WSA w Rzeszowie o akcyzie od energii z mikroinstalacji

WSA w Rzeszowie o akcyzie od energii z mikroinstalacji
Yingli Green press
REKLAMA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie rozpatrzył sprawę, której celem było wyjaśnienie zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym energii, którą wyprodukują i oddadzą do sieci prosumenci, a także energii, którą z sieci pobiorą w ramach rozliczeń w systemie tzw. opustów.

Rzeszowski WSA rozpatrzył skargę spółki, którą ustawa o OZE zobowiązuje m.in. do zakupu nadwyżek energii z OZE wytworzonej przez podmioty produkujące energię na potrzeby własne i oddające nieskonsumowane nadwyżki do sieci, czyli przez prosumentów.

WSA przypomina, że zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy o OZE w rozliczeniach sprzedawców energii z prosumentami możliwe są dwa rozwiązania. W pierwszym prosument w danym okresie rozliczeniowym wprowadza do sieci mniej energii niż pobrał. Natomiast w drugim przypadku ilość energii wprowadzonej do sieci jest wyższa niż energii pobranej i wówczas nadwyżka przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy.

Jak zaznacza WSA w Rzeszowie, w takiej sytuacji ilość energii elektrycznej pobranej przez prosumenta z sieci, wyliczona z zastosowaniem tzw. opustu w stosunku 1 do 0,7 lub 1 do 0,8 (w zależności od mocy nominalnej mikroinstalacji), jest mniejsza niż ilość energii wprowadzonej do sieci przez prosumenta, w konsekwencji zakład energetyczny ma obowiązek rozliczenia takiej nadwyżki w kolejnym lub kolejnych okresach rozliczeniowych, zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o OZE.

Obowiązek podatkowy w zakresie akcyzy powstaje w momencie jej sprzedaży nabywcy końcowemu. Opodatkowaniu akcyzą powinna podlegać całość energii elektrycznej, którą prosument – a więc wytwórca energii elektrycznej z OZE i jednocześnie nabywca końcowy – pobrał z sieci, na podstawie urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych

Jak czytamy w uzasadnieniu wyroku WSA w Rzeszowie, podmiot dokonujący sprzedaży energii elektrycznej na rzecz wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji będzie zobowiązany do opodatkowania podatkiem akcyzowym całej sprzedanej energii elektrycznej, czyli niezależnie od występującego opustu.

Opodatkowanie podatkiem akcyzowym jedynie różnicy pomiędzy ilością energii elektrycznej sprzedanej i nabytej przez nią od wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji nie ma podstawy prawnej w ustawie o podatku akcyzowym, w jej aktualnym brzmieniu. Proponowany przez skarżącą sposób opodatkowania sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu spowodowałby ponadto, że część sprzedanej energii elektrycznej nie byłaby opodatkowana podatkiem akcyzowym, co nie znajduje oparcie w obowiązujących przepisach prawa i wbrew twierdzeniu skarżącej nie można tu stosować analogii z ustawy o podatku od towarów i usług (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.), albowiem są to zupełnie różne podatki, oparte na diametralnie odmiennych zasadach – komentuje WSA w Rzeszowie.

Jednocześnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie podkreśla, że „analiza przepisów ustawy o podatku akcyzowym pozwala wskazać pewne powtarzalne reguły, które tworzą zasady ogóle opodatkowanie tym podatkiem i że do tych zasad można zaliczyć regułę statuującą jednokrotność opodatkowania, która oznacza, że wyrób akcyzowy powinien być opodatkowany tylko jeden raz”.

Jednofazowość podatku akcyzowego wiąże się z zasadą opodatkowania konsumpcji, która sprowadza się do obciążania ciężarem ekonomicznym podatku ostatecznego nabywcę towaru. Zasadę tę potwierdza np. koncepcja opodatkowania sprzedaży energii elektrycznej wyłącznie na rzecz nabywcy końcowego. W przypadku koncesjonowanych podmiotów występujących na rynku energii elektrycznej, opodatkowane jest zużycie energii elektrycznej lub właśnie sprzedaż na rzecz nabywcy końcowego – komentuje WSA w Rzeszowie.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (8)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
Zb1g |
"Opodatkowaniu akcyzą powinna podlegać całość energii elektrycznej, którą prosument – a więc wytwórca energii elektrycznej z OZE i jednocześnie nabywca końcowy – pobrał z sieci, na podstawie urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych" No to się zaczyna. Akcyza do zapłacenia za cały prąd pobrany.
Seas |
Czyżby PGE miała naliczać kolejną opłatę. W tej chwili całość energii rozliczam w ramach opustu i zużycia własnego. Płacę tylko koszty stałe tj. około 180 zł rocznie. Jeżeli dojdzie akcyza to rachunek zrośnie o około 80 zł. Następna prawdopodobna opłata to opłata mocowa: koszty jeszcze nieznane, ale mogą kształtować się na poziomie140-260 zł w zależności od poboru energii z sieci. Z jednej strony opust zachęca prosumentów do bilansowania poboru z energią wprowadzoną do sieci, z drugiej strony zwiększa koszty akcyzy i opłaty mocowej z tytułu pobrania energii przed bilansowaniem. Czego zatem można się spodziewać: wzrostu kosztów zakupu energii z 180 zł do 380-500 zł tj od 100 do prawie 200%. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, że dobra zmiana nie doi wszystkich to prosumentów na pewno.
IXI |
Jeszcze wam ten opust boży bokiem wyjdzie. Nie wystarczy wspierać Zakłady Energetyczne jakimś opustem. Wyprodukowaną energię trzeba oddawać do sieci za darmo, a nawet do niej dopłacać.
Mkiolp |
Według linku podanego w treści sąd oddalił skargę...
Szyszko |
Skarga oddalona,akcyza nienależna, opłata mocowa to około 5-7 zł miesięcznie, rynek mocy to system wsparcia dla stabilnych i przewidywalnych źródeł - również z OZE , chyba że ktoś nie ma ochoty wspierać OZE , albo węgla, albo gazu. Pozdrawiam wszystkich którzy bredzą, kiedy piszą że prosument oddaje energię za free. Możesz jeden z drugim zainwestować i być offgrid . Najlepiej straszyć kosztami i podwyższkami. Gdy się pojawiają pozytywne informacje, wszyscy milkną.
ProfZbieraczZnaczków |
Przepraszam @Szyszko a jakie to pozytywne informacje, Ja jakoś od dwóch lat nie zauważam ani jednej ( a jak zauważę - jak nowelizacja OZE i "bilansowanie międzyfazowe" to zaraz dostaję kubeł zimnej wody na głowę. Czy bałagan prawny jaki wprowadziła aktualna ekipa w OZE w Polsce można nazwać dobrą informacja ? Wielokrotnie na tym forum wymieniałem błędy i arogancję władzy i big energy w tym zakresie, mam to zrobić jeszcze raz ? TO jest już nudne i żałosne. Nie znajduję ŻADNYCH pozytywów
atmosfera zagrożenia |
WSA vs OZE Czy OZE należy traktować jako zagrożenie.
Prosument wg.ustawy z 2016r |
Seas | "Jeżeli ktoś ma wątpliwości, że dobra zmiana nie doi wszystkich to prosumentów na pewno." Dobra zmiana?? czy WSA w Rzeszowie?- te zdradzieckie mordy z lepszej kasty, próbują namącić za pomocą "spółki, którą ustawa o OZE zobowiązuje m.in. do zakupu nadwyżek energii z OZE.

Giełda OZE

Sprzedam pozwolenie na budowę turbiny wiatrowej 1 MW

Sprzedam pozwolenie na budowę turbiny wiatrowej 1 MW czytaj dalej...

Kupię turbinę wiatrową DEWIND 1MW

Kupię turbinę wiatrową DEWIND 1MW czytaj dalej...

SPRZEDAM PROJEKTY PV 1MW WOJ. PODLASKIE

Sprzedam projekty do 1 MW na terenie woj. podlaskiego, szczegóły telefonicznie czytaj dalej...

Vestas V80 2,0MW

Do sprzedania pracujące Vestas V80 100 m. wieża Termin demontażu początek września. manufakturae czytaj dalej...