Uzgodnienia ds. reformy ETS mało ambitne?

Uzgodnienia ds. reformy ETS mało ambitne?
Foto. bob, flickr cc
REKLAMA

Podczas odbywającego się w ubiegłym tygodniu posiedzenia Rady ds. Środowiska (ENVI) unijni ministrowie środowiska przyjęli stanowisko w kwestii tzw. rozporządzenia ESR będącego kluczową regulacją w unijnym systemie handlu emisjami CO2.Zaproponowane zapisy są rozmydlone i nie ograniczą emisji gazów cieplarnianych z sektorów non-ETS w takim stopniu, aby przyczynić się do zrealizowania celów Porozumienia Paryskiego komentuje Koalicja Klimatyczna.

Obecnie obowiązujący w Unii Europejskiej cel zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych z sektorów non-ETS  o 30 proc. w latach 2021-2030. Eksperci alarmują, że jest on stanowczo za niski, aby przyczynić się ograniczenia wzrostu średniej temperatury globalnej znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza, nie mówiąc już o zahamowaniu go na poziomie 1,5 stopnia.

Jak wskazuje Koalicja Klimatyczna, zaproponowane w piątek przez Radę ds. Środowiska zapisy dodatkowo ten cel osłabią, przez co poziom redukcji emisji spadnie z wymaganych 30 proc. do zaledwie 23 proc.

Ministrowie środowiska odrzucili zaproponowane przez Parlament Europejski stanowisko, by punkt wyjścia redukcji został powiązany z rzeczywistymi poziomami emisji. Nie przyjęli także kompromisowej propozycji Niemiec, która pozwoliłaby ograniczyć emisje o 100 Mt CO2. Ponadto podjęli decyzję o podniesieniu tzw. rezerwy bezpieczeństwa do 115 Mt CO2, co jeszcze bardziej osłabiło znaczenie rozporządzenia w kwestii ochrony klimatu.

– Decyzje Rady niestety pokazują daleko idącą rozbieżność pomiędzy deklaracjami Unii Europejskiej co do woli w zakresie ochrony klimatu, a rzeczywistymi działaniami, które oddalają nas od realizacji celów Porozumienia Paryskiego – komentuje Krzysztof Jędrzejewski z Koalicji Klimatycznej.

Rozporządzenie ESR stanowi jedno z kluczowych narzędzi wdrażania Porozumienia Paryskiego. Sektory non-ETS, do których należą transport, budownictwo, rolnictwo i gospodarka odpadami, odpowiadają bowiem za około 60 proc. emisji GHG.

Prawdopodobnie już w listopadzie rozpocznie się trilog, czyli negocjacje pomiędzy Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską i Radą ds. Środowiska (ENVI) odnośnie rozporządzenia ESR.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

kupię spółkę z koncesją URE na obrót energią

Kupię spółkę z ważną koncesją na obrót energią. Najchętniej bez działalności operacyjnej. Oferty z d czytaj dalej...

Przyjmiemy zlecenia montażu instalacji PV

Doświadczona ekipa monterska poszukuje zleceń budowy PV na terenie i bliskiej odległości od woj. łód czytaj dalej...

Wydzierżawimy działki pod Farmy Fotowoltaiczne PV w całej Polsce

Wydzierżawimy działki pod farmy fotowoltaiczne PV w całej Polsce. Wymagana powierzchnia działki min czytaj dalej...

Poszukiwane tereny pod fotowoltaikę

Wydzierżawię niezacieniony teren ok. 2 ha gorszej klasy ziemi (IV, V, VI klasa) pod instalację foto czytaj dalej...