Szkolenie i wizyta studyjna w jednym z pierwszych klastrów OZE

Szkolenie i wizyta studyjna w jednym z pierwszych klastrów OZE
Fot. National Grid
REKLAMA

Zapraszamy na szkolenie i wizytę studyjną w jednym z pierwszych klastrów odnawialnych źródeł energii, które odbędzie się w dniach 26-27 października 2017 r. w gminie Ochotnica. Wśród omawianych zagadnień przewidziano wsparcie projektów OZE w klastrach energii z unijnych funduszy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

UWAGA!!! Nabór wniosków na finansowanie klastrów przedłużony do końca października!!!

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:

 • Wsparcie wytwarzania energii pochodzącej z OZE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Koncepcja klastrów energii
 • Prezentacja przykładowego klastra energii – Klaster Energii Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica
 • Kryteria oceny i wyboru projektów POIiŚ (w tym klastry energii)
 • Metodyka wyliczenia wysokości dofinansowania
 • Warunki dopuszczalności pomocy publicznej
 • Wsparcie wytwarzania energii pochodzącej z OZE w ramach RPO  
 • Rozliczenie pomocy publicznej w aukcyjnym systemie wsparcia OZE
 • Wizyta w Gminie Ochotnica

Program 1 DZIEŃ  

8.30 9.00 Rejestracja uczestników. Kawa powitalna

9.00 10.00 Wsparcie wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

 • Zakres wsparcia i typy projektów, beneficjenci
 • Linia demarkacyjna pomiędzy POIiŚ a RPO
 • Nabór wniosków o dofinansowanie – na co zwrócić uwagę przy aplikowaniu  w ramach I osi POIiŚ
 • Efekty dotychczasowych naborów na inwestycje w OZE - wnioski
 • Planowane nabory w ramach POIiŚ na inwestycje w OZE

10.00 10.30 Koncepcja klastrów energii

 • Klastry energii w świetle ustawy o OZE
 • Cele i wyzwania stojące przed klastrami energii
 • Nabór na pilotażowe klastry energii a nabór na projekty inwestycyjne w ramach klastrów
 • w POIiŚ
 • Zasady współfinansowania klastrów energii w ramach POIiŚ
 • Formularz Strategii rozwoju klastra energii, jako kluczowy dokument dla inwestycji w ramach klastrów energii, aplikujących o wsparcie ze środków POIiŚ

10.30 10.45  Przerwa na kawę

10.45 11.45 Prezentacja klastra energii

 • Porozumienie, struktura organizacyjna, członkowie klastra
 • Strategia klastra
 • Prognozowane zapotrzebowanie na energię elektryczną i ciepło na obszarze klastra
 • Zidentyfikowane potrzeby inwestycyjne w klastrze (projekty planowane)
 • Zaangażowanie zasobów lokalnych (surowce, zasoby ludzkie)
 • Dystrybucja energii

11.45 12.00  Przerwa na kawę

12.00 12.45 Kryteria oceny i wyboru projektów POIiŚ:

 • Ogólna charakterystyka kryteriów w ramach POIiŚ
 • Kryteria horyzontalne w ramach POIiŚ
 • Charakterystyka kryteriów „sektorowych” w poddziałaniach 1.1.1 oraz 1.6.1 POIiŚ (w tym kryteria „klastrowe”)

12.45 13.30 Metodyka wyliczenia wysokości dofinansowania:

 • Forma i warunki wsparcia
 • Elementy wpływające na kwotę dofinansowania projektu
 • Instalacja referencyjna – kalkulator pomocy publicznej
 • Luka finansowa – kiedy istnieje obowiązek jej liczenia, jak wyliczyć wskaźnik luki
 • Sposób wyliczenia Ekwiwalentu Dotacji Brutto dla różnych typów projektów

13.30 14.15 Lunch

14.15 14.45 Warunki dopuszczalności pomocy publicznej:

 • Źródła prawa pomocy publicznej na energetykę
 • Przesłanki występowania pomocy publicznej
 • Efekt zachęty a rozpoczęcie prac nad projektem
 • Notyfikacja Komisji Europejskiej

14.45 15.15 Wsparcie wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych:

 • Zakres wsparcia inwestycji OZE w ramach regionalnych programów operacyjnych
 • Planowane nabory wniosków w ramach POIiŚ, alokacja
 • Wyniki rozstrzygniętych naborów w ramach RPO

15.15 16.30 Rozliczenie pomocy publicznej w aukcyjnym systemie wsparcia OZE:

 • Pojęcie maksymalnej wartości pomocy publicznej
 • Pojęcie łącznej wartości pomocy publicznej
 • Złożenie oferty w aukcji – oświadczenie dot. wartości pomocy publicznej na 1 MWh z art. 79 ust. 3 pkt 9 ustawy OZE
 • Maksymalna wartość pomocy publicznej –  oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku z art. 39 ust. 4 ustawy OZE
 • Rozliczenie skumulowanej pomocy publicznej – oświadczenie z art. 39 ust. 8 ustawy OZE
 • Sankcje dot. przekroczenia maksymalnej wartości pomocy publicznej
 • Przykłady rozliczania pomocy publicznej w systemie aukcyjnym

16.30 17.00 Podsumowanie, rozdanie certyfikatów.

19.30 1.00 Uroczysta biesiada w Bacówce

Program 2 DZIEŃ     

8.00 – 9.00 Śniadanie

9.30 Wyjazd spod Pensjonatu

9.30-14.30 Zwiedzanie Klastra (Odnawialne Źródła Energii na terenie gminy) i atrakcji Gminy Ochotnica

 • Farma fotowoltaiczna zasilająca oczyszczalnię ścieków w m. Tylmanowa o mocy znamionowej nie mniejszej niż 199,92 kWp wraz z systemem magazynowania energii w technologii litowo-jonowej o pojemności 120 kWh
 • Instalacja fotowoltaiczna na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Henryka Sucharskiego w Tylmanowej o mocy szczytowej 22,54 kWp
 • 2 indywidulane instalacje do podgrzewania wody – kolektory słoneczne
 • Jedna z 4 wież widokowych Ochotnicy
 • Grill w plenerze

14.30 – 15.30 Obiad oraz zakończenia spotkania

15.45 Wyjazd autokarem do Krakowa

PROGRAM ORGANIZACYJNIE

25 października 2017 r., środa

 • Przyjazd do Krakowa Głównego
 • 20.00 zbiórka w Krakowie i przejazd do Pensjonatu *** JURKOWSKI
 • 22.00 przyjazd, zakwaterowanie, gorąca kolacja, nocleg

26 października 2017 r., czwartek

 • 7.30-8.30 Śniadanie
 • 9.00-17.00 warsztaty
 • 19.30-1.00 biesiada regionalna w Bacówce z grajkiem gawędziarzem
 • Nocleg

27 października 2017 r., piątek

 • 8.00-9.00 Śniadanie
 • 9.30 wyjazd
 • 9.30-14.30 zwiedzanie Klastra (grill w plenerze)
 • 14.30 obiad
 • 17.30 powrót autokarem do Krakowa

Szczegóły: http://euro-con.pl/pl/wydarzenia/warsztaty/84-wsparcie-projektow-oze-w-klastrach-energii-w-ramach-programu-operacyjnego-infrstruktura-i-srodowisko-ochotnica

Rejestracja: http://euro-con.pl/pl/formularz-zgloszeniowy  

Na hasło "Gram w zielone" przysługuje rabat 5%.

Udział 2, 3 osób to zawsze dodatkowe rabaty!!!

Kontakt: Ewelina Walczuk, tel. 503 123 570, ewelina.walczuk@euro-con.pl

artykuł sponsorowany

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

Kupie elektrownie wodną

Kupie elektrownie wodną lub lokalizacje powyżej 70kw w całej Polsce. Ofert prosze wysyłać na email H czytaj dalej...

KUPIMY projekty elektrowni fotowoltaicznych z PNB i wygraną aukcją

Jako firma specjalizująca się w rozwoju projektów PV na terenie Polski poszukujemy gotowych projektó czytaj dalej...

Działka GDAŃSK ul.Poleska 5036m.kw OZE

SPRZEDAM działkę w GDAŃSK dzielnica śródmieście ul. Poleska 5036 m.kw , możliwe warunki zabudowy mie czytaj dalej...

Zlece opracowania karty informacyinej

Karta info. do decyzji środowiskowej do pozwolenia na budowe farmy fotowoltaiczej lokalizacja połudn czytaj dalej...