WSA w Rzeszowie o akcyzie od energii z mikroinstalacji

WSA w Rzeszowie o akcyzie od energii z mikroinstalacji
Yingli Green press
REKLAMA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie rozpatrzył sprawę, której celem było wyjaśnienie zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym energii, którą wyprodukują i oddadzą do sieci prosumenci, a także energii, którą z sieci pobiorą w ramach rozliczeń w systemie tzw. opustów.

Rzeszowski WSA rozpatrzył skargę spółki, którą ustawa o OZE zobowiązuje m.in. do zakupu nadwyżek energii z OZE wytworzonej przez podmioty produkujące energię na potrzeby własne i oddające nieskonsumowane nadwyżki do sieci, czyli przez prosumentów.

WSA przypomina, że zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy o OZE w rozliczeniach sprzedawców energii z prosumentami możliwe są dwa rozwiązania. W pierwszym prosument w danym okresie rozliczeniowym wprowadza do sieci mniej energii niż pobrał. Natomiast w drugim przypadku ilość energii wprowadzonej do sieci jest wyższa niż energii pobranej i wówczas nadwyżka przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy.

Jak zaznacza WSA w Rzeszowie, w takiej sytuacji ilość energii elektrycznej pobranej przez prosumenta z sieci, wyliczona z zastosowaniem tzw. opustu w stosunku 1 do 0,7 lub 1 do 0,8 (w zależności od mocy nominalnej mikroinstalacji), jest mniejsza niż ilość energii wprowadzonej do sieci przez prosumenta, w konsekwencji zakład energetyczny ma obowiązek rozliczenia takiej nadwyżki w kolejnym lub kolejnych okresach rozliczeniowych, zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o OZE.

Obowiązek podatkowy w zakresie akcyzy powstaje w momencie jej sprzedaży nabywcy końcowemu. Opodatkowaniu akcyzą powinna podlegać całość energii elektrycznej, którą prosument – a więc wytwórca energii elektrycznej z OZE i jednocześnie nabywca końcowy – pobrał z sieci, na podstawie urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych

Jak czytamy w uzasadnieniu wyroku WSA w Rzeszowie, podmiot dokonujący sprzedaży energii elektrycznej na rzecz wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji będzie zobowiązany do opodatkowania podatkiem akcyzowym całej sprzedanej energii elektrycznej, czyli niezależnie od występującego opustu.

Opodatkowanie podatkiem akcyzowym jedynie różnicy pomiędzy ilością energii elektrycznej sprzedanej i nabytej przez nią od wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji nie ma podstawy prawnej w ustawie o podatku akcyzowym, w jej aktualnym brzmieniu. Proponowany przez skarżącą sposób opodatkowania sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu spowodowałby ponadto, że część sprzedanej energii elektrycznej nie byłaby opodatkowana podatkiem akcyzowym, co nie znajduje oparcie w obowiązujących przepisach prawa i wbrew twierdzeniu skarżącej nie można tu stosować analogii z ustawy o podatku od towarów i usług (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.), albowiem są to zupełnie różne podatki, oparte na diametralnie odmiennych zasadach – komentuje WSA w Rzeszowie.

Jednocześnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie podkreśla, że „analiza przepisów ustawy o podatku akcyzowym pozwala wskazać pewne powtarzalne reguły, które tworzą zasady ogóle opodatkowanie tym podatkiem i że do tych zasad można zaliczyć regułę statuującą jednokrotność opodatkowania, która oznacza, że wyrób akcyzowy powinien być opodatkowany tylko jeden raz”.

Jednofazowość podatku akcyzowego wiąże się z zasadą opodatkowania konsumpcji, która sprowadza się do obciążania ciężarem ekonomicznym podatku ostatecznego nabywcę towaru. Zasadę tę potwierdza np. koncepcja opodatkowania sprzedaży energii elektrycznej wyłącznie na rzecz nabywcy końcowego. W przypadku koncesjonowanych podmiotów występujących na rynku energii elektrycznej, opodatkowane jest zużycie energii elektrycznej lub właśnie sprzedaż na rzecz nabywcy końcowego – komentuje WSA w Rzeszowie.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (8)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
Zb1g |
"Opodatkowaniu akcyzą powinna podlegać całość energii elektrycznej, którą prosument – a więc wytwórca energii elektrycznej z OZE i jednocześnie nabywca końcowy – pobrał z sieci, na podstawie urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych" No to się zaczyna. Akcyza do zapłacenia za cały prąd pobrany.
Seas |
Czyżby PGE miała naliczać kolejną opłatę. W tej chwili całość energii rozliczam w ramach opustu i zużycia własnego. Płacę tylko koszty stałe tj. około 180 zł rocznie. Jeżeli dojdzie akcyza to rachunek zrośnie o około 80 zł. Następna prawdopodobna opłata to opłata mocowa: koszty jeszcze nieznane, ale mogą kształtować się na poziomie140-260 zł w zależności od poboru energii z sieci. Z jednej strony opust zachęca prosumentów do bilansowania poboru z energią wprowadzoną do sieci, z drugiej strony zwiększa koszty akcyzy i opłaty mocowej z tytułu pobrania energii przed bilansowaniem. Czego zatem można się spodziewać: wzrostu kosztów zakupu energii z 180 zł do 380-500 zł tj od 100 do prawie 200%. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, że dobra zmiana nie doi wszystkich to prosumentów na pewno.
IXI |
Jeszcze wam ten opust boży bokiem wyjdzie. Nie wystarczy wspierać Zakłady Energetyczne jakimś opustem. Wyprodukowaną energię trzeba oddawać do sieci za darmo, a nawet do niej dopłacać.
Mkiolp |
Według linku podanego w treści sąd oddalił skargę...
Szyszko |
Skarga oddalona,akcyza nienależna, opłata mocowa to około 5-7 zł miesięcznie, rynek mocy to system wsparcia dla stabilnych i przewidywalnych źródeł - również z OZE , chyba że ktoś nie ma ochoty wspierać OZE , albo węgla, albo gazu. Pozdrawiam wszystkich którzy bredzą, kiedy piszą że prosument oddaje energię za free. Możesz jeden z drugim zainwestować i być offgrid . Najlepiej straszyć kosztami i podwyższkami. Gdy się pojawiają pozytywne informacje, wszyscy milkną.
ProfZbieraczZnaczków |
Przepraszam @Szyszko a jakie to pozytywne informacje, Ja jakoś od dwóch lat nie zauważam ani jednej ( a jak zauważę - jak nowelizacja OZE i "bilansowanie międzyfazowe" to zaraz dostaję kubeł zimnej wody na głowę. Czy bałagan prawny jaki wprowadziła aktualna ekipa w OZE w Polsce można nazwać dobrą informacja ? Wielokrotnie na tym forum wymieniałem błędy i arogancję władzy i big energy w tym zakresie, mam to zrobić jeszcze raz ? TO jest już nudne i żałosne. Nie znajduję ŻADNYCH pozytywów
atmosfera zagrożenia |
WSA vs OZE Czy OZE należy traktować jako zagrożenie.
Prosument wg.ustawy z 2016r |
Seas | "Jeżeli ktoś ma wątpliwości, że dobra zmiana nie doi wszystkich to prosumentów na pewno." Dobra zmiana?? czy WSA w Rzeszowie?- te zdradzieckie mordy z lepszej kasty, próbują namącić za pomocą "spółki, którą ustawa o OZE zobowiązuje m.in. do zakupu nadwyżek energii z OZE.

Giełda OZE

WindWorld WW 750/52 Kompletna Gondola -Części

Na sprzedaż kompletna gondola WW 750/52 dolne szafy,skrzydła czytaj dalej...

Kupię projekty farm fotowoltaicznych na każdym etapie

Kupimy projekty farm fotowoltaicznych na każdym etapie rozwoju czytaj dalej...

Działka pod fotowoltaikę

Mam do sprzedania lub wydzierżawienia działkę 1,3 ha pod farmę fotowoltaiczną .Działka jest zklokali czytaj dalej...

Nawiążemy współpracę z instalatorami PV

Nawiążemy współpracę z instalatorami na terenie całej Polski. Oprócz instalacji mamy do zaoferowania czytaj dalej...