W tym roku konkursy na dotacje na OZE jeszcze w kilku województwach

W tym roku konkursy na dotacje na OZE jeszcze w kilku województwach
Fot. Wagner & Colbe
REKLAMA

Koniec 2017 roku obfituje w nowe nabory wniosków w konkursach na unijne dotacje na odnawialne źródła energii z poszczególnych regionalnych programów operacyjnych.

W dniu 29 grudnia rozpocznie się nabór wniosków na dotacje na OZE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, w ramach działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Dotacje będzie można przeznaczyć m.in. na instalację OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, przy czym wszystkie projekty muszą wynikać z przygotowanych przez samorządy Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, a ich rezultatem musi być uzyskanie zwiększenia efektywności energetycznej o min. 25 proc., przy czym preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60 proc.

O dofinansowanie mogą starać się podmioty związane z instytucjami publicznymi, w tym powiązane z samorządami.

Maksymalne dofinansowanie może sięgnąć nawet 95 proc. kosztów kwalifikowanych. Budżet konkursu wynosi 58,85 mln zł.

Nabór będzie prowadzony do 30 marca 2018 r., a rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na czerwiec przyszłego roku.

Na dotacje na OZE mogą liczyć również inwestorzy z woj. łódzkiego. W tym przypadku nabór, który rozpocznie się 29 grudnia i potrwa do 19 stycznia 2018 r., jest prowadzony w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii.

Dofinansowanie można przeznaczyć na budowę m.in. elektrowni wodnych (do 5 MWe), elektrowni wiatrowych (do 5 MWe) i fotowoltaicznych (do 2 MWe), instalacji wykorzystujących energię geotermalną (do 2 MWt), a także biogaz (1 MWe) i biomasę (5 MWt/e).

W  tym przypadku o dotację mogą się starać – obok jednostek sektora publicznego, w tym samorządowego – również przedsiębiorcy czy spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Budżet konkursu z działania 4.1 Odnawialne źródła energii w ramach RPO dla woj. łódzkiego wynosi 42,5 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 85  proc. kosztów kwalifikowalnych.

Jeszcze w tym roku pojawi się szansa na złożenie wniosku na dofinansowanie instalacji OZE także na Śląsku. Konkurs w ramach RPO Woj. Śląskiego, poddziałanie 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, rozpocznie się 29 grudnia i potrwa aż do 29 czerwca 2018 r. Przewidziany termin rozstrzygnięcia to styczeń 2019 r.

Szansę na dotację mają podmioty związane z sektorem publicznym i samorządowych, a także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz TBS.

Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na budowę instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi nawet 95 proc. Budżet konkursu to 89,15 mln zł.

Także 29 grudnia rozpocznie się nabór wniosków w konkursie na dotacje na odnawialne źródła energii w ramach RPO dla woj. podlaskiego, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego typu nr. 1 OZE.

W ramach naboru wsparciem mogą być objęte projekty polegające na instalacji domowych urządzeń do produkcji energii słonecznej realizowane na obszarze LGD „Brama na Podlasie”.

O dofinansowanie mogą aplikować jednostki samorządu terytorialnego ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, a także jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 85 proc. Budżet konkursu to 1,22 mln zł. 

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

Enercon E40 500 kw Certyfikaty

Na sprzedaz Enercon E40 500 kw woj wielkopolskie ziemia dziierżawa osoby zainteresowane proszę czytaj dalej...

pracujący Vestas V47, zachodniopomorskie

sprzedam pracującą turbinę Vestas V47, zlokalizowana na terenie woj.zachodniopomorskiego, wszelkie i czytaj dalej...

Sprzedam warunki przyłączenia dla 4 elektrowni fotowoltaicznych (4 x 0,96 MW)

Sprzedam warunki przyłączenia dla 4 elektrowni fotowoltaicznych (4 x 0,96 MW). Warunki wydane są od czytaj dalej...

Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 0.998 MW. Pozwolenie na budowę z warunkami przyłączenia do sieci. Mazowsze.

Projekt położony w powiecie pułtuskim. Przyłącze do linii 15 kV na działce. Projekt , PnB i Warunki czytaj dalej...