Nowy wiceminister od unijnych dotacji w ME

Nowy wiceminister od unijnych dotacji w ME
Fot. Ministerstwo Energii
REKLAMA

Tadeusz Skobel został powołany na stanowisko wiceministra energii. Będzie odpowiedzialny m.in. za wykorzystanie funduszy unijnych, którymi resort energii dysponuje w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014-2020.

Wcześniej Tadeusz Skobel przez wiele lat pełnił funkcję prezesa spółki PKP Energetyka (2004-2015). Z tą samą spółką w przeszłości związany był również obecny minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Nowy wiceminister będzie odpowiadać m.in. za realizację programu dofinansowania projektów w obszarze energetyki ze środków unijnych, którymi ME dysponuje w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014-2020 jako tzw. Instytucja Pośrednicząca.

Resort energii odpowiada w tym przypadku za programowanie, nadzorowanie konkursów oraz zawierania umów o dofinansowanie, wybór projektów do wsparcia oraz zawieranie umów o dofinansowanie, monitorowanie działań i projektów, zarządzanie finansowe, monitorowanie i ewaluację programów.

W ostatnich miesiącach ME jako Instytucja Pośrednicząca podpisywało umowy z beneficjantami konkursów w dwóch poddziałaniach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” i związanych z budową infrastruktury energetycznej – 1.4.1. oraz 1.1.2.

Ze wsparcia w zakresie poddziałania 1.4.1 "Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 korzystają spółki dystrybucyjne państwowych koncernów energetycznych, których projekty dotyczą budowy i przebudowy systemów dystrybucyjnych niskiego i średniego napięcia związanych z wdrożeniem technologii inteligentnych sieci w celu m.in. ograniczenia strat sieciowych i zwiększenia możliwości przyłączania odnawialnych źródeł energii.

Również krajowi OSD są jak na razie jedynymi beneficjentami dotacji przyznawanych z poddziałania 1.1.2. „Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE”.

Ministerstwo Energii odpowiada również za ogłoszone w ostatnich miesiącach konkursy z POIiŚ, z których dotacje i preferencyjne pożyczki można uzyskać na projekty realizowane w ramach klastrów energii, w tym dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych lub kogeneracji.   

ME wdraża też finansowany ze środków unijnych projekt doradztwa energetycznego „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, który przewiduje utworzenie ogólnokrajowej sieci doradców energetycznych.

Program co do zasady ma być realizowany w formie projektu partnerskiego z udziałem NFOŚiGW oraz 14 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Województwa Lubelskiego. Na jego realizację przeznaczono 129 mln zł. Te pieniądze pochodzą równiez ze środków unijnych z Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko".

Zobacz również

Komentarze (4)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
Seb |
wygląda na takiego bystrzaka jak tych dwóch obok ;) pewnie będzie próbował tłumaczyć UE że w ramach programu Infrastruktura i Środowisko powinniśmy budować nowe kopalnie :)
XX |
czy to oznacza, że ktoś z pozostałych wice straci posadę?
fazolec |
Ciekaw jestem ilu jeszcze kumpli w PKP Energetyka ma nasz miłościwie panujący w energetyce i do jakich rozmiarów można rozdąć ME ???
Oos |
Wow! ( ͡º ͜ʖ͡º)

Giełda OZE

Kupię projekt elektrowni fotowoltaicznej z PNB i wygraną aukcją.

Kupię projekt elektrowni fotowoltaicznej z PNB i wygraną aukcją. Zainteresowani sprzedażą proszę pod czytaj dalej...

Firma poszukuje działek pod projekty PV

Firma KRD Global Group poszukuje działek do wydzierżawienia pod projekty fotowoltaiczne w całej Pols czytaj dalej...

V80/ 2 MW

Vestasy V-80, 2MW, sprzedamy czytaj dalej...

Micon 500+600kW+750kW

Micony 500, 600kW, DeWind 500kW, Wind World 750kW, do sprzedazy i demontazu do stycznia 2019 czytaj dalej...