Energa wstrzymuje realizację umów na zakup zielonych certyfikatów

Energa wstrzymuje realizację umów na zakup zielonych certyfikatów
Energa press
REKLAMA

Zarząd Energa-Obrót SA podjął uchwałę o wszczęciu postępowań sądowych i arbitrażowych w celu ustalenia "nieistnienia stosunków prawnych" związanych z zawartymi umowami na zakup zielonych certyfikatów. Jednocześnie spółka informuje o wstrzymaniu realizacji obowiązków wynikających z tych umów.

Chodzi o zawarte przez Energę-Obrót 22 umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych.

Energa-Obrót zdecydowała o zaprzestaniu realizacji umów dotyczących zakupu zielonych certyfikatów i o wszczęciu postępowań sądowych i arbitrażowych przeciwko podmiotom wytwarzającym energię elektryczną i sprzedającym tej spółce prawa majątkowe. Postępowania mają zostać wszczęte również przeciwko bankom pełniącym rolę cesjonariuszy.

Jak informuje Energa, przedmiotem postępowań ma być ustalenie nieistnienia stosunków prawnych, które miały powstać na skutek zawarcia umów. Spółka stoi na stanowisku, że umowy są nieważne „z uwagi na okoliczność, że zobowiązywały one do zawierania umów sprzedaży praw majątkowych z pominięciem trybu przetargowego określonego przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przez co istnieje wysokie prawdopodobieństwo nieważności umów”.

– Zaprzestanie realizacji umów jest konsekwencją ich nieważności, jako zobowiązujących do dokonania czynności z naruszeniem prawa (trybu przetargowego) – komentuje Energa.

Spółka dodaje, że dzięki zaprzestaniu wykonywania umów na zakup zielonych certyfikatów zaoszczędzi tylko w przyszłym roku 110 mln zł. Dodatkowe oszczędności mają wynikać dla państwowego koncernu energetycznego z Gdańska z wejścia w życie ostatniej nowelizacji ustawy o OZE – nazywanej zresztą przez branżę źródeł odnawialnych „Lex Energa”.

Wskutek wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz w związku z podjęciem działań opisanych w niniejszym raporcie bieżącym, pozytywny wpływ na w pozostałym okresie obowiązywania umów jest szacowany na ok. 2,1 mld zł. Powyższe wyliczenia opierają się na założeniu wolumenu sprzedaży detalicznej na poziomie roku 2016 (19 TWh) oraz poziomu jednostkowej opłaty zastępczej w całym okresie obowiązywania umów w wysokości 43 zł/MWh – czytamy w komunikacie wystosowanym przez Energę.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (6)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
Klon Witczak |
s@#$%^ny ale jeszcze przyjdzie koza do woza ...
Solar |
Teraz będą równe, rynkowe stawki dla każdego.
TK |
Jak coś podpisali na lata to dlaczego ma to nie być ważne? Czy w sytuacji odwrotnej gdyby certyfikat podrożał to producent miał by prawo do zerwania umowy? Czy PAŃSTWOWY koncern monopolista może wszystko a prywatna firma nic???
DP |
@TK - pomińmy tu kwestie handlowe, umowy po prostu zostały zawarte w nieprawidłowy sposób i UZP może nałożyć karę na tę spółkę.
TchorzewskiZajączkowski |
Danielek Obierek zaczyna fikać
GuuGi |
260 ml zł. rocznie PeOwcy wysycali kasę z spółki skarbu państwa dla zagranicznych właścicieli farm wiatrowych, umowa była podpisana na 20 lat?????. Dobry interes na wyprowadzenie publicznych pieniędzy!!!

Giełda OZE

kupię spółkę z koncesją URE na obrót energią

Kupię spółkę z ważną koncesją na obrót energią. Najchętniej bez działalności operacyjnej. Oferty z d czytaj dalej...

Przyjmiemy zlecenia montażu instalacji PV

Doświadczona ekipa monterska poszukuje zleceń budowy PV na terenie i bliskiej odległości od woj. łód czytaj dalej...

Wydzierżawimy działki pod Farmy Fotowoltaiczne PV w całej Polsce

Wydzierżawimy działki pod farmy fotowoltaiczne PV w całej Polsce. Wymagana powierzchnia działki min czytaj dalej...

Poszukiwane tereny pod fotowoltaikę

Wydzierżawię niezacieniony teren ok. 2 ha gorszej klasy ziemi (IV, V, VI klasa) pod instalację foto czytaj dalej...