Wyniki PGE mocno w górę. Wzrost generacji z wiatru o 1/5

Wyniki PGE mocno w górę. Wzrost generacji z wiatru o 1/5
Farma wiatrowa Lotnisko. Fot. PGE
REKLAMA

Największa państwowa grupa energetyczna w III kwartale 2017 r. osiągnęła zysk netto w wysokości niemal 3 mld zł, notując wzrost o 146 proc. rok do roku. To w dużej mierze efekt znaczącego wzrostu produkcji energii elektrycznej.

Skonsolidowany zysk operacyjny PGE powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) za 3 kwartały 2017 r. wyniósł ponad 6,1 mld zł (6,108 mld zł) i był o 28 proc. wyższy niż rok temu. Wynik skorygowany, czyli oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych, które miały miejsce głównie w zeszłym roku, wyniósł 4,889 mld zł, czyli o 11 proc. więcej niż rok temu.

Odnotowaliśmy 6-procentowy wzrost produkcji energii elektrycznej, głównie dzięki większej produkcji z węgla brunatnego. Dobre wyniki operacyjne pozwoliły utrzymać stabilne i satysfakcjonujące wyniki finansowe. Potwierdza to zysk EBITDA w wysokości ponad 6 miliardów oraz zysk netto niemal 3 miliardów złotych wypracowany po trzech kwartałach tego roku – komentuje Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Wśród przyczyn poprawy wyników PGE wymienia, obok większego wolumenu produkcji energii, również wyższe zyski w dystrybucji oraz niższe koszty zakupu i umarzania zielonych certyfikatów.

Największy udział w zysku EBITDA Grupy PGE po trzech kwartałach 2017 r. miał segment energetyki konwencjonalnej, który wyniósł blisko 3,401 mld zł. Segment dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem ponad 1,807 mld zł, a segment obrotu wygenerował 614 mln zł.

Natomiast segment energetyki odnawialnej wypracował zysk 239 mln zł wobec 256 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wynik EBITDA segmentu energetyki odnawialnej w całym 2016 r. (365 mln zł) był niższy od uzyskanego rok wcześniej, kiedy wyniósł 390 mln zł, zbliżając się do wyniku EBITDA odnotowanego za 2014 r.

Po trzech kwartałach 2017 r. produkcja energii w PGE wyniosła 41,46 TWh, z czego 29,83 TWh pochodziło z węgla brunatnego. – To efekt mniejszego obciążenia remontowego w Elektrowni Bełchatów, powrotu bloków 3 i 6 po remontach „średnich” i powrotu bloku 10 modernizowanego w okresie bazowym – zapewnia PGE.

Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 8,26 TWh i spadła o 1 proc. r/r. Jak zaznacza PGE, większe obciążenie remontowe Elektrowni Dolna Odra zostało w raportowanym okresie zrekompensowane wzrostem produkcji w Elektrowni Opole.

Produkcja energii w elektrowniach wiatrowych wzrosła o 21 proc. r/r osiągając wartość 0,85 TWh – co jak tłumaczy PGE – było efektem sprzyjających warunków pogodowych. O 13 proc. wzrósł również wolumen produkcji z gazu, który w raportowanym okresie wyniósł 1,69 TWh. Na wynik ten wpłynęło przekazanie do eksploatacji w styczniu 2017 r. nowego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów. Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł po trzech kwartałach 26,2 TWh.

W 2016 r. przychody ze sprzedaży PGE sięgnęły 28,092 mld zł wobec 28,542 mld zł w roku 2015. Skonsolidowany zysk operacyjny Polskiej Grupy Energetycznej powiększony o amortyzację (EBITDA) za ubiegły rok wyniósł prawie 7,4 mld zł (spadek o 10 proc. r/r).

PGE jest krajowym liderem w produkcji energii odnawialnej. Obszarem energetyki odnawialnej i świadczeniem regulacyjnych usług systemowych na mocy umowy z PSE zajmuje się należąca do grupy spółka PGE Energia Odnawialna, która administruje 36 elektrowniami wodnymi, 11 farmami wiatrowymi, w tym oddaną do użytku pod koniec 2015 r. drugą największą farmą wiatrową w Polsce (projekt Lotnisko o mocy 90 MW) oraz jedną farmą fotowoltaiczną o mocy 600 kW zlokalizowaną na górze Żar w powiecie żywieckim. Łączna moc zainstalowana wszystkich instalacji OZE w PGE EO wynosi 1 955 MW.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

Kancelaria kupi projekty dla klienta- dużej korporacji PV

Kupimy projekty PV o mocy od 0.8-1 MW tylko (!) po aukcji . Oferty przyjmujemy tylko od właścicieli czytaj dalej...

Sprzedam projekty pV

Posiadamy projekty pV w różnej fazie rozwoju, poszukujemy inwestora zainteresowanego nawiązaniem wsp czytaj dalej...

Poszukujemy inwestorów do współpracy przy realizacji projektówPV

Poszukujemy inwestorów chcących uczestniczyć w realizacji projektów PV na aukcje w roku 2019-2020 po czytaj dalej...

Finansowanie farm PV oraz wiatrowych z wygranymi aukcjami.

Katana Konsulting zaprasza Inwestorów kupujących gotowe projekty OZE z wygranymi aukcjami do aplikow czytaj dalej...