Dobre wyniki Taurona. Wyższa produkcja energii, ale nie w OZE

Dobre wyniki Taurona. Wyższa produkcja energii, ale nie w OZE
Fot. Tauron
REKLAMA

Tauron pochwalił się dobrymi wynikami finansowymi za pierwsze trzy kwartały br. Istotny wpływ na to ma wyższa produkcja energii. Wytwarzanie wyłącznie w jednostkach OZE Taurona w tym roku jest jednak niższe niż przed rokiem mimo lepszego wyniku r/r wyłącznie za III kwartał co ma wynikać z ograniczenia produkcji energii z biomasy. 

W trzech kwartałach 2017 r. Grupa Tauron osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 12,87 mld zł, tj. na poziomie zbliżonym do uzyskanego w analogicznym okresie 2016 r. Wyższe przychody odnotowano w segmencie Wydobycie (o 26 proc.), Dystrybucja (o 7 proc.) oraz Wytwarzanie (o 3 proc.).

EBITDA Grupy uzyskana w pierwszych trzech kwartałach 2017 r. wyniosła 2,88 mld zł, co jest rezultatem wyższym o 17 proc. w porównaniu z wynikiem wypracowanym w analogicznym okresie 2016 roku. Największy udział w strukturze łącznej EBITDA Taurona miały segmenty dystrybucji (62 proc.) oraz sprzedaży (24 proc.).

W pierwszych trzech kwartałach br. oba wymienione wyżej segmenty odnotowały poprawę wyników – Dystrybucja o 5 proc. a Sprzedaż o 73 proc. – Na znaczący wzrost EBITDA segmentu Sprzedaż istotny wpływ miało rozwiązanie w I półroczu 2017 r. rezerwy dotyczącej projektu bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli oraz wypowiedzenie umów długoterminowych na zakup zielonych certyfikatów – komentuje Tauron.

W trzech kwartałach 2017 r. zysk netto Grupy Tauron wyniósł 1 194 mln zł i ukształtował się na poziomie znacząco wyższym niż w roku ubiegłym (276 mln zł). Wzrost wyniku netto był – w największym stopniu – konsekwencją ujęcia w I półroczu 2016 r. wysokich odpisów aktualizujących wartość majątku w segmencie Wytwarzanie.

Znaczący wzrost EBITDA i zysku netto wskazują, że konsekwentna realizacja strategii, optymalizacja procesów w ramach oraz kosztów działalności – przy jednoczesnym wykorzystaniu bardzo dobrej koniunktury gospodarczej i rosnącego zapotrzebowania na energię – przynoszą założone przez nas rezultaty – zapewnia Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

Wytwarzanie energii w Tauronie w pierwszych trzech kwartałach wyniosło 14,03 TWh wobec 12,45 TWh w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wyłącznie w III kwartale wyniosło 4,75 TWh wobec 4 TWh przed rokiem.

Ze swoich źródeł odnawialnych – wiatru, wody i biomasy – Tauron wyprodukował w pierwszych trzech kwartałach br. 0,94 TWh energii elektrycznej wobec 1 TWh w analogicznym okresie roku ubiegłego. Natomiast generacja wyłącznie za III kwartał była wyższa niż przed rokiem. Wyniosła 0,28 TWh wobec 0,23 TWh w III kwartale 2016 r. Tauron tłumaczy niższą o 6 proc. r/r tegoroczną produkcję z OZE ograniczeniem spalania biomasy.

W segmencie dystrybucji odnotowano 4-procentowy wzrost wolumenu, dostarczając klientom łącznie 38,3 TWh energii elektrycznej, w tym 36,5 TWh odbiorcom końcowym. 

Natomiast w pierwszych trzech kwartałach 2017 r. sprzedaż detaliczna energii elektrycznej przez segment obrotu osiągnęła poziom 25,5 TWh, co w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku oznacza wzrost o 10 proc.

W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. nakłady inwestycyjne Grupy Tauron wyniosły 2 217 mln zł i były niższe o 9,5 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Największa część nakładów inwestycyjnych (957 mln zł) została przeznaczona na budowę bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Planowane całkowite wydatki na budowę tej jednostki wyniosą ok. 6,2 mld zł, a blok ma zostać przekazany do eksploatacji w listopadzie 2019 r.

Tauron zapewnia, że wdrażany program poprawy efektywności, realizowany od początku 2016 r., przyniósł efekty o łącznej wartości 906 mln zł. Uzyskane oszczędności stanowią już 70 proc. łącznych efektów zaplanowanych na lata 2016-2018. Największy udział w osiągniętych rezultatach miały segmenty: Dystrybucja i Wytwarzanie.

W 2017 r. wdrożyliśmy szereg inicjatyw ważnych dla realizacji strategii finansowania Grupy Tauron. W lipcu przeprowadziliśmy emisję 10-letnich euroobligacji o wartości 500 mln euro, dzięki czemu wydłużyliśmy okres zapadalności długu oraz zdywersyfikowaliśmy strukturę zadłużenia. We wrześniu podpisaliśmy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę, która umożliwia emisję obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł. Nowy program finansowania hybrydowego zapewnia nam dodatkowy komfort w utrzymaniu wskaźnika długu netto do EBITDA na bezpiecznym poziomie. Na koniec III kwartału 2017 r. wyniósł on 2,11x, co oznacza spadek o 0,21x w stosunku do końca 2016 r. – komentuje Marek Wadowski, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. finansów.

Na koniec września 2017 r. zobowiązania finansowe netto Grupy Tauron wyniosły 7,9 mld zł (wzrost o 2,4 proc.), natomiast wskaźnik długu netto do EBITDA osiągnął poziom 2,11x, co oznacza spadek o 0,21x w stosunku do końca 2016 r.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

Kancelaria kupi projekty dla klienta- dużej korporacji PV

Kupimy projekty PV o mocy od 0.8-1 MW tylko (!) po aukcji . Oferty przyjmujemy tylko od właścicieli czytaj dalej...

Sprzedam projekty pV

Posiadamy projekty pV w różnej fazie rozwoju, poszukujemy inwestora zainteresowanego nawiązaniem wsp czytaj dalej...

Poszukujemy inwestorów do współpracy przy realizacji projektówPV

Poszukujemy inwestorów chcących uczestniczyć w realizacji projektów PV na aukcje w roku 2019-2020 po czytaj dalej...

Finansowanie farm PV oraz wiatrowych z wygranymi aukcjami.

Katana Konsulting zaprasza Inwestorów kupujących gotowe projekty OZE z wygranymi aukcjami do aplikow czytaj dalej...