Litwa rozszerzy net-metering

Litwa rozszerzy net-metering
Fot. Conergy
REKLAMA

Litwini rozszerzą stosowany w przypadku mniejszych instalacji OZE net-metering. To element regulacji mających sprzyjać rozwojowi odnawialnych źródeł energii w kraju naszych sąsiadów. Przed kilkoma tygodniami rząd w Wilnie zdecydował, że do roku 2030 udział OZE w litewskim miksie wytwarzania wzrośnie do 45 proc., a w roku 2050 już do 80 proc.

Litewski system net-meteringu ma wiele wspólnego z polskim systemem opustów. Niewykorzystane nadwyżki energii, które wprowadzono do sieci, uprawniają do skorzystania z rabatu na zakup energii elektrycznej w kolejnym okresie rozliczeniom. Przepadają jednak – podobnie jak w polskim systemie – jeśli nie zostaną wykorzystane w okresie 12 miesięcy.

Przyjęto natomiast inne przedziały mocowe. Polski system opustów obejmuje instalacje o maksymalnej mocy 40 kW należące do prosumentów. Z możliwości skorzystania z tego systemu są póki co wykluczeni przedsiębiorcy.

Na Litwie dotychczas rozliczenie w ramach net-meteringu mogło objąć instalacje o mocy do 10 kW należące do osób fizycznych, a także większe, o mocy do 100 kW, ale tylko należące do podmiotów publicznych.

W przypadku pozostałych inwestorów chcących zbudować większe instalacje OZE pozostaje możliwość ubiegania się o wsparcie w drodze aukcji.

Teraz litewskie władze ogłosiły jednak, że rozszerzą net-metering na instalacje OZE o mocy do 100 kW, które należą również do przedsiębiorców czy rolników. Dodatkowo wprowadzane są regulacje, które mają ułatwić proces przyłączania najmniejszych instalacji.

W litewskiej ustawie o OZE wpisano też alternatywny system rozliczeń producentów energii z odnawialnych źródeł energii o mocy do 10 kW, w ramach którego za sprzedaż niewykorzystanych nadwyżek energii przysługuje taryfa premium wypłacana przez okres 12 lat.

W tym systemie producentom energii z OZE, która trafiła do sieci, przysługuje wyrównanie między ceną uzyskaną na rynku a ceną zagwarantowaną przez litewskiego regulatora. Dla fotowoltaiki obowiązująca  w II półroczu 2017 r. stawka wynosi 0,136 euro/kWh, a dla projektów PV zintegrowanych z budynkami taryfa sięga 0,169 euro/kWh.

Tym systemem mogą zostać objęte jednak tylko projekty, które nie uzyskały wsparcia w ramach tzw. narodowego programu rozwoju odnawialnych źródeł energii. Ponadto ten system może objąć relatywnie mały potencjał instalacji fotowoltaicznych wynoszący jedynie 10 MW.

Tak niski potencjał sprawia, że w praktyce wyczerpano już możliwości wsparcia w tym systemie dla wszystkich technologii z wyjątkiem hydroenergii.

Mimo relatywnie niskiego potencjału fotowoltaiki Litwa nie powinna mieć problemów z realizacją krajowego celu OZE na rok 2020, który osiągnęła już w roku 2015.

Ambicje Litwinów w zakresie OZE jednak na tym się nie kończą. Pod koniec ubiegłego miesiąca rząd w Wilnie zaakceptował nową strategię energetyczną, w ramach której chce postawić mocno na rozwój odnawialnych źródeł energii. Więcej na ten temat w artykule: Nowa strategia energetyczna Litwy. Ambitny cel OZE.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

kupię spółkę z koncesją URE na obrót energią

Kupię spółkę z ważną koncesją na obrót energią. Najchętniej bez działalności operacyjnej. Oferty z d czytaj dalej...

Przyjmiemy zlecenia montażu instalacji PV

Doświadczona ekipa monterska poszukuje zleceń budowy PV na terenie i bliskiej odległości od woj. łód czytaj dalej...

Wydzierżawimy działki pod Farmy Fotowoltaiczne PV w całej Polsce

Wydzierżawimy działki pod farmy fotowoltaiczne PV w całej Polsce. Wymagana powierzchnia działki min czytaj dalej...

Poszukiwane tereny pod fotowoltaikę

Wydzierżawię niezacieniony teren ok. 2 ha gorszej klasy ziemi (IV, V, VI klasa) pod instalację foto czytaj dalej...