Dyrekcje ochrony środowiska czekają zmiany

Dyrekcje ochrony środowiska czekają zmiany
Premier Beata Szydło. Fot. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, flickr cc
REKLAMA

O zmianie zasad funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych m.in. za wydawanie niezbędnych pozwoleń środowiskowych w przypadku inwestycji w większe instalacje odnawialnych źródeł energii mówi się od dłuższego czasu. Teraz rząd przyjął projekt odpowiednich regulacji, które zmienią zasady funkcjonowania dyrekcji ochrony środowiska, ale jednak nie zakładają ich likwidacji.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

Z prawie 10-letniego okresu funkcjonowania GDOŚ i RDOŚ oraz obsługujących ich urzędów, tj.: Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (Generalna Dyrekcja) oraz regionalnych dyrekcji ochrony środowiska (regionalne dyrekcje) wynika, że zmiany instytucjonalne są konieczne – zapewnia rząd.

Przedłożony przez ministra środowiska projekt zakłada powołanie Dyrekcji Ochrony Środowiska, która będzie państwową jednostką budżetową, kierowaną przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. W skład  DOŚ mają wchodzić – centrala DOŚ (urząd zapewniający obsługę GDOŚ) i oddziały regionalne DOŚ (urzędy obsługujące RDOŚ). Organizację DOŚ oraz jej statut określi minister środowiska, co ma nastąpić „z uwzględnieniem prawidłowego wykonywania zadań przez GDOŚ i RDOŚ”.

Projektowane zmiany zakładają jednak możliwość zmniejszenia lub zwiększenia liczby RDOŚ – jak zaznacza rząd – „w zależności od potrzeb”.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekonuje, że chodzi o usprawnienie działania systemu zapewniającego obsługę GDOŚ i RDOŚ, a powołanie jednej państwowej jednostki budżetowej, tj. DOŚ, mającej w swojej strukturze centralę i oddziały regionalne, ma ułatwić zarządzanie całym systemem oraz reagowanie na potrzeby systemyu ochrony środowiska.

Rząd przekonuje, że konsolidacja zwiększy wydajność i szybkość działania DOŚ, bo dzięki niej znaczna część osób zostanie przesunięta do wykonywania zadań merytorycznych – np. prowadzenia postępowań administracyjnych lub przygotowywania aktów prawa miejscowego.

Na poziomie DOŚ skonsolidowane mają zostać m.in. obsługa finansowa i kadrowa, zarządzanie majątkiem, remontami i inwestycjami, zamówieniami publicznymi, obsługa informatyczną, audyty, kontrola zarządcza, zarządzanie jakością czy komunikacja.

– Obecnie funkcjonuje 17 państwowych jednostek budżetowych – Generalna Dyrekcja i 16 regionalnych dyrekcji. Wymusza to zatrudnienie w każdej z tych jednostek osób zajmujących się sprawami finansowymi, kadrowymi i administracyjnymi, co przy dostępnych środkach zmniejsza liczbę pracowników, którzy powinni zajmować się wykonywaniem ustawowych zadań związanych z ochroną środowiska i przyrody. Jednocześnie struktura ta (17 odrębnych jednostek budżetowych) uniemożliwia elastyczne dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb w obszarze ochrony środowiska i przyrody – zapewnia KPRM.

Przyjęty wczoraj przez rząd projekt zmian w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko może teraz trafić do Sejmu.

Nowe regulacje mają wejść w życie po 3 miesiącach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z tym, że kilka przepisów ma obowiązywać już w dniu następującym pod dacie ogłoszenia.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (2)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
Szyszko |
Nareszcie
pindol |
Świetnie. będzie paraliż. znowu głąby będą wydawac decyzje

Giełda OZE

Kancelaria kupi projekty dla klienta- dużej korporacji PV

Kupimy projekty PV o mocy od 0.8-1 MW tylko (!) po aukcji . Oferty przyjmujemy tylko od właścicieli czytaj dalej...

Sprzedam projekty pV

Posiadamy projekty pV w różnej fazie rozwoju, poszukujemy inwestora zainteresowanego nawiązaniem wsp czytaj dalej...

Poszukujemy inwestorów do współpracy przy realizacji projektówPV

Poszukujemy inwestorów chcących uczestniczyć w realizacji projektów PV na aukcje w roku 2019-2020 po czytaj dalej...

Finansowanie farm PV oraz wiatrowych z wygranymi aukcjami.

Katana Konsulting zaprasza Inwestorów kupujących gotowe projekty OZE z wygranymi aukcjami do aplikow czytaj dalej...