak, tak bo jakbyś Ty grabił to wszystko byłoby cacy! Współspalanie "wielki przekręt" ale jak jakieś oszołomy proponowały FiT na poziomie 0,75 zł za kWh dla prosumenta to już jest ok... taka logika...
AST |
Do alladyn-solar-batt. Miałem Pana za mądrzejszego czytając Pana wpisy od lat. Zmieniłem zdanie. Jak chce Pan skłócać rodaków to jest Pan cynikiem jak wielu. Tu wyrażamy swoje opinie merytorycznie jeżeli jesteśmy na poziomie. Piszemy o OZE. Krytykujemy, oceniamy, proponujemy a nie pieprzymy.
alladyn-solar-batt |
do AST - dziękuję za Pana opinię. Jest cenna. Mam z nią jednak jeden kłopot, analogiczny jak w przypadku czyichkolwiek prób polemiki z Moja PV. Napisał Pan opinię o mojej osobie. Niemniej- żadnej polemiki, żadnych argumentów, żadnych konkrtów. Hasla i tezy o skłócaniu (rzekomym) nie przyjmuję bowiem rzekome skłócanie rodaków to temat ocenny i generalnie na inne forum a i to pod warunkiem, że autor tezy byłby skłonny wyłuszczyć kto z kim mialby być rzekomo skłócany? Czym miałby być skłocany? Ponieważ traktuję poważnie Pana sygnał - proszę mi przedłożyć konkrety np. co PiS w czasie swych rządów suma sumarum czteroletnich 2006-2007 + 2015-2017) z własnych decyzji osiągnął biorąc pod uwagę efekty. Co zainicjował w energetyce rozumnego z uwagi na rzeczowe i gospodarne przedsięwzięcia tj. takie, których NIE zainicjował z powodu i pod pistoletem kar grożących z UE. Rozumim, że orendownik PiS? No trudno- nie byłem orendownikiem poprzedników i nie jestemorendownikiem obecnych, którzy co gorsza - idąc po władzę mówili, że wiedzą co mają robić. Dwa lata minęły i już wiemy, że wielkie G wiedzą o czym świadczy zatrzymanie histerezy wzrostu generacji z OZE i ,,dozorowanie'' resztek dekapitalizacji potencjału generaji mocy w podstawie, brak planu dla energetyki co najmniej do 2035 roku. Może wyjaśni nam Pan (innym też się to wyjaśnienie należy) co ma pan na myśli? A może ryknął Pan na mnie, bo przypadkiem trafiłem w sedno?
AST |
Do alladyn-solar-batt. Powtarzam. To jest portal o OZE a nie strona wyrzucania z siebie frustracji. Nie należę do żadnej opcji politycznej. Mam tak samo negatywną opinię o poczynaniach obecnej władzy w sprawie OZE jak wielu a w tym i Pan. Zaznaczam, w sprawie OZE, bo zrobiono wiele dobrego dla ludzi. Wyrażam zawsze swoją opinię na temat OZE. Wiem, bo mam dane, że podaje się nieprawdziwe dane odnośnie wielkości produkcji energii elektrycznej i produkcji energii z OZE. Wiem, że Polska nie osiągnie celu produkcji w 2020 roku. Pana niemerytorycznych wywodów nie popieram.
AST |
Do alladyn-solar-batt. Powtarzam. To jest portal o OZE a nie strona wyrzucania z siebie frustracji. Nie należę do żadnej opcji politycznej. Mam tak samo negatywną opinię o poczynaniach obecnej władzy w sprawie OZE jak wielu a w tym i Pan. Zaznaczam, w sprawie OZE, bo zrobiono wiele dobrego dla ludzi. Wyrażam zawsze swoją opinię na temat OZE. Wiem, bo mam dane, że podaje się nieprawdziwe dane odnośnie wielkości produkcji energii elektrycznej i produkcji energii z OZE. Wiem, że Polska nie osiągnie celu produkcji w 2020 roku. Pana niemerytorycznych wywodów nie popieram.
sol |
@AST. Podstawą tej dyskusji jest artykuł autorstwa Grzegorza Wiśniewskiego. Polemika jest czasem dosyć ostra, ale nie myliłbym tego z frustracją. ASB znany jest ze swoich krytycznych uwag wobec polityki energetycznej kolejnych ekip rządowych. I to wszystko. Ale oczywiście każdy ma prawo prezentować swoje poglądy. "Wiem, bo mam dane, że podaje się nieprawdziwe dane odnośnie wielkości produkcji energii elektrycznej i produkcji energii z OZE." Może coś więcej na ten temat AST.
sol |
@ElektrowniaPV. Gdzie ja napisałem to co mi imputujesz? Bo ja sobie tego nie przypominam.
sol |
@AST. Widzisz, frustracja ma tyle oblicz ilu jest ludzi na świecie. Ale dokonam podziału na 2 kategorie. Frustracja z powodu niepowodzeń działań własnych i frustracja z powodu bezsilności wobec działań zewnętrznych. I rzeczywiście mnie np. ogarnął już dawno, jakieś 6 lat temu ten drugi rodzaj frustracji. Jeszcze zabieram głos na tym portalu, ale chyba są to już ostatnie wpisy. To przestaje mieć sens. Fakty mówią zresztą same za siebie.
sol |
@Alladyn. Uderz w stół a nożyce się odezwą. Czytałeś co napisał ElektrowniaPV? Wiśniewski dobrze prognozuje.
x |
postrzeganie świata w kategoriach złodziejstwa- moje złodziejstwo dobre, inne złodziejstwo złe to droga do nikąd. Ale pewne rzeczy wynosi się z domu, starego piernika argumentacja nie wzruszy. swoją drogą współczuję wszystkim, którzy postrzegają rzeczywistość w ten sposób.
x |
postrzeganie świata w kategoriach złodziejstwa- moje złodziejstwo dobre, inne złodziejstwo złe to droga do nikąd. Ale pewne rzeczy wynosi się z domu, starego piernika argumentacja nie wzruszy. swoją drogą współczuję wszystkim, którzy postrzegają rzeczywistość w ten sposób.
Moja elektrownia PV |
he, he, he - zajrzałem przez przypadek a tu w komentarzach widzę masę komenatrzy podpisanych moim (albo tylko kojarzonym ze mną) nickiem :) korespodnujecie z trollem i przestępcą, sprawdźcie sami na YouTube kim jest Janusz Witczyk :)
TobiSZOŁ |
Moja PV vel PawianPV to w istocie J.W, tak jak powyżej. Gruba świnia która jakimś cudem zerwała się z szubienicy.
ProfZbieraczZnaczków |
Panowie, dyskusja idzie w złym kierunku. Komus zalezy na tym formu, by nas skłócić i odwieźć nas od merytorycznej dyskusji. NIe dajmy się. Często polemizowałem z Alladynem, od jakiegoś czasu zaczynam się z nim (prawie) zawsze zgadzać. NIe uważam więc, że Alladyna wpisy kogokolwiek skłócają, ma wiele racji i podaje FAKTY. A takimi faktami jest również, że Ustawa o OZE (i jej nowele) to bubel PIS (najprostsza sprawa bilansowania międzyfazowego EP, czy nowelizacji z certyfikatami dla NI) w czym jak wszyscy tu obecni od lat wiemy, że mocno zamieszał w tym MojaPV który tego teraz broni. Ale on zniknie jak wszyscy nieudolni doradcy tej władzy. Kolejny fakt to, że spada nam produkcja z OZE i to można sprawdzić (zgadzam się, że dane URE są zaniżone - nie ma tam np. prosumentów) na stronach URE (jakby ktoś miał problem to prosze :https://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/odnawialne-zrodla-ener/potencjal-krajowy-oze/5753,Moc-zainstalowana-MW.html ), To są fakty i bzdurą jest twierdzenie, że kogoś one skłócają. Jeżeli to co sugeruje pGrzegorzW jest prawdą, to jest gorzej niż zakładaliśmy i jedyne co możemy w tej sytuacji zrobić, to mocno się tym tematem interesować i nagłaśniać, że ktoś tu kogoś chce nabić w butelkę za nasze konsumenckie pieniądze. Mamy prawo (póki na go nie odbiorą) pytać, poszukiwać itd na co idą nasze pieniądze, szczególnie jeżeli ma to być 40 mld zł...

Giełda OZE

Dzierżawa działki pod fotowoltaikę

Wydzierżawię działkę 3,5 ha pod farmę fotowoltaiczną. Działka zlokalizowana ok 100 km od Warszawy, w czytaj dalej...

Generalny wykonawca farm fotowoltaicznych

Jesteśmy wykonawcą dużych farm fotowoltaicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w budowie dużyc czytaj dalej...

Sprzedam projekt 3 x Vestas V80 woj. Łódzkie

Sprzedam projekt 3 x Vestas V80 woj. Łódzkie. Otwarty dziennik budowy. Zapraszam czytaj dalej...

Zlecę zaprojektowanie farmy PV 2MW

proszę o podanie ceny (+-) i terminu realizacji na w/w adres czytaj dalej...