Komisja Europejska chce podnieść cel OZE na 2030

Komisja Europejska chce podnieść cel OZE na 2030
Maroš Šefčovič. Fot. Komisja Europejska
REKLAMA

Do tej pory Komisja Europejska nie sygnalizowała, że zamierza wesprzeć wyższy cel udziału odnawialnych źródeł energii w unijnym miksie energetycznym w stosunku do przyjętego w 2014 przez szefów państw UE celu 27 proc. energii odnawialnej do roku 2030. Teraz Bruksela najwyraźniej zmieniła zdanie.

W piątek unijny komisarz ds. unii energetycznej Maroš Šefčovič przedstawił sprawozdanie na temat realizacji projektu unii energetycznej. Zaskakująco zapowiedział poparcie wyższego celu OZE niż przyjęte w 2014 r. przez Radę Europejską i konsekwentnie wspierane dotąd przez Komisję 27 proc. do roku 2030 wobec celu 20 proc. do roku 2020.

W międzyczasie Komisja była krytykowana przez europejską branżę energetyki odnawialnej za zbyt mało ambitne podejście w tej sprawie. Unijne organizacje reprezentujące sektor OZE wskazywały, że wyznaczając cel jedynie 27 proc. Unia Europejska pozostanie w rozwoju technologii odnawialnych daleko w tyle za innymi czołowymi gospodarkami takimi jak USA czy Chiny.

W piątek Maroš Šefčovič stwierdził jednak, że teraz Komisja Europejska będzie się opowiadać za zwiększeniem celu OZE na rok 2030 z 27 proc. do 30 proc. Unijny komisarz uzasadnił, że wobec ostatnich spadków kosztów technologii odnawialnych realizacja celu 30 proc. do roku 2030 będzie kosztować mniej więcej tyle samo, ile przyjęte wcześniej 27 proc.

Unijne organizacje reprezentujące sektor OZE oceniają jednak, że taka zmiana nadal nie umożliwi pełnego wykorzystania potencjału energetyki odnawialnej. 

W komentarzu do deklaracji komisarza UE unijne stowarzyszenie energetyki wiatrowej WindEurope podtrzymało swoje stanowisko, podzielane przez inne organizacje branżowe, zgodnie z którym cel OZE na 2030 rok powinien zostać podniesiony do przynajmniej 35 proc.

Taki cel poparł zresztą kilka tygodni temu również komitet ds. środowiska w Parlamencie Europejskim.

WindEurope wskazuje, że energetyka wiatrowa na lądzie stała się najtańszą formą produkcji energii elektrycznej, co potwierdzają średnie ceny energii uzyskane w ostatnich aukcjach w Niemczech (ok. 38 euro/MWh) czy Hiszpanii (33 euro/MWh).

Stowarzyszenie reprezentujące branżę wiatrową wskazuje przy tym na wzrost wydajność technologii wiatrowej poprzez zwiększenie współczynnika wykorzystania mocy przeciętne do 29-35 proc. dla wiatraków na lądzie oraz do 48 proc. dla wiatraków na morzu.

Państwa UE bez wiążących celów

Na szczycie Unii Europejskiej w październiku 2014 r. szefowie państw UE uzgodnili cele w zakresie produkcji energii odnawialnej, zmniejszania emisji CO2 oraz poprawy efektywności energetycznej w perspektywie do roku 2030.

Zgodnie z przyjętymi wówczas założeniami cel OZE w unijnym miksie energetycznym do roku 2030 ma wzrosnąć do 27 proc. w porównaniu do celu 20 proc., który ma zostać zrealizowany do końca obecnej dekady.

Zasadnicza różnica w porównaniu do perspektywy 2020 jest taka, że szefowie państw UE nie opowiedzieli się za przyjmowaniem na rok 2030 indywidualnych, wiążących celów dla poszczególnych państw UE – tak jak w strategii na rok 2020 (indywidualny cel na rok 2020 w przypadku Polski został określony na 15 proc.) – a jedynie za przyjęciem ogólnego celu na poziomie unijnym.

W zamian Komisja Europejska chce, aby każdy z krajów członkowskich przygotowywał krajowe plany rozwoju OZE, które będą z nią konsultowane i które mają zapewnić osiągnięcie celu na 2030 r. na poziomie całej Unii.

Brak indywidualnych celów dla poszczególnych państw członkowskich na rok 2030 wprowadza w europejskim sektorze energetyki odnawialnej niepewność co do chęci poszczególnych rządów do wspierania nowych inwestycji w OZE.

Nowe założenia unijnej polityki w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej po roku 2020 powinny zostać przyjęte w nowej dyrektywie OZE, która ma być częścią regulacji dla rynku energetycznego w perspektywie roku 2030. Założenia tych regulacji Komisja Europejska przedstawiła rok temu w ramach tzw. Pakietu zimowego.

Czego dotyczy pakiet zimowy? 

30 listopada 2016 r. Komisja Europejska przyjęła pakiet „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” nazywany pakietem zimowym, który ma na celu przekształcenie, do 2030 r. i na kolejne lata, systemu energetycznego unii energetycznej w gospodarkę niskoemisyjną, a jednocześnie wygenerowanie korzyści dla zatrudnienia, konsumentów, wzrostu gospodarczego, innowacji i konkurencyjności. Pakiet ma trzy główne cele – przyznanie efektywności energetycznej priorytetowego znaczenia, osiągnięcie pozycji światowego lidera w dziedzinie energii odnawialnej i zapewnienie preferencji konsumentom.

Jedno z podstawowych założeń pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, czyli wzmocnienie roli konsumentów, ma być realizowane m.in. poprzez zapewnienie im dostępu do umów o dynamicznych cenach energii elektrycznej oraz inteligentnych liczników wyposażonych w pewne minimalne funkcje.

Wzmocnieniu roli konsumentów ma towarzyszyć poprawa konkurencji na detalicznym rynku energii elektrycznej poprzez stopniowe wycofywanie regulacji cen, przy jednoczesnym umożliwieniu ich przejściowej regulacji dla konsumentów znajdujących się w trudnej sytuacji.

– Nowe wydarzenia doprowadziły jednak do fundamentalnych zmian na europejskich rynkach energii elektrycznej. Udział energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych gwałtownie wzrósł, a energia ta stała się bardziej konkurencyjna pod względem kosztów. Przechodzenie na odnawialne źródła energii będzie kontynuowane, ponieważ jest ono jednym z kluczowych warunków realizacji obowiązków Unii na mocy porozumienia klimatycznego z Paryża. W przyszłości rynek energii elektrycznej będzie się charakteryzował bardziej zmiennym i rozproszonym wytwarzaniem energii elektrycznej, zwiększoną współzależnością pomiędzy państwami członkowskimi i nowymi możliwościami technologicznymi pozwalającymi konsumentom zmniejszać rachunki i aktywnie uczestniczyć w rynkach energii elektrycznej poprzez reagowanie na zapotrzebowanie, konsumpcję własną i magazynowanie energii – zapewnia Komisja Europejska.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (16)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
Master |
I tu bym upatrywał koniec polityki ala PIS, muszą przejrzeć na oczy, oby nie na koniec tego okresu bo wykończą wszystkich
Daniel |
Bravo PiS. Niedługo zostaną z was strzępy. I o to chodzi ;)
ElektrowniaPV |
Ciekawe czy te betonowe łby z KE wiedzą że w USA czy Chinach, na które oni się powołują nie ma ŻADNYCH "minimalnych celów oze" - bo niby w jakim celu miałyby być?
Daniel |
@ElektrowniaPV - tylko czekałem aż się pustogłowie w postaci MałpaPV odezwie.
PV |
@Elektrownia chyba NIE MASZ pełnej wiedzy albo CELOWO manipulujesz
ElektrowniaPV |
@PV wskaż mi jaki jest minimalny cel udziału oze w USA albo w Chinach?
Daniel |
@ElektrowniaPV - wskaż mi od kogo i ile zarabiasz na trollingu to może zostanę twoim praktykantem i będę tobie pomagał w pisaniu zgodnie z linią rządu zn. nierządu RP. Mam poczucie porządnego obywatela, a bym chciał zobaczyć jak to jest być takim barachłem jak ty :)
alladyn-solar-batt |
A oto w jaki sposób (m. in.) PiS pracuje usilnie nad swoją wersją słynnej ,,Polski w ruinie", oto jak PiS wspiera rodzimą przedsiębiorczość, jak wspiera tę ciemną masę, która PiS niesie na fali: Nowelizacja ustawy o biokomponenetach i biopaliwach ciekłych, nad którą wkrótce będzie pracować Senat, jest groźna nie tylko dla polskich przedsiębiorców produkujących dodatki do paliw. Poszkodowani zostaną także rolnicy, którzy zaufali państwowym deklaracjom o rozwoju rynku biokomponentów – grzmią Pracodawcy RP. ______________________________________________________________________ I przypominają, że zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem udział energii odnawialnej w energii zużywanej w transporcie powinien wynieść 7,5 proc. w 2018 r. – jest to zwiększany co roku tzw. Narodowy Cel Wskaźnikowy. Harmonogram wynika z dyrektywy Parlamentu i Rady UE. Zobowiązuje ona państwa członkowskie do zapewnienia w 2020 roku przynajmniej 20 proc. udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł oraz 10 proc. udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł w transporcie. Ustawa PiS w opozycji do unijnych regulacji ______________________________________________________________________ Pracodawcy RP wskazują, że nowelizacja wprowadza nieoczekiwaną i idącą wbrew unijnym zobowiązaniom nowość: dopuszcza realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego zaledwie w 85 proc. ______________________________________________________________________ Po doliczeniu innych ulg i zwolnień oznacza to, że obligatoryjny udział zużycia ekologicznych paliw zamiast zwiększyć się z obecnych 5,82 proc. do 6,45 proc. w przyszłym roku, zmniejszy się do 5,48 proc. Stanie się to możliwe pod warunkiem zapłacenia tzw. „opłaty zastępczej”. ______________________________________________________________________ Zdaniem specjalistów z Pracodawców RP wprowadzenie w życie takich przepisów spowoduje, że w latach 2018-2019 popyt na bioetanol zmniejszy się o ok. 140 tys. ton, a na estry metylowe (biodiesel) o ok. 558 tys. ton. ______________________________________________________________________ - Przygotowując się do implementacji dyrektywy, producenci zwiększyli moce wytwórcze, by zaspokoić większy popyt – tymczasem nowelizacja spowoduje ograniczenie popytu. Istnieje poważne ryzyko doprowadzenia do znacznej nierównowagi na rynku biokomponentów i biopaliw - uważają eksperci. I dodają: Analiza danych finansowych przedsiębiorstw z tej branży pokazuje, że nie operują one na dużej marży – utrzymuje się ona przeciętnie na poziomie ok. 5 proc. Nadpodaż na rynku spowoduje szybki spadek rentowności produkcji do ujemnych poziomów oraz kurczenie się tego sektora polskiej gospodarki z powodu ograniczania skali działalności lub wręcz upadłości części producentów. ______________________________________________________________________ Rolnicy będą mieć problem. Mniejsze zapotrzebowanie na biopaliwa i biokomponenty przełożyłoby się również na sytuację polskich rolników, którzy do tej pory coraz bardziej angażowali się w uprawę roślin wykorzystywanych od wytwarzania biopaliw i biokomponentów. ______________________________________________________________________ - Na przykład od 2000 r. areał upraw rzepaku zwiększył się w Polsce ponad dwukrotnie, a plony – ponad trzykrotnie. Według danych z ostatniego spisu rolnego, uprawę rzepaku prowadzono w 84,4 tys. gospodarstw – tylko w latach 2003-2010 ich liczba zwiększyła się o 96 proc. Można szacować, że przez projektowane przepisy liczba rolników zajmujących się uprawami związanymi z biopaliwami i biokomponentami spadnie o jedną czwartą - prognozują Pracodawcy RP. I wyjaśniają: Nastąpi bowiem obniżenie cen skupu oraz istotne zmniejszenie opłacalności produkcji rolnej. Ta groźba spełni się, jeśli wzrost zużycia energii w transporcie ze źródeł odnawialnych będzie faktycznie przyhamowany. ______________________________________________________________________ Kolejnym niemożliwym do pominięcia aspektem jest wpływ na niezależność energetyczną Polski. - Procedowana ustawa doprowadzi do zwiększenia zapotrzebowania na ropę naftową w Polsce nawet o ponad 3,5 mln baryłek rocznie – która w przeważającej większości pochodzi z importu, a nie własnych zasobów - kwitują eksperci.
olo |
Elektrownia PV ma ,,wiedzę'' o chinach z rozmów z właścicelem (chińczyk) budy w której kupuje kurczaka na ostro z bambusem. Po bambusie tak mu się porobiło...i tak się zachowuje. Dobrze, że siedzisz w Polsce bo w Chinach za wygadywanie takich rzeczy już dawno byś w kaftanie latał...
Mm |
Po co te dyskusje -przecież każdy z inteligencją powyżej podstawówki widzi ,że PiS niszczy wszystko jak leci-pytam tylko po co ???!!!!!
Szyszko |
Bardzo zabawne te wyższe cele. Szczególnie że conajmniej połowa krajów UE nie jest w stanie zrealizować wyznaczonych NIŻSZYCH celów. Pod koniec 2030 roku KE będzie robiła proceduralne fikołki aby usprawiedliwić te opóźnienia na 27%. I Polska jest akurat całkowicie bezpieczna. Te rzekome wyższe cele mają jedynie usprawiedliwić jeszcze większą pomoc publiczną. Kasa, tylko to się liczy.
Szyszko |
A tymczasem - Niemiecki sąd w Kolonii wydał zgodę na wycięcie w pień całego, pradawnego, dziewiczego, liczącego 12 tysięcy lat lasu Hambach. Miejsce upatrzyła sobie największa spółka energetyczna w Niemczech, RWE, która chce tu otworzyć kopalnię węgla. Sąd odrzucił protesty aktywistów.
TchorzewskiZajączkowski |
Ty admin taki jesteś cwany to może pisowskie wrzutki pocenzurujesz?
TchorzewskiZajączkowski |
pisowska szyszka się douczy: https://de.wikipedia.org/wiki/Hambacher_Forst jak hektary mylą się z latami, to strach co będzie przy kWH czy MWh.
MojaPV |
Na co komu minimalne cele? jak coś się broni ekonomicznie to nie trzeba tego dekretować. Uczmy się od amerykanów bo z brukselskimi biurokratami wyjdziemy jak z uchodźcami - tez chcieli minimalne ilości narzucać.
KotJarka |
jak coś się broni ekonomicznie to nie trzeba do tego dopłacać- jak do węgla.

Giełda OZE

Enercon E40 500 kw Certyfikaty

Na sprzedaz Enercon E40 500 kw woj wielkopolskie ziemia dziierżawa osoby zainteresowane proszę czytaj dalej...

pracujący Vestas V47, zachodniopomorskie

sprzedam pracującą turbinę Vestas V47, zlokalizowana na terenie woj.zachodniopomorskiego, wszelkie i czytaj dalej...

Sprzedam warunki przyłączenia dla 4 elektrowni fotowoltaicznych (4 x 0,96 MW)

Sprzedam warunki przyłączenia dla 4 elektrowni fotowoltaicznych (4 x 0,96 MW). Warunki wydane są od czytaj dalej...

Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 0.998 MW. Pozwolenie na budowę z warunkami przyłączenia do sieci. Mazowsze.

Projekt położony w powiecie pułtuskim. Przyłącze do linii 15 kV na działce. Projekt , PnB i Warunki czytaj dalej...